Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2015:lom

Rapport 2015

Lommer - Flamingoer

Af Lasse Braae


2015:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata (4, 2321, 146)
 
Trækket i første halvår fortsatte den positive trend, men var ikke helt på niveau med sidste års rekordnotering. Årets 75 fugle er dog næsten dobbelt op i forhold til den forrige rekord (45). Dagsrekorden for perioden fik et skub opad (gamle rekord 21).

Rapporteret på 18 dage mellem 2/1 og 22/5. Januar bidrog med over halvdelen, i alt 46 fugle herunder dagsrekord 3/1 27 og 11/1 12. Ingen fugle i februar – marts, men kom op igen i april med bedste dag 3/4 12, men modsat sidste år uden østgående træk af betydning. Også lidt træk i maj.

Rastende fugle: 12/1 2 Korshage, 12/1 – 17/1 op til 4 Skansehage, 11/2 2 Korshage, 7/3 2 og 24/3 1 Kysten ved Plantagen, 2/4 – 9/4 op til 5 (8/4) Korshage samt 10/4 3 Nyrup Bugt.

Normalt efterårstræk med 46 fugle mellem 6/9 og 15/12 fordelt på 14 observationsdage. De bedste dage blev: 25/10 6, 1/12 8 og 12/12 13.

Rastende fugle: 23/10 1, 1/11 1 og 11/11 1 Korshage, 13/11 2 Kysten ved Plantagen og 4/12 – 6/12 1 Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 46 23 6 3 7 8 28 121
Total 52 2 3 31 6 3 8 12 29 146
MaxRst 4 2 2 5 1 2 1 5
Nobs 9 1 2 12 4 2 5 10 7 52
Ndag 6 1 2 11 4 2 2 7 6 41
Fænologi 02.. …. …. …. ..22 06.. …. …. ..15

2015:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  

Det er desværre igen nødvendigt at gentage, at denne ”gruppe” også inkluderer fugle rapporteret som Lom sp. Alle disse burde antagelig have været rapporteret som Rød/Sortstrubet Lom. Det er kke bare et hjertesuk – bearbejdningen vanskeliggøres i betydelig grad. idet vores system ikke automatisk kan håndtere to grupper på gang. Så årets oversigt bliver nedenstående kasser (obs-tabeller).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 8 1 2 24
Total 13 8 1 1 2 25
MaxRst 1 1
Nobs 5 4 1 1 2 13
Ndag 2 3 1 1 2 9
Fænologi 04..27 03.. ..05 21.. ..06

2015:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  

Igen et fint træk i første halvår - meget tæt på rekorden (87). I alt 85 fugle 3/1 – 26/5. De bedste dage blev 4/1 10 og 16/3 19. Dermed var arten igen mere talrig end Rødstrubet Lom, dog ikke i januar, der kun gav 16 Sortstrubede.

Islommerne (se nedenfor) ved Vesterlyng/Nyrup Bugt kastede en del af sig: 5/4 35 og 8/4 54. Også 30/10 11 fortjener at nævnes. Disse tal kunne tyde på, at der er flere lommer her end ud for Sandflugtsplantagen! Bedre dækning fremover ønskværdig.

Maksrasttal fra Kysten ved Plantagen (linje 1) og Vesterlyng/Nyrup Bugt (linje 2) fremgår af tabellen nedenfor.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 1 22 10 11 8 1
54 11

Efterårstrækket oppede sig ligeledes noget i forhold til sidste år: 23/8 – 13/12 i alt 57 fugle. De bedste dage blev 6/9 8, 23/10 6, 8/11 9 og 9/11 15.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 30 22 17 1 13 10 27 6 142
Total 22 3 80 137 17 1 10 12 13 36 30 6 367
MaxRst 3 1 22 54 1 10 11 11 1 54
Nobs 10 3 15 23 8 1 1 2 6 10 12 6 97
Ndag 6 3 9 15 8 1 1 1 5 7 5 3 64
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..13

2015:  Islom  Gavia immer  (0, 49, 5)

For anden gang – første gang var sidste år – så vi 2 Islommer sammen, det må gerne blive en vane.

Igen 5 fugle – er tangering af årsrekorden. Alle fra 1. halvår.

25/3 1 Klintebjerg (KBJ), der 3/4 havde fået følgeskab af yderligere en artsfælle (RSN). Ifølge beskrivelsen lå de dog meget østligt i Nyrup Bugt – og da det rette vejr (næsten havblik) indtraf 5/4 kunne JB og JHC konkludere, at de 2 ad odr (en i ganske avanceret fældning og den anden stadig i nær vinterdragt) mere eller mindre lå i vores del af bugten. En af disse fugle sås også 8/4 (LB, KR) og 9/4 (JS).

Forårets øvrige tre fugle var alle trækkende ved Korshage: 17/4 06:35 1 ad sdr NV (EVR), 28/4 07:21 1 odr NV (OJ) og 22/5 06:18 1 sdr NV (EVR).

I teorien kan en af de trækkende (28/4) godt være identisk med en af de rastende.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 6 1 7
MaxRst 1 1
Nobs 6 1 7
Ndag 5 1 6
Fænologi 05.. ..22

2015:  Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii  (0, 12, 1)

4/1 13:36 1 vdr NV → rast Korshage (JHC, TPA). Kæmpe lom i flot medsol. Smed sig på vandet, hvor den forsvandt i de høje bølger. Fuglen er beskrevet.

Klart mere sjælden end Islom. Groft regnet er ca. hver sjette af vore store lommer en Hvidnæbbet.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 04

2015:  Lom sp  Gavia non det 
 
Se bemærkning under Rød/Sortrubet Lom.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 5 27 9 1 1 6 5 2 60
Total 3 2 71 29 9 1 1 6 5 2 129
MaxRst 1 66 2 66
Nobs 3 1 2 12 5 1 1 3 2 2 32
Ndag 3 1 2 12 5 1 1 3 2 2 32
Fænologi 02.. …. …. …. …. ..04 27.. …. …. ..22

2015:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  

De traditionelle vinterfugle i Nykøbing Havn/Bugt indtil 7/2 med disse større tal: 21/1 24, 6/2 29 og 7/2 19.

Sidste års forekomst blev – igen - trukket i begge ender i Hovvig (17/2 – 2/12). Forårsmaks 19/4 4. Vel 1 – 2 ynglepar (15/8 og 24/8 1 par med hhv. 3 og 4 pulli). Efterårsmaks 9 fugle flere gange i august – september.

Observationer i yngletiden uden for vigen: 25/5 og 26/6 1 spillende Slettermosegård, Også observationer fra Nakke Kær – potentielt ynglested – heraf en del uden for sæsonen: 29/3 1, 3/4 2, 18/7 1, 17/9 2, 3/10 1 og 23/10 2 – ingen indikationer på yngel, måske overset?

Første vinterfugl 3/11 Nykøbing Havn/Bugt. Næste melding herfra 3/12 6.

Endelig bør 21/11 1 Rørvig Bugt nævnes – ret sjælden her (se tabel på hjemmesiden).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 25 50 3 18 6 2 1 61 83 19 6 8 282
MaxRst 24 29 1 4 1 1 1 9 9 5 2 6 29
Nobs 2 4 3 10 6 2 1 11 18 7 4 3 71
Ndag 2 4 3 10 6 2 1 11 17 7 4 3 70
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..12

2015:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  

Man skulle ikke tro det var muligt, men sidste forårs 5 trækkende blev undergået. På tre ”gyldne” dage 27/1, 16/3 og 1/4 lykkedes det at skramle 3 individer sammen. Det mest positive der kan siges er, at der var god spredning på observationerne.

Ynglefund i Dybesø 1 par med 2 unger og 2 – 3 par Hovvig, heraf mindst 2 med succes.
Ret stabil forekomst i Hovvig med yderdatoer 23/2 (1) og 24/12 (1).
Måneds maks i Hovvig:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 12 23 30 29 29 25 19 18 6 3

kunne tyde på, at vi ikke har fået fat i alle ynglepar.

Den første Dybesøfugl var på plads allerede 30/1 og havde 15/2 fået følgeskab af makkeren. De holdt ligeledes stand til 24/12. Vi har disse to nu stabile ynglelokaliteter, og vi kommer nok ikke højere. Øvrige kandidater er formodentlig for små – og er derfor besat af Gråstrubet Lappedykker. Hvis man skal pege på en tredje potentiel yngleplads må det vel blive Nakke Kær, der vokser en anelse fra år til år,

De største rasttal uden for Hovvig blev 5/7 12 Nykøbing Bugt og 3/12 11 Kysten ved Plantagen.

For efterårstrækket kan sidste års bemærkning gentages. Efteråret ligeledes meget anonymt med 7 trækkende 25/10 – 25/12, flest 25/10 2 og 12/11 3.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 2 4 1 10
Total 7 20 112 234 207 162 233 231 171 182 35 25 1619
MaxRst 1 6 12 29 30 29 25 25 19 12 6 3 30
Nobs 7 11 32 26 17 15 24 20 14 27 20 18 231
Ndag 6 10 22 19 15 14 19 20 14 25 14 13 191
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..25

2015:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  

Sidste års meget store rasttal overgået: 12/3 145 rast Kysten udfor Plantagen! Optimale tælleforhold denne dag med havblik – bare lidt bølgegang medfører en ikke ubetydelig reduktion i de registrerede fugle.

Vesterlyng/Nyrup Bugt kunne også fremvise et stort rasttal: 5/4 52.

Atter et ganske pænt forår med 21 trækkende mellem 3/1 og 23/4. Blæsevejret i januar hjalp dog en del på totalen med 12 fugle. Bedste dage blev 3/1 4, 11/1 5 og 14/4 3.

Igen op til 7 adulte fugle i Hovvig medio april resulterede i mindst 1 succesfuldt ynglepar. Desuden ynglepar Nakke Kær 1 – (3) og Slettermosegård. Succes? Der er antagelig en del flere par i nogle af de efterhånden mange vandhuller. Vi burde gå disse systematisk igennem hvert år.

Rekord efterår med 114 trækkende 30/7 – 25/12, flere pæne dage 23/10 18, 25/10 14, 8/11 19, 12/11 18, 30/11 11 og 1/12 18, men alle stadig et godt stykke fra dagsrekorden på 48 fra 28/11-2011.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 2 7 5 1 33 55 20 135
Total 51 31 269 243 60 21 8 5 3 77 104 52 924
MaxRst 14 12 145 52 5 4 1 2 1 14 8 11 145
Nobs 16 9 38 46 24 11 7 4 3 23 53 18 252
Ndag 13 8 23 25 16 10 5 4 3 11 17 10 145
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..25

2015:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 209, 8/16)

En art, der i de sidste par år har vist en vigende tendens. Kun 40 indberetninger.

Kysten ved Plantagen står stadig for de fleste som stedet, hvor arten skal ses, men man skal efterhånden lede efter fuglene: Fem meldinger mellem 5/1 4 og 26/2 2. De tre øvrige gav 1 + 2 + 1 fugle. Tilsyneladende influx i marts med 12/3 og 16/3 9, herefter blot 27/3 3.

Desuden 21/1 1 Korshage samt 5/4 1 og 6/4 2 Vesterlyng.

Efteråret indledtes med 6/11 1 Ø Korshage (NHV), der blev årets eneste trækkende fugl. Kun fire rastobs i andet halvår: 15/11 1 udfor Flyndersø (EVR), 20/11 1 Korshage (JB) samt 2/12 og 8/12 1 Kysten ved Plantagen (EVR).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 8 3 21 3 3 2 40
MaxRst 4 2 9 2 1 1 9
Nobs 4 2 3 2 3 2 16
Ndag 4 2 3 2 3 2 16
Fænologi 05.. …. …. ..06 06.. ..08

2015:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 136, 7)

Glædelig nok ret stabil forekomst i Hovvig med 36 observationer af op til 4 fugle. 17/4 dukkede 3 fugle op. De sås også næste dag. 19/4 var der kun 2. Så gik der knapt en måned, før det var tid til de næste 14/5, 16/5 og 19/5 1. 22/5 2 og fra 23/5 igen 3, der blev til 25/5. Atter pause og så 4/6 – 9/6 2, 11/6 – 12/6 4 og 13/6 – 14/6 2. I andet halvår blot 8/7 3.

Arten kan gemme sig noget, så man kan ikke være helt sikker på, at fuglene virkelig har forladt lokaliteten i perioderne uden observationer. Omvendt kan det godt være de samme fugle, der har turet noget rundt. Eneste anden observation i Odsherred er 18/5 2 Nygård Sø, så et vue i større perspektiv giver ikke meget hjælp. Årets total kan derfor være 4, 7, 10 såvel som 13 – her satses på 7, idet aprilfuglene (træktid) vel godt kan vurderes som noget mere mobile end de senere fugle. Ingen af årets observationer indikerede nogen form for yngleaktivitet.

3/3-2017 LB: Sumtal revideret til en mere konservativ opfattelse end i bearbejdningen fra 1997. Betyder at totalen er reduceret med 10 fugle.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 14 22 3 47
MaxRst 3 3 4 3 4
Nobs 3 7 9 1 20
Ndag 3 7 9 1 20
Fænologi 17.. …. …. ..08

2015:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 2049, 98)

Igen var det første halvår, og i særdeleshed en kulingsdag i starten af januar, der trak læsset: 3/1 1, 4/1 80, 11/1 2, 17/4 2, 14/5 3 og 15/6 3 i alt 91 alle V Korshage.

De sædvanlige få fra Korshage i efteråret: 23/10 3, 22/11 1 og 1/12 2 – i alt 6 alle V.

23/10 sås endvidere 1 Skansehagebugten (set inde fra byen) – den tog højde og gik tilsyneladende N ind over land – kunne ikke afgøres med 100% sikkerhed, idet den forsvandt ind bag nogle træer, men den kom i alt fald ikke frem igen ude over bugten.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 83 2 3 3 4 1 2 98
Total 83 2 3 3 4 1 2 98
MaxRst
Nobs 17 1 1 3 4 1 2 29
Ndag 3 1 1 1 1 1 1 9
Fænologi 03..11 17.. …. ..15 23.. …. ..01

2015:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 618, 32)

Endelig fristes man til at sige. En enkelt super dag bragte efterårstotalen op på 32 (LB, JHC, CMG, EVR, JS, BV): 23/10 28, 25/10 1, 22/11 1 og 30/11 2 alle VNV Korshage.

Kæmpedagen 23/10 kom noget overraskende i en indtil da havfuglefattig sæson. Trækket kørte fra 08:15 til 13:43 og blev også bemærket østpå ud for Nordsjælland med 20 V Børstrup Hage som største notering. De 28 ved Korshage var absolut største notering for Sodfarvet Skråpe i Danmark i 2015 og viste endnu engang potentialet af loopen i Kattegat, når det rigtigt kører.

Årets topdag gav det tredje højeste tal gennem tiderne, kun 17/10-1993 54 og 5/10-1997 34 ligger over – så det er nogle år siden, vi har mæsket os med skråper i sådanne mængder. Når der ses bort fra denne ene dag, må 2015 betegnes som ret ordinært. De kraftige blæsevejrsdage kom gennemgående for sent på året til denne art.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 3 32
Total 29 3 32
MaxRst
Nobs 22 2 24
Ndag 2 2 4
Fænologi 23.. ..30

2015:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  pufinus (0, 44/49, 2/2)

To typiske fugle set af morgenfriske sommerobservatører: 15/6 04:26 1 V Korshage (JHC) og 10/7 05:35 1 NV Korshage (EVR) – der blev også set en ved Kikhavn stort set samtidigt 05:39 (MT). Forskellige fugle eller kuk i tidspunkterne?

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 15.. ..10

2015:  Sule  Morus bassanus  (17, 16576, 987)

Det blev til 12 på stribe med observationer i alle årets måneder, dog har der I forhold til 2014 været et generelt fald i antallet af Suler i både Kattegat og Skagerrak.

Forårstrækket gav 211 fugle med flest i maj (118). 9/5 75 var eneste dag med over 20 fugle.
Efterårstræk i alt 692 med flest i oktober (385). Bedste dage: 23/10 292 og så sent som 1/12 85. Otte dage med ”indenfjords” observationer, flest 23/10 65 og 30/11 21.

Ved indenfjords forstås her syd for en linje fra spidsen af Skansehage – Hundested Havn. Hvis man tager færgen, skal man kikke mod syd for at se disse fugle.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 36 3 10 24 118 20 11 1 1 385 194 100 903
Total 36 3 12 30 120 21 11 1 1 436 196 114 981
MaxRst 1 6 1 1 32 2 5 32
Nobs 8 1 9 8 13 8 6 1 1 39 54 43 191
Ndag 6 1 5 7 12 5 4 1 1 19 12 9 82
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..25

2015:  Skarv  Phalacrocorax carbo 
 
Årets skarvtælling fandt sted 20/5 og gav 998 par (PG) – en lille nedgang i forhold til sidste års 1066 par, men arten holder antagelig skansen som områdets mest talrige ynglefugl.

Når antallet at fugle i kolonien (2000) + afkom (2000 – 4000) tages i betragtning, burde man nok kunne forvente, at vi modtog nogle større rasttal, men mange voksne fugle er ofte væk i lang tid på fourageringstogter, og ungerne ses først for alvor, når de er ved at være næsten flyvefærdige – i alt fald på afstand.

Skarvtællingen 20/5 gav i øvrigt årets næststørste tal, kun overgået af 1000 rast samme dag – åbenbart var det netop denne dag, der var en beboer fra hver rede hjemme! Forklaringen på den fine overensstemmelse er dog antagelig, at enten var resultatet af ynglefugletællingen sivet – eller det var det et pænt (rundt) gæt/skøn, der ramte ret præcist. Blandt de mange andre tal kom 23/7 850 ind som en fin nr. 3.

Opgørelse af træk er heller ikke nemt. Flyvende lokale Skarver kan ses overalt, selv ude på Korshage, hvor en større nordøstgående flok, der normalt ville være en rimelig indikation på træk, kan vise sig blot at være lokale, når fuglene smider sig på havet 300 – 400 meter efter passagen af pynten.

”Forårstrækket” gav som forventet flest i marts – april, men det er vel også de måneder, hvor observatørerne har været mest ude. I maj burde trækket stort set være overstået, men alligevel noteredes knap 50% af kulminationsmådernes total. Kunne måske tolkes som, at mindst halvdelen af ”trækket” i marts - april blot var lokale bevægelser.

Flest efterårstrækkere blev noteret i november. Interessant med stort set ingen trækkende i august – kolonien er vel stort set forladt på dette tidspunkt – så tallene for de følgende måneder er formodentlig mere ”pålidelige” end forårstallene. Flyndersøkysten er dog et populært rastested på denne årstid, og lokale bevægelser blandt disse fugle (ofte 100 – 150 individer) kunne også nemt tænkes at komme til at smutte med i trækprotokollen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 16 203 219 90 12 28 2 51 93 121 76 945
Total 326 693 2688 1692 2111 1673 5378 2132 2905 2996 1715 297 24606
MaxRst 45 260 450 570 998 730 850 700 290 190 160 21 998
Nobs 34 26 46 53 37 18 24 13 37 53 58 55 454
Ndag 20 17 29 26 24 15 19 11 23 28 29 30 271
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2/2, 35/37, 3/3)

Fem observationer fra Hovvig: 12/2 1 (PG), 17/2 1 hørt (JS), 23/2 1 (PG), 31/10 1 (EVR, JR, JS) og 27/11 1 (JS), der kan dække alt mellem 1 og 5 fugle – så et kvalificeret bud lyder på 3, hvor de tre første regnes for samme individ.

Selv om det måske godt kunne være bedre – burde vel yngle – er trenden p.t. positiv med fund hver år i dette årtusind – bortset fra 2010.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 1 5
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 3 1 1 5
Ndag 3 1 1 5
Fænologi 12..23 31.. ..27

2015:  Sølvhejre  Egretta alba  (0, 34, 8)

Her er virkelig tale om en art i fremgang. Varieret mønster i længden af rasttider og synlighed samt bevægelighed af de enkelte fugle indenfor lokaliteten gør det ikke nemt at vurdere, hvor mange fugle der reelt har været, men vi gør et forsøg.

Mellem 30/4 og 6/9 foreligger 83 rapporteringer fra Hovvig. Der er klare grupperinger af observationerne, hvilket indikerer forskellige fugle 30/4 – 2/5 1, der hen under aften trak V, 9/5 2 (JR), 24/5 – 26/5 1 gulnæbbet fugl, 30/5 – 31/5 1 sortnæbbet fugl, 28/6 1 og endelig 15/8 – 6/9 1, der blev set på samtlige dage i perioden. Grundet den meget fine dækning, kan man nok tillade sig at konkludere, at en ”0” observation simpelthen betyder, at der ikke var nogen Sølvhejre den dag. Ovenstående nogenlunde vel strukturerede observationsserie kan tolkes som 7 fugle – og dog - 24/5 20:55 lettede hejren, tog højde og forsvandt målbevidst mod NØ. Næste dags morgen rastende der imidlertid igen en fugl i nordenden. Hvis vi skal følge den gængse metodik, ender vi derfor på 8 fugle. Arten kan vel ligesom Fiskehejren trække både om dagen og natten, og der er ikke noget i vejen for, at fuglen 25/5 kan være en nyankommet, der har jo været nok at tage af fra andre steder i landet. Helt udelukke udskiftninger, som vi ikke har opdaget, kan man vel heller ikke.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 1 9 1 17 6 34
MaxRst 1 2 1 1 1 2
Nobs 1 8 1 17 6 33
Ndag 1 8 1 17 6 33
Fænologi 30.. …. ..28 15.. ..06

2015:  Fiskehejre  Ardea cinerea  

Et stort forårstræk på 139 fugle 22/2 – 23/6 fordelt på 41 observationsdage med 17/3 20 som største dag.
Mindre ynglekoloni i Ringholm Skov med 3 - 4 par, der fik 1 – 2 unger pr. par (meddelt PG).
Et efterårstræk 5/7 – 17/12 på 20 fugle fordelt på 14 observationsdage er ikke imponerende, men vel hvad vi kan forvente i et halvsløjt år. Ingen dage med over 3 fugle. I øvrigt udmærkede trækket sig ved at kunne fremvise et pænt rundt 0 i perioden 25/8 – 20/10!
Rastallene nåede ikke nær samme højder som sidste år (se boxen).

Rettelse 2004: I rapporten oplyses 3/4 43 trk – i basen er der ikke belæg for mere end 37, hvilke ifølge de p.t. tilgængelige data skulle være den officielle trækrekord.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 60 57 14 4 7 7 3 3 159
Total 16 36 142 155 88 101 185 337 170 187 109 58 1584
MaxRst 2 9 6 10 8 10 18 25 13 8 7 4 25
Nobs 14 20 50 61 41 36 36 32 37 52 34 31 444
Ndag 12 13 24 25 28 24 28 28 25 29 24 25 285
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Skestork  Platalea leucorodia  (0, 6/9, 1/1)

Man kan håbe på, at det er en tendens – nu set tre år i træk! Det blev dog kun til et enkelt kort besøg. Opdaget 1/6 07:30 Hovvig (JS). Kl 08:30 stod den og sov, indtil en Knopsvane angreb den ukendte hvide fugl (PEL). Stadig pp 09:20 (JW), men kl 12:30 havde den tilsyneladende fået nok af stedet og trak mod S (EVR).

Det er egentlig utrolig, så sjælden arten stadig er på Sjælland, hvor der kun var yderligere fem observationer i 2015. En vesttrækkende fugl gik til rast i Klydesøen 29/5. Kunne godt være identisk med vores fugl.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01
rapp/2015/lom.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1