Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


magefugle_-_alkefugle

Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
Næste revision
Forrige revision
magefugle_-_alkefugle [2014/02/02 18:33]
kes
magefugle_-_alkefugle [2021/08/03 17:22]
kes
Linje 1: Linje 1:
 ====== Mågefugle - Alkefugle ====== ====== Mågefugle - Alkefugle ======
 +----
 +**Billeder:** [[https://www.flickr.com/photos/roervigfuglestation/collections/72157638882013034/|Flickr]]
 +----
  
-**Billeder:** [[http://www.flickr.com/photos/roervigfuglestation/collections/72157638882013034/|Flickr]]+<WRAP column 20%> 
 +[[art:05660|Mellemkjove]] 
 +[[art:05670|Almindelig Kjove]] 
 +[[art:05680|Lille Kjove]] 
 +[[art:05690|Storkjove]] 
 +.... 
 +[[art:05709|Kjove sp.]] 
 +</WRAP>
  
-^ **Arter med fuld behandling**          ^ **Øvrige arter**                       ^ **Ubestemte, Hybrider mm.**         ^ +<WRAP column 20%> 
-|[[art:05660|Mellemkjove]]               | | +[[art:05750|Sorthovedet Måge]] 
-|[[art:05670|Almindelig Kjove]]          | | +[[art:05780|Dværgmåge]] 
-|[[art:05680|Lille Kjove]]               | | +[[art:05790|Sabinemåge]] 
-|[[art:05690|Storkjove]]                 | | +[[art:05820|Hættemåge]] 
-| || +[[art:05900|Stormmåge]] 
-|[[art:05750|Sorthovedet Måge]]          | | +[[art:05910|Sildemåge]] 
-|[[art:05780|Dværgmåge]]                 | | +[[art:05915|Middelhavssølvmåge]] 
-|[[art:05790|Sabinemåge]]                |[[art:05820|Hættemåge]]                 | +[[art:05920|Sølvmåge]] 
-|[[art:05910|Sildemåge]]                 |[[art:05900|Stormmåge]]                 | +[[art:05930|Kaspisk Måge]] 
-|[[art:05915|Middelhavsmåge]]            |[[art:05920|Sølvmåge]]                  | +[[art:05980|Hvidvinget Måge]] 
-|[[art:05930|Kaspisk Måge]]              | | +[[art:05990|Gråmåge]] 
-|[[art:05980|Hvidvinget Måge]]           | | +[[art:06000|Svartbag]] 
-|[[art:05990|Gråmåge]]                   |[[art:06000|Svartbag]]                  | +[[art:06020|Ride]] 
-|[[art:06020|Ride]]                      | | +.... 
-| || +[[art:06049|Måge sp.]] 
-|[[art:06050|Sandterne]]                 | | +</WRAP> 
-|[[art:06060|Rovterne]]                  |[[art:06110|Splitterne]]                | + 
-|[[art:06240|Dværgterne]]                |[[art:06150|Fjordterne]]                | +<WRAP column 20%> 
-|[[art:06260|Hvidskægget Terne]]         |[[art:06160|Havterne]]                  | +[[art:06050|Sandterne]] 
-|[[art:06270|Sortterne]]                 | | +[[art:06060|Rovterne]] 
-|[[art:06280|Hvidvinget Terne]]          | | +[[art:06110|Splitterne]] 
-| || +[[art:06240|Dværgterne]] 
-|[[art:06340|Lomvie]]                    | | +[[art:06150|Fjordterne]] 
-|[[art:06360|Alk]]                       | | +[[art:06260|Hvidskægget Terne]] 
-|[[art:06369|Lomvie/Alk]]                |[[art:06380|Tejst]]                     | +[[art:06160|Havterne]] 
-|[[art:06470|Søkonge]]                   | | +[[art:06270|Sortterne]] 
-|[[art:06540|Lunde]]                     | |+[[art:06280|Hvidvinget Terne]] 
 +.... 
 +[[art:06159|Hav-/Fjordterne]] 
 +</WRAP> 
 + 
 +<WRAP column 20%> 
 +[[art:06340|Lomvie]] 
 +[[art:06360|Alk]] 
 +[[art:06380|Tejst]] 
 +[[art:06470|Søkonge]] 
 +[[art:06540|Lunde]] 
 +.... 
 +[[art:06369|Lomvie/Alk]] 
 +[[art:06569|Alkefugl sp]] 
 +</WRAP>
magefugle_-_alkefugle.txt · Sidst ændret: 2021/08/03 17:22 af kes