Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2017:pir

Rapport 2017

Pirol- Værlinger

af Jørgen Bech


2017:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 144, 2)
27/5 1 syng Korshage (LB) – fløjt og kattekald hørt og 6/6 1 syng Korshage (HVR). Altså 2 kun kort optrædende fugle.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 27.. ..06

2017:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Nyt fremragende år for denne indsatsart. Igen i år systematisk fulgt og afrapporteret af PEL. Alle ynglefund baseret på ungeførende fugle og aktiv fodring. Sen ankomst 18/5 – måske igen tørkeproblemer på den østlige trækrute. Ynglecyklus blev forskubbet 1 – 2 uger, men ganske høj succesrate alligevel og næsten på højde med sidste års rekord (25 1k).
I alt 12 par fik mindst 19 juv på vingerne: Korshage 2 par med 2 1k + 3 1k. Langesø Mose 1 par med 2 1k. Flyndersø 1 par med 1 1k + sent opdukket hun med 1 1k. Søndervang 1 par med 1 1k. Nakke Hage 2 par med 2 1k + 2 1k. Nakke Syd/Rishøjvej 1 par med 1 1k. Slettemose 2 par med 2 1k + 0. Nakke Nord 1 par med 2 1k. Alle genbesatte kendte ynglepladser fraset parret på Nakke Nord, der havde etableret sig i en større kvasbunke. Blev dog set på stedet allerede i 2016. Det demonstrerer værdien af at efterlade kvasbunker i egnede områder.
Enkelte løse fugle og ingen træktoppe – måske 25/5 4 Vesterlyng. Ynglepladser rømmet ultimo august. En sidste 23/9 Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 52 28 131 180 1 392
MaxRst 4 3 7 9 1 9
Nobs 34 17 73 66 1 191
Ndag 13 11 23 23 1 71
Fænologi 18.. …. …. …. ..23

2017:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Ret få fugle i begge sæsoner. Også ringe tilgang generelt i resten af landet. Årsager kan være dårligt gnaverår og varme vintre.
Vinter: 2 fugle 1/1 – 25/1 1 Skansehage og 2/1 1 Engmosen syd for Nykøbing. Første på trækket 31/3 1 rast Korshage var eneste fugl i marts. Siden yderligere 8 i foråret: 1/4 1 Korshage, 2/4 1 og 3/4 1 Nørrevang, 7/4 1 Slettemose, 16/4 1 Korshage, 29/4 1 Korshage og 30/4 1 rast Korshage, siden NØ. Endnu senere 2/5 1 rast Korshage, siden trækkende Ø. Forår 9 fugle.
Efterårets første var 19/10. Følgende for de enkelte lokaliteter: Korshage 19/10 – 25/10, 1/11 – 7/11, 24/11, 2/12 – 28/12 i alt 4. Skansehage 19/10, 3/11 – 8/11, 17/11 samt eneste trækkende (over fjorden) 4/11 1 SV i alt 4. Dybesø: 7/11 og 13/12 i alt 2. Hovvig: 22/10 og 29/12 i alt 2. Efterår total vurderet på 12 fugle med forbehold for, at enkelte gengangere kan have sneget sig med. Et årsresultat på 23 trods et generelt dårligt år viser, at det fortsat er en god Rørvigart.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 5 1 7 1 8 13 7 42
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 5 1 7 1 8 13 7 42
Ndag 5 1 7 1 5 8 7 34
Fænologi 01..25 31.. …. ..02 19.. …. ..29

2017:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Stort set helt uden bevægelser! Kun 4 tf forår. Resten ynglefugle.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 2 6
Total 37 18 40 43 30 21 7 38 45 57 47 21 404
MaxRst 5 2 7 4 4 2 2 4 3 4 3 5 7
Nobs 19 13 25 24 18 19 6 22 31 34 33 15 259
Ndag 12 9 20 17 14 15 4 15 22 22 23 12 185
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Husskade  Pica pica  
Vanlige aktivitet af fugle på trækforsøg Korshage på 9 dage i lang periode 13/3 – 20/5. Højeste antal 5. Ingen overnatningspladser fundet, men 30/11 12 ovf Nørrevang kan være udflyvning.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 6 8 23
Total 70 36 69 55 36 26 7 20 29 27 50 60 485
MaxRst 6 9 6 3 4 2 2 3 2 3 12 5 12
Nobs 38 14 39 36 23 17 6 14 21 22 27 36 293
Ndag 25 12 25 27 18 14 6 12 19 17 19 23 217
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Allike  Corvus monedula  
Forårstræk: 12/1 – 28/5 9096 især februar 2165 og marts 6512. Største dage 28/2 820 Ø og 13/3 1955 Ø Korshage. Det er et meget sløjt forårstræk, idet det er 31 % af 10-års gennemsnittet på 28.995. Vestenvind i lange baner. Desuden er det svært i varme vintre at dække de mange tidlige potentielle trækdage for denne art. Efterårets træktotal på 2657 var relativt endnu ringere. Største rastflok 19/10 350 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 61 2165 6512 327 31 5 34 2172 446 11753
Total 444 2696 6995 479 164 73 29 26 113 2585 873 346 14823
MaxRst 60 130 200 20 20 20 23 6 15 350 75 100 350
Nobs 44 51 71 46 41 18 5 11 23 34 41 26 411
Ndag 29 23 30 29 25 16 5 9 20 19 24 21 250
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Råge  Corvus frugilegus  
Beskeden del af kragefugletrækket med i alt 65 forår og 92 efterår. Største rastflok 8/9 500 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 39 15 5 3 3 4 77 29 57 232
Total 906 211 1220 352 173 414 203 257 1213 166 290 582 5987
MaxRst 200 40 300 40 25 120 40 35 500 25 35 200 500
Nobs 45 18 38 26 24 27 19 37 31 26 39 38 368
Ndag 29 15 26 21 19 20 15 23 22 18 23 21 252
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Sortkrage  Corvus corone  
8 fugle. 28/1 1 rast Korshage, 12/3 1 Ø Korshage, 22/3 1 rast Rørvig By, 3/4 1 rast Flyndersø, 18/4 1 Ø Korshage, 22/4 – 25/4 1 tf/rast Korshage, 6/6 1 ovf Hovvig og 8/10 1 V Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 4
Total 1 2 3 1 1 8
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 2 3 1 1 8
Ndag 1 2 3 1 1 8
Fænologi 28 12.. ..25 06 08

2017:  Gråkrage  Corvus cornix  
Bundrekord på forårstræk med 261. 10-års snit for det svindende kragetræk er på 752. Største rastflok 9/1 220 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 10 177 56 14 3 7 92 50 410
Total 2114 1210 1407 331 385 263 282 471 188 587 1160 831 9229
MaxRst 220 200 135 13 60 35 47 100 15 120 86 150 220
Nobs 86 44 72 62 60 35 51 84 46 79 104 66 789
Ndag 31 18 30 30 29 23 24 28 28 29 28 28 326
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Ravn  Corvus corax  
Set alle måneder. Frem til trækbevægelserne i marts kun 1 – 2 fugle. Forårstræk i alt 14: 27/2 1 Ø Korshage, øvrige 13 i marts. Igen i år en ”storflok”: 8/3 8 Ø Korshage. Siden ses 1 – 4 fugle undtagen 23/6, hvor 5 overfløj Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 13 3 3 20
Total 13 10 34 22 5 12 5 19 15 17 16 5 173
MaxRst 2 2 2 3 2 5 2 4 2 4 2 2 5
Nobs 10 8 23 18 3 5 4 8 10 13 11 4 117
Ndag 8 6 13 8 3 4 3 6 5 8 9 2 75
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..18

2017:  Stær  Sturnus vulgaris  
Trækket kan opgøres til: Forårstræk (marts – maj) 693, mellemtræk (juni – august) 752 og efterårstræk (september – november) 4684. I alt 6129.
De største ansamlinger af rastende Stære var i august, herunder årets absolut største 13/8 1200 Hovvig. Tilstede med lille flok (15, henholdsvis 25) i begge vintre på halvøens syddel.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 574 105 13 201 44 507 22 3183 1479 6129
Total 29 56 1942 396 139 3003 3180 8609 3282 4626 2134 82 27478
MaxRst 15 15 150 50 25 500 330 1200 500 160 250 25 1200
Nobs 3 9 79 42 38 53 69 90 50 43 21 7 504
Ndag 3 7 28 25 25 27 27 31 25 21 11 6 236
Fænologi 10.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2017:  Gråspurv  Passer domesticus  
Små tal fra Nykøbing og Rørvig. Bedre fra kolonierne i Nakke landsby (40), Slettemose (25) og Nakke Syd (30).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 105 18 1 10 19 64 18 52 3 4 23 317
MaxRst 40 10 1 4 8 30 8 35 3 2 8 40
Nobs 11 3 1 5 3 6 6 4 1 2 8 50
Ndag 9 3 1 5 3 5 5 3 1 1 8 44
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. ..27 04.. ..29

2017:  Skovspurv  Passer montanus  
Største ansamlinger om sommeren med flest 19/7 65 Nørrevang. 11/8 17 Hovvig er mange her. I alt 24 på tf Korshage i efteråret.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 15 2 25
Total 166 141 143 63 36 94 215 216 56 170 130 316 1746
MaxRst 22 14 17 12 10 18 65 45 15 25 14 18 65
Nobs 24 19 23 21 10 17 16 20 8 21 17 39 235
Ndag 21 16 20 20 7 15 12 18 8 19 15 29 200
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Forårstræk 18.706 heraf 11.649 i marts og 6660 i april med størst dag 17/4 3200 Ø Korshage. Det er omkring 25 % af de sidste 10 års gennemsnit, meget sløjt og en effekt af næsten ubrudt vestenvind i hovedtrækperioden. Kun få i efteråret, i alt 1563 på træk.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 11649 6660 382 10 546 597 420 20269
Total 202 152 12334 6982 532 93 24 50 647 1163 1011 376 23566
MaxRst 15 24 200 80 15 5 6 3 20 115 60 20 200
Nobs 55 34 71 57 71 41 13 28 34 65 86 58 613
Ndag 28 22 29 29 28 25 11 21 19 28 27 29 296
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Kvækerfinke  Fringilla montifringilla  
Forårstræk i alt 2776, som vanligt især fra april med bedste dag 25/4 1320 Ø Korshage. Det er oftest ikke mange Kvækerfinker, der passerer Rørvig om efteråret, så 8/11 2550 trækkende Korshage var nok til en rekord. Lidt tumultarisk inflow denne dag med forskellige trækretninger.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 2744 2 2 14 2684 5476
Total 44 18 50 2769 5 3 31 2723 10 5653
MaxRst 14 7 5 10 1 1 10 12 4 14
Nobs 15 5 19 23 4 3 14 26 4 113
Ndag 11 4 15 18 3 3 11 9 3 77
Fænologi 01.. …. …. …. ..09 24.. …. …. ..20

2017:  Gulirisk  Serinus serinus  (1/1, 70/72, 2/2)
2/4 1 Ø Nørrevang (EVR) – eneste forårsfugl.
3/11 1 ovf Skansehage (RCH) og 6/11 1 ovf Korshage (HVR) må være samme fugl, da det er et usædvanligt sent fund (lokal fænologidato). Der er dog nogle andre novemberfund fra 2017 om end fra mere typiske lokaliteter som Gedser og Præstø Fed.

Rettelse 9/9-18 LB: Parentestal rettet fra (1, 66, 2) til (1, 71, 2)

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 3
MaxRst 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 02 03..06

2017:  Grønirisk  Carduelis chloris  
I 2017 kom den ned på 4(!) fra forårstræk. Også svagheder på rast, hvor største flok allerede var 1/8 80 Skansehage, og for første gang var der ingen 3-cifrede flokke. Bestanden er jo decimeret af infektion, og aktionerne mod rynket rose har også en effekt på de tidligere større flokke hen på efteråret.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 50 54
Total 562 47 118 100 82 54 52 185 191 590 737 169 2887
MaxRst 45 6 7 9 6 3 4 80 20 70 40 50 80
Nobs 48 19 60 54 50 42 33 42 25 35 65 37 510
Ndag 28 11 30 29 27 27 20 23 21 24 20 22 282
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Stillits  Carduelis carduelis  
Lidt beskedne 32 på forårstræk i det sædvanlige lange tidsinterval. Største rastende flokke var 17/4 14 Vesterlyng og 27/9 16 Søndervang.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 8 16 4 3 35
Total 23 21 61 60 38 68 50 28 49 18 19 23 458
MaxRst 4 6 11 14 4 8 7 3 16 6 5 12 16
Nobs 10 6 27 23 23 40 29 22 19 8 9 6 222
Ndag 8 5 16 15 18 21 20 19 10 6 6 3 147
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..24

2017:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Forårstræk 1298, flest fra april 692 og maj 494. Under middel. Normalt antal rastende fugle i første vinter med op til 15/1 300 Hovvig. Derimod klart færre end normalt ved årets udgang og således ikke over 50 i december. Kunne det skyldes, at arten blev presset længere mod syd i hård konkurrence om elleraklerne fra invaderende Gråsisken?

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 112 692 494 70 22 119 11 1520
Total 1889 899 675 728 502 2 93 377 427 95 5687
MaxRst 300 232 210 10 2 1 10 100 100 50 300
Nobs 38 22 44 38 18 2 22 42 48 20 294
Ndag 23 15 26 24 13 2 13 25 24 12 177
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..27 16.. …. …. ..27

2017:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Fik modsat de fleste andre arter et normalt forårstræk med i alt 386 især fra april (332), hvor der også findes de bedste rasttal op til 30/4 35 rast Flyndersø.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 51 332 3 16 8 410
Total 97 688 299 55 93 136 168 101 1637
MaxRst 6 35 25 6 10 25 30 13 35
Nobs 37 58 57 23 31 40 24 19 289
Ndag 20 27 28 20 19 24 17 12 167
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. ..27

2017:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Ingen vinter, optrådte 10/3 – 23/4 med et tyndt forårstræk på 10 fugle og i alt 25 rastende Korshage. Derimod rigtigt mange på efterårstræk med i alt 493 på grund af en rekorddag 31/10 235 SV Skansehage (kom ind i 6 flokke) samt 5/11 105 V med især 80 V Plantagen. I samme periode en del rast fra 12/10, hvor arten var tilbage. Korshage op til 15/10 60 rast og i en ny tilgang 31/10 36. Skansehage især i ”nonne-perioden” 1/11 – 7/11 med op til 65 rastende. 8/11 de sidste 3 rast Nakke Hage og altså på ny ingen vinterfugle.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 7 260 233 503
Total 6 29 732 758 1525
MaxRst 3 19 60 65 65
Nobs 3 7 34 42 86
Ndag 3 6 14 8 31
Fænologi 10.. ..23 12.. ..08

2017:  Gråsisken  Carduelis flammea/cabaret  
Inklusive de 2 arter/racer Stor Gråsisken Carduelis (f.) flammea og Lille Gråsisken Carduelis (flammea) cabaret.
Invasionen fra efteråret 2016 blev fulgt af en endnu større invasion i efteråret 2017, hvor der ikke mindst i november var et kæmpe inflow.
Forårstræk i alt 287. Større rast fra vinteren 28/1 og 31/1 160 Hovvig.
Det gik så vildt løs med rekordstort efterårstræk 3854, der især kom ind i november med en rekorddag 5/11 1809 T heraf alene 1619 V Plantagekysten. Også mange 8/11 429 V især Korshage. Selv ind i december var der bevægelse, således så sent som 27/12 460 V Plantagekysten. Tilsvarende store rast som 20/11 300 og 18/12 200 Hovvig. Fyldte elleraklerne og havde tilsyneladende fordrevet en del Grønsiskener længere sydpå.
Få ynglefugle rapporteret overvejende fra Hovvig og nærliggende Ringholm Skov og Slettemose.

DOFBasen:2017

Stor Gråsisken, DOFBasen:2017

Lille Gråsisken, DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 118 52 30 83 3453 783 4523
Total 450 204 168 89 52 44 104 30 11 213 6854 1753 9972
MaxRst 160 80 25 12 3 6 7 3 3 60 300 200 300
Nobs 15 17 35 21 14 22 32 21 7 15 132 45 376
Ndag 12 14 22 13 11 20 20 15 7 7 23 24 188
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni (0, 17/31, 2/2)
1/4 1 hun/2k rast Korshage (JB, JHC). Slog ned i små ege på forlandet sammen med 4 Stor Gråsisken og sad længe nok til, at der kom styr på artskaraktererne.
15/12 1 rast Nørrevang (HVR) – hantype. Ledsagere til de 2 vintres invasionen af Stor Gråsisken og første siden 2013.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2017:  Hvidvinget Korsnæb  Loxia leucoptera  (0, 309, 4/7)
Efter et enkelt 0-år i 2016 viste den sig allerede igen. Årets invasion blev dog svagere end de 3 invasionsår 2011, 2013 og 2014 og gik tidligt i stå.
19/9 1 tf Korshage (EVR), 27/9 1 ovf Plantagen (PEL) og 3 ovf Korshage (AF), 2/10 og 10/10 2 (han ad + hun/imm) rast Korshage (HVR), der regnes som samme fugle. I alt 7 individer.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 5 2 7
MaxRst 3 2 3
Nobs 3 1 4
Ndag 2 1 3
Fænologi 19.. ..02

2017:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Løftede sig ud af lavkonjunkturen med en god tilgang i 2. halvår. Forårstræk med i alt 201 i lang periode. Kom mere talstærkt ind fra september. I alt 528 på træk med mange trækdage, men ikke over 13/10 84 V Korshage. I samme periode de bedste rastdage 27/9 107 ovf Korshage og 17/10 104 rast Nørrevang. Efterårstrækket dækkes jo ret usystematisk, og mange kan være passeret uden registrering. 30/9 blev der således registreret 810 mod vest ved Klint – og 27 mod vest Rørvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 67 70 53 11 6 2 109 313 88 10 729
Total 98 29 84 123 118 40 100 203 465 898 480 127 2765
MaxRst 14 10 4 20 28 14 28 32 107 104 33 28 107
Nobs 19 5 16 18 17 8 12 34 36 63 63 18 309
Ndag 13 4 10 14 12 7 7 20 19 29 22 11 168
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2017:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Helt væk i 1. halvår fraset en enkelt 18/1 1 han rast Ringholm Skov. Kom så ind i 2. halvår med de første 6/10 17 rast Korshage. På træk blev rapporteret i alt 48 med flest 5/11 26 SV Plantagekysten, og arten var omsider stabilt tilstede året ud. Flere observationer af 10 – 12 fugle Korshage og Nørrevang og i december 20/12 31 ovf Rørvig og 27/12 32 rast Plantagen.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 43 48
Total 43 102 108 253
MaxRst 17 11 32 32
Nobs 12 17 9 38
Ndag 8 12 8 28
Fænologi 18 06.. …. ..27

2017:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 585, 3)
Kun 3 fugle. Samme magre resultat som i det seneste vestenvindsforår i 2015.
13/5 1 syng han Korshage (SA) fra kanten mod Langesø Mose, siden flyttende lidt mod syd til ny sangposition.
20/5 1 tf/Ø Korshage (EVR) - gentagne overflyvninger med sang og kald. 21/5 1 trk Rørvig (LB) uden bemærkning.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 13..21

2017:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Forårstræk 22 alle i marts og efterårstræk 25 alle i november. Normal årsprofil.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 25 47
Total 136 40 122 37 27 19 19 57 21 80 173 89 820
MaxRst 12 4 8 2 2 3 3 4 2 7 10 10 12
Nobs 42 20 44 25 20 15 14 38 17 40 64 36 375
Ndag 25 16 23 21 15 12 10 22 14 22 26 20 226
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Et ubetinget lille år med den dårligste rapportering i 6 år. Kun 3 fugle nåede træktabellen og største antal var 4 i september på Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 7 2 11 3 10 10 5 3 5 56
MaxRst 3 1 2 1 2 3 4 1 2 4
Nobs 5 2 10 3 7 5 2 3 4 41
Ndag 5 2 8 3 6 4 2 3 4 37
Fænologi 05.. …. …. …. …. ..23 23..27 01.. ..19

2017:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 325, 7)
7 fugle – 2 forår og 5 efterår, men kun én nede på rast:
8/3 1 tf Korshage (EVR), 24/3 1 Ø Korshage (HVR). 26/9 1 1k rast Korshage (EVR), 23/10 1 V Korshage (HVR), 24/10 1 SV Rørvig By (LB) og 5/11 2 V Korshage (EVR).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 2 6
Total 2 1 2 2 7
MaxRst 1 1
Nobs 2 1 2 1 6
Ndag 2 1 2 1 6
Fænologi 08..24 26.. …. ..05

2017:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Et særdeles livligt år i begge sæsoner. Rigtigt mange i januar med op til 6/1 33 Korshage, 23/1 17 Skansehage og især 15/1 60 Plantagekysten. Forårstræk i alt 30 fra 28/2 til sidste forårsfugl 14/3 med flest 4/3 22 Ø Korshage.
Tilbage 13/10 1 V Korshage, siden trak 27 i november og 8/12 28 V over havet Korshage. Ret store rasttal, men betydelig udveksling mellem lokaliteterne.
Korshage op til 28/10 24, 31/10 31 og 4/11 35. Fra Skansehage blev dagligt meldt fra 31 til 45 fugle 1/11 – 7/11. Senere flest Plantagekysten 22/11 32 og 27/12 14.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 29 1 27 28 86
Total 277 74 48 128 477 57 1061
MaxRst 60 13 13 31 45 14 60
Nobs 20 10 8 10 22 8 78
Ndag 16 10 7 9 15 6 63
Fænologi 01.. …. ..14 13.. …. ..29

2017:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Er jo næsten væk som trækfugl, og en total på 23 på forårstræk er ganske normalt. Fast vinterflok i Langesø Mose op til 28/1 34. Senere op til 6/3 30 Nakke Syd og i 2. halvår 7/11 25 Nørrevang. Flest ynglefugle på overdrevene Korshage og Slettemose.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 20 1 23
Total 127 70 281 177 235 93 102 93 84 231 227 118 1838
MaxRst 34 11 30 14 9 11 7 9 11 14 25 12 34
Nobs 24 27 79 75 88 36 51 57 33 60 61 49 640
Ndag 16 15 30 30 31 23 27 26 23 29 25 25 300
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 690, 3)
8/5 2 han rast Dybesø (KB m.fl.) – heraf mindst 1 i behold 9/5. Endvidere 12/5 1 han tf over Korshage (SA, EVR), siden retur mod Flyndersø. Betragtes som ny fugl selvom en genganger fra 8/5 - 9/5 ikke helt kan udelukkes. For første gang i årevis stationært rastende Hortulaner på Rørvighalvøen fundet af KB fouragerende langs grusvejen ved Dybesøs nordøstlige hjørne i læ for den kraftige nordøstenvind. En udfarvet og en mere blegt farvet han. Et smukt, men også vemodigt gensyn med den medtagne art. Artens samlede resultat i hele landet var på blot 14 forårs- og 3 efterårsfugle.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 4 4
MaxRst 2 2
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 08..12

2017:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Et forårstræk på 83 er langt under middel. Vinter blot 1 - 2 Korshage i januar. Syngende fugle fra 6 lokaliteter, flest Hovvig (8), Flyndersø (3) og 1 fra Korshage, Langesø Mose, Dybesø og Rørvig Bugt. Der må være lidt flere.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 61 4 18 4 14 1 102
Total 9 122 56 130 136 59 24 54 60 16 1 667
MaxRst 2 5 7 8 7 5 5 7 7 3 1 8
Nobs 8 53 37 66 47 27 15 36 32 11 1 333
Ndag 8 25 24 29 27 21 10 24 18 8 1 195
Fænologi 06..28 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..01

2017:  Bomlærke  Emberiza calandra  
4/4 – 25/5 1 oftest syngende han Nørrevang (hestefolde).
29/6 1 syngende han Ringholm (nær Østerlyngvej og kanal), der var ”stationær i længere tid”.
Årsresultatet på 2 fugle er et fald efter de seneste års lille fremstød.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 6 1 10
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 3 6 1 10
Ndag 3 6 1 10
Fænologi 04.. …. ..29
rapp/2017/pir.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1