Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2000:hns

Rapport 2000

Hønsefugle


2000:  Agerhøne  Perdix perdix  (0, 0, 6)
De vanlig sørgeligt få observationer: 8/3 2 Korshage (EVR), 7/4 og 5/5 1 spillende samt 15/5 og 1/6 1 par alle Søndervang (LB, EVR) og endelig 25/8 2 Hovvig (EVR). Kan det virkelig passe, at der ikke er andre, der har set arten, eller er det kun de gamle ørkenrotter, der kan støve den op nu om dage?

DOFBasen:2000


2000:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 15/17, 3/3)
6/5 1 spillende hørt Vangen (LB), 13/5 1 spillende Nakke Skov plukket under hejreobs (JB, LB) og 20/5 1 spillende Hovvig (JW).

DOFBasen:2000


2000:  Fasan  Phasianus colchicus  
Ni obs uden nogen signifikans indrapporteret af tre bidragydere.

DOFBasen:2000


2000:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
De første observationer i Hovvig faldt ret normalt: 10/3, 12/3 og 16/3.
Månedlige max-rasttal fra Hovvig: 27/3 7, 17/4 7, 20/5 og 27/5 4, 3/6 og 17/6 3, 29/7 3, i august otte dage med 2, 1/9 2, 16/10 og 27/10 1 samt 4/11 og 5/11. Nattrækkende fugl hørt Nykøbing 29/3 og 3/6. Øvrige observationer uden for Hovvig: 1/6 1 spillende Flyndersø, 21/6 1 spillende Nakke Skov og 15/10 2 hørt Slettermosegård. Året sidste obs i Hovvig ligger pænt sent: 12/11, 3/12 og 23/12 (JHC, EVR). Yderdatoen for forekomst rykker hermed 9 dage.

DOFBasen:2000


2000:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  (0 52+, 26 27, 2)
16/4, 17/4 og 27/4 1 spillende (LB, EVR, HVR) og 12/8 1 set (HVR) alle Hovvig.

DOFBasen:2000


2000:  Engsnarre  Crex crex  (1, 4, 1)
20/5 1 spillende Nakke Skov (JW m.fl.) og 22/5 1 spillende Hovvig (EVR) er vel den samme - selvom lokalitetsangivelsen er „skiftet“. Fuglen fra 20/5 fortjener lidt uddybende omtale. Under en af mine mange ynglefugleoptællinger i Nakke Skov, langt oppe af dagen, der i øvrigt havde været ret sløv uden noget bemærkelsesværdigt, var varmen for alvor ved at slå igennem, og jeg var ved at være godt mør, da jeg pludseligt hørte jeg et umiskendelig crex. Glad noterede jeg en Engsnarre i notesbogen. Jeg bliver stående for at nyde fuglen, men tiden gik - i dyb tavshed. Efterhånden fik jeg kølet af og min kritiske sans vågnede åbenbart op. En Engsnarre midt på dagen - og så i Nakke Skov. Den går ikke Granberg. Obsen blev streget i bogen - samme aften kom meldingen på rfnet: Engsnarre i Nakke Skov. Konklusion - kritisk observatører eller kylling?

DOFBasen:2000


2000:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Årets første: 26/3 2 nattrækkende Nykøbing og 4/4 1 Dybesø. Øvrigt nattræk Nykøbing: 12/4 1, 13/4 4, 25/4 1 og 28/4 1. Set i Hovvig 15/4 - 15/10, med max 3/5 4, 25/5 4 (EVR), 20/8 5 (HVR), 25/8 5 og 1/9 4 (EVR). Enkelt fugl i Dybesø 26/4 - 27/4. Øvrige obs: 13/5 2 Søndervang, 20/5 1 Nakke Skov og 1/6 1 Flyndersø. Samtlige anførte obs uden initialer skyldes forfatteren, så det indkomne materiale må betegnes som tyndt - eller er der ikke andre, der er i stand til at finde arten udenfor Hovvig? Udfordring?

DOFBasen:2000


2000:  Blishøne  Fulica atra  
I løbet af foråret op til 4 fugle (4/4) i Dybesø. Enkelt fugl her i nov. - dec.
Maxtal Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
? 430 ? 185 745 820 1570 1730 840 160 340 60

Eneste større tal fra Nykøbing Bugt: 19/8 290.
Også set Flyndersø, Rørvig Bugt, Slettermosegård og Nakke Skov.

DOFBasen:2000


2000:  Trane  Grus grus  (23, 2389, 1234)
Igen tvivl om, at det var Tranens år. Vejret 24/3 lovede ligesom lidt tidlige Traner, men igen af de fire observatører (LB, JHC, HVR, KES), havde vel i deres vildeste fantasi forestillet sig et festfyrværkeri af denne kaliber. Mellem 13.17 og 13.43 sås tre småflokke (9, 4 og 19). Herefter gik der en lille time inden det for alvor begyndte. Mellem 15.23 og 16.03 indkasseredes ni flokke (23, 17, 10, 25, 45, 26, 25, 50 og 31) og vi troede vel dermed, at det var slut. Men endnu et ryk mellem 16.31 og 17.48 på 10 flokke (67, 48, 7, 70, 9, 90, 50, 30, 45 og 105) flyttede rørvigrekorden op på småt utrolige 805! En forbedring på 275%. Normalt plejer vi at sige, at Tranerne kommer godt ved Rørvig. De første småflokke kom da også pænt lige ind over observatørerne, men efterhånden som dagen skred frem og mængden af Traner steg, mens alt andet træk var gået i stå, så kan man sige at horisonten udvidedes, og der gik sport i det. Flokke blev plukket langt ude over Kattegat (halvvejs til Hesselø?) og et pænt stykke ned i Hornsherred (til Skibby?) - så det var ikke alle flokke, der var den store nydelse. I øvrigt blev dette rekord store tranetræk registreret over hele Østsjælland, og mange andre lokaliteter satte ny dagsrekord - givetvis betydelig større end vores, men forholdsmæssigt kunne vi godt være med, især i betragtning af, at det kun var svag østenvind.
Godt begyndt er halvt fuldendt. Resten af foråret gav følgende Traner: 29/3 4 og 31/3 21 bragte martstotalen op på 830. I april sås 303 på dage 10 med 3/4 123, 9/4 102 og 17/4 32 som de bedste dage. Maj gav på 8 dage 41 fugle, som mest 7/5 15 og 17/5 12, der lukkede og slukkede den forrygende sæson med i alt 1174 Traner på forårstræk!
Trækket var imponerende, til gengæld blev der ikke set en eneste rastende fugl.
Efteråret gav „kun“ en obs: 16/10 13.40 60 SV Hovvig (AF), ligeledes et gevaldigt ryk, idet vores fire tidligere efterårsobs tilsammen blot tæller 10 fugle!

DOFBasen:2000

rapp/2000/hns.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:44 af 127.0.0.1