Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


blog:qwerty

Rødrygget Tornskade

Rødrygget Tornskade har haft stor ynglesucces i år!

De Rødryggede Tornskader kom og etablerede sig som normalt. De udfløjne unger sås fra første halvdel af juli og frem til medio august. Sommeren har været perfekt for de Rødryggede Tornskader idet at året endte med 12 ynglepar med succes og i alt 25 - 26 unger. I 2015 var der 6 par med ynglesucces med i alt 9 unger.

Følgende ynglepar og unger er registreret.
Ved samtlige ynglefund er der set voksne fugle med føde i næbbet og udfløjne unger.

Korshage:
Et par nord for sydklitten. To unger set.
En han med en unge ud for Kolonien Nørrevang.
Et par med 4 unger dukkede sent op ved sydklittet.

Langesøengen:
Et par på engen ud for Gyvelbo. Min. 2 unger set.

Flyndersøengen:
I vestenden mellem asfaltvejen og stranden et par med 2 unger.

Søndervang:
Et par med 2 unger syd for skydebanen.

Nakkehage:
Et par med 4 unger i sommerhusområdet øst for P-pladsen.
Et par med 1 unge i sommerhusområdet vest for P-pladsen.

Nakke Syd:
Et par med 1 unge på Rishøjvej i området syd for vejen umiddelbart før sommerhusområdet.

Slettermosegård:
To par med henholdsvis 1 og 3 unger i den sydlige del ud mod fjorden.
Et par med 2 unger øst for den store bevoksningen nord for ovenstående.

Endvidere er der ofte set fødesøgende fugle i bevoksningen syd for Slettermosegård – så muligvis endnu et par.

Undertegnede modtager gerne meldinger om yderligere ynglefund ligesom at bemærkninger/tilføjelser til ovenstående modtages med tak.

Venlig hilsen
Peter Ellegaard Larsen

Du kunne skrive en kommentar hvis du var logget ind.
blog/qwerty.txt · Sidst ændret: 2016/09/17 16:03 af kes