Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2017:hns

Rapport 2017

Hønsefugle

af Niels Henrik Valerius


2017:  Agerhøne  Perdix perdix  
Parret på Korshage blev set fra nytår og frem til 22/3, hvorefter de forsvandt. Dermed sluttede en ubrudt forekomst af Agerhøne på Korshage siden 2013.
Til gengæld dukkede der herefter iagttagelser op andre steder på halvøen for første gang siden 2012! En meget aparte observation 3/4 af 2 (par) gående rundt i en villahave i Nykøbing, 11/5 2 Søndervang og 21/6 2 syng Nakke kær. Mere stedfaste og mulige ynglefugle 29/5 2 + 27/6 1 syng Ringholm. Det er et område, som kun sjældent hjemsøges af fuglekiggere, med mindre der er rapporteret Hærfugl på lokaliteten (!), så en eventuel ynglesucces kan sagtens være gået ubemærket hen. Efter 27/6 var der imidlertid ingen observationer af Agerhøns året ud. 10 fugle på ét år er ikke set siden begyndelsen af 90erne. Er det fugle spredt fra Korshage, der er ophav til det hele? I hvert fald intet kendskab til lokale udsætninger.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 2 3 2 4 3 23
MaxRst 2 2 2 2 2 2 2
Nobs 5 1 2 1 2 2 13
Ndag 4 1 2 1 2 2 12
Fænologi 02.. …. …. …. …. ..27

2017:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 51/54, 4/5)
5 fugle fordelt på 4 observationer hørt på et år er langt over de senere års gennemsnit. Ingen hørtes mere end en enkelt dag: 20/5 1 hørt trække over Rørvig omkring midnat (JSp), 18/6 2 Nakke Syd (EVR), 12/7 1 Nørrevang (PEL, KES) og 24/8 1 Hovvig (EVR).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 1 1 5
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 1 1 1 1 4
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 20.. …. …. ..24

2017:  Kongefasan  Syrmaticus reeveslii  
16/12 1 Nakke Syd.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 16

2017:  Fasan  Phasianus colchicus  
Yderligere kraftig stigning i antallet af indtastede observationer (334 mod sidste år 302 og tidligere års <180), øget antal lokaliteter (22) og antal af rapportører (20).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 41 20 71 81 72 18 9 21 32 34 48 26 473
MaxRst 3 2 2 5 5 2 3 5 3 3 4 3 5
Nobs 31 17 54 45 47 16 7 14 24 24 32 22 333
Ndag 21 13 27 27 26 14 6 13 16 18 22 15 218
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Registreret regelmæssigt i Hovvig fra 5/3 og året ud. Op til 4 fugle hørt og familie med 1k primo august. Er registreret i Flyndersø 7 gange mellem 28/3 og 20/10, og den kan meget vel også have ynglet her i 2017. 2 hørt nattrækkende over Rørvig 16/3 og 1/4. En enkelt fugl rastede i Rørvig Bugt 5/8 og 31/10.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 15 35 50 39 24 84 68 20 12 4 351
MaxRst 3 4 4 4 3 4 3 2 2 1 4
Nobs 12 23 32 27 17 60 51 18 11 4 255
Ndag 11 15 23 21 13 26 28 11 9 4 161
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  (53+, 48, 1)
Ét fund af en fugl fouragerende på mudderflade i sivkant i regnvejr: 8/8 - 9/9 1 1k rast Hovvig (AF m.fl.).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08..09

2017:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Op til 4 fugle set Hovvig fra 16/3 til 13/10. Et enkelt ynglefund. Set 3 gange i gadekæret i Nakke By, men ikke ynglefund her. 1 fugl set 2/6 Slettemose.
Hørt trækkende i Rørvig 1/4.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 29 48 54 57 26 47 40 5 306
MaxRst 2 3 2 4 2 4 4 2 4
Nobs 24 32 43 41 24 37 29 4 234
Ndag 12 21 26 26 17 23 19 4 148
Fænologi 16.. …. …. …. …. …. …. ..13

2017:  Blishøne  Fulica atra  
Rasttal i Hovvig

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
2 6 40 40 40 44 35 40 25 5 8 5

Et nærmest totalt sammenbrud i bestanden af rastende Blishøns i Hovvig. Tidligere års dagstotaler på over 600 henover sommeren er afløst af et maxtal for året på 44, så Dybesø nu synes at være vort bedste raststed for Blishøne med højeste dagstotal på 70 i november. Forurening, fødemangel eller? Sikre ynglefund fra Hovvig, Nakke Kær og Dybesø.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 406 174 515 504 613 714 353 523 346 410 399 114 5071
MaxRst 56 40 42 40 40 44 35 40 25 49 70 42 70
Nobs 19 18 56 28 37 29 29 47 36 27 37 19 382
Ndag 13 13 24 20 21 22 21 26 23 16 21 13 233
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Trane  Grus grus  (23, 14.816, 555)
Et meget gennemsnitligt år med 544 forårstrækkende fugle, men i modsætning til de seneste tre år ingen observationer fra efteråret. De tidligste fugle også i lighed med tidligere år primo marts 3/3. Største trækdag 12/3 341 Ø. Herefter kun spredte trækdage gennem hele april og frem til 18/5. Årets sidste rastede i Hovvig 11/6.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 384 18 121 523
Total 392 22 125 1 540
MaxRst 4 4 4 1 4
Nobs 30 6 11 1 48
Ndag 12 4 6 1 23
Fænologi 03.. …. …. ..11
rapp/2017/hns.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1