Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


blog:de_store_lommer

start

Store Lommer

KORSHAGE FORÅR 2014: DE STORE LOMMERS GENNEMBRUD

Få fugle kan få felthjerter til banke hurtigere end de 2 store Lommer i sommerdragt. Det kendte mønster fra Skagen med passagen af Hvidnæbbede Lommer især ult april/pri maj mod øst og Islommer med top medio/ult maj mod nordvest er vidtgående ornitologi. Meget lidt af dette træk drysser ud over andre lokaliteter – enkelte fugle fra især Vendsyssel og Gjerrild, og på Sjælland er det et ukendt fænomen.

Byt Skagerrak til/fra Kattegat med Kattegat til/fra Isefjorden. Og byt Grenen med Korshage. Så er der en lille sjællandsk model, der i 2014 blev fyldt ud med en Hvidnæbbet Lom 29/4 kl. 07:40 Ø, siden S og SØ ned i Isefjorden og Islom 16/5 1 NV 06:59 og 22/5 2 NV 06:06. En fuldstændig parallel til det kendte mønster fra Skagen med match i tidspunkt og trækretning. En af Islom-observatørerne fra 22/5 (EVR) kogte forståeligt over: ”Største mega-flok i RFs historie da 2 Islommer passerede i knaldhamrende sommerdragt. Store skrut-ryggede lommer med halse så tykke som en gås, sorte næb åbne i hele perioden, halsring og store padler”. Det var HVR der først opdage stor Lom på vej nede fra Isefjorden den morgen, hvor der pludseligt var 2, der fortsatte ud over Kattegat kurs nordvest.

Med ca 10 Hvidnæbbede og ca 30 Islommer på Skagen i foråret 2014 er antallet af fugle altså omkring 1/10. Opsamlingsområderne er jo også langt mindre. Den Hvidnæbbede Lom må formodes at stamme fra den lille gruppe der overvintrer omkring Anholt (Skagenfuglene er fra nordvestlige del af Nordsøen). Måske flyttet til den sydlige del af Kattegat på grund af stor fødetilgang. Også de 2 små Lommer var usædvanligt talrige dette forår, hvor de foreløbige træktal er Rødstrubet 115, Sortstrubet 67 og Rød/Sortstrubet 22. Sule var talrig i hele perioden. På trækket søger Lommerne at holde sig over vand så meget som muligt. Med kurs mod det russiske Ishav er det derfor fornuftig strategi at runde Korshage og trække ned i Isefjorden, hvor den forsvandt for os i det fjerne i sydøstlig retning. Der er så en kort landpassage og ”vandvejen” Østersøen – storsøerne Ladoga og Onega kan følges til Ishavet. For Islom er det kendt, at der er fugle i Østersøen om vinteren. Når trækket rettes mod Island-Grønland-Kanada mod NV kan fuglene have krydset ind til Isefjorden, evt overnattet her og fortsat op i Kattegat dagen efter.

Ingen tvivl om at her er tale om meget få fugle, men fænomenet er nyt for vores del af landet. Bliver spændende om det kan reproduceres i 2015. I hvert fald er vi advaret – der skal ses efter store Lommer på Korshage om morgenen i de typiske perioder. Ikke mindst mellem kl. 06 og 08!

Jørgen Bech, 2014/06/23 08:01

Du kunne skrive en kommentar hvis du var logget ind.
blog/de_store_lommer.txt · Sidst ændret: 2014/06/25 17:45 af lb