Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2000:rov

Rapport 2000

Rovfugle


2000:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (24232)
Et meget moderat forårstræk med 289 fugle faldt på 13 dage i perioden 8/5 til 19/6, kun to dage med over ti fugle: 16/5 78 og 17/5 161. Hvepsevågetrækket kan være et flop, og det er faktisk tiende gang, vi ikke kommer over 300, sidst var i 1996. Bunden udgøres af jammerlige 1973, 1977 og 1991 med henholdsvis 75, 79 og 77 fugle.
Efterårstrækket lidt mere opmuntrende. På 12 dage i perioden 12/8 - 22/9 registreredes 69 fugle, og denne gang hele tre dage med mindst ti fugle: 26/8 17, 27/8 10 og så sent som 20/9 13. Endvidere er der noteret en rastende fugl 2/9, hvilket har været et sjældent syn i de senere år, bortset fra fugle, der afbryder trækket for en kort bemærkning, enten for at overnatte eller på grund af dårligt vejr.

DOFBasen:2000


2000:  Sort Glente  Milvus migrans  (2, 56, 5)
Flot forår med 5 fugle overgåes kun af 1985 og 1994 med 6.
Årets fugle: 18/4 14.21 1 ad Ø (JHC, AF, HVR, KES, JS), 22/4 16.45 1 ad Ø (PCC, JHC, HVR, JS), 23/4 12.15 2k Ø (JHC, AF, HVR, KES, JS), 16/5 15.05 1 Ø (AF, JS) og 17/5 11.44 1 Ø (AF, EVR) alle Nørrevang.

DOFBasen:2000


2000:  Rød Glente  Milvus milvus  (4, 488, 31)
Normal år med 27 forårsfugle, hvoraf påfaldende mange havde meget god tid, derfor kan gengangere ikke helt udelukkes: 23/3, 24/3, 29/3, 30/3 2, 2/4, 3/4, 7/4 2, 8/4, 9/4, 11/4 2, 16/4, 17/4 4 (3 V 11.00 Hovvig og 1 NØ 15.04 Dybesø) 18/4, 20/4 4, 22/4, 1/5 2, 5/5, 7/5 og 16/5 (JB, LB, PCC, JHC, KD, AF, EVR, HVR, KES, JS).
Kun to efterårsobs 27/8 1 Ø Hovvig og 1 trk Nakke Skov med en times mellemrum - kunne måske være samme fugl (LB).

DOFBasen:2000

14-11-22 LB: 7/4 1 ændret til 2, 20/4 3 ændret til 4.


2000:  Havørn  Haliaeetus albicilla  (1, 92, 7)
Et rimeligt forår med to dage med 2 fugle: 24/3 13.39 - 14.05 1 2k Ø Nørrevang (vist opdaget ude i horisonten!) + 16.08 - 16.32 SV Nykøbing, 27/3 9.18 1 2k Ø Korshage, 29/3 2 Ø (5.36 imm, 9.57) Korshage (HVR) og 9/4 15.20 - 15.43 1 imm SV Nørrevang - Hovvig - Nykøbing (rfnet fik folk af huse) samt efterårsfuglen 18/9 15.55 1 4-5k Ø Hovvig.
(JB, LB, PCC, JHC, AF, EVR, HVR, KES, JS).

DOFBasen:2000


2000:  Rørhøg  Circus aeruginosus  (2410)
Et virkelig pænt forårstræk, hvor vi for fjerde gang rundede de 200. Mellem 25/3 og 10/6 sås 204 fugle. Dage med mindst fem fugle: 3/4 8, 9/4 7, 17/4 14, 18/4 12, 20/4 5, 21/4 18, 22/4 7, 26/4 9, 27/4 11, 28/4 7, 29/4 13, 30/4 8, 1/5 10, 7/5 8, 9/5 6, 16/5 8 og 17/5 8.
Rastende fugle set i Hovvig 29/3 - 16/11. Simpel summation giver 126, altså stabilt mange obs, største tal 27/4 4. Kun 1 hun-farvet set stabilt i sommerperioden, således ingen ynglepar i år, desværre. Første 1k fugl set 9/8, måske tilpas tidligt til at denne kunne være lokal.
Med hele 50 fugle på efterårstræk 12/8 - 16/10 fik sidste års rekord på 41 igen et skub opad. Dage med mindst tre fugle: 14/8 4, 26/8 8, 27/8 3, 28/8 7, 7/9 3, 16/9 3, 17/9 6 og 19/9 3.

DOFBasen:2000


2000:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (2428)
To overvintrende fugle i Hovvig, dog 23/1 3, med sidste obs 20/5.
Et normalt forårstræk 24/3 - 28/5 med i alt 91 fugle. Dage med mindst fem fugle: 18/4 5, 20/4 5, 21/4 15 og 7/5 5.
I alt 38 returtrækkere 26/8 - 6/11, hvilket er højeste antal siden 1980. Dage med over to fugle: 14/9 5, 15/9 5, 7/10 3 og 15/10 3.
Efterårsrastere fra 7/9, flest 1/10 og 19/10 3. I december igen 2 overvintrende.

DOFBasen:2000


2000:  Steppehøg  Circus macrourus  (0, 4, 0)
1999: 6/5 15:17 1 ad han Ø (AF, LB).

DOFBasen:2000


2000:  Hedehøg  Circus pygargus  (3, 129, 5)
Et gennemsnitsår, hvor 4 brune fugle 21/4 (rast), 28/4, 7/5 og 14/5 lagde op til årets gamle han, der kom som rosinen i pølseenden 17/5. Aldersbestemmelse er åbenbart ikke let, hvis der er flere observatører, angives som regel både 2k og ad!
(JB, PCC, JHC, AF, EVR, HVR, KES).

DOFBasen:2000


2000:  Duehøg  Accipiter gentilis  (807)
En enlig vinterobs: 24/1 1 rast Hovvig.
Forårstræk ret sølle: 17/3, 24/3, 27/3, 30/3 2, 1/4 og 3/4 i alt kun 7 fugle. Vores fjerde dårligste forår, vi skal helt tilbage til katastrofeåret 1977 for at finde lavere tal.
Rastende fugle: 28/3 Korshage, 17/4 Nørrevang og 19/5 Hovvig, vel tre nye fugle.
Efterårstræk: 5/9, 18/10 3, 5/11, 18/11 og 26/11 i alt 7, altså fuldt på højde med foråret. Vores tredie bedste efterår.
Mange rastobs i Hovvig i efteråret: 30/8 han samt 14/9 - 17/9 dagligt 1k hun, 19/9 ad han, 30/9 1k hun, 1/10 3 (AF), 17/10, 18/10 ad hun og 12/11 1k. Desuden 18/10 1 rst Nørrevang, 12/11 samt 26/11 1 rst Korshage. Vel mindst 9 nye fugle i forhold til de trækkende, dvs. totalt mindst 27 fugle og 16 - 10 i efterårets favør.
(LB, JHC, AF, EVR, HVR, KES).

DOFBasen:2000


2000:  Spurvehøg  Accipiter nisus  (32128)
Vinterobs Korshage, Hovvig og Nykøbing.
De 1690 forårsfugle, som kom i løbet af perioden 13/2 - 18/5, må anses for lidt over middel. Dage med over tyve: 24/3 23, 29/3 71, 30/3 82, 2/4 36, 3/4 186, 4/4 40, 9/4 42, 11/4 80, 17/4 29, 18/4 56, 20/4 82, 21/4 173, 22/4 76, 26/4 66, 27/4 125, 28/4 86, 29/4 108, 30/4 63, 1/5 29, 2/5 24, 7/5 23, 16/5 30 og 17/5 26.
Efteråret gav ny rekord med 364 fugle set 14/8 - 18/11, dage med mindst 10: 14/9 10, 15/9 19, 16/9 41, 17/9 25, 18/9 11, 22/9 22, 12/10 27, 16/10 16, 17/10 39, 18/10 80 og 19/10 35.

DOFBasen:2000


2000:  Musvåge  Buteo buteo  (81451)
Vintermax 24/1 6 rast Hovvig.
Et ret normalt forår med 2408 fugle mellem 9/1 og 5/6. Dage med over 50: 24/3 109, 29/3 88, 30/3 210, 31/3 103, 2/4 55, 3/4 43, 9/4 94, 11/4 54, 18/4 96, 19/4 56, 20/4 139, 22/4 464, 23/4 53, 27/4 62, 30/4 164, 3/5 65 og 4/5 58.
For første gang registrerede vi flere fugle i efteråret, i alt 2453 (ny rekord) set mellem 14/8 - 26/11. Dage med over 50: 15/9 141, 16/9 123, 12/10 204, 15/10 71, 16/10 143, 17/10 167, 18/10 616, 19/10 78 og 28/10 438. En af de mange arter, hvor en god efterårsdækning virkelig gav pote.

DOFBasen:2000


2000:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  (12128)
Rastende fugl i Hovvig/Nakke Skov området 15/2 - 27/4.
Foråret gav lige netop 200 mellem 30/3 og 9/5 - dermed mere fåtallig end Rørhøg! Dage med mindst ti fugle: 4/4 10, 17/4 30, 20/4 18, 21/4 19, 22/4 11, 29/4 37, 30/4 10 og 2/5 11.
Den gode efterårsdækning, der bl.a. gav rekord til ovennævnte fætter, havde desværre ingen effekt på denne art. Efterårets 4 fugle fordelte sig med 2 på hver af dagene 21/10 og 23/10. Også blot 4 obs af rastende fugle: 21/10, 11/11 og 26/11 2 alle Hovvig samt 9/12 Nakke Skov. En af de få rovfuglearter, der virkelig kæmper i bunden af en bølgedal.

DOFBasen:2000


2000:  Kongeørn  Aquila chrysaetos  (2, 22, 1)
18/4 13.45 - 13.55 imm Ø Nørrevang (JHC, AF, HVR, KES, JS). Andet år i træk, hvor det lykkes os at se Kongeørn. Glædeligt efter fire blanke år 1995 - 1998.

DOFBasen:2000


2000:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (85, 2561, 150)
I alt 130 forårsfugle, hvilket må anses for ret normalt: 24/3, 25/3, 27/3, 29/3 4, 30/3, 31/3 2, 2/4 3, 3/4 9, 4/4 9, 6/4, 9/4 11, 10/4, 11/4 13, 12/4 3, 16/4, 17/4 3, 18/4 5, 20/4 9, 21/4 11, 22/4 4, 23/4, 26/4 6, 27/4 2, 28/4 8, 29/4 3, 30/4 3, 4/5 2, 6/5, 7/5 2, 9/5 2, 12/5, 16/5 2, 17/5, 18/5 og 2/6 2.
Efteråret bød på 20 fugle, og overgik dermed lige rekorden fra 1982: 19/8, 20/8, 26/8, 27/8, 28/8 6, 7/9 4, 15/9, 17/9, 18/9 2, 22/9 og 24/9.
(JB, LB, PCC, JHC, AF, EH, EVR, HVR, KES, AT).

DOFBasen:2000


2000:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (2089)
Overvintrende fugle Korshage, Søndervang, Hovvig (2), Slettermosegård og Nykøbing.
Foråret noget over middel med i alt 128 trækkende 24/3 - 9/6. Dage med mindst fem fugle: 30/3 6, 20/4 7, 21/4 18, 22/4 7, 27/4 10, 28/4 9, 29/4 14.
Følgende ynglepar indrapporteret: 3 par Korshage - Flydersø området og 1 par Søndervang.
Efterårsstrækket er hurtigt overstået: 14/8, 26/8 2 og 16/9, i alt beskedne 4.
(LB, PCC, JHC, AF, EVR, HVR, KES, AT, ET).

DOFBasen:2000


2000:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 296, 6)
Seks forårstrækkere er vel hvad vi kan forvente i et ikke invasionsår: 7/5 2 (9.55 imm hun, 17.15 2k han), 9/5 1 ad hun 14.21, 16/5 2 (13.31 2k hun, 17.10 ad han) alle Korshage/Nørrevang samt 1/6 1 ad han Nykøbing.
(JB, LB, PCC, AF, EVR, HVR, KES).

DOFBasen:2000


2000:  Dværgfalk  Falco columbarius  (49, 1806, 111)
I alt 93 forårstrækkere må anses for en anelse over middel: 3/4, 7/4, 9/4 6, 10/4, 17/4 2, 18/4 7, 20/4 10, 21/4 13, 22/4, 24/4, 26/4 5, 27/4 14 28/4 11, 29/4 4, 30/4 6, 1/5, 2/5, 6/5 2, 7/5 3, 8/5 og 9/5 2.
Rastende fugle: 4/4 Korshage, 20/4 Nørrevang og 1/10 Hovvig.
Efterårstræk også noget over gennemsnittet: 10/9, 16/9, 17/9, 24/9, 30/9 2, 7/10, 12/10 2, 13/10 2, 15/10 1, 17/10 og 18/10, i alt 14.
(JB, LB, PCC, JHC, AF, EH, EVR, HVR, KES).

DOFBasen:2000


2000:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (9, 979, 151)
Flot forår med ny dagsrekord (7/5) og tangering af sæsonrekorden: 22/4, 27/4, 28/4 5, 29/4 17, 30/4 4, 2/5, 3/5, 4/5 6, 5/5 5, 6/5 10, 7/5 30, 8/5 14, 9/5 12, 12/5, 13/5, 16/5 6, 17/5, 2/6 og 9/6, i alt 117.
Også mange rastiagttagelser: 29/4, 30/4, 5/5 2, 8/5 3, 9/5 og 12/5 2. At vurdere hvorvidt der er nye fugle herimellem i forhold til de trækkende er stort set umuligt (især når der ikke er tid på). Også den nye dagsrekord fra 7/5 har voldt forfatteren problemer. Der foreligger 123 obs fra denne dag, at koge disse ned til noget, der ligner sandheden, er ikke let, når tidsangivelsen på den enkelte fugl, kan variere adskillige minutter, i grelle tilfælde op til 10 minutter eller mere. Nogle noterer fuglene, når de opdages ude i horisonten, andre først når de passerer, hvilket givetvis er det rigtige. Endvidere er der den traditionelle forvirring med sommer- og vinter(fugle)tid. Hvis man bare fortalte alle redaktører, hvem der har brugt hvad, så ville det lysne lidt. I de senere år er nyt syndrom dukket op. Man angiver ikke nøjagtig lokalitet (kun ved indrapportering?). Hvis den første fugl er set på Korshage, så kan der også stå denne lokalitet på dagens sidste fugl, selvom den reelt er set i Hovvig. Dette tilfælde er dog så grelt, at det heldigvis (endnu?) er en undtagelse, men lokaliteter som Korshage, Dybesø, Bakken, Myntestien og Gravhøjen bruges af nogle i flæng - desværre.
Efterårets 3 trækkende fugle kom på dagene 27/8, 15/9 og 17/9.
Rast Hovvig: 20/8, 7/9, 9/9, 14/9, 15/9 og 17/9 bringer den samlede efterårstotal op på mindst 5 fugle.
(JB, LB, PCC, JHC, AF, EVR, HVR, KES).

DOFBasen:2000


2000:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (16, 224, 30)
Så fik forårsrekorden igen et skub, i alt 25: 27/3, 9/4 2, 17/4, 20/4 4, 22/4 2, 24/4 2, 28/4, 29/4 3, 30/4 3, 2/5, 6/5, 7/5 3 og 9/5.
To efterårstrækkere: 17/10 og 21/10.
Rast Hovvig: 7/9, 30/9, 20/10, 22/10, 27/10 og 5/11, antagelig mindst 3 fugle.
(JB, LB, PCC, JHC, AF, EH, EVR, HVR, KES, AT).

DOFBasen:2000


2000:  Falk sp  Falco non det  
Året 6 fugle fordeler sig med 3 Lærke/Aften (22/4, 30/4 og 9/5), 1 Storfalk (9/4) samt 2 helt uspecificeret (30/4 og 7/10).

DOFBasen:2000

rapp/2000/rov.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:44 af 127.0.0.1