Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


blog:rodrygget_tornskade_2021_forelobige_resultater

Rødrygget Tornskade 2021, foreløbige resultater

af: Peter Ellegaard Larsen og Knud-Erik Strange

Status pr. 26. august.

Nedenstående kort viser vores bedste bud på antal udfløjne unger pr. par.
Alle kommentarer og rettelser samt yderligere oplysninger modtages med tak!
Bemærk specielt at der har været en del usikkerhed omkring parrene på Flyndersø/Korshage.
- Parret ved grusvejen ud til sommerhusene ved nordkysten har været der længe, men udfløjne unger blev først set medio august.
- Det sydligste par på Korshage ved 'fold 2' ser ud til at have opgivet yngleforsøget.
- Har der været et par længere mod nord i 'fold 1'?

Se alle indtastede obs i :DOFbasen
De fleste obs er fra enten Flyndersø/Korshage eller Slettemose.
Følgende kort viser alle obs herfra med 'geolokation'.
Blå: Maj
Lilla: Juni
Rød: Juli.Status pr. 25. juni.

Næsten alle ynglepar må nu formodes at være kommet på plads - spørgsmålet er blot om vi har fundet dem. Se nedenstående kort.

X: Angiver de steder hvor der med rimelig sikkerhed er et par.
?: Angiver at der er set enkelte fugle tidligere på sæsonen.

Vi håber at I vil hjælpe med at få gjort det endelige resultat så præcist som muligt. Enten ved i DOFBasen at beskrive positionen præcist eller ved at sætte en „nål“.
Alle obs er vigtige, men sikre ynglefund i form af unger eller i hvert fald foder til unger er specielt vigtige!


KES og PEL

Du kunne skrive en kommentar hvis du var logget ind.
blog/rodrygget_tornskade_2021_forelobige_resultater.txt · Sidst ændret: 2021/08/26 13:10 af kes