Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


blog:hvor_mange_musvage_kan_man_se_pa_en_time_mellem_0845_og_0945_dnt

Hvor mange Musvåger kan man se på en time mellem 0845 og 0945 DNT i marts måned?

Hvis man graver i vores ret omfattende materiale kan man muligvis finde et par tal på måske 10 -20 fugle. Normalt begynder Musvågerne først at røre på sig ved 10-tiden og dagens kulmination indtræffer ofte først ved 15 - 16 tiden.
I går var der et ganske pænt træk af Musvåger, men de var ikke nemme at tælle. De kom ind mod obsposten både fra SV, V og NV. Nogle blandede sig andre krydsede over og nogle gik måske retur. Da der var som flest fugle i luften kunne en 50 - 70 fugle ses på en gang. Trækket gik i stå ud på eftermiddagen da en front med regn kom ind.
Efter en ikke alt for begivenhedsrig morgen besluttede jeg at satse på lidt andendagsgilde med rovfugle. Vinden var i syd, men skulle i løbet af formiddagen gå i SV.
Kl 09:15 var jeg på plads på „Bakken“ på Nørrevang, og selv om der havde været 35 Musvåger allerede på de to timers morgenobs, var der kun et par fugle på himlen. Valgte i stedet at tælle de mange Vipstjerter på marken lige vest for, der var ved at blive sået til. Mindst 102 - et ganske fint tal. Af uransagelige årsager valgte jeg at flytte trækobsen ned til „Gravhøjen“ i den sydlige ende af Nørrevang lidt nord for Rørvig By.
Fik hurtigt øje på lidt Musvåger ude langs kysten ved min ankomst 09:27. Så lidt småflokke, det næste kvarter gav 36.
Så l 09:45 startede festlighederne. I løbet af den næste time var der konstant Musvåger på himlen, stort set i en kontinuerlig „landevej“ med lidt småskruninger ind imellem. Fuglene kom rimelig højt, men i et ret koncentreet bælte, og til forskel fra i går, var de meget nemme at tælle. Det er mange år siden, at jeg har oplevet de mængder af Musvåger herhjemme om foråret. Husker et par af de helt store dage fra midt 70'erne, hvor vi havde en skrue på ned over 200 fugle midt på eftermiddagen - og på vores rekorddag med 4800, må der også have været godt tryk på, men da var jeg desværre i Sverige.
Nå, men tilbage til nutiden. De største klumper talte 86 og 71 fugle, og da klokken passerede 10:45 (sommertid!) havde jeg talt 693 fugle på time! Man følte sig hensat til en topdag ved Falsterbo, Bosborus eller Eilat.
Da vinden kort efter gik ned i SV sluttede eventyret - i alt fald kom der ikke flere fugle forbi, der hvor jeg sad.
Det er i de senere år blevet mere og mere udtalt med nogle pludselige og meget store træk - dette må siges at være endnu et eksempel.
Ikke bare rekord mange Musvåvger på en time, men også ekseptionelt tidligt på dagen!
Der blev også det pænt med fugle ved Hovvig. hvor trækket måske fortsatte til 11:30? Og ved Nøddebohuse blev der i løbet af et par timer talt 780 Musvåger. Passer jo meget fint med mine ialt 767 fugle. Ikke meget andet imellem, men dog en Havørn og en Vandrefalk.

Diskussion

, 2016/03/30 13:24, 2016/03/31 09:58
Ikke helt overraskende. Et stort antal Musvåger akkumuleret i Odsherred/Vestsjælland i 11-12 m/sec SØ dagen før. Med position på ydre Korshage konstant til stigende antal dagen igennem, et træk der kæmpede sig langsomt frem og til sidst blæste ned. Så der lå et stort antal parat til at blive høstet dagen efter på S/SV-vinde med mulighed for et netop meget koncentreret ryk, hvorefter tilgangen ebbede ud.
Godt at der var nogen i felten, der høstede det vågetræk!

693 på 1 time er godt nok mange og at 3 dages våge-træk sluttede med et sådant brag er imponerende. Viser hvor vigtigt det er at være opmærksom på disse vinduer, der åbner sig i løbet at et forår. Og at nogen af os snuser det op og er på plads.

Der må være skrevet lidt historie mandag 28/3. 31 Røde Glenter. Fra spidsen kunne man se de fleste komme til, herunder flok på 8 der kom ned til os lavt på forlandet for så at gå ned og stå parkeret i ca.et kvarter over Langesømosen. Her samlede de yderligere 1 fugl op og afgik som flok på 9 kl.1512 på transit til Hundested mod de 12 msec. Og 2 + 2 Glenter tog den direkte lange havtur fra spidsen på Kjove-vis lavt ud over havet. Sejt! En evt. ide om at Rød Glente tilhører det slappe galleri inden for rovfugletræk kunne således grundigt revideres. Jfr. også at de mange Musvåger dagen efter havde yderst lille ledsagelse af Glenter, der derfor så ud til mere effektivt at være braget igennem.

Uden at have checket må Fiskeørn 9 på en trækdag i marts meget sandsynligt være en martsrekord for denne art. Unge CG tillod sig at forudse dette store tidlige træk af Fiskeørn, så han er nu udnævnt til vores nye guru og sandsiger.

28/3 var en fantastisk dag på Korshage. Frisk SØ-vind foran en front er GULD.

/jb
, 2016/03/31 09:23
Helt enig med JB. Ikke så overaskende med et tidligt ryk 29/3 med alle de fugle, der var fremme sidst på dagen 28/3 og efter et par dage med god vind til at fylde på med fugle i Odsherred. Det er dog ikke "timerekord" for forårstræk af Musvåge ved Rørvig. Jørgen Bech og jeg oplevede som de eneste den 20/3 2009 et tilsvarende ryk omend lidt senere på dagen omkring middagstid. Vinden startede også her med svag syd, og gik i sydvest, så vi startede på Korshage, men måtte halse efter fuglene, som hurtigt rykkede mod syd og sydøst. Vi endte nede på Brentebjerg, hvor der kørte en trækkorridor øst for os, med højtgående hurtigt trækkende fugle. Mellem 1200 og 1300 talte vi 880 fugle og dagstotalen endte på 1233. Spørgsmålet er jo så, om der på den absolutte rekorddag 29/3 1980 blev set flere fugle på en time.
Lun sydvestvind er ikke dårligt i marts til Musvågetræk, og det bliver absolut ikke ringere, hvis der dagene inden har været sydøstlige eller sydlige vinde. Musvågerne der passerer Sjælland overvintrer jo sydvest for os, så det er ikke så underligt at vinde fra den sydvestlige sektor kan give stort træk. Men som det også er kendt fra andre lokaliteter i Nordsjælland blandt andet Gilbjerg, er der som oftest tale om næsten monotræk af denne art. I modsætning til vinde fra sektoren syd - øst som giver lidt flere arter. Godt at der var folk ude.
JB's kommentar omkring 28/3 kan jeg kun tilslutte mig, men vil gerne tilføje, at jeg ikke glemmer den dag lige med det samme. At tilbringe en hel dag på spidsen af Korshage når der er gang i lavtgående rovfugle, Duer , måger mm er en helt speciel oplevelse.

/JHC
, 2016/03/31 15:48, 2016/03/31 16:00
Takker for spændende kommentarer.
Det mest bemærkelsesværdige er ikke antallet af fugle, men tidspunktet på dagen. Jeg tror ikke, vi har mere end en dag eller tre med over 100 fugle inden kl. 10.00 - og i alt fald slet ikke disse mængder. Kan dog huske, at vi en rapport skrev, at vågerne var igang allerede inden solopgang. Hvornår dette var, og hvor mange våger der kom, har jeg ikke gravet efter - men dette er ifølge min hukommelse, nok det eneste fortilfælde vi har haft med "mange" fugle inden kl. 10:00.
Vdr. "time-rekorden" så tror jeg, at den skal vi finde tilbage i 1975, hvor tre gyldne dage 22/3 - 24/3 gav henholdsvis 1690, 1525 og 1365 fugle. Vejret var optimalt med sydøsten vind af passede styrke. Jeg tror, at det var 22/3, hvor vi midt på eftermiddagen mente, at vi havde en større manko på Musvågekontoen - vejret taget i betragtning - og vi så noget senere pludselig opdagede et par kæmpe skruer langt ude over Kattegat. Mener, at vågerne var forsinkede dette forår, så "middagspausen" i trækket - det havde været rimeligt tidligere på dagen (tror jeg nok) - skyldtes, at vågerne var trukket ud allerede ved Klint. Hvis vi havde haft den viden og den optik vi har i dag dengang, havde vi nok fået lagt adskillige hundrede oven i dagstotalen.
Her er en oplagt opgage for interpolationsnørderne til næste vinter!
Det kunne være interessant - stadig til næste vinter - at kikke på døgnrytmen på de "store" våge dage, f.eks. med over 100 fugle. Det er nok kun et par af vores observatører, der kan levere materiale til disse festligheder. En del er allerede tilgængeligt i DOFbasen, men vi kommer næppe længere tiltage end 10 år førend vi skal til at have fat i notesbøgerne - her ligger til et sejt traktortræk til vintermånederne!
Du kunne skrive en kommentar hvis du var logget ind.
blog/hvor_mange_musvage_kan_man_se_pa_en_time_mellem_0845_og_0945_dnt.txt · Sidst ændret: 2016/05/14 11:33 af lb