Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


blog:ynglefund_af_rodrygget_tornskade

Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

blog:ynglefund_af_rodrygget_tornskade [2015/07/19 13:47] (nuværende)
lb oprettet
Linje 1: Linje 1:
 +====== Ynglefund af Rødrygget Tornskade‏ ======
 +
 +På baggrund af det sene forår kom de Rødryggede Tornskader sent frem, med deraf sen redebygning og yngel. Normalt kan udfløjne unger ses fra primo juli, men i år er de først kommet frem hen over midten af måneden. Endvidere har sommerens dårlige vejr med lave temperaturer,​ kuling og regn nok ført til at antallet af succesfulde ynglende fugle nok er reduceret. Enten er yngleforsøget gået tabt eller også er der nok kun 1 – 2 unger.
 +
 +Følgende ynglepar er registreret i løbet af juni/juli måned. Status omkring ungeproduktion følges op.
 +
 +**Korshage:​**
 +
 +Et par helt oppe NØ for det nordligste sommerhus.
 +Et par nord for sydklitten. En unge set.
 +
 +**Skansehage:​**
 +
 +Et par i sommerhusområdet syd for ”Per Henriksens hus”.
 +Et par på Skansehage.
 +
 +**Søndervang:​**
 +
 +Et par syd for skydebanen.
 +
 +**Nakkehage:​**
 +
 +Et par i sommerhusområdet øst for P-pladsen.
 +
 +**Nakke Syd:**
 +
 +Et par på Rishøjvej i området syd for vejen umiddelbart før sommerhusområdet.
 +
 +**Slettermosegård:​**
 +
 +Et par i det sydlige del ud mod fjorden. En unge set.
 +Et par i hegnet langs stien syd for bevoksningen på det høje areal. (Bevoksningen hvor Aften/​Lærkefalkene holder til)
 +Et par øst for den store bevoksningen nord for ovenstående.
 +Derudover muligvis et par i hegnet mellem ovenstående to sidste. En han er set adskillige gange.
 +
 +Ved samtlige ynglefund, på nær det ekstra på Slettermosegård,​ er der set voksne fugle med føde i næbbet på vej til rede.
 +Altså i alt 10 – 11 par som er en fremgang på 2 – 3 par i forhold til sidste år, og langt over de for få år siden 4 par.
 +
 +Undertegnede modtager gerne meldinger om yderligere ynglefund ligesom at registrering af unger fra ovenstående par modtages med tak.
 +
 +**Peter Ellegaard Larsen**
 +Mail: pel@rfst.dk
 +Mobil: 20 26 34 10
 +
 +{{tag>}}
 +
 +
 +~~DISCUSSION~~
  
blog/ynglefund_af_rodrygget_tornskade.txt · Sidst ændret: 2015/07/19 13:47 af lb