Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2003:pir:eu18470

2003:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 229, 6)
En konservativ sammentælling af Laplandsværling i 2003 giver sammenlagt 6 fugle. En regulær vinterrastende fugl blev observeret 1/1 på Nørrevang (EVR). Ellers kan de øvrige observationer karakteriseres som hhv. forårstræk og efterårstræk fra 13, 16 og 17 april foreligger der en observation på hver af de nævnte datoer fra hhv. Korshage, Nørrevang og Plantagen. 6 og 19 september er der fra hver af dagene set en fugl trækkende, begge obs Korshage. Som det også fremgår af det ovenstående blev „største tal“ en fugl.

DOFBasen:2003

rapp/2003/pir/eu18470.txt · Sidst ændret: 2018/09/16 15:09 af lb