Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


blog:atlas_rorvigkvadrater

start

Atlas Rørvigkvadrater

Jeg har savnet en samlet nem overskuelig oversigt over atlasregistreringer i vores områder. Øverst under Atlas i tabeller (findes under ”flere” i tabelmenuen til venstre) finder du et forsøg på at rode bod på dette. Håber du også synes at det er en hjælp.
Tabellen dækker alle tre atlasundersøgelser, så du også kan se, hvordan det gik i de forrige. Fra Altas I har jeg brugt nogle kontrollister jeg har liggende, medens alle oplysning for Atlas II er taget direkte fra bogen. For arter der er registreret i begge undersøgelser kan man ikke se hvilken kategori, der er registreret, heraf de mange type ”2” registreringer i Atlas II.
Vores sydvestlige kvadrat (sydvest hjørnet af Nakke) hører med under Anneberg kvadratet, så en del af registreringerne i dette kvadrat ligger uden for vores område. Har også tilladt mig at tage vores nærmeste nabokvadrat (Klint sø – herunder Nygård Sø) med, idet det jo kan fremvise en af de mere spændende registreringer i år.
Tabellen viser, at der stadig er noget at komme efter i stort set alle kvadrater. Måske har du allerede supplerende oplysninger stående i notesbogen.
Tabellen viser et øjebliksbillede af oplysningerne i Atlasbasen – og den skal derfor løbende opdateres. Hvis du tilføjer registreringer til Atlasbasen – bør du derfor gøre undertegnede opmærksom på ændringen – eller bedre selv rette i tabellen. (Der er også mulighed for at der er tilkommet registreringer, medens jeg har udarbejdet tabellen)
Tabellen burde vel også indeholde opsummeringer af henholdsvis gruppe 1, 2 og 3 registreringer i hvert kvadrat, men det kan jeg ikke lige få til at virke – så jeg håber på hjælp fra en ekspert i regneark.

Lasse Braae, 2014/06/24 09:48

Diskussion

, 2014/06/28 15:26, 2014/06/28 15:27
Undrer mig noget over Atlaslisterne:
1. Det forekommer at typiske trækfugle registreres ukritisk som gruppe 1 "mulige ynglefugle" (gul). F.eks. Kvækerfinke og Drosselrørsanger. Sikkert også de Brogede Fluesnappere - og der er andre. Det er jo ikke en konkurrence om, hvem der kan registrere flest arter i sit kvadrat, men at finde ud af hvilke fugle der yngler eller kunne yngle. I mit sydvesthjørne piller vi den slags ud. Fex syngende Grønsisken, der siden forsvinder.
2. Gruppe 2/3 skal registreres i det kvadrat reden formodes at befinde sig. En Havterne med fisk i næbbet - i øvrigt slet ikke et ynglebevsis, kan være desperat han der vil gøre sig til over for en hun - skal registreres i det kvadrat en evt rede befinder sig. Ex: I mit kvadrat har Skovsneppe territorie og spiller regelmæssigt. Jeg ved dog, at redeplaceringen er i nabokvadratet i Klarskov og registrerer arten her og ikke i mit eget kvadrat.
3. I Thy har jeg 2 arter, der opfylder Atlaskriterier som gruppe 2 "sandsynlig ynglefugl". Den ene er en stationær Slørugle han i en kasse, men den har ingen hun trods større vokal aktivitet især i maj. Den anden en Sydlig Nattergal, der sang ivrigt i 14 dage fra samme lille habitat. Begge vurderes som uparrede hanner. Hvor gør man af dem? - Jeg har i første gang valgt at registrere dem som gruppe 1/gule med kommentar.
Du kunne skrive en kommentar hvis du var logget ind.
blog/atlas_rorvigkvadrater.txt · Sidst ændret: 2014/06/28 11:32 af kes