Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2017:due

Rapport 2017

Duer - Spætter

af Niels Henrik Valerius


2017:  Klippedue  Columba livia  
+

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 15 9 4 32
MaxRst 2 15 5 3 15
Nobs 3 1 4 2 10
Ndag 3 1 4 2 10
Fænologi 04.. ..27 01.. ..07

2017:  Huldue  Columba oenas  
Et gennemsnitligt år med i alt 292 forårstrækkende fugl. Næsten alle i februar (59) og marts (223), hvor de første blev set 18/2, og hovedtrækket var afsluttet 13/3. Højeste dagstotal 4/3 53 Ø samt 13/3 50 Ø Korshage. Kun enkelte spredte observationer gennem resten af året. Ingen rapporter om yngleaktivitet.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 59 223 9 1 1 1 294
Total 60 247 10 1 1 4 1 1 325
MaxRst 1 8 1 1 1 8
Nobs 9 48 7 1 1 4 1 1 72
Ndag 6 21 6 1 1 2 1 1 39
Fænologi 18.. …. …. ..20 10.. ..30 04.. ..26

2017:  Ringdue  Columba palumbus  
Det blev den laveste forårstotal siden 2003 med en forårstræk total på 17.540. De første trækkende blev set 28/1 og hovedtrækket passerede i marts (14.218). Kun 4 dage med større (>1000) antal med 13/3 7410 Ø Korshage som absolut største dag.
Til gengæld var efterårstrækket langt bedre end tidligere år med i alt 5945. Det skyldtes imidlertid blot én dag – 19/10 5000 V Plantagen med én kæmpeflok på 4500.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 842 14218 2172 264 23 80 60 5737 58 10 23485
Total 346 1022 14576 2371 402 118 105 387 324 6855 197 139 26842
MaxRst 50 80 80 100 15 20 12 40 40 300 28 20 300
Nobs 45 24 78 55 50 25 38 72 47 48 32 42 556
Ndag 26 19 29 28 24 21 22 29 26 26 19 26 295
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
17 trækforsøgende fra foråret på Korshage og primært i maj med adskillige gengangere. Arten ses overvejende i byerne. Ingen sikre ynglefund i år, men yngler utvivlsomt både i Nykøbing, Rørvig og Nakke.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 12 4 1 18
Total 18 3 6 12 29 10 8 26 6 3 5 20 146
MaxRst 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 6 6
Nobs 13 2 4 10 17 7 5 18 4 2 2 7 91
Ndag 9 2 4 6 14 7 4 11 4 2 2 7 72
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2017:  Gøg  Cuculus canorus  
Lidt sen ankomst 6/5. Seneste obs 27/9. Den seneste kukkende hørtes 5/7. Er hørt eller set sommeren igennem på stort set alle halvøens lokaliteter, oftest på Korshage og i Hovvig. Efter 12/7 kun 4 meget senere 1k fugle 18/8, 16/9 2 og den sidste 27/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 105 86 26 1 3 221
MaxRst 6 4 3 1 1 6
Nobs 79 54 16 1 3 153
Ndag 25 27 8 1 2 63
Fænologi 06.. …. …. …. ..27

2017:  Natugle  Strix aluco  
Registreret året igennem. Mindst 7 lokaliteter havde aktive ynglefugle i længere periode og fra Korshage (3 juv) og Nakke Øst (1 pull) melding om udbytte.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 2 5 17 5 1 3 10 19 8 75
MaxRst 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 3
Nobs 4 2 4 12 5 1 3 9 18 7 65
Ndag 3 2 4 5 2 1 3 6 9 7 42
Fænologi 06.. ..16 02.. …. ..17 26.. …. …. …. ..19

2017:  Skovhornugle  Asio otus (1, 190, 3)
3 observationer: 3/4 1 rast Korshage ved Myntestien (EVR), 14/5 1 hørt Hovvig (EVR) og 17/6 1 rast Nørrevang (LB). Ligner diskrete ynglefugle.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 03.. …. ..17

2017:  Mosehornugle  Asio flammeus  (10, 617, 24)
Stabilt forår med 17 fugle fra 17/3 – 7/6, heraf de 5 trækkende. Delte sig i 7 ”tidlige”, 9 i en koncentreret periode 29/4 – 3/5 og 1 efternøler.
Langt de fleste var fra Korshage (intet nævnt = Korshage): 17/3 2 rast, 22/3 1 rast + 1 rast Hovvig, 30/3 1 rast, 2/4 1 rast, 9/4 1 rast, 29/4 1 rast/NØ, 30/4 3 rast, 2/5 2 N/NØ + 1 højt NØ Nørrevang, 3/5 1 rast Nørrevang + 1 Ø Søndervang og endelig sene 7/6 1 rast Korshage.
7 efterårsfugle: 30/9 1 ovf Flyndersø, 5/10 3 SV Korshage, 20/10 1 rast Korshage, 6/11 1 V Vesterlyng og 7/11 1 S Korshage. Altså en usædvanlig høj trækandel på 5.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 3 2 10
Total 5 6 5 1 1 4 2 24
MaxRst 2 3 1 1 1 1 3
Nobs 4 4 5 1 1 3 2 20
Ndag 3 4 2 1 1 2 2 15
Fænologi 17.. …. …. ..07 30.. …. ..07

2017:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 43/44, 2/2)
To observationer, 23/5 1 syngende Plantagen (EVR) – endnu engang i den vestlige, sandede del, samt 28/5 1 rastende Korshage (Julius Nielsen iagt. + foto).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 23..28

2017:  Mursejler  Apus apus  
Tidlig ankomst 1/5 og normal seneste observation fra 11/9. Forår i alt 533 trækkende fugle med højeste dagstotal på 12/5 304 Ø Korshage. Højeste rasttal 7/6 150 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 410 123 26 16 3 578
Total 624 1360 265 79 14 2342
MaxRst 80 150 40 7 2 150
Nobs 34 49 27 32 10 152
Ndag 20 28 14 18 5 85
Fænologi 01.. …. …. …. ..11

2017:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 58, 4)
Et par vinterfund af måske samme fugl i Nykøbing Havn 9/1 og 24/1, i Hovvig 31/1 og i Nykøbing Bugt 16/2. Til gengæld en helt usædvanlig trækobservation, hvor en enkelt fugl drønede østerud fra Korshage 30/4.
En enkelt fugl fugl set i Hovvig 22/7, og fra 9/8 og frem til 28/11 blev 1 og i september ofte 2 fugle set helt regelmæssigt samme sted.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 1 1 1 22 45 9 10 92
MaxRst 1 1 1 2 2 1 1 2
Nobs 3 1 1 1 20 38 9 10 83
Ndag 3 1 1 1 10 21 7 8 52
Fænologi 09.. ..16 30 22.. …. …. …. ..28

2017:  Hærfugl  Upupa epops  (1/1, 17/17, 1/1)
Lidt usædvanligt var dette fund af en Hærfugl fra sommeren. Fuglen blev første gang set i Hovvig af Yvonne Graubæk 15/6. Blev først genfundet ved nærliggende Ringholm 26/6 (PG) og siden set 27/6 – 29/6 og 1/7 på en i øvrigt særdeles velegnet habitat. Det er 19. fund for området. Sidst set i 2015.

De 19 fugles fordeling på observationsmåned. Flere af fuglene har været langtidsrastere, og 2 fugle er set i to måneder:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
1 1 5 7 1 2 1 1 2

Fundenes fordeling pr årti:

1970 – 1979 1980 – 1989 1990 – 1999 2000 – 2009 2010 – (2017)
3 4 7 1 4

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 1 6
MaxRst 1 1 1
Nobs 5 1 6
Ndag 5 1 6
Fænologi 15.. ..01

2017:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 639, 10)
Et helt normalt år med 7 forårsobservationer: De 5 fra Korshageområdet 22/4, 26/4, 1/5, 7/5 og 9/5 samt 4/5 1 Nykøbing Lyng og 6/5 1 Dybesø.
3 efterårsobservationer: 1/9, 21/9 og 15/10 alle fra Korshage. Observationen 15/10 var ekstremt sen og dermed en fænologi rekord. Fuglen poppede pludseligt op i toppen af et krat i Wiebrandts Mose foran observatøren (HVR).
Fra 2018 forsøges med et redekasseprojekt for Vendehals via fuglestationen. Kasser vil blive opsat på strategiske steder, hvor vi erfaringsvis træffer Vendehals år efter år. Alle kasser bliver – efter aftaler – placeret på privat grund, hvor der vil være absolut adgangsforbud.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 5 2 1 10
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 2 5 2 1 10
Ndag 2 5 2 1 10
Fænologi 22.. ..09 01.. ..15

2017:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Stabil ynglefugl. Helt upåfaldende årsprofil og dermed uden tegn til invasioner. Ingen trækobservationer i foråret og 2 i efteråret.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 105 56 127 91 105 54 35 69 52 58 67 49 868
MaxRst 7 6 4 5 4 4 5 3 6 3 5 3 7
Nobs 57 29 76 56 65 35 23 50 38 40 56 39 564
Ndag 26 17 29 27 29 19 16 25 22 24 23 21 278
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 66, 3)
17/2 2 (par) Korshage (PEL). Så den rumsterer stadig i området som potentiel ynglefugl, men der kom desværre ikke yderligere. 5/10 1 hun rast Korshage (JS) i skoven lige bag forlandet kan være en trækfugl.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 2 1 2
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 17 05
rapp/2017/due.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1