Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2015:lrk

Rapport 2015

Lærker - Drosler

af Jørgen Bech

For småfuglene anvendes undertiden begrebet ”årssum” evt. med tilhørende månedstal = totalt rapporterede antal fugle. Er korrigeret for daggengangere, men ikke for dag-til-dag gengangere.


2015:  Hedelærke  Lullula arborea  (9, 3073, 94)
Helt normalt forårstræk 7/3 – 6/4 i alt 86. Fordelt marts 80 og april 6. To større dage 17/3 20 Ø og 18/3 22 Ø Korshage (inklusive årets flok på 11) stod for halvdelen af fuglene.
Derimod småt med rastende fugle. 9/3 – 13/3 2 og 16/3 – 17/3 5 Korshage. Selvom der kom en sommerobservation 10/6 1 ovf Korshage kunne sidste års pludselige yngleforekomst på Korshage altså ikke reproduceres. Ganske uhørt blev junifuglen den sidste og altså et helt efterår i blankt 0. Man skal tilbage til 2010 for at finde et efterår uden trækkende Hedelærker. Hovedårsagen tilskrives dårlig dækning af trækket i efteråret.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 80 6 86
Total 96 6 1 103
MaxRst 5 1 5
Nobs 37 6 1 44
Ndag 13 3 1 17
Fænologi 07.. ..06 10

2015:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Ægte vinter er 29/1 1 rast Hovvig. Større ankomst af trækfugle blev 18/2 inklusive første direkte træk.
Forårstræk 18/2 – 10/4 666 overvejende Korshage. Fordelt februar 381, marts 276 og april 9. Største dag 26/2 157 Ø. I marts var bedste dag 18/3 97 Ø Vesterlyng. Meget små rasttal fra trækket – ikke over 2/3 40 rast Korshage.
Fra ynglebestanden 35 syngende Korshage/Flyndersø/Nørrevang og 25 Nakke Syd. På efterårstrækket blot noteret 36. Sidste allerede 1/12 4 V Korshage over havet.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 381 276 9 16 16 4 702
Total 1 423 414 132 81 136 157 44 48 46 5 4 1491
MaxRst 1 10 40 10 10 25 19 10 4 11 1 40
Nobs 1 66 101 51 43 35 40 17 19 18 5 1 397
Ndag 1 11 29 27 27 24 27 14 16 16 5 1 198
Fænologi 29.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..01

2015:  Digesvale  Riparia riparia  
Elendige træktal og generel nedgang præger arten. Derfor overraskende med positive nyheder i hvert fald lokalt med vækst i ynglesegmentet og 2 mindre aktive kolonier.
Ankom 17/4 3 rast Hovvig. Forårstrækket rekordlave 25/4 – 5/6 13. Unævnelige 3 fra efteråret.
Skuffede også på rast – 29/4 25 og 25/5 50, ingen fornuftige sensommerflokke i Hovvig, der først toppede 14/9 – 17/9 60 rast – hvilket også var årets sidste.
Men altså 2 ynglekolonier. Dybesø: 30/5 12 huller og 13 fugle. 5/6 6 og 7/7 10 aktive fugle ved kolonien. Skredbjerg: 28/6 25 aktive fugle ved huller, 30/6 mindst 10. Tilbage på den gamle ellers stort set afskrevne yngleplads.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 9 2 1 2 16
Total 42 167 162 48 39 192 650
MaxRst 25 50 50 10 15 60 60
Nobs 10 22 16 12 12 12 84
Ndag 6 15 12 11 10 11 65
Fænologi 17.. …. …. …. …. ..17

2015:  Landsvale  Hirundo rustica  
Ankom 10/4 1 Hovvig. Forårstræk 11/4 – 5/6 kun 228. Markerede sig bedre med pæne rasttal fra Hovvig, som 25/4 200, 9/5 300 og 25/5 500. Også sommer kan mange fouragere over Hovvig, f.eks. 24/6 200.
Hotel Landsvale i forvalterboligen, Hovvig, meldte om sen ynglestart, men 32 par og de fleste nåede 2 kuld.
7/9 – 11/10 noteret 104 på efterårstræk. Rast op til 13/9 250 Hovvig og 4/9 100 Slettermosegård. Sidste 11/10 4 Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 54 154 20 99 5 332
Total 669 2415 564 502 1338 1267 13 6768
MaxRst 200 500 200 125 200 250 5 500
Nobs 42 79 40 38 36 48 6 289
Ndag 16 30 25 28 26 24 5 154
Fænologi 10.. …. …. …. …. …. ..11

2015:  Bysvale  Delichon urbicum  
Ankom 18/4. Lille forårstræk på 50, flest 5/6 30 Ø Korshage. Ikke meldinger fra ynglestederne rundt omkring ud over 5 par fra Nykøbing By. Efterårstrækket var 19 fugle i september inklusive årets sidste 24/9 3 SV Korshage. Noget bedre repræsenteret på rast: Hovvig op til 10/5 110 og 25/5 200. Siden op til 26/6 50 og igen 4/9 50 Slettermosegård samt 25/8 100 Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 15 32 19 69
Total 65 693 210 99 263 172 1502
MaxRst 25 200 50 25 100 50 200
Nobs 11 32 21 18 14 19 115
Ndag 9 19 13 14 13 15 83
Fænologi 18.. …. …. …. …. ..24

2015:  Landsvale x Bysvale (hybrid)  Hrundo rutica x Delichon urbicum  
1/9 1 rast Korshage (CG).
Beskrevet med bysvalens ”zeppeliner-krop”, men længere hale, mørk strube/hals og hvid overgump med mørke indslag. En lignende fugl er tidligere set i Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2015:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Ankomst 11/4 2 Ø Korshage. Forårstræk 706 med 147 i april, 551 i maj og 8 i juni. Antallet svinger meget fra år til år, men hårdt ramt af lokalt dårlige vejrforhold med kun 22 % af langtidsgennemsnittet. Hoveddelen (426) passerede 3/5 – 7/5 med bedste dag 5/5 250 Ø.
Syngende fugle fra juni og juli kun modtaget fra Korshage og Langesømosen. Efterårstrækket = 12 fugle med sidste 24/9 1 SV Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 147 551 8 4 8 718
Total 154 557 21 9 5 12 758
MaxRst 5 3 2 2 1 2 5
Nobs 31 45 15 8 4 8 111
Ndag 16 23 13 8 4 7 71
Fænologi 11.. …. …. …. …. ..24

2015:  Engpiber  Anthus pratensis  
28 vinterfugle, hvilket især skyldes 15/2 25 rast Nørrevang.
Forårstræk 4/3 – 15/5 i alt 2045 fordelt marts 77, april 1954 og maj 14. 3 dage - 19/4 450, 20/4 840 og 25/4 400 - løftede mest, men slet ikke nok til at forhindre et bundår i vestenvinden – 20% af langtidssnittet. Samme periode havde bedste rast – men kun op til 24/4 80 Nørrevang.
Fra yngletiden sparsomme nyheder. Både maj og juni syngende fra Hovvigs nordlige kvægfold, stille på Korshage, men dog set i juli.
Efterårstræk 12/9 – 27/10 blot 52 og ikke over 23/9 50 Hovvig og 5/10 35 rastende Flyndersø. 17 fugle meldt fra december.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 77 1954 14 37 15 2097
Total 4 30 106 2362 35 4 1 153 161 45 47 2948
MaxRst 1 25 3 80 5 2 1 50 35 12 6 80
Nobs 4 5 41 65 18 3 1 29 37 20 21 244
Ndag 3 4 22 29 17 3 1 18 27 15 19 158
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. ..30 04.. …. …. ..31

2015:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Vinter, 1.halvår: 3/1 1 Flyndersø. 16/1 – 12/2 1 Skansehage. 11/1 – 28/2 1 Korshage. Det er 3 vinterfugle.
Forårstræk 8/3 1 NØ Rørvig, 9/3 2 Ø Korshage og 16/3 1 S Korshage. I samme periode 4/3 2, herefter 1 og 28/3 igen 2 rast Korshage og fra april 3/4 - 9/4 1 og den sidste 23/4 1.
2. halvår: 16/9 retur med 1 rast Flyndersø. Omkring 31 fugle rastende i alt, flest 30/9 4 Korshage og 30/10 5 Dybesø. Ses også Skansehage (2), Rørvig Havn, Plantagekysten og Hovvig (alle 1). Fra midt i december kun tilbage på Korshage med 13/12 3 og til sidst 28/12 1. Meget få vinterfugle! Synes over en årrække at være i jævn tilbagegang.
Det bemærkes, at der kun er set 3 piberarter i år.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 6 5 18 4 12 26 9 21 101
MaxRst 1 1 2 1 4 5 4 3 5
Nobs 6 5 15 4 8 18 5 14 75
Ndag 6 5 14 4 7 16 5 12 69
Fænologi 03.. …. …. ..23 16.. …. …. ..28

2015:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Forventede dyk i vestenvinden med forårstræk 25/4 – 7/6, der sluttede på i alt 418 fordelt april 21, maj 388 og juni 9. Dagene 5/5 – 9/5 flest med 177. Klarede sig alligevel ganske pænt, idet en del fugle blev hængende på rast. Især Flyndersø: 5/5 32, 12/5 120, 20/5 170. Også pæne tal fra foldene Nørrevang: 12/5 140 og Hovvig: 30/4 22 og 20/5 100. Bedste dage var 12/5, hvor samlet 360 rastede og 20/5 290. Efter 24/5 49 Flyndersø var tallene små.
Det kniber med yngleindicium i 2015 – slet ikke set i perioden 16/6 – 14/8. Efterårstrækket blev 15/8 – 18/9 46, bedste rasttal 5/9 30 Hovvig og sidste 18/9.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 388 9 26 20 464
Total 50 1420 11 30 51 1562
MaxRst 22 170 1 2 30 170
Nobs 7 76 5 10 10 108
Ndag 4 28 5 8 9 54
Fænologi 25.. …. ..15 15.. ..18

2015:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea   (-, 801, 56)
Ankomst 7/3 1 SØ Korshage. En af de få småfugle, der hævdede sig positivt i foråret 2015. Forårstræk i alt 40 fugle mellem 7/3 og 11/4, herefter en enkelt sen 25/4 1 Ø Korshage. Dagene 17/3 – 19/3 havde hovedtrækket med i alt 19 og 17/3 10 Ø Korshage var en stor trækdag for denne art. Kun 2 rastende 14/3 1 og 11/4 1 Korshage.
Efteråret jo altid mindre, men kom fint med 14/9 – 24/10 11 trækkende med 6 i september og 5 i oktober. Rast efterår var 24/9 2 Hovvig og den absolut sidste 24/11 1 rast Langesømosen langs grusvejen. Dermed en høj årstotal på 56.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 9 6 5 51
Total 32 10 8 5 1 56
MaxRst 1 1 2 1 2
Nobs 26 9 7 5 1 48
Ndag 13 7 7 4 1 32
Fænologi 07.. ..25 14.. …. ..24

2015:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Ankomst 10/3 1 Ø Korshage. Forårstræk 10/3 – 5/5 i alt 310 fordelt marts 58, april 247 og maj 5. Helt normale tal. Fleste 6/4 38 Ø Korshage. I perioden rastflokke op til 29/3 75 Hovvig.
Meldt fra 7 lokaliteter i yngletiden, hvilket jo kun er en moderat del af bestanden.
Efterårstræk 1/8 – 26/10 86, herunder årets sidste 26/10 1 V Flyndersø. Største rasttal var 15/8 40 Hovvig og 1/9 35 Nørrevang.
Den sortryggede race blev ikke noteret i 2015.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 58 247 5 36 49 1 396
Total 173 389 101 114 238 327 319 12 1673
MaxRst 75 20 9 7 14 40 35 3 75
Nobs 48 80 57 49 51 42 60 8 395
Ndag 18 30 29 28 29 29 29 6 198
Fænologi 10.. …. …. …. …. …. …. ..26

2015:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 25162,142)
1.halvår 69 individer. I perioden 23/1 – 17/3 9 Nykøbing, 19 Rørvig, 24 Hovvig og 1 Korshage. 17/3 4 SØ og 10 rast samt 6/4 2 SØ Korshage.
2.halvår 73 individer. 23/11 – 30/12 43 Nykøbing, 14 Korshage, 11 Skansehage og 5 Rørvig. Eneste noteret som trækkende var de 11 9/12 Skansehage. Årets største flok blev 13/12 37 Nykøbing. Altså 2 små sæsoner.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 11 17
Total 1 63 28 2 3 70 167
MaxRst 1 16 10 3 37 37
Nobs 1 8 4 2 1 6 22
Ndag 1 7 3 1 1 6 19
Fænologi 23.. …. …. ..06 23.. ..30

2015:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Årssums oversigt for de sidste 3 år ser således ud:

2013 Meget kold vinter I alt rapporteret 1. halvår: 285 I alt rapporteret 2. halvår: 259 = årssum 544
2014 Mild vinter I alt rapporteret 1. halvår: 432 I alt rapporteret 2. halvår: 414 = årssum 846
2015 Mild vinter I alt rapporteret 1. halvår: 702 I alt rapporteret 2. halvår: 436 = årssum 1138

Man kan nok konkludere, at arten er fuldt regenereret efter de 3 hårde vintre. Mon ikke der er ”fyldt op”. Overvægten i 1.halvår er udtryk for den lange sangperiode. F.eks. gav en punkttælling 3/5 Korshage – Dybesø 23 syngende.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 74 49 132 134 200 113 86 45 47 107 94 57 1138
MaxRst 6 4 5 11 10 8 5 3 3 5 6 3 11
Nobs 50 38 60 63 83 47 43 27 31 50 49 36 577
Ndag 26 24 30 27 26 28 28 23 21 28 27 23 311
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Jernspurv  Prunella modularis  
Vinterfund: 13/1 – 27/2 1 Rørvig, 14/1 + 28/1 1 og 21/2 1 Hovvig.
Forårstræk 8/3 – 5/5 152 Ø Korshage fordelt marts 53, april 98 og maj 1. 5/4 16 er bedste. Arten forekommer fortsat lidt underregistreret, men de trækker højt over en ganske bred front. Efterår med træk 9/9 – 29/9 19 og mindst 5 fugle rapporteret fra december. I yngletiden meldt fra 18 lokaliteter.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 53 98 1 1 13 166
Total 3 3 94 179 69 23 2 11 25 34 18 8 469
MaxRst 1 1 5 4 6 3 1 2 1 3 3 2 6
Nobs 3 3 63 76 49 17 2 9 18 28 14 7 289
Ndag 3 3 21 30 27 15 2 9 15 22 10 7 164
Fænologi 13.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Årssum: 740. Arten topper i april (186) og i oktober (87) og november (136). Trods tydelige rapporteringstoppe meget lidt markant trækrast. 19/4 30 Korshage og 5/11 14 Langesømosen er halvårenes bedste.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 29 30 56 186 39 47 22 22 29 87 136 57 740
MaxRst 3 11 10 30 4 5 3 3 2 4 14 3 30
Nobs 25 19 35 64 29 27 18 15 26 54 56 40 408
Ndag 17 15 23 29 17 21 17 12 20 29 28 25 253
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Koldt forår ingen hindring. På samme niveau som 2014 og dermed ganske god tilgang af Nattergale i 2015. Ankom sent 9/5 1 syng Korshage + 1 syng Hovvig. Opgørelse:
Hovvig: Fra 9/5 op til 24/5 7 syng inklusive de 2 omkring Brentebjerg. Slettermosegård: 17/5 – 25/5 1 syng. Nakke Øst (Råmosen): 15/5 – 3/6 1 syng. Nakke Skov: 20/5 2, 26/5 1 syng. Nakke Hage: 14/5 1 syng. Nakke syd: 26/5 1 syng og 29/5 1 syng nær grenpladsen. Korshage: 9/5 – 9/6 jævnligt 1 syng, delvist identisk med Langesømosen: 18/5 – 27/5 1 syng. Lokaliteterne Højsandet, Vesterlyng og Moseby har 1 syng på enkelt dag. Der kan tælles i alt ca. 20 fugle, men nogle lignede mest trækfugle. Et bud på ynglebestanden er 13 hanner i territorium. Sidste noteret 5/7.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 78 22 1 101
MaxRst 7 3 1 7
Nobs 53 16 1 70
Ndag 21 13 1 35
Fænologi 09.. …. ..05

2015:  Husrødstjert  Phoenicurus ochruros   (5, 224, 9)
18/4 1 han rast Nakke By, 10/5 – 14/5 1 syng Rørvig By, 9/6 1 hun rast Flyndersø, 25/6 1 han Søndervang og 3/7 1 han Hovvig på forvalterboligen.
I efteråret 16/8 1 han, 5/10 og 18/10 1 1k Flyndersø, 17/10 1 han Nørrevang og 30/10 1 rast Dybesø.
9 fugle er ret normalt. Spørgsmålet er så, om den luskede sig til at yngle på et hustag ved Flyndersø.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2 1 1 4 10
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 2 1 1 4 10
Ndag 1 1 2 1 1 4 10
Fænologi 18.. …. …. …. ..16 05..30

2015:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Årssum 323. En af få undtagelser blandt de afrotropiske trækfugle, idet den synes at trives. Ankomst 13/4 1 syng Rørvig. Fra 22/4 daglig. Årets sidste fugl 24/9 1 1k Korshage. Ingen træktoppe, 6/5 7 syng Korshage er næppe over yngleniveau.
Udbredt ynglefugl. Meldt fra 19 lokaliteter med 39 syngende hanner. Og så er der alle de uregistrerede inde i sommerhusland.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 39 160 94 9 9 8 319
MaxRst 5 7 6 2 4 2 7
Nobs 26 92 49 8 5 7 187
Ndag 12 31 28 8 5 5 89
Fænologi 13.. …. …. …. …. ..24

2015:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Rørvig, Bynkefugl 2015, alle fugle (117)

Lokalitet: forår efterår månedsfordeling
Korshage 40 20 april 23 aug 17
Flyndersø 12 3 maj 62 sep 14
Nørrevang 18 2 juni 1
Øvrige 16 6
total =86 =31 =86 =31

Forår var 25/4 – 4/6 og efterår 3/8 – 15/9. ”Øvrige” lokaliteter var Hovvig med 7 og Dybesø 1 forår, samt Søndervang 6 efterår.
Dårligt år for denne art. De sidste 3 år, hvor arten er gjort helt op, fordeler sig således:
2013 Forår 122. Efterår 102. Total 224.
2014 Forår 142. Efterår 75. Total 217.
2015 Forår 86. Efterår 31. Total 117.
Forårets idelige vestenvinde har taget sin del af vores forårstræk. Jævnfør også flere end vanligt i Hovvig (især engene ud for Nakke By). Tallene aldrig over 30/4 16 og 5/5 13. Usædvanligt ringe efterår. Meget koldt vejr i yngleområdet kan have betydning med meget tidligt nedtræk fulgt af en meget lille 1k generation.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 23 63 1 17 14 118
MaxRst 7 7 1 6 3 7
Nobs 8 26 1 9 9 53
Ndag 5 15 1 8 9 38
Fænologi 25.. …. ..04 03.. ..15

2015:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola rubicola  (0, 71, 12)
Hidtil største forår.
9/3 1 han Søndervang. 12/3 2 hun og 13/3 – 24/3 1 hun Korshage. 3/4 1 han Korshage, 7/4 1 han Flyndersø, 13/4 1 han Nørrevang, 16/4 1 han Nakke Syd og 19/4 1 han Korshage. Med 3 i marts og 5 i april 8 forårsfugle.
17/7 indledtes det nu næsten traditionelle influx af 1k med 1 på Korshage, der sad til 2/9. 7/9 – 9/10 3 1k Korshage, alle skiftende til handragt. Fra 10/10 – 18/10 2 tilbage, fra 21/10 – 4/11 1. Regnes for 4 fugle i alt efterår.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 5 4 7 33 21 1 83
MaxRst 2 1 1 1 3 3 1 3
Nobs 11 5 4 7 17 14 1 59
Ndag 11 5 4 7 17 14 1 59
Fænologi 09.. ..19 17.. …. …. …. ..04

2015:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Rørvig, Stenpikker 2015, alle trækfugle (541)

Lokalitet Forår Efterår månedsfordeling
Korshage 104 150 april 57 aug 26
Flyndersø 66 67 maj 213 sep 240
Nørrevang 65 23 juni 2 okt 3
Øvrige 37 29
total = 272 = 269 = 272 = 269

Midt i et vanskeligt trækår slår den ud med 541! Fordeler sig næsten ligeligt med 272 forår og 269 efterår.
Foråret havde ingen kæmpedage, men adskillige dage med over 20 fugle (op til 5/5 26). Det førte til en fin total.
Helt anderledes i efteråret, hvor en vild falddag 19/9 med 125 (Korshage 57, Flyndersø 41, Dybesøkyst 12, Nørrevang 8 og Søndervang 7) fik løftet efteråret helt i top. Og bemærk lige udskiftningen: 20/9 1!
Ultimo juni og juli bød på usædvanlige sommerfund (ikke medtaget i skemaet) fra hestefold i Rørvig (par), Hovvig (enlig han), Korshage (enkelt fugl) og mest interessant 24/7 2 1k Skansehage (beskrevet med udpræget juvenil dragt og fotograferet af SA).
30/7 2 fugle på lokaliteten, hvor foto viser at den ene var en ad hun. Arten er på ret kort tid næsten forsvundet som ynglefugl i Danmark (en uhyggelig kendsgerning). Man må konkludere, at et par har sneget sig til at yngle lokalt. Lidt af et fund!

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 59 213 4 7 26 240 3 552
MaxRst 10 21 2 2 6 57 2 57
Nobs 19 48 3 5 13 35 2 125
Ndag 12 22 3 5 13 23 2 80
Fænologi 11.. …. …. …. …. …. ..03

2015:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 2546, 132)
Vestenvind er skidt for det meste forårstræk, men måske ganske godt for Ringdrossel. I hvert fald gik det løs en skyet vestenvindsdag 24/4 56 rastende Nørrevang og med de 8 i Hovvig et halvørast på 64 Ringdrosler for dagen. Ud fra alle andre standarder end (nord)jyske er det en stor ansamling. Man kunne forestille sig, at nogle fugle fra det jyske hovedtræk havde fået afdrift mod øst.
Ankom 11/4 1 han Korshage. Fra forårstrækket 12/4 – 25/4 i alt 15 Ø/tf Korshage. Rastende fugle i mange dage (f.eks. 21 obsdage på Korshage) til de sidste få fugle i maj frem til 18/5. Ved simpel sammentælling i alt 43 Korshage (maks. 25/4 8) og 75 Nørrevang (maks. 24/4 56) svarende til den vanlige koncentration langs nordkysten. Flere end normalt i vestenvinden længere inde mod syd, således 23 Hovvig (maks. 24/4 – 25/4 8), 1 Ringholm, 1 Slettermose og 4 Rørvig By. Hele foråret 163. Der er nok relativt få gengangere fra dag til dag. Udviklingen 24/4 64 – 25/4 23 – 26/4 6 – 27/4 0 viser i hvert fald en del dynamik. Er der f.eks. 20% gengangere er nettotallet for foråret 130. Første del af trækket domineret af hanner, men omkring stordagen 24/4 er der ret ligelig fordeling.
Igen i år et par af de ret sjældne i efteråret: 10/10 1 og 21/10 1 rast Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 15
Total 150 13 2 165
MaxRst 56 2 1 56
Nobs 31 12 2 45
Ndag 17 9 2 28
Fænologi 11.. ..18 10..21

2015:  Solsort  Turdus merula  
Årssum: 1048. Ingen trækansamlinger. Flest blev registreret i december (177).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 112 105 119 61 111 49 26 44 43 101 100 177 1048
MaxRst 12 8 15 5 8 6 4 7 7 15 10 12 15
Nobs 44 35 38 31 48 23 13 17 13 27 41 52 382
Ndag 26 20 25 18 20 13 11 14 11 18 23 26 225
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Sjagger  Turdus pilaris  
Vinterflokke var 5/1 35 Hovvig og 8/2 18 Nørrevang.
Forårstræk: I alt 330 (18/2) 8/3 – 11/4 (28/5). 11/4 største trækdag 109 Ø Korshage, mens der var flest rastende 29/4 160 Ringholm.
Arten væk fra efternølerne 28/5 til 8/9. Så den er fortsat ude af ynglefaunaen.
Efteråret havde især lidt indryk i november – december, herunder disse rastflokke 22/11 140 Hovvig, 24/11 120 Langesømosen, 16/12 150 Søndervang og 24/12 135 Nakke Syd.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 157 168 2 1 12 341
Total 96 74 269 931 17 3 302 569 735 2996
MaxRst 35 18 50 160 10 1 100 140 150 160
Nobs 11 13 31 39 5 3 14 22 27 165
Ndag 11 10 13 20 5 2 11 17 16 105
Fænologi 04.. …. …. …. ..28 09.. …. …. ..30

2015:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Et vinterfund: 1/2 1 Nakke Kær.
Forårsankomst 10/3 og 11/3 første syngende i Hovvig, fra 21/3 udbredt sang, herunder 4 Nørrevang og 3 Dybesø. Småfald enkelte dage – 25/3 20 og 10/4 20 Korshage, 24/4 25 Langesømosen og Nørrevang. Meldt fra 16 lokaliteter med i alt 29 fugle. Det er en bedre rapportering end de senere år. Ikke meget i efteråret: 4/10 14 Langesømosen en slags trækrast, sidste 14/11 2 Slettermosegård.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 13 20
Total 1 62 182 44 32 17 7 38 8 391
MaxRst 1 20 20 3 2 3 3 14 5 20
Nobs 1 29 65 35 26 13 5 14 3 191
Ndag 1 15 28 21 18 12 4 10 3 112
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..27 10.. …. ..14

2015:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Vinter kun 4 i januar – februar. Forårstræk: I alt 200 er uhyre småt. Fordelt marts 176 og april 24 - især i denne måned udeblev trækket helt. Ikke over 30 i en rastflok (20/3 og 9/4 Korshage samt 25/4 Nørrevang). Sidste 26/4 10 Korshage. Dukkede op igen 4/10 1 Langesømosen og 2 Hovvig. Med 0 på træk og 24/10 20 Korshage som højeste rasttal også et sølle efterår.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 176 24 200
Total 2 2 250 161 50 21 4 490
MaxRst 2 1 30 30 20 5 4 30
Nobs 1 2 17 16 12 9 1 58
Ndag 1 2 13 11 9 8 1 45
Fænologi 13.. …. …. ..26 04.. …. ..30

2015:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Årets absolutte højdespringer! Her blev sat rekorder. Ikke overraskende en tidlig trækker, der nåede at afvikle sit træk, inden elendigheden og vestenvindene for alvor tog over ind i april.
Vinterfund: 5/1 – 22/2 set 4 enkeltfugle på forskellige lokaliteter.
Forårtræk med massiv trækrekord: 25/2 – 19/4 (12/5) i alt 2349. De 2059 i marts. Efter 16/3 139 Ø Korshage kom den store rekorddag 17/3 1467 Ø Korshage. Fantastisk dag med de volumenstærke drosler med det mekaniske kald. Næsten det hele passerede 07.00 – 09.15. Dagen overgår massivt den gamle rekord 31/3-92 673. 18/3 250 Ø Korshage og 19/3 var det forbi – 16 Ø. I april var bedste dag 5/4 123 Ø.
28/2 – 22/5 hørtes 1 fugl ret regelmæssigt synge Korshage. 5/6 1 rast Korshage, men 6/6 – 12/10 er der 0 iagttagelser på halvøen. Samme billede gennem flere år. F.eks. er seneste deciderede sommeriagttagelse fra 4/7 – 2012 og sidste større sommerobservation 18 fra august 1994. Måske ved at bakke helt ud som ynglefugl.
Efteråret havde meget få fugle. 13/10 1 Korshage frem til en vintergruppe 7/12 12 rast Skansehage og ude på fouragering fra skov/sommerhusområde.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2059 286 3 2349
Total 2 3 2160 348 5 1 7 17 26 2569
MaxRst 1 1 23 21 1 1 3 3 12 23
Nobs 2 3 141 45 3 1 4 10 8 217
Ndag 2 3 18 15 3 1 4 10 7 63
Fænologi 05.. …. …. …. …. ..05 13.. …. ..30
rapp/2015/lrk.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1