Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


magefugle_-_alkefugle

Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
Næste revision
Forrige revision
magefugle_-_alkefugle [2014/03/05 10:18]
kes
magefugle_-_alkefugle [2021/08/03 17:22] (nuværende)
kes
Linje 1: Linje 1:
 ====== Mågefugle - Alkefugle ====== ====== Mågefugle - Alkefugle ======
 +----
 +**Billeder:** [[https://www.flickr.com/photos/roervigfuglestation/collections/72157638882013034/|Flickr]]
 +----
  
-**Billeder:** [[http://www.flickr.com/photos/roervigfuglestation/collections/72157638882013034/|Flickr]]+<WRAP column 20%> 
 +[[art:05660|Mellemkjove]] 
 +[[art:05670|Almindelig Kjove]] 
 +[[art:05680|Lille Kjove]] 
 +[[art:05690|Storkjove]] 
 +.... 
 +[[art:05709|Kjove sp.]] 
 +</WRAP>
  
-^ **Arter med fuld behandling**     ^ **Øvrige arter**             ^ **Ubestemte, Hybrider mm.**  ^ +<WRAP column 20%> 
-|[[art:05660|Mellemkjove]]          |                              |                              | +[[art:05750|Sorthovedet Måge]] 
-|[[art:05670|Almindelig Kjove]]                                  |                              | +[[art:05780|Dværgmåge]] 
-|[[art:05680|Lille Kjove]]          |                              |                              | +[[art:05790|Sabinemåge]] 
-|[[art:05690|Storkjove]]            |                              |[[art:05709|Kjove sp]]        | +[[art:05820|Hættemåge]] 
-| ||| +[[art:05900|Stormmåge]] 
-|[[art:05750|Sorthovedet Måge]]     |                              |                              | +[[art:05910|Sildemåge]] 
-|[[art:05780|Dværgmåge]]                                         |                              | +[[art:05915|Middelhavssølvmåge]] 
-|[[art:05790|Sabinemåge]]           |[[art:05820|Hættemåge]]       |                              | +[[art:05920|Sølvmåge]] 
-|[[art:05910|Sildemåge]]            |[[art:05900|Stormmåge]]       |                              | +[[art:05930|Kaspisk Måge]] 
-|[[art:05915|Middelhavsmåge]]       |[[art:05920|Sølvmåge]]                                     | +[[art:05980|Hvidvinget Måge]] 
-|[[art:05930|Kaspisk Måge]]         |                              |                              | +[[art:05990|Gråmåge]] 
-|[[art:05980|Hvidvinget Måge]]                                   |                              | +[[art:06000|Svartbag]] 
-|[[art:05990|Gråmåge]]              |[[art:06000|Svartbag]]                                     | +[[art:06020|Ride]] 
-|[[art:06020|Ride]]                 |                              |                              | +.... 
-| ||| +[[art:06049|Måge sp.]] 
-|[[art:06050|Sandterne]]                                         |                              | +</WRAP> 
-|[[art:06060|Rovterne]]             |[[art:06110|Splitterne]]      |[[art:06159|Hav-/Fjordterne]] | + 
-|[[art:06240|Dværgterne]]           |[[art:06150|Fjordterne]]                                   | +<WRAP column 20%> 
-|[[art:06260|Hvidskægget Terne]]    |[[art:06160|Havterne]]                                     | +[[art:06050|Sandterne]] 
-|[[art:06270|Sortterne]]                                         |                              | +[[art:06060|Rovterne]] 
-|[[art:06280|Hvidvinget Terne]]     |                              |                              | +[[art:06110|Splitterne]] 
-| ||| +[[art:06240|Dværgterne]] 
-|[[art:06340|Lomvie]]               |                              |                              | +[[art:06150|Fjordterne]] 
-|[[art:06360|Alk]]                                               |                              | +[[art:06260|Hvidskægget Terne]] 
-|[[art:06369|Lomvie/Alk]]           |[[art:06380|Tejst]]           |                              | +[[art:06160|Havterne]] 
-|[[art:06470|Søkonge]]                                           |                              | +[[art:06270|Sortterne]] 
-|[[art:06540|Lunde]]                                             |[[art:06569|Alkefugl sp]]     |+[[art:06280|Hvidvinget Terne]] 
 +.... 
 +[[art:06159|Hav-/Fjordterne]] 
 +</WRAP> 
 + 
 +<WRAP column 20%> 
 +[[art:06340|Lomvie]] 
 +[[art:06360|Alk]] 
 +[[art:06380|Tejst]] 
 +[[art:06470|Søkonge]] 
 +[[art:06540|Lunde]] 
 +.... 
 +[[art:06369|Lomvie/Alk]] 
 +[[art:06569|Alkefugl sp]] 
 +</WRAP>
magefugle_-_alkefugle.1394011116.txt.gz · Sidst ændret: 2014/03/05 10:18 af kes