Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2007:ind

Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

rapp:2007:ind [2014/01/27 22:23] (nuværende)
kes created
Linje 1: Linje 1:
 +====== INDLEDNING ======
  
 +//Jørgen Bech//
 +
 +===== Småfuglekrise - og Korshage! =====
 +
 +Aftenfalk, Agerhøne, Turteldue, Sortspætte, Vendehals, Sanglærke, Digesvale, Markpiber, Bynkefugl, Græshoppesanger, Løvsanger, Høgesanger, Grå Fluesnapper, Lille Fluesnapper, Broget Fluesnapper, Rødrygget Tornskade, Karmindompap, Hortulan. Arter - almindelige som sjældne - der har ét til fælles: Det er eksempler på arter i tilbagegang. Dokumenteret over en lang periode og iøjnefaldende når man som Rørvig Fuglestation foretager kontinuerlig fugleobservation, bearbejdning og rapportudgivelse og ser de bekymrende tal. Senest skal der også skottes nervøst til visse havfugle: Alt for få Ederfugle, Rider og Lomvier. Det er endnu for tidligt at vurdere, om det kun er temporært eller udtryk for egentlige sammenbrud i bestande.
 +
 +Mange af de arter, der viser en kritisk udvikling, er småfugle. Hovedparten langtrækkere med tropisk overvintring. Årsagerne til tilbagegangen er komplekse, men har også årsager i vores egen forvaltning af natur og kulturlandskab. Halvøen er især om foråret på grund af sin strategiske placering på trækruterne rasteplads for mange småfugle på vej nordover. I særdeleshed de ydre områder ud mod Korshage inklusive Dybesø-Flyndersø og Nørrevang. Fuglene er tvunget ned fra natlige træk og fanget på et begrænset areal, evt. i dagevis i koldt vejr. Fuglene er helt afhængige af muligheder for passende rastepladser og fouragering inden næste etape. Det kræver god skov, eng, krat, brak, græsningsland, insektrige hegn etc.
 +
 +Det opfordrer til, at man i såvel offentlig som privat forvaltning indtænker (implementerer), at Korshageområdet er trækzone for småfugle! Ikke nogen nem opgave i konkurrencen med det store tryk og slid på området til rekreativ udnyttelse. Og den private ejendomsrets ukrænkelighed. Men der er jo ikke noget, der forhindrer os i at opstille et forslag til et regelsæt. Som for eksempel:
 +
 +Retningslinier for forvaltning af Korshage inklusive bagland: Dette er vigtigt og sårbart rastområde for trækfugle, herunder en række småfugle, der er præget af bekymrende tilbagegang. Samt for ynglefugle, herunder en række fåtallige arter med specielle krav til deres ynglested. Hvad enten du er offentlig eller privat forvalter i dette område er det din pligt at forvalte området herefter. Tænk på det inden du slipper motorsaven, kratrydderen, gummigeden etc. løs på dit område. Lad dit tjørnehegn stå. Lad være med at "rydde op" i skoven. Sats på naturgrunde, plant med fordel naturlige gerne blomstrende og frugtsættende vækster. Find balance mellem græsning og beskyttede vegetationslommer på frie arealer. Undgå unødig færdsel og løse/langsnorede hunde. Lad skovene passe sig selv. Stop sprøjtning og hård dræning. Undlad udstykning og udvidende byggetilladelser. Der følger kvalitet med - fugle og natur, også et rekreativt hovedformål!
 +\\ 
 +
 +===== Fugleåret 2007 =====
 +
 +Grøn og fugtig nutidsvinter. Og så sker der ikke meget i januar og februar. Pragmatiske Sangsvaner og Kanadagæs (nu op til 246 og 1396!) der er gået på vinterraps. Bjergand har en stor vinter i det isfri Hovvig - 1600, imellem dem vores faste "alien" Amerikansk Skarveand, der overlevede endnu et år. Bedste trøst årets 2 Islommer ved Korshage.
 +
 +Primo marts markeres foråret af paukende Rørdrum, Silkehaler i mængde trækker retur og Sortstrubet Bynkefugl 2. En af årets mest komprimerede trækperioder kommer sidst i marts. 24/3 298 Traner og 29/3 Ringdue 21035 NØ Korshage - en art der rundede 80000 i 2007. Perioden bød på 11 Havørne (af i alt 34), og der krydres med Hvidnæbbet Lom, Lille Flagspætte og en marts-Ringdrossel. Eksotisk krydderi var Nilgås, hvor en enkelt fugl rodede rundt over kysten. Ny art for Rørvig - men endnu en "alien species".
 +
 +April plejer at være den store trækmåned. Årets april blev imidlertid særdeles vestenvindsdomineret - 2 grimme perioder der kostede dyrt i trækregnskabet. 22/4 hænger der stadig fugt i sv-vinden og så kommer frelseren ud af ingenting: Stor Skrigeørn adult fugl i et herresving fra Anneberg ud over Hovvig til kysten og den var gået tilbage og ned til rast, hvis det ikke var for stor-mobning fra måger. Sev i stedet over strædet mod øst efter næsten 3 kvarters opvisning. 26/4 udgjorde 3 gamle Hedehøg-hanner på stribe et æstetisk højdepunkt og første af årets 9 Vendehalse dumper ned.
 +
 +Den gode periode fortsætter ind i maj med Markpiber, enkelte Hortulaner og så 5/5, dagen for de tunge falke med 3 Vandrefalke inden en 2k Jagtfalk noteres på 3 obspunkter på stribe, kredsende og glidende mod NØ. Lige indtil den blev skudt ned af SU! Der blev murret godt i krogene, 500+ års felterfaring og enighed var ellers bag denne observation.... 2. halvdel af maj produktiv. Pomeransfugl trækkende 14/5 - samme dag Lille Fluesnapper og mange Stenpikkere og Bynkefugle (154, henholdsvis 45). 19/5 Hvidvinget Terne 2 ad i Hovvig som del af lille invasion, samme dag første af ialt 3 Blåhalse. 25/5 Lundsanger på Korshage - årets tophit blandt sangerne. 28/5 og 29/5 rykker Hvepsevåge med 235 og 441.
 +
 +Juni er stille - 17/6 Rustand 2 af usikker oprindelse i Hovvig, og der er hvid-hejrefestival igen i år med Sølvhejre 22/6 og Silkehejre 26/6 - 29/6. Juli præges af lavtrykspassager, enkelte med lidt vindstyrker, og 29/7 startede en kyst-bunden Balaearskråpe et ridt mod vest fra Gilleleje til den slap Sjælland ved Gniben. Heldigvis var en hurtig mand ude og nappede den fra Korshage. Årets store nedbørsoverskud gav høj vandstand i bl.a. Hovvig - og dermed kunne vadefuglesæsonen henvises til træk fra Korshage og de flygtige fugle på urolige Skansehage. Året blev derefter. I stedet kommer fokus på et interessant havfugleefterår, der blæses i gang ultimo august med en svømmende årsunge-Lunde og første Sodfarvede Skråper. 3/9 er en invasion af Lille Kjove fremme - 24 fugle! trak nordvest . Almindelig Kjove trak også løs denne dag med 38 i alt, så der måtte arbejdes hårdt til solnedgang med at separere de 2 arter. Lille Kjove fortsætter de kommende dage - 8/9 13 og 9/9 18 - og når en årssum på 73. Mens Sabinemåge (18/9 1) og Stor Stormsvale (18/9 2) var svære i 2007 havde Sodfarvet Skråpe et stort år, hele 9 obsdage med arten, 48 i alt frem til sidste 7/11. Årets 3. skråpeart blev Almindelig Skråpe 4/9.
 +
 +Oktober så længe ud til at blive tam. 18/10 Mellemkjove 2 og Middelhavssølvmåge fra Korshage - sidstnævnte splittet fra Sølvmåge og kunne så stemple sig ind som ny Rørvigart. 24/10 flot Kongeørn 1 k - havde fortrudt og trak mod nordøst. 27/10 var annonceret som årets "Tigerjagt" - et særligt Rørvigfænomen opkaldt efter en hos os endnu uset lille sibirisk sanger. Pligtskyldigt gik observatørerne endnu engang i gang med finkæmningen efter sjældne småfugle. Faktisk i såkaldt "giftig" vejrsituation. Og så skete det - jagten gav pote: Ørkenstenpikker vest for Dybesø. En 1k hun der troskyldigt sad på sine sten dagen ud og udløste en invasionsbølge af ornitologer. Stationens 1., landets 10. og Sjællands 3. fund. Årets fugl i Rørvig.
 +
 +Havfuglene popper op igen primo november - 6/11 med Thorshane 1 og Stor Stormsvale 1 i særdeleshed og 10/11 redder Kongeederfugl sin del af året med en 2k-fugl. Medio november meldes Kaspisk Måge - så kan også det 2. sølvmågesplit indføres som art på listen. Siden sker der ikke rigtigt noget. December er varm og en Enkeltbekkasin har placeret sig på Skansehage til overvintring.
rapp/2007/ind.txt · Sidst ændret: 2014/01/27 22:23 af kes