Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2017:and

Rapport 2017

Andefugle

af Lars Andersen


2017: Vandfugle Hovvig 2017 (udvalgte arter)

Største rasttal pr. måned (komplet tabel: Se Hovvig 2017 rast vandfugle)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Lille Lappedykker 1 1 2 2 11 18 9 2
Toppet Lappedykker 3 12 28 28 22 14 8 2 6 6 4
Skarv 1 54 500 500 500 600 740 600 500 310 50 12
Sølvhejre 1 2 1 5 9 5 1 2
Fiskehejre 5 3 16 6 8 8 21 15 20 13 3 2
Knopsvane 30 57 45 69 121 193 103 153 60 32 18 27
Sangsvane 112 33 36 1 1 1 17 49
Blisgås 17 64 157 2 1 1 2 18
Grågås 590 545 250 60 735 950 1200 2500 2880 1125 413 320
Canadagås 73 23 1 64 21 4 18 67 14 14 8
Bramgås 1600 900 3500 1550 5 1 0 5 21 600 820 1470
Gravand 55 67 46 52 47 47 22 22 5 63 80 56
Pibeand 127 89 190 36 6 14 10 47 530 165 280 175
Knarand 2 5 13 7 11 86 34 74 128 27 10 4
Krikand 102 29 102 141 35 66 63 510 2225 485 280 160
Gråand 330 225 75 35 69 58 130 150 400 110 225 250
Spidsand 1 2 4 2 2 21 352 18 10
Atlingand 2 1 3
Skeand 2 33 37 28 40 19 165 668 669 190 24
Taffeland 5 8 12 8 12 97 78 120 15 11 91 11
Troldand 770 830 630 450 220 90 131 180 170 70 180 300
Bjergand 470 825 1100 720 260 2 204 500 900
Hvinand 240 140 1010 300 40 45 36 46 83 125 60 64
Lille Skallesluger 12 3 2 3 3 2
Toppet Skallesluger 2 3 74 32 42 14 11 3 7 6 6 9
Stor Skallesluger 5 9 5 2 8
Blishøne 2 6 40 40 40 44 35 40 25 5 8 5
Hjejle 1 55 800 500 45 30
Vibe 2 58 380 18 20 110 232 345 930 510 200 2
Brushane 3 14 30 4 13 9 28 2
Dobbeltbekkasin 22 25 2 1 17 23 26 8 21 6
Sortklire 1 1 16 11 17 15 10 2
Hvidklire 6 10 11 15 34 14 8 3
Svaleklire 2 1 9 11 11 4
Tinksmed 2 20 24 38 26 12
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Hovvig 2017 rast vandfugle


2017:  Knopsvane  Cygnus olor  
Træk første halvår: 12/1 – 13/5 i alt 42, største dagstotal 27/1 11 og 28/2 10.

Meget få Knopsvaner i Hovvig i 2017. I de sidste fem år har der været dagstotaler over 200 og i de sidste tre år over 300, men i 2017 nåede højeste dagstotal kun op på 193.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 17/6 193):

JanFebMarAprMajJun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
30574569121193 103 153 60 32 18 27

Træk andet halvår: 31/7 – 24/12 i alt 31, største dagstotal 10/12 8 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 14 7 4 2 4 3 8 1 15 73
Total 1735 1172 1356 1351 2447 5391 1981 6376 2450 529 400 977 26165
MaxRst 110 91 49 69 121 193 103 153 60 32 27 56 193
Nobs 87 60 117 70 71 52 46 86 63 78 67 88 885
Ndag 27 24 29 29 28 28 25 29 28 30 27 28 332
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Træk første halvår: 14/3 1, 31/3 1 og 1/4 1 i alt 3.
Træk andet halvår: 21/10 - 17/12 1 i alt 30, flest 21/10 12.
Antallet af Pibesvaner i Hovvig fortsatte den kedelige nedadgående trend fra 2016 og satte ny bundrekord for den nyere tid. Kun to dage med rastende Pibesvaner: 7/11 5 og 8/12 1. Vi skal tilbage til 1995 for at finde færre rastende Pibesvaner i Hovvig (2/12-95 2), men det år havde vi trods alt 3 dage med rastende fugle.
Endeligt havde vi lidt usædvanligt 22/11 2 rastende ved Kysten ved Sandflugtsplantagen.
Alt i alt var arten dermed så fåtallig, at man uden problemer kan aflæse årssummen til sølle 41 fugle.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 13 15 1 31
Total 2 1 13 23 2 41
MaxRst 1 5 1 5
Nobs 2 1 2 9 2 16
Ndag 2 1 2 5 2 12
Fænologi 14.. ..01 21.. …. ..17

2017:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Generelt også et dårligt år for Sangsvaner. Forårstrækket lå med 559 markant under sidste 10 års gennemsnit på 924.
Træk første halvår: Lidt vinterbevægelse 2/1 – 20/1 i alt 40. 16/2 – 28/5 i alt 559. Hovedparten 395 svarende til 66 % af totalen trak i marts. Højeste dagstotaler var 13/3 96 og 14/3 89.
Træk andet halvår: 22/10 – 31/12 i alt 386. To dage med over 50: 11/12 56 og 17/12 76.
Største rasttal 9/1 180 Ringholm.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 159 395 2 3 19 101 266 985
Total 2232 510 758 18 13 21 393 550 4495
MaxRst 180 37 36 11 1 1 17 49 180
Nobs 97 56 69 8 12 6 70 60 378
Ndag 28 20 22 5 11 4 19 20 129
Fænologi 01.. …. …. …. ..28 22.. …. ..31

2017:  Svane sp  Cygnus non det  
Træk første halvår: 28/2 – 17/3 i alt 9.
Træk andet halvår: 5/10 – 22/12 i alt 38.
Rastende: 4/2 2 Hovvig og 9/2 1 Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 3 15 16 7 47
Total 9 3 15 16 7 50
MaxRst 2 2
Nobs 3 2 3 1 2 11
Ndag 3 2 3 1 2 11
Fænologi 04.. ..17 05.. …. ..22

2017:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 7550, 89)
29 forårstrækkende er langt under de seneste 10 års gennemsnit på 192.
Træk første halvår: 12/2 – 13/3 i alt 29 med bedste dag 10/3 8 Ø Korshage.
De bedste dage i foråret med rastende/overflyvende Sædgæs var 16/1 29 ovf Hovvig og 7/2 8 Nakke Nord.
Der var ingen rastende i efteråret.
Træk andet halvår: Kun tre trækdage 22/10 2, 23/10 2 og 18/12 2 i alt 6.
Et mindre antal af ovenstående blev bestemt til Skovsædgås.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 18 4 2 34
Total 50 34 22 4 2 112
MaxRst 29 8 1 29
Nobs 7 8 8 2 1 26
Ndag 6 6 7 2 1 22
Fænologi 13.. …. ..20 22..23 18

2017:  Skovsædgås  Anser fabalis   

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 9 2 14
MaxRst 3 6 1 6
Nobs 1 3 2 6
Ndag 1 3 2 6
Fænologi 19.. …. ..13

2017:  Tundrasædgås  Anser fabalis rossicus  (0, 8/11, 1/8)
Set på 7 obsdage i og omkring Hovvig i perioden 19/1 – 6/3. For første gang blev der set et par småflokke på over 5 fugle: 27/1 8 og 20/2 6 (JS). Racens sjældenhed lokalt gør det rimelig at antage, at det er de samme få fugle, der har været i området hele perioden.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 8 2 20
MaxRst 8 6 2 8
Nobs 3 3 1 7
Ndag 3 3 1 7
Fænologi 19.. …. ..06

2017:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus (0, 94/459, 91 134)
Det blev et rigtigt godt år for Kortnæbbet Gås. For første gang havde vi over 50 rastende, og vi skal faktisk helt tilbage til 1998 for at finde den hidtidige rekord på 26.
Set rastende flere steder på halvøen mellem 16/1 og 17/4 med flest observationer i marts. Ny rekord 8/3 51 Søndervang. Det er en af de største flokke, der er set i Vestsjælland, kun overgået af 16/1 – 18/1 2011 op til 59 i Saltbækvig området. Et par dage senere 10/3 32 Hovvig, er formodentlig gengangere fra den store flok ved Søndervang. Øvrige rasttal på over 10 var: 20/3 15, 24/3 17 og 2/4 14 alle Hovvig.
Der var tre trækdage i første halvår: 2/1 2, 24/3 2 og 16/4 5 i alt 9.
Efterårstræk: 16/10 2, hvilket blev efterårets eneste obs.
18-04-23 LB Vurdering af antal fugle er ikke nem. Der foreligger 43 rastobs fra februar - april fordelt på 29 dage. At tale om fund er helt håbløst - så parentestallet er derfor kun antal individer. Der har givetvis været en del udskiftning af fugle, en halsbåndsmærket er således kun blevet bemærket en gang. Rasttal er derfor sammenstillet ved „standardprocedure“ i.e. største tal pr 10-dages periode (passer også rimeligt, når man kigger på fordelingen af fuglene.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 5 2 11
Total 3 20 211 22 2 258
MaxRst 1 10 51 14 51
Nobs 2 5 21 5 1 34
Ndag 2 4 14 5 1 26
Fænologi 02.. …. …. ..17 16

2017:  Blisgås  Anser albifrons  
Blisgåsen fortsætter fremgangen fra de forrige år. Mange rastende i vinterhalvåret og et rekordtræk i foråret.
Træk første halvår: 23/2 – 16/4 med en enkelt efternøler 18/5, i alt 747 (ny rekord). De bedste dage: 28/2 220 (ny dagsrekord), 10/3 81 og 1/4 80.
I foråret var der op til 157 rastende (14/3) i Hovvig. Enkelte fugle hang ud længe i på lokaliteten og sidste forårsobs blev 29/5 1 2k.
Efterårstrækket var derimod ret beskedent. Bedste trækdage 28/9 15 og 21/10 31 - i alt 65.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 267 399 80 1 15 36 14 812
Total 57 1138 2425 88 5 1 20 36 36 3806
MaxRst 17 100 157 2 1 1 2 18 157
Nobs 9 38 59 8 5 1 4 5 6 135
Ndag 9 19 26 8 5 1 3 3 5 79
Fænologi 05.. …. …. …. ..29 14.. …. ..21 01..29

2017:  Grågås  Anser anser  
Træk første halvår: 10/1 - 3/6 i alt 1972. Største dagstotal 12/3 369.
Igen i år mange Grågæs i Hovvig fra 14/8 til 15/9 havde vi 12 observationsdage med mindst 2000 rastende Grågæs.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 14/9 2880):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
590 545 250 60 735 950 1200 2500 2880 1125 413 320

Der blev set ynglefugle i Hovvig fra 7/4 til 18/5. Største antal pulli 18/5 33.
Træk andet halvår: 13/7 – 28/12 i alt 1790, som ligger over gennemsnittet for de seneste 10 år. Største dagstotal 19/10 844.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 62 242 1424 52 189 3 25 150 170 1221 194 30 3762
Total 9330 8592 6010 1362 7644 16279 19646 64794 61590 14980 6707 3037 219971
MaxRst 590 545 250 60 735 950 1200 2500 2880 1125 413 320 2880
Nobs 71 118 138 92 66 40 38 74 66 68 69 39 879
Ndag 26 28 31 28 28 24 21 28 28 24 22 23 311
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Grå Gås sp  Anser non det  
Ubestemte Anser gæs fra trækket:
Forårstræk: I alt 155, flest 10/3 31.
Efterårstræk: I alt 44, flest 4/12 og 24/12 begge dage 15.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 21 85 11 19 2 42 199
Total 19 21 85 11 19 2 42 199
MaxRst
Nobs 2 4 14 4 2 1 3 30
Ndag 2 4 12 4 2 1 3 28
Fænologi 18.. …. …. …. ..22 24.. …. ..29

2017:  Canadagås  Branta canadensis  
Forårstræk: 14/1 - 8/6 i alt 266, flest 25/2 105 og 3/3 59.
Efterårstræk: 18/9 – 29/12 i alt 143, flest 18/9 53.
Højeste antal rastende blev 9/1 75 i Ringholm.
Mest bemærkelsesværdigt er det, at Canadagås i de seneste par år (siden 2012) har været næsten fast gæst i Hovvig i juni og juli. I 2017 flest 13/6 21, mens den i 00’erne kun blev set kortvarigt i 2001 og 2005 og da højst 2 individer.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 126 95 3 24 53 32 24 34 409
Total 607 170 95 1 96 134 40 143 228 57 172 61 1804
MaxRst 75 23 1 64 21 4 18 67 12 18 8 75
Nobs 35 10 4 1 7 31 12 26 9 9 22 12 178
Ndag 18 8 3 1 6 19 9 12 5 7 11 7 106
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2017:  Canadagås x Grågås (hybrid)  Branta canadensis x Anser anser  
Der blev observeret en hybrid oftest i Hovvig i alle måneder fra februar til og med august.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 7 7 1 1 7 25
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 7 7 1 1 7 25
Ndag 1 1 6 7 1 1 4 21
Fænologi 19.. …. …. …. …. …. ..22

2017:  Bramgås  Branta leucopsis  
Træk første halvår: 28/1 – 22/6 i alt 12159. De bedste dage kom typisk i medio maj 14/5 4880, 17/5 1541 og 18/5 1641.
Træk andet halvår: 24/9 – 28/12 i alt 19156. Markant over de sidste 10 års gennemsnit på 4330 og bekræfter dermed den positive tendens. Bedste dage 19/10 9264, 20/10 2448 og 24/10 2541.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 8/3 3500)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1600 900 3500 1550 5 1 0 5 21 600 820 1470

Årets største rasttal blev 4/3 3700 Ringholm.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 130 509 1684 508 9311 17 244 16573 1699 640 31315
Total 23005 18830 45982 16692 9333 20 15 377 18549 19450 13932 166185
MaxRst 1600 1300 3700 1550 10 2 5 16 600 820 1470 3700
Nobs 50 40 97 37 27 5 3 27 160 87 42 575
Ndag 21 21 29 18 11 4 1 14 22 22 23 186
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..22 28.. …. …. …. ..31

2017:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 35477, 140)
Forårstræk: 13/3 1, 23/3 2 og 25/4 7 i alt 10 – 2 rapporteret som Mørkbuget.
Efterårstræk: 1/9 - 5/11 i alt 86 – 81 rapporteret som Mørkbuget, flest 15/9 11, 19/9 12 og 5/10 19.
Vi havde kun 2 dage med to-cifrede antal rastende i Rørvig Bugt: 1/10 22 og 2/10 14.

Ikke alle rapporteres med raceangivelse, men der må være tale om Mørkbuget Knortegås, hvis ikke andet nævnes.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 3 11
Total 1 7 3 1 12
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 1 1 4
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 13.. ..25 01.. …. ..04

2017:  Sortbuget Knortegås  Branta bernicla nigricans  (0, 0, 1/1)
Ny race for Rørvighalvøen. 5/11 1 ad i søen på Skansehage (EVR m.fl). Set senere af LB i Rørvig Bugt inden den trak mod syd.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 05

2017:  Branta sp  Branta non det  
Der er i 2017 rapporteret følgende trækkende Branta sp. 14/4 3 og 23/10 2.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 3 2 5
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 12.. ..14 23

2017:  Gås sp  Anser/Branta non det  
Der er i foråret 2017 seks rapporteringer af 1 trækkende og to af 2 trækkende Gås sp.
27/10 er der desuden rapporteret 60 trækkende SV Korshage, samt 29/11 300 overflyvende vest for Plantagekysten.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 1 60 70
Total 2 7 1 60 300 370
MaxRst 300 300
Nobs 1 6 1 1 1 10
Ndag 1 6 1 1 1 10
Fænologi 28.. …. ..27 27.. ..29

2017:  Gravand  Tadorna tadorna  
Forårstræk: 20/2 – 20/6 med i alt 68, flest 6/3 15 SØ Korshage.
Efterårstræk: 4/7 6 og 15/12 1.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 4/11 80):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
55674652474722225638056

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 21 19 16 2 6 1 75
Total 680 752 1218 999 794 526 221 356 44 1156 4293 1118 12157
MaxRst 55 67 46 52 47 47 22 22 5 63 80 56 80
Nobs 28 33 64 72 80 44 30 55 17 41 81 37 582
Ndag 14 14 27 27 30 25 22 27 14 21 26 22 269
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Pibeand  Anas penelope  
Forårstræk: 9/3 43, 17/3 12, 1/4 12 og 2/4 1 Ø Korshage – i alt 68.
Efterårstræk: 4/7 – 29/10 med i alt 336, flest 21/10 49.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 16/9 530):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
12789190366141047530165280175

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 55 13 3 77 256 404
Total 1593 888 2013 478 45 61 28 194 5138 3263 2119 2860 18680
MaxRst 127 89 190 36 6 14 10 47 530 165 280 175 530
Nobs 66 43 81 43 17 16 7 32 68 77 67 73 590
Ndag 30 24 29 23 14 13 7 20 29 31 27 28 275
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Knarand  Anas strepera  
Kun én trækdag: 20/10 6 S Korshage (JS) – det er til gengæld det største antal trækkende Knarænder, som er set ved Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 11/9 128):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
251371186347412827104

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 16 25 156 108 191 1107 210 1013 2733 170 37 15 5781
MaxRst 2 5 13 7 11 86 34 74 128 27 10 4 128
Nobs 11 10 40 33 47 41 25 64 50 19 11 6 357
Ndag 8 6 20 20 27 25 16 28 28 16 9 6 209
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Krikand  Anas crecca  
Trækket var lidt under gennemsnittet for de sidste 10 år.
Forårstræk: Flest 9/3 9 - i alt 17.
Efterårstræk: 17/6 - 4/12 med i alt 132, flest 28/8 55 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig flest 13/9 1950 og 14/9 2225.

Vi hejser flaget og noterer en ny rekord for Hovvig!!!

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
102291021413566635102225485280160

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 2 12 9 87 16 9 1 149
Total 296 177 1085 1087 464 1169 1032 7834 35061 4157 4331 1529 58222
MaxRst 102 29 102 141 35 66 63 510 2225 485 280 160 2225
Nobs 14 18 63 44 34 43 44 61 48 32 51 34 486
Ndag 11 11 25 23 18 27 27 28 28 20 24 20 262
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Første halvår: 6/3 – 26/6 i alt 18, flest 6/3 5 SØ Korshage.
Efterårstræk: 4/7 – 23/12 i alt 49, flest 5/8 8 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 8/9 400):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
33022575356958130150400110225250

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 2 5 1 17 8 16 7 67
Total 2958 1072 1198 239 269 342 228 642 1419 968 2216 2324 13875
MaxRst 330 225 75 35 69 58 130 150 400 110 225 250 400
Nobs 70 42 74 48 54 28 10 30 38 54 39 42 529
Ndag 27 19 29 27 27 19 7 19 24 28 21 25 272
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Spidsand  Anas acuta  
Fantastisk år for rastende Spidsand i Hovvig. Det byggede langsomt op i begyndelsen af september med 5/9 52, 7/9 76, 9/9 97, 11/9 292 og kulminerede 12/9 med 352 - ny rekord. 17/9 var vi igen nede på 37.
Forårstræk: 12/3 11, 13/3 2, 9/4 2 og 30/4 1 i alt 16.
Efterårstræk: 14/9 13, 15/9 7, 3/10 4 og 13/10 2 i alt 26.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 12/9 352):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
12422 213521810

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 3 20 6 42
Total 1 17 31 9 2 137 3456 111 33 6 3803
MaxRst 1 2 4 2 2 21 352 18 10 1 352
Nobs 1 6 20 6 1 25 51 26 16 6 158
Ndag 1 4 14 4 1 13 29 18 9 6 99
Fænologi 21.. …. …. …. ..02 17.. …. …. …. ..29

2017:  Atlingand  Anas querquedula  (225, 383, 6)
De første 2 fugle (1 par) dukkede op 17/4. 11/6 3 fugle (2 han, 1 hun) og den sidste af forårets fugle blev set 25/6. Kun registreret i Hovvig. Der var ingen tegn på yngel.

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
213

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 2 7 13
MaxRst 2 1 2 2
Nobs 2 2 5 9
Ndag 2 2 4 8
Fænologi 17.. …. ..25

2017:  Skeand  Anas clypeata  
Forårstræk: 6/5 2.
Efterårstræk: 21/8 7 og 21/10 1 i alt 8.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 2/10 669):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
2333728401916566866919024

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 1 10
Total 2 325 744 420 564 70 892 10466 7036 5362 71 25952
MaxRst 2 33 37 28 40 19 165 668 669 190 24 669
Nobs 1 45 45 48 45 18 59 53 35 71 11 431
Ndag 1 23 23 26 27 13 27 29 21 25 9 224
Fænologi 24.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2017:  Taffeland  Aythya ferina  
16/2 2 trækkende SØ Korshage.
Antallet af max-rastende Taffeland svinger i lange – flerårige - bølger i Hovvig. Vi er i de her år inde i en opadgående bevægelse, hvor 66 i 2016 var 50% bedre end 40 i 2015 og i 2017 er 120 er næsten dobbelt op i fht. 2016. Stigningen skal dog fortsætte nogle år endnu før vi kommer på den foregående top på 690 fra 2007 og rekorden 1991 1070. Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 13/8 120):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
5812812977812015119111

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 28 74 160 41 144 851 734 1030 96 58 1045 147 4408
MaxRst 5 8 12 8 12 97 78 120 15 11 91 16 120
Nobs 14 17 40 19 41 45 23 40 19 18 51 26 353
Ndag 12 12 21 16 28 29 18 25 15 15 26 18 235
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Troldand  Aythya fuligula  
Hovvig havde igen i år ynglende Troldand. Det er nu 4. år i træk. 25/7 blev der set 7 pulli i Hovvig.
Forårstræk: 27/2 6, 6/3 2, 9/3 8 og 14/4 2 i alt 18.
Efterårstræk: 22/8 1 og 5/10 2 i alt 3.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 6/2 830):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
7708306304502209013118017070180300

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 10 2 1 2 21
Total 4242 4752 9546 2289 1733 776 1043 1801 1264 429 1801 1939 31615
MaxRst 770 830 630 450 220 90 131 180 170 70 180 300 830
Nobs 33 28 48 27 42 36 27 45 29 28 40 27 410
Ndag 21 18 25 18 27 25 16 24 21 21 23 19 258
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Bjergand  Aythya marila  
14/1 trak 470 Bjergænder forbi Korshage. Det er det 3. største tal vi har noteret. Rekorden er 5/1 1992 1456 og næststørste er 28/1 2010 600. I januar lå mange ud for Plantagen max. 13/1 1400 og 22/1 2240.
Forårstræk: 4/1 3 til 11/3 1 i alt 479, flest 14/1 470.
Efterårstræk: 6/10 - 29/12 med i alt 115, flest 28/12 42 Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 22/3 1100):Sidste forår 25/5 - første efterår 30/9.

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
4708251100720260 2204500900

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 476 2 1 4 2 109 594
Total 17731 4976 35888 12038 2221 3 2100 18361 22056 115374
MaxRst 2240 825 1100 720 260 2 204 500 900 2240
Nobs 39 21 64 30 30 2 21 80 48 335
Ndag 19 13 28 20 18 1 13 27 27 166
Fænologi 01.. …. …. …. ..25 30.. …. …. ..31

2017:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Forårstræk: 2/1 – 27/6 med i alt 5770, flest 8/1 2100 N Skansehage.
Efterårstræk: 4/7 - 22/12 med i alt 4971, flest 4/12 765 Korshage.
Største antal rastende (> 5000): 14/1 6300, 31/10 og 29/11 5000 alle Korshage, samt 5/11 9850 og 19/12 5600 Nakke Hage.
Desuden bør en han 31/6 i Hovvig bemærkes.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2210 2231 815 262 129 123 34 141 120 2926 746 1004 10741
Total 24393 8625 4395 1280 700 1625 900 2160 923 31040 37560 18166 131767
MaxRst 6300 1800 300 80 230 270 90 210 200 5000 9850 5600 9850
Nobs 63 39 69 64 37 22 33 68 40 102 87 61 685
Ndag 27 21 30 26 26 17 19 30 23 30 25 28 302
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  (0, 38/38, 2/2)
For 4. år i træk sås denne fornemme art ud for Rørvighalvøen.I første halvår 8/1 1 3k + han Plantagekysten og set igen samme sted 14/1 (JB, m.fl.). I andet halvår 23/12 og 29/12 1 ad han Korshage (JS,m.fl.).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 08..14 23..29

2017:  Havlit  Clangula hyemalis  (393, 10670, 262)
En årstotal på 262 fugle fordelt på 81 på forårstrækket, 62 på efterårstrækket og 119 rastende. Største antal rastende: 6/1 22 Plantagekysten, 22/4 10 Korshage, 21/11 10 Plantagekysten og 4/12 11 Korshage.
Træk første halvår: 4/1 – 2/5 med i alt 81, flest 4/1 18 Korshage.
Træk andet halvår: 27/10 - 15/12 med i alt 62, flest 17/11 12 Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 35 26 2 23 19 20 143
Total 73 2 59 61 6 23 37 45 306
MaxRst 22 1 8 10 4 10 11 22
Nobs 18 2 21 19 3 3 10 9 85
Ndag 13 2 15 15 3 3 9 7 67
Fænologi 01.. …. …. …. ..06 27.. …. ..29

2017:  Sortand  Melanitta nigra  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 2/1 - 27/6 med i alt 6816, flest 4/3 2015 Korshage.
Træk andet halvår: 2/7 - 29/12 med i alt 5601, flest 4/7 975 Korshage.
Største antal rastende pr lokalitet: 3/1 4000 Korshage, 17/1 6100 Plantagekysten, 24/3 og 26/3 500 Skansehage og 19/12 5500 Nakke Hage.
Ferskvandsrast - Dybesø: 8/2 1 og Hovvig: 1/12 1.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 70 145 4210 881 217 1293 1708 628 378 1699 368 820 12417
Total 37223 5417 16669 5272 425 1333 1928 666 419 2386 17611 20358 109707
MaxRst 6100 2072 4000 1500 48 40 200 25 20 330 2600 5500 6100
Nobs 42 30 62 62 18 17 12 21 16 33 42 45 400
Ndag 25 18 29 23 16 9 7 16 14 19 22 20 218
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Amerikansk Sortand  Melanitta americana  (0, 0, 1/1) NY ART FOR RØRVIG
Så lykkedes det endeligt at få noteret Amerikansk Sortand som art på Rørvighalvøen. 30/11 09:58 - 1 ad han ved Kysten ved Plantagen (JHC m.fl.). Den lå ikke så langt ude blandt rastende Ederfugle og Sortænder. Her holdt den sig til ca. 12:30, hvor den flyttede sig længere ud. I alt 7 fik set den, og det blev til flere gode billeder, der tydeligt dokumenterede arten og dens karakteristika.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 30

2017:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 2/1 - 7/5 i alt 529, hvoraf 256 fugle trak i marts. Højeste dagstotal: 4/3 81.
Returtrækkende: 17/6 - 31/12 i alt 573. De højeste dagstotaler: 15/9 87, 6/10 62 og 4/12 81.
Største antal rastende: 16/1 500 og 22/1 500 henholdvis 24/11 304 og 27/12 600 alle Plantagekysten, samt 4/4 55 Vesterlyng og 28/12 70 Korshage. Igen i år sås arten raste på ferskvand – endda både i Dybesø og Hovvig: 2/1 1 Dybesø samt 31/1 - 6/2 og 8/12 – 18/12 1 han blandt Bjergænderne i Hovvig, formodentlig den samme i begge sæsoner.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 43 256 184 11 17 6 25 108 201 85 131 1102
Total 4807 1076 640 727 26 17 7 27 108 211 1681 1284 10611
MaxRst 500 300 75 75 15 1 2 5 304 600 600
Nobs 39 22 50 55 6 5 2 7 6 20 43 38 293
Ndag 21 15 25 22 5 4 2 7 5 13 19 22 160
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Hvinand  Bucephala clangula  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Forårstræk: 4/1 - 14/5 med i alt 121, flest 16/2 17 Korshage.
Efterårstræk: 6/10 - 29/12 med i alt 101, flest 25/11 25 S Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 31/3 1010):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
240140101030040453646831256064

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 17 78 11 6 41 43 17 222
Total 2830 930 2908 1178 390 770 496 575 1019 694 1441 1268 14499
MaxRst 325 140 1010 300 40 45 36 46 83 125 60 64 1010
Nobs 90 47 78 42 34 40 32 52 33 41 97 89 675
Ndag 29 23 29 24 24 27 24 27 21 23 27 30 308
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 1023, 17)
Mest bemærkelsesværdigt, at Lille Skallesluger i 2017 ikke blev set uden for Hovvig.
I Hovvig set på 14 dage i perioden 15/1 - 29/3 og på 11 dage mellem 24/10 og 31/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig:

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
1232 332

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 2 3 17
MaxRst 12 2 3 12
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 12.. …. ..29 24.. …. ..31

2017:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 2/1 - 26/6 i alt 311. Dage med over 30: 4/1 35 og 6/3 37 begge Korshage.
Træk andet halvår: 4/7 - 31/12 i alt 563. Dage med over 35: 29/10 39, 1/11 50 og 4/12 36 alle Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 31/3 74):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
23743242141137669

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 52 56 143 38 20 2 6 1 21 296 103 136 874
Total 541 246 917 976 413 230 99 33 75 599 580 474 5183
MaxRst 79 38 74 42 42 14 11 24 10 60 59 70 79
Nobs 61 33 88 99 64 53 38 6 19 67 84 61 673
Ndag 26 21 30 29 29 27 24 6 14 29 25 25 285
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
De største rasttal fra januar - februar er igen i år meget små: 8/1 30 Nykøbing Bugt, 11/1 16 Rørvig Bugt og 1/2 13 Dybesø.
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Forårstræk: 4/1 - 1/4 i alt 27, hvilket er meget under gennemsnittet for de seneste ti år. Højeste dagstotal var 3/3 8 NØ Korshage.
Efterårstræk: 22/11 – 29/12 i alt 15 fordelt på 6 trækdage og med flest 8/12 9 V Søndervang.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 4/2 9):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
595 28

Største rasttal fra andet halvår 28/11 62 Nakke Hage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 23 1 1 14 42
Total 332 208 117 1 80 166 904
MaxRst 30 13 11 62 8 62
Nobs 64 50 33 1 15 67 230
Ndag 26 25 17 1 11 26 106
Fænologi 01.. …. …. ..01 19 02.. ..31
rapp/2017/and.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1