Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2011:hns:eu04290

2011:  Blishøne  Fulica atra  
Bidragene er ikke væltet ind. 138 registreringer er ikke imponerende for en talrig art, der forekommer året rundt.
Den kolde vinter gav små tal på de traditionelt isfrie lokaliteter: 2/1 75 Nykøbing Havn, 4/1 61 Rørvig Bugt og 30/1 80 Rørvig Havn. Vinterens største tal kon dog først i februar: 6/2 105 Rørvig Havn.
Oven på to isvintre måtte man vel forvente et år på det jævne i Hovvig.
Største rasttal pr. måned i Hovvig 2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 70 60 95 140 120 75 46 12 9 2
71 18 40 117 159 329 350 638 512 141 107 43
818 500 580 500 745 865 1570 1892 3350 1900 1800 900

Set i et større perspektiv var året også bedrøveligt dårligt – Årets maksimum blev det laveste i rapportens histrorie.
Årlige maxtal for Blishøne i Hovvig:

DOFBasen:2011

rapp/2011/hns/eu04290.txt · Sidst ændret: 2014/02/07 14:42 af kes