Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2015:maa:eu05670

2015:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus (18, 1877, 11)   
Årstotalen på 11 ligger væsentligt under de seneste 10 års gennemsnit på 54. Ikke uventet med de manglende vestenvinde i september – primo oktober.
To observationer fra 1. halvår begge fra Korshage: 29/4 1 V (EVR, BV) og 1/5 1 Ø (EVR). Efterårets træk ved Korshage gav 9 Kjover: 6/9 3 NV, 7/9 4 NØ, 23/10 1 V og 30/11 1 SV. Rastende fugle: 20/9 2 og 25/9 1 alle Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 7 1 1 11
Total 1 1 10 1 1 14
MaxRst 2 2
Nobs 1 1 4 1 1 8
Ndag 1 1 4 1 1 8
Fænologi 29.. ..01 06.. …. ..30
rapp/2015/maa/eu05670.txt · Sidst ændret: 2016/03/19 16:30 af sa