Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2016:rov

Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
rapp:2016:rov [2017/03/24 13:48]
jb
rapp:2016:rov [2017/03/30 17:33] (nuværende)
jb
Linje 30: Linje 30:
 //af Jørgen Hulbæk Christiansen// //af Jørgen Hulbæk Christiansen//
  
-Det samlede  antal af rovfugle, der trak over Rørvig i foråret 2016 var det højeste siden 2009, hvilket primært skyldtes et efter nutidens målestok rimeligt godt træk af Musvåge og Spurvehøge.  De tre “gode” arter Sort Glente, Hedehøg og Steppehøg samt Rød Glente, Havørn, Rørhøg og alle falkene på nær Dværgfalk havde et rigtig godt år. Blå Kærhøg og Dværgfalk nåede en anelse over gennemsnitsniveau medens Fiskeørn lå under gennemsnittet. Fjeldvåge og Hvepsevåge havde et dårligt år. Efteråret var et af de dårligste i nyere tid. +Det samlede antal rovfugle, der trak over Rørvig i foråret 2016 var det højeste siden 2009, hvilket primært skyldtes et efter nutidens målestok rimeligt godt træk af Musvåge og Spurvehøge. De tre “gode” arter Sort Glente, Hedehøg og Steppehøg samt Rød Glente, Havørn, Rørhøg og alle falkene på nær Dværgfalk havde et rigtig godt år. Blå Kærhøg og Dværgfalk nåede en anelse over gennemsnitsniveaumedens Fiskeørn lå under gennemsnittet. Fjeldvåge og Hvepsevåge havde et dårligt år. Efteråret var et af de dårligste i nyere tid. 
-Der refereres under visse arter til efterårstrækket ved Falsterbo, og her er oplysningerne taget fra Kjéllens årlige oversigt i Skof 2016: Fåglar i Skåne 2015. For nogle arter refereres til ynglebestande og lignende. Her er oplysninger ud over ovenstående hentet i SOF 2016: Fågelåret 2015, Halmstad og i Lars Malthe Rasmussen, Michael Bødker Clausen & Iben Hove Sørensen: Projekt Hedehøg 2015, Fugleåret 2015 s. 198 - 204, DOF 2016. Tim Andersen har bidraget med oplysninger fra Stevns.+Der refereres under visse arter til efterårstrækket ved Falsterbo, og her er oplysningerne taget fra Kjéllens årlige oversigt i Skof 2016: Fåglar i Skåne 2015. For nogle arter refereres til ynglebestande og lignende. Her er oplysninger ud over ovenstående hentet i SOF 2016: Fågelåret 2015 og i Lars Malthe Rasmussen, Michael Bødker Clausen & Iben Hove Sørensen: Projekt Hedehøg 2015, Fugleåret 2015 s. 198 - 204, DOF 2016. Tim Andersen har bidraget med oplysninger fra Stevns.
  
 {{namespace>rapp:2016:rov}} {{namespace>rapp:2016:rov}}
  
 [[rapp:2016:2016|Rapport 2016]] [[rapp:2016:2016|Rapport 2016]]
rapp/2016/rov.txt · Sidst ændret: 2017/03/30 17:33 af jb