Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:19xx:pir:eu15150

 Rødrygget Tornskade  Lanius collurio 

1994:
Ankomst 11/5 med 4 fugle: 2 (han+hun) Nørrevang + 1 han HV +1 hun KH. De bedste dage: 15/5 6 R KH (5 hanner), 22/5 10 R KH (8 hanner), 25/5 7 R KH (3 hanner) og 27/5 6 R KH + 2 hanner Brentebjerg.
Der er indkommet 3 ynglefund: 2 par KH og 1 par HV.
[KES tilføjet fra DOFbasen 2020: Sidste 28/8 1 han HV (EVR)].

1993:  
Ankomst han 2/5 og hun 14/5.
Ingen dage med tocifrede totaler, hvilket sikkert må tilskrives et stabilt højtryk i hele trækperioden.
Flest 20/5 5 (2 han), 23/5 5 han og 2 hun samt 30/5 6 han og 2 hun.
1 han 11/7 HV tyder på, at arten atter har fået ynglefuglestatus efter 3 års fravær.
[KES tilføjet fra DOFbasen 2020: Sidste 12/9 1 hun KH (EVR)].

1992:
Mange fugle, men relativ sen kulmination.
Max: 23/5 og 26/5: 11 han og 7 hun.
I alt er noteret 65 hanner og 43 hunner med forbehold for evt. gengangere. Første han 8/5, men ingen hunner før 23/5. For første gang i rapportens historie et år uden ynglefund - forrige år 8, sidste blot 2 og nu nede på nulpunktet.

1991:
Meget dårligt år for denne art - der er kun indberettet 35 fugle fra 11/5 til 8/6.
Det startede ellers med normal ankomst 11/5 1 han og 1 hun KH, 19/5 1 han og 1 hun KH.
Også antallet af ynglepar faldt drastisk nemlig fra 8 til 2: 1 par Flyndersø og 1 par Plantagen.
Sidste blev: 1/9 1 juv KH og 2/9 1 juv Skansehage.
(JB,KB,LB,JBH,EVR,JS,ET,BV,NHV)

1990:
Hunnerne var tidligt ude i år: 7/5 1 KH, 10/5 2 KH. De første hanner: 10/5 1 KH, 12/5 1 KH, 13/5 1 KH og 14/5 1 KH.
Bedste dage: 19/5 12 hanner KH, 20/5 4 hanner og 7 hunner KH, og i øvrigt mange fugle ult. maj.
Ynglefugle er konstateret på KH (4 par), Flyndersø (2 par) og Nakke (2 par).
Efterår: 8/8 2 KH, 10/8 1 juv KH, 19/8 1 juv HV og 27/8 1 juv Skansehage.
(JB,KB,LB,JC,PEL,EVR,HVR,ET)

1989:
En tidlig han ankom 5/5 Brentebjerg. De næste blev 13/5 1 han KH, 14/5 1 hun Brentebjerg og 15/5 2 hanner KH.
Største dage, alle KH:
22/5 9 hanner og 2 hunner
23/5 8 hanner og 4 hunner
24/5 6 hanner og 8 hunner.
Mange ynglepar indrapporteret:
Nørrevang 2, Skredbjerg 2, Højsandet 1, Søndervang 1, Nakke 1, Dybesø 1, KH 1 og Flyndersø 1. I alt 10 på halvøen.
Efterår: 24/8 1 hun fundet død KH, 25/8 1 han og 2 juv KH, 27/8 2 juv KH og 3/9 1 juv KH.
(JB,KB,LB,JC,PEL,EVR,HVR,KES,ET)

1988:
Normal ankomst 10/5 1 han KH og 12/5 2 hanner KH. Første hunner 13/5 5 KH. I alt er indrapporteret 54 maj-fugle, heraf alene 11 hanner og 5 hunner 13/5. Derudover 5 juni-fugle.
Ynglefund: 2 par Flyndersø, samt ad og juv set på KH frem til 17/9.
(LB,JC,PCC,PEL,EVR,HVR,BV,JW)

1987:
Forholdsvis sen ankomst, første han 15/5 1 KH (EVR,LB,PEL) - og første hun 18/5 1 KH (EVR,ET).
I alt indrapporteret 28 maj-fugle og 5 juni-fugle.
Ynglepar: KH 2 par (LB), HV 2 par (ET) og Nakke 2 par (ET).
Efterår kun disse: 16/8 og 20/8 begge dage 1 KH (EVR,BV).

1986:
Første 4/5 1 han KH (EVR), Max 26/5 4 - 7 KH.
Sidste 23/8 1 HV.
Ynglefund: KH 2 par og i HV.
(LB,PEL,LL,EVR,UR,KES,BV,JW)

1985:
For en gangs skyld en „almindeligere“ småfugl med pæn indrapporteringsfrekvens.
Maj-fugle KH (KB,LB,PEL,LL,EVR,ET):

7 8 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22 26 27 28 1/6
han 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 2
hun 1 1 1 1 1 1

Øvrige: 8/5 1 sy og 4/6 han R-vej103 (LB), en af de mere morsomme havearter, 10/5 2 Skansehage (ET), 11/5 2 hanner og 14/5 5 hanner + 2 hunner HV (EVR), 16/5 1 Nakke (JW) og 18/5 1 HV (LB).
Efterår kun disse: 3/8 og 31/8 juv begge KH (EVR).

1984:
Største antal fra samtlige dage: 17/5 5 hanner og 2 hunner (EVR), 18/5 han og 2 hunner (LB), 19/5 2 hanner og 3 hunner (JB,LL,EVR), 20/5 2 hanner og 2 hunner (EVR), 21/5 5 hanner (LB,EVR), 22/5 2 hanner og 4 hunner + 1 (LB,EVR), 26/5 2 hanner og 3 hunner (LB,EVR), 27/5 han (LB,EVR), 29/5 3 hanner (LB), 30/5 han (LB), 31/5 2 hanner.og 2 hunner (LB,EVR). Ultimo juni muligt ynglepar Skansehage (ET), 2/6 han + 2 hunner + 2 par (LB, JC,EVR), 3/6 4 hanner og 1 hun (LB,EVR), 4/6 han og hun (LB,EVR), 5/6 7 hanner og 3 hunner KH (JC,PEL,EVR) + han HV (EVR), 6/6 han (LB), 9/6 3 hanner (EVR), 17/6 2 hanner og 1 hun (EVR), 30/6 han og hun (EVR), 2/6 1 par. Rørvig Bugt (JC), 17/6 han + 2 (LB).
Yngel: 1 par + 2 juv. Dybesø (JC), 1/7 1 par med 4 pull KH (EVR).
Efterår: 7/7 2 juv. (EVR), 22/7 3 juv. (EVR), 23/7 han og hun (LB), 29/7 4 juv (LB), 30/7 2 (LL), 31/7 3 ringmærket, 3/8 2 par med 3 og 2juv., 11/8 han og hun + 2 juv (EVR), 12/8 2 ringmærket, 19/8 7 KH (SP), 25/8 2 juv. (LB), 26/8 3 juv. KH.+ 1 med 1 juv. lossepladsen (ET), 1/9 juv (SP), 2/9 1 juv. (SP), 8/9 4 (2 juv.) (LL), 9/9 2 juv. (EVR).

1983:
Pæn mængde iagttagelser indsendt. De første 5/5 han (LL), 7/5, 14/5.
Max 19/5 4 hanner + 3 hunner (PEL), 21/5 10 (LL), dog kun 2 iflg. (EVR), 27/5 15 (LL), 28/5 7 hanner + 2 hunner (LB,EVR), 1/6 6.
Mange ynglefugle: 3 - 6 par (ET,EVR).
De sidste: 26/8 juv, 29/8 juv og 11/9 hun (LL,EVR).

1982:
Ankomst han: 9/5 1 Rørvig (LL), hun 11/5 1 KH (EVR,ET),
Rasttal KH maj - juni:

111213141516171819202122232425262728293031 1 2 3 4 5
han 1 1 4 4 4 1 4 412 5 7 3 2 2 4 6 1 4
hun 1 1 2 2 2 4 1 4 6 1 2 3 1 1
usp 2 1 1 1 1 4

Den lidt besynderlige kønsfordeling ult. maj og pri. juni skyldes bl.a. lokale ynglefugle (ssv. 2 - 3 par (EVR,PEL)).
Øvrige ynglepar: 2 HV, 3-4 RB+SB, samt muligvis 1 Skansehage (ET,PKK,LB,EVR,LL,SP,JBH).
Sidste fugl sås 18/9 1 juv KH (EVR).

1981:
Første han: 8/5 1 KH (EVR), første hun: 10/5 1 Plantagen (EVR).
Flg. rasttal over 5: 17/5 8 KH, HV (7 hanner) (JC,LL), 20/5 min 8? Nakkehage (7 hanner) (JB), 22/5 6 KH (LL), 26/5 13 KH (9 hanner) (EVR), 27/5 8 KH (6 hanner) (EVR), 29/5 10 HV,KH (5 hanner)(LB,EVR), 30/5 5 KH (2 hanner) (EVR), 31/5 9 KH (6 hanner) (LB,EVR), 3/6 8 KH (6 hamner) (EVR).
I de sidste tilfælde er der givetvis tale om lokale ynglefugle, disse fordeler sig således: KH 4-5 par (LB,JC,LL,EVR,ET), Skansehage 1 par (ET), Skredbjerg 1 par (JC,ET), Rørvig Bugt 1 par.
Efterår: 4/9 1 KH (JC), 5/9 3 (2 KH + 1 Skansehage) (JC,LL).

1980:
Første han 4/5 (EVR) og hun 18/5 (JC).
Ynglepar: 4 KH (LB), 1 HV (PG).
Generelt mange obs.
Sidste: 7/9 3 juv (EVR) og max 31/5 10 (LB).

M a j J u n J u l A u g S e p
Antal fugle 1 15 10 22 6 7 3 15 16 10 11 4 3
Fugle/obsdage 1 3 10 6 3 4 3 5 3 4 4 2 3

1979:
Ankomst han 10/5 og hun 12/5.
Fordeling i 5-dages-perioder af forårs-obs (JB,LB,JC,ET,EVR):

10-14/515-19/520-24/525-29/530/5-3/6 4-8/69-13/614-18/619-23/6
han 6 5 16 8 21 14 7 1 3
hun 3 1 11 2 11 3

Dette viser ganske godt ankomst og gennemtræk samt overgang til ynglesæson (ingen hunner ses).
Største dage: 21/5 8 han + 6 hun, 1/6 7 han + 2 hun.
Hovedparten af fuglene er set på Korshage, hvor der yngler 4 - 5 par (LB,ET), desuden 1 par Skansehage (ET). Endvidere en række par på den sydlige del af halvøen, i følge ynglefugleoptællingerne (1 dag) mindst 4 par (ET).
Efterår: set 4/8 - 2/9.

1978:
Ankomst 7/5 han Nakke Hage (JHC) og 11/5 3 han KH+HV (LB,EVR). Første hun 20/5 (SP).
Største dage: 24/5 4 han + 3 hun KH (LB) og et par Skansehage (EKT), 26/5 4 han + 3 hun KH (LB).
Mindst 4 - 5 ynglepar (LB,JHC,EVR).
Sidste 12/9 HV (LB,PEL), hvilket også var eneste septemberfund.

1977:
Ankomst 5/5 han (SP) og 19/5 hun (EVR).
Dage med over 5 fugle: 19/5 3 han KH (DOF-ekskursion) og 3 han + 3 hun HV (SP), 26/5 19 (10 han + 7 hun + 2) KH (SP) og hun HV + han Nakke (LB).
Mindst 1 ynglepar KH (LB,EVR).
Sidste 19/9 1 hun/juv (LB).

1976:
Optrådte ret talrigt i foråret. Ankomst 9/5 han (JB,SP) og 14/5 hun (LB).
Dage med over 5 fugle: 26/5 5 (LB), 27/5 6 (LB), 29/5 29 (ikke mindre end 18 hanner) (JB,EVR), 30/5 5 (JB) og en glemt 19/5 17 (HVR).
Ynglefund (LB,SP,EVR): Hovvig 2 par, Korshage 3 - 4 par, Skansehage 1 par, samt set i yngletiden på disse lokaliteter Dybesø, Nakke og Skredbjerg, altså i alt 6 - 10 par, hvilket er mange.
Sidste set 28/8 (EVR).
Send fortsat alle Tornskade iagttagelser ind.

1975:
Første set 9/5 både han og hun (LB,TF).
Flest rst. 14/5 og 18/5.
Ynglepar: Korshage 2 - 4 (SP), Hovvig 1 (LB m.fl.).
Årets sidste set 6/9 (SP).

1974:
Første han set 7/5 og første hun 12/5.
Efter de få iagttagelser at dømme er hovedtrækket først passeret efter observationernes ophør sidst i maj.
Om arten har ynglet i år må stå hen i det uvisse.
Sidste set 2/9.

1973:
De første set 18/5.
En del rastende fugle i perioden 18/5 - 21/5, med max 20/5 9 ex.
Kun 1 sikkert ynglefund. Bestanden er gået katastrofalt tilbage siden begyndelsen af 60'erne, hvor den var en pletvis ret almindelig ynglefugl. Alle ældre og nyere data der kan belyse tilbagegangen modtages med glæde.
Årets sidste blev set 2/9.

DOFBasen:Før 1995

rapp/19xx/pir/eu15150.txt · Sidst ændret: 2020/11/13 09:38 af kes