Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2017:maa

Rapport 2017

Mågefugle - Alkefugle

af Stefan Andersen


2017:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus (0, 241, 2)  
Helt svigtende tilgang af 1k Mellemkjover fra Arktis – kun omkring 10 set på landsplan. Samtidig endnu et efterår næsten uden egentlige storme eller dage med kraftige vinde fra det NV-lige hjørne og dermed generelt få observationer af Kjover.
På den baggrund er kun 2 fugle ikke overraskende. Begge beskrives som formodede subad/ad. Den første 5/10 rastende ved Korshage blev set samtidig med Sortbrynet Albatros, som den mobbede, hvoreefter den trak V (LB, PEL, KR, JS). Observationen var ikke ledsaget af mange detaljer, da fokus naturligt var på Albatrossen. Den anden blev set 27/10 NV Korshage (EVR) på mere end 1 km afstand.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 05..27

2017:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus (18, 1905, 32)  
Årstotalen på 32 ligger væsentligt under de seneste 10 års gennemsnit på 47. Det blev til to observationer fra første halvår fra Korshage: 6/4 1 Ø og 20/6 2 NV. Efterårets træk ved Korshage gav 20 kjover: 6/8 1 NV, 7/8 7 NV, 13/8 1 V, 14/8 1 NV, 20/8 1 V, 22/8 1 NV, 14/9 1 SV, 15/9 2 V, 5/10 2 V, 6/10 2 V og 27/10 1 V. Desuden blev det til 2 trækkende Rørvig Bugt: 29/8 2 S.
I alt 7 rastende fugle: 4/7 1, 1/8 1, 21/8 1, 22/8 1, 14/9 1, 16/9 1 og 6/10 1 alle Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 14 3 5 25
Total 1 2 1 17 5 6 32
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 1 10 4 4 21
Ndag 1 1 1 9 3 3 18
Fænologi 06 20.. …. …. …. ..27

2017:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus (0, 153, 1)  
Som for Mellemkjove et år i Arktis med meget få ungfugle og dermed næsten ingen 1k i efteråret i hele landet (omkring 10 fugle i alt). Derfor kunne året kun lige trække en enkelt observation af Lille Kjove, hvilket er langt under de seneste 10 års gennemsnit på 4 (rekordåret 2007 med 74 observationer er ikke medtaget). Korshage: 6/10 1 ad V (CMG) set på 300 meters afstand i fint medlys.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 06

2017:  Storkjove  Stercorarius skua (0, 251, 35)  
Et godt år for Storkjove. Efterårstrækket på 33 ligger væsentligt over de seneste 10 års gennemsnit på 12. En enkelt observation var fra Dybesø Kysten: 4/10 1 V. Resten fra Korshage: 4/7 1 V, 7/8 1 NV, 1/9 1 V, 15/9 1 NV, 5/10 3 V og 1 NV, 6/10 9 VNV og 1, 8/10 2 NV, 13/10 7 V, 27/10 4 NV og 30/10 1 NV. Endvidere 2 rastende 13/10 Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 29 33
Total 1 1 2 31 35
MaxRst 2 2
Nobs 1 1 2 12 16
Ndag 1 1 2 7 11
Fænologi 04.. …. …. ..30

2017:  Kjove sp  Stercorariinae non det (0, 352, 9)  
Året gav 9 Kjover ved Korshage, der ikke kunne bestemmes på grund af stor afstand/dårligt lys: 4/7 1 V, 7/8 2 NV, 14/9 1 NV, 6/10 1 NV og 1 V, 27/10 1 V og 2 S.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 4 7
Total 2 2 5 9
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 4 7
Ndag 1 1 3 5
Fænologi 04.. ..07 05..27

2017:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus (5, 952, 4)  
Året var helt katastrofalt for Dværgmågen med bare 4 observationer – det laveste i mere end 25 år og langt under de sidste 10 års gennemsnit på 23. Forårstræk: 3/5 1 2k Ø Korshage (EVR) Efterårstræk: 27/10 1 1k NV Korshage (CMG).
Det blev kun til to rastende Dværgmåger 6/5 2 ad Hovvig (EVR).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 3 1 4
MaxRst 2 2
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 03..06 27

2017:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Forårstræk: 4/1 - 21/6 med i alt 228. Største dag blev 31/3 36 Ø Korshage. Efterårstræk: 1/7 - 24/12 med alt 359, største dag 8/7 55 SV Skansehage.
Største antal rastende blev 4/9 720 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 70 51 98 4 45 122 33 91 64 4 587
Total 1370 974 1990 197 163 543 6423 5100 10731 2385 1304 1079 32259
MaxRst 175 210 310 30 10 40 710 560 720 330 130 90 720
Nobs 71 38 71 38 28 46 70 103 77 72 75 66 755
Ndag 29 22 30 26 21 27 28 31 29 28 28 28 327
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Stormmåge  Larus canus  
Forårstræk: 4/1 – 20/6 med i alt 481. Største dag blev 23/4 105 V Korshage.
Efterårstræk: 4/7 - 21/12 med i alt 250, flest 6/10 35 V Korshage.
Største antal rastende 4/11 150 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 8 43 289 112 4 5 21 15 145 41 23 731
Total 484 411 899 417 210 90 36 384 981 714 668 594 5888
MaxRst 125 80 150 21 20 30 9 80 150 120 150 55 150
Nobs 44 30 49 40 39 29 17 38 40 43 39 46 454
Ndag 21 18 29 26 25 22 15 22 20 25 23 25 271
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Sildemåge  Larus fuscus (27, 2898, 200)   
73 af årets 186 observationer er race bestemt til Nordsøsildemåge – intermedius, selv om langt de fleste observationer nok alligevel må tilhøre denne race.
Forårstræk: 15/3 – 26/6 med i alt 19. Største dag blev 26/6 11 ad V Korshage.
De øvrige forårsfugle var alle rastobservationer fra Nørrevang. Største dag blev 22/4 5.
Efterårstræk: 4/7 – 13/10 i alt 107 fra Korshage med markant top 21/8 24 V (7 1k) og 14/9 25 V.
Det blev til 64 rastende fugle mellem17/7 og 14/10 helt overvejende fra Flyndersø og Nørrevang med flest 21/8 12 ad og 4 1k Nørrevang.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 13 1 20 28 16 83
Total 1 11 14 1 29 50 17 123
MaxRst 5 1 4 8 1 8
Nobs 1 7 5 1 9 15 7 45
Ndag 1 5 4 1 7 10 6 34
Fænologi 15.. ..26 01.. …. …. …. ..13

2017:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Forårstræk: 4/1 – 27/6 med i alt 79 alle Korshage. Største dag 14/4 35 V.
Efterårstræk: 4/7 - 9/12 med i alt 125. Største dag 17/11 20 V.
Største antal rastende blev Hovvig: 19/10 3.100 på overnatning, hvilket er langt det højeste antal rastende, vi har på tryk. De fleste af fuglene ankom efter solnedgang, og det er nok yderst begrænset, hvad vi i det hele taget har af tællinger så sent på dagen på denne årstid.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 41 32 11 18 22 48 22 4 204
Total 975 771 793 570 273 278 243 436 485 3566 902 367 9659
MaxRst 120 180 60 38 25 36 36 90 190 3100 260 30 3100
Nobs 77 50 68 53 50 50 59 81 55 73 79 80 775
Ndag 28 21 29 28 25 28 26 31 27 28 27 30 328
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Kaspisk Måge  Larus cachinnans (0, 8/8, 1/1)   
Kaspisk Måge er fortsat ikke nogen hyppig gæst på Rørvighalvøen, men den har nu vist sig 2 år i træk. Det blev således til en enkelt observation i 2017: 14/9 1 1k rastende i Nykøbing tæt på Odsherredvej (JHC). Rastede sammen med en flok af Sølvmåger.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 14

2017:  Gråmåge  Larus hyperboreus (0, 14/14 13/13, 1/1)  
Har ikke været set i Rørvig siden 2001. Dejligt come back 24/3 1 2k rastende Plantage Kysten (AH m.fl.). Efterfølgende dage tillige set ved Flyndersø, Korshage og Nørrevang frem til 31/3. Da den blev opdaget fouragerede den på et marsvin kadaver.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 11
MaxRst 1 1
Nobs 11 11
Ndag 8 8
Fænologi 24..31

2017:  Svartbag  Larus marinus  
Forårstræk: 4/1 – 26/6 i alt 45. Største dag blev 23/4 7 V Korshage. Efterårstræk: 4/7 - 24/12 i alt 81, flest 21/8 15 V Korshage.
Største antal rastende blev Nørrevang: 22/4 13.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 11 28 4 10 20 18 22 3 8 126
Total 64 54 178 143 111 103 85 141 134 197 139 87 1436
MaxRst 6 4 11 13 8 5 3 3 9 9 5 4 13
Nobs 42 35 75 56 56 58 49 98 80 102 92 57 800
Ndag 18 19 27 27 28 29 26 31 29 28 28 27 317
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Ride  Rissa tridactyla (1, 48319, 129)  
Totalen på 129 ligger langt under de seneste 10 års gennemsnit på 728. Forårstræk på bare 13 de fleste fra Korshage: 4/1 5 NV (heraf 1 Skansehage), 6/4 2 V, 9/4 1 ad V, 22/4 2, 23/4 1 ad V og 27/6 2 ad V. Efterårstræk 115 fordelt på 16 dage: Første 13/8 og sidste 28/12. Dage med mindst 10 trækkende ved Korshage: 13/10 24 V og 28/10 30 V. Fra Skansehage 29/10 2 N. Rastende fugle: 2/1 1 ad Flyndersø.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 6 2 1 4 70 17 23 128
Total 7 6 2 1 4 70 17 23 130
MaxRst 1 1
Nobs 4 4 1 1 2 12 3 4 31
Ndag 3 4 1 1 1 8 3 3 24
Fænologi 01..04 06..23 27 13.. …. …. …. ..28

2017:  Rovterne  Hydroprogne caspia (0, 41/53, 2/2)   
Rovternen er ikke hyppig gæst på Rørvig halvøen, men 2017 blev tredje år i træk med observationer af Rovterne i Hovvig. 9/8 1 ad SV (JR) og 1/9 1 ad rastende (EVR).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 09.. ..01

2017:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Årets første fugle var 30/3 2 rast Korshage. Forårstræk: 11/4 - 27/6 i alt 55. Største dag blev 20/6 13 V Korshage.
Efterårstræk: 4/7 – 6/10 i alt 742. Flest 13/8 147 V Korshage.
Største antal rastende: 26/8 19 Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 16 22 11 656 69 6 797
Total 2 40 42 55 105 989 202 6 1441
MaxRst 2 4 5 11 12 19 17 19
Nobs 1 15 20 15 36 94 39 2 222
Ndag 1 11 15 12 20 31 24 2 116
Fænologi 30.. …. …. …. …. …. …. ..06

2017:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Ankomst 13/4 5 rast Rørvig Bugt. Forårstræk: 17/4 – 28/6 i alt 256. Største dag blev 13/5 73 Ø Korshage.
Efterårstræk: 4/7 – 15/9 i alt 212, flest 13/8 53 V Korshage.
Største antal rastende: 24/4 36 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 197 33 12 170 30 468
Total 312 358 152 86 386 62 1356
MaxRst 36 19 11 11 12 6 36
Nobs 29 42 38 33 89 19 250
Ndag 14 24 21 19 28 11 117
Fænologi 13.. …. …. …. …. ..19

2017:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Forårstræk: 22/4 – 27/6 i alt 753. Største dag blev 2/5 314 SØ Korshage.
Efterårstræk: 6/8 - 28/8 i alt 34, flest 7/8 12 V Korshage.
Ikke over 10 rastende.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 224 509 20 34 787
Total 224 516 22 1 48 6 817
MaxRst 3 2 1 6 5 6
Nobs 7 14 5 1 12 2 41
Ndag 6 12 5 1 9 2 35
Fænologi 22.. …. …. …. …. ..15

2017:  Havterne  Sterna paradisaea  
Ankomst 11/4 1 rast Rørvig Bugt. Forårstræk: 20/4 - 26/5 i alt 52. Største dag blev 22/4 36 V Korshage.
Efterårstræk: 4/7 – 15/9 i alt 44, flest 4/7 24 V Korshage.
Største antal rastende: 20/4 6 Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 41 9 2 24 12 8 96
Total 56 19 3 25 18 10 131
MaxRst 6 5 1 1 3 1 6
Nobs 10 9 3 2 8 4 36
Ndag 7 8 3 2 6 4 30
Fænologi 11.. …. …. …. …. ..15

2017:  Dværgterne  Sternula albifrons (61, 341, 4)  
Et rimeligt år med 4 observationer er tæt på de sidste 10 års gennemsnit på 5. Tre af observationerne var fra 1. halvår: 19/4 1 Ø efter rast Korshage (SA, EVR), 1/5 1 NØ efter rast Korshage og 23/6 1 rast Hovvig (PG). Én observation fra andet halvår: 28/7 1 S Hovvig (JS).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 2 2 1 1 6
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 2 2 1 1 6
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 19.. …. …. ..28

2017:  Sortterne  Chlidonias niger (5 2, 289, 3)  
Sortternen optræder i meget svingende antal på Rørvighalvøen. I 2017 blev det til 2 observationer af 3 terner: 7/8 2 N Rørvig Havn (DRN) og 21/8 1 S Korshage (JHC, EVR).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 07..21

2017:  Lomvie  Uria aalge (0, 6451, 81)  
Et par dage ultimo oktober med kraftig vind fra V-NV hev lige tallene for Alkefuglene 2017 op på et rimeligt niveau. Tallene sammenlagt er beskrevet under Alk/Lomvie. Det samlede antal af de bestemte Lomvier blev 81, hvilket er markant under 10 års gennemsnit på 147.
En enkelt sommerobservation: 17/6 1 V Korshage. Andet halvår bød på 74 trækkende Lomvier på 17 observationsdage mellem 4/10 og 23/12 alle fra Korshage med undtagelse af én observation: 4/10 1 V Dybesø Kyst. Kun én dag med over 10: 28/10 24 V. I alt 6 rastende alle Korshage: 14/8 1, 13/10 2, 27/10 2 og 7/11 1. Endelig blev der fundet en død Lomvie 31/10 Skansehage. Dødsårsag ukendt.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 52 14 8 75
Total 1 1 57 15 8 82
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 1 1 17 5 4 28
Ndag 1 1 10 5 4 21
Fænologi 17 14 04.. …. ..23

2017:  Alk  Alca torda (0, 16237, 747)   
Samlet 752 ligger over de seneste 10 års gennemsnit på 539. Den overvejende del af trækket er observationer fra Korshage. Fra første halvår 24 fra Korshage: 4/1 11 V, 5/1 6 Ø, 22/4 1 NV og 27/6 6 V. Andet halvår bød på 613 trækkende Alke fordelt på 32 dage: Første dag 4/7 og sidste dag 24/12. Dage med flere end 50 trækkende Alke alle Korshage: 27/10 57, 28/10 249, 29/10 68, 6/11 58 og 11/11 59.
Der var i alt 110 rastende Alke ved henholdsvis Korshage, Plantage Kysten, Rørvig Bugt, Skansehage og Vesterlyng. 7 fra 1. halvår og 103 fra 2. halvår. Største antal var 12/8 18 Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 1 6 3 8 430 138 34 637
Total 24 1 6 3 42 443 186 42 747
MaxRst 2 18 4 9 6 18
Nobs 8 1 1 1 8 28 25 9 81
Ndag 7 1 1 1 7 15 15 7 54
Fænologi 04..17 22 27.. …. ..28 04.. …. ..29

2017:  Lomvie/Alk  Uria aalge/Alca torda  
Fra første halvår 11: 4/1 6, 12/1 1, 17/1 2 og 17/6 2 alle Korshage. Træk andet halvår i alt 379 Korshage fordelt på 29 dage mellem 4/7 og 26/12. Dage med flere end 50 trækkende fugle: 28/10 64 og 11/11 55. Rastende alle Korshage 4: 16/1 3 og 1/11 1
Bestemmelsen af alkefuglene afhænger meget af afstand og vejrforhold, og det er derfor naturligt, at en del alkefugle ikke kan bestemmes.
Gruppen Lomvie/Alk i forhold til det samlede antal alkefugle svinger derfor fra år til år, hvilket ses af tabellen nedenfor. For Tejst skal bemærkes, at antallet er relativt overvurderet med artens mere lokale rast og kortere flyvedistancer. Af tabellen ses, at der i 2017 er en meget stor andel af Alkefuglene, der er blevet bestemt.
Trækkende og rastende alkefugle 2013 - 2017:

LomvieAlkTejstSøkongeLundeLomvie/AlkTotal% ubest.
2017817476331394128930,6
2016190771111301364232858,6
20152801335138921799342552,5
201493149663037261760,3
20138027170301008136274,0

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 2 8 2 205 44 6 274
Total 10 2 8 2 205 45 11 283
MaxRst 3 1 5 5
Nobs 3 1 1 2 17 5 5 34
Ndag 3 1 1 1 8 3 3 20
Fænologi 04..16 17.. ..04 14.. …. …. ..29

2017:  Tejst  Cepphus grylle (46, 3055, 63)  
Årets total blev 64 noget under 10 års gennemsnit på 102. Forårstræk i alt 4 dage alle Korshage: 11/4 3, 21/4 1 NV, 22/4 1 NV og 6/5 1 NV. Rastende: ingen.
Efterårstræk 7/7 – 9/12 på 19 dage med i alt 41 alle Korshage. Største dag 11/11 9 V Korshage.
Rastende fugle i andet halvår: 16 fordelt over 10 observationsdage ved Korshage, Nakke Hage, Skansehage og Vesterlyng. En usædvanlig observation, der indskriver fuglen på Hovvigs lange artsliste: 29/8 1 1k trk/rast Hovvig – fuglen kom nordfra i regnfuldt vejr og smed sig ved dæmningen mod fjorden (på ferskvandssiden!).
Kunne ses også i sammenhæng med 2 observationer af Tejste ud for Nakke Hage: 5/11 2 vdr rast og 19/12 4 vdr rst. Fraset en enkelt observation fra 17/1 2012 er det de eneste Tejste vi har decideret inden fjords, men det er en lokalitet, der sjældent efterses.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 1 4 1 19 15 1 47
Total 5 1 2 4 2 21 19 9 63
MaxRst 1 1 2 2 4 4
Nobs 3 1 2 4 2 10 8 5 35
Ndag 3 1 1 4 2 7 7 4 29
Fænologi 11.. ..06 04.. …. …. …. …. ..19

2017:  Søkonge  Alle alle (0, 2812, 4)   
Det blev til 3 observationer fra Korshage alle i efteråret, hvilket er langt fra 10 års gennemsnit på 10. 30/10 1 Ø (JST), 6/11 1 V (JB) og 11/11 2 V (RF). Årets observationer ligger markant under de sidste 10 års gennemsnit på 49.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 4
Total 1 3 4
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 30.. ..11

2017:  Lunde  Fratercula arctica (0, 82 84, 1)  
En ikke helt årlig gæst i Rørvig. 8/11 10:57 1 Plantage Kysten set ud for Telegrafvej, hvor den landede og rastede kortvarigt for herefter at fortsætte NØ (JHC). Alle væsentlige dragt detaljer set.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08
rapp/2017/maa.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1