Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2017:samlettekst

2017 • 45. årgang ©
Redaktionen afsluttet: xx april 2018

Redaktion: Jørgen Bech (ansv.), Lasse Braae, Jørgen Hulbæk Christiansen og Knud-Erik Strange
Tabeller og hovedkorrektur: Lasse Braae
Layout og IT-udvikling: Knud-Erik Strange
Udgiver: Rørvig Fuglestation

Rapporten bedes citeret:
Bech, J., L.Braae, J. H. Christiansen og K. E. Strange (2018): Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2017. Rørvig Fuglestation.

Forfattere
Lommer – Storke: Lasse Braae
Andefugle: Lars Andersen
Rovfugle: Jørgen Hulbæk Christiansen
Hønsefugle: Niels Henrik Valerius
Vadefugle: Jørgen Bech
Kjover – alkefugle: Stefan Andersen
Duer – spætter: Niels Henrik Valerius
Lærker – værlinger: Jørgen Bech

Forsidebillede: Sortbrynet Albatros 2017-10-05 Korshage. Foto: Tonny Papillon

Rapport 2017

Fugleåret 2017 i Rørvig

af Jørgen Bech

Rigtigt mange odds var imod på Rørvighalvøen i 2017. De store trækmåneder marts og april blev igen plaget af en næsten kontinuerlig vind fra vest med de velkendte følger for trækket, hvor en stribe talrige trækarter sank ned på 25 – 50 % af gennemsnittet. Et koldt forår og forsommer, en dårlig ynglesæson i Skandinavien inklusive et dårligt gnaverår. Det blev fra starten af efteråret hurtigt klar, at ynglesæsonen i Arktis var slået fejl med negative konsekvenser for tilgangen af unge kjover og vadefugle.
Alligevel endte det som et legendarisk år på Rørvighalvøen skabt af en forbløffende stor tilgang af sjældne fugle.
2017 var året, hvor ordene Grib og Albatros skrev sig ind i historien. Begge meldt udefra: En Ådselgrib i juni med meget kort aftræk fra Hundested og en Sortbrynet Albatros i oktober med meget langt aftræk fra den begyndte sin Kattegat odyssé højt oppe på den svenske vestkyst. Men halvøen kunne også selv. Med Nonnestenpikker og Amerikansk Sortand i november lagde året 4 oven i artslisten suppleret af en ny race: Sortbuget Knortegås. Læg dertil Brun Løvsanger, Hærfugl, stationær Storpiber, Kongeederfugl, Hvidhalset Fluesnapper, Hortulaner på rast, Lundsanger, Sort Stork, indlands Thorshane…. Glemt var de tomme forårsdage på Korshage i april. 2017 – hittenes år.
Året var Rørvigs 45. sæson. Generelt god dækning af lokaliteterne og forårstrækket, som vanligt mere sporadisk af efterårstrækket. Basis skyldes en mindre gruppe meget aktive feltornitologer. Materialet har været gennem tal- og kvalitetskontrol. I alt 247 arter blev set i 2017, og Rørvighalvøens artsliste kunne opgraderes til 316 (A-C arter).

Vinter
Året åbnede sig hurtigt med 4/1 Stor Stormsvale 1 NV Korshage og dermed stationens første januarobs og 8/1 + 14/1 Kongeederfugl 1 ad han ud for Plantagekysten – begge med forbindelse til observationer i december 2016. Det samme gjaldt en stationær Bjergpiber på Skansehage. Siden en udramatisk, varm vinter. I en kort kuldeperiode en stor ansamling af Bjergænder 22/1 2240 ud for Plantagekysten og samme sted 17/1 Sortand 6100. Kun et par arter med invasionspræg, især fine bølger af Silkehaler. En enkelt Isfugl og en isoleret observation af et par af Lille Flagspætte. Overgangen til forår blev helt diffus.

Forår
Allerede fra februar lå vinden i vest – og der blev den til ultimo april. Dermed blev også martstrækket hårdt ramt. De to talrige arter med hovedtræk i marts Ringdue (total 17.540) og Allike (total 9096) endte begge på omkring 1/3 af de sidste 10 års gennemsnit. Det gik helt galt med Musvågetrækket, der med 1186 kom ned på det laveste niveau i 40 år! De øvrige martsarter landede med samme tendens, men pålidelige Sortstrubet Bynkefugl og Rødtoppet Fuglekonge lyste lidt op. Månedens fugl var en 2k Gråmåge 24/3 – 31/3, der blev tiltrukket af et marsvinkadaver på nordkysten og siden blev set flere steder.
Den fortsatte vestenvind ind i april lagde Korshage periodisk øde. Finketræk på ¼ af forventet, halvtomt for rovfugle og f.eks. kun sølle 8 Svaleklirer i topperioden. Fiskeørn fik bedste dag 15/4 10 Ø ud af en moderat forårstotal på 58. Lidt opmuntring fra havet: 2/4 Islom rast ved Plantagekysten, 14/4 et højt antal Sortstrubet Lom 62 Vesterlyng og 2/4 Nordisk Lappedykker 10 ud for Plantagekysten.
Vejromslaget kom omsider, og perioden 28/4 – 14/5 blev forårets absolut mest produktive og spændende. En kold, østenvinds domineret periode med generelt ustabilt vejr, der ind i maj blev afløst nogle dage af en iskold nordøst, der også viste sig at have sit potentiale. Alle artsgrupper var involveret. 29/4 var præget af et meget stort småfuglefald med Løvsanger myldrende og et tal på 175. Synkrone Broget Fluesnapper 12 denne dag og 60 i alt frem til 12/5 og ledsaget af Hvidhalset Fluesnapper 6/5 1 2k han Dybesø. Ringdrossel fik et boost på 46 fugle 29/4, der grundlagde et solidt årsresultat på 138. 8/5 rastede Hortulan med 2 hanner ved Dybesø – blæst ned i en nordøsten kuling og de første stationære Hortulaner i en længere årrække. Rovfugle kom især frem 30/4, som blev en af årets bedre trækdage, herunder Rød Glente 11, Sort Glente 2, Havørn 6, Blå Kærhøg 10, Steppehøg 1 2k (siden yderligere 4) og Dværgfalk 10. En speedy Isfugl Ø fra Korshage samme dag. Lærkefalk kom igennem fra 1/5 18 og 2/5 23, og arten nåede igen og for sjette gang over 100 på en forårssæson. Modsat Fjeldvåge med 1/5 16 som årets bedste - her fortsatte nedturen med kun 46 på et forår. Også vadefugle var involveret i disse dage. Brushane 57 på træk (og op til 30 rast i Hovvig) er ikke normalt, 30/4 23 Småspover og 1/5 forårsrekord for Tinksmed 42 Ø. Mosehornugle toppede i samme periode med 9 ud af et forår på 17. 2 trækkende Islom i sdr 1/5 og 12/5. Endelig blev 14/5 en pæn dag for rovfugle: Hvepsevåge 127 (ud af et bundår på 337), Sort Glente 2, Hedehøg 1 2k, og en enkelt Aftenfalk. Samme dag også Hvid Stork på tf og en Pomeransfugl udtrækkende fra Korshage.
Skovsanger (40) og Gul Vipstjert (træk 2050) fik et godt forår, Vendehals (7), Stenpikker og Bynkefugl mere moderat.
2. halvdel af maj blev til gengæld en kold og tam affære. I et lille hul 18/5 sås en yderst spektakulær ad han Hedehøg og 3 Aftenfalke fra Nørrevang. Det blev svært med de sene subhits, men trods alt Natravn 2, Pirol 2 og Karmindompap 3, samt især en kort optrædende Lundsanger 29/5 på Korshage. Fra Hovvig kom de snart rutinemæssige meldinger om Silkehejre (29/4 1 + 16/5 – 18/5 1) og Skestork (16/5 1 2k).

Sommer og ynglefugle
Primo juni kølig, åbnede med lidt NV-vind og 1/6 Almindelige Skråpe V Korshage. Så kom chok meldingen 3/6 om en trækkende adult Ådselgrib fra Hundested, og 2 observatører nåede at kaste sig ud og fik fuglen ind i Rørvigs historie. I hvert fald blev data: 3/6 Ådselgrib 1 ad SV Rørvig 11:59 – 12:02. Det gik hurtigt og aktivt, og den kom lavt. I øvrigt en anden sort-hvid bredvinge i luften samme dag i form af Hvid Stork 1 SV, måske samme 6/6 på tf Korshage. Et sent juni highlight var 15/6 – 1/7 Hærfugl 1 rastende Hovvig/Ringholm, der sås regelmæssigt på de sidste dage af dens ophold på en typisk mosaik af ryddet skov, mark, eng og hegn.
Hærfuglen gav et nyttigt fokus på dette lidt oversete hjørne: Sortstrubet Bynkefugl par med 1k, Hedelærke med 1k (3 yngleterritorier i alt på halvøen) og også lokal Bomlærke og Agerhøne. Fra ynglefuglesegmentet kunne desuden noteres et nyt succesår for Rødrygget Tornskade trods endnu en forsinket ankomst (18/5) med 12 par, der klarede mindst 19 1k i en kølig, insektfattig sommer. Også arter som Skovsneppe (6), Dobbeltbekkasin (Flyndersø), Skovhornugle, Græshoppesanger og Husrødstjert i ynglefaunaen. Skarvkolonien steg lidt igen til 788 par. Nattergal synes fortsat at falde (6). Uddøende Pungmejse nåede det gennem flere år frygtede 0.
Årets enkelte Rovterner og Sortterner blev overvejende set i august. 20/8 efterårets eneste ualmindelige rovfugl med en Hedehøg ad han V Højsandet. 29/8 fik Hovvig en ny art, da en forvirret 1k Tejst smed sig på ferskvandssiden af dæmningen mod fjorden.
Den store begivenhed i august kom imidlertid 9/8, da en 1k Sort Stork dukkede op i Flyndersø. Begejstringen blev hurtigt afløst af bekymring, da fuglen blev mere og mere inaktiv og ignorerende over for iagttagere. 12/8 lå den så død – vægten var meget lav.

Efterår
Det blev hurtigt klart, at der næsten ikke kom 1k fra Arktis, og at det ville blive et dårligt år for arktiske kjover og vadefugle. Med Dværgryle som en overraskende undtagelse blev det et sløjt år for disse vadere – Stenvender (6 på et år) og Almindelig Ryle (forsvandt helt efter 17/10 efter en nedtur på trækket) noterede sig for bundrekorder. Det gik bedre med klirerne i Hovvig, hvor Sortklire havde et stort år. I september 4 1k islandica Stor Kobbersneppe, og ansamlingen af svømmeænder kulminerede: Knar 128, Krik 2225, Spids 352, Ske 668 – der var pakket i Hovvig. Samtidig op til 9 Sølvhejrer på en dag. 8/9 – 9/9 en 1k Plettet Rørvagtel ude på mudderet i regnvejr. Fra Korshage 2 Storpibere 19/9 og 27/9.
I oktober åbnede havfuglene med et kæmpebrag. En Sortbrynet Albatros – subad og dermed ”ny” – bevægede sig 5/10 langsomt ned langs den svenske vestkyst. Nerverne hang i laser, men så til sidst krydsede den langsomt og smårastende mod SV og ramte Korshage kl. 16.00, blev hængende og sås igen 6/10 frem til 09:15, hvor den fortsatte mod NV. Korshage var blevet en ”albatros positiv” havfuglelokalitet! Samme dage gav Sodfarvet Skråpe 4 + 1 (fra et fåtalligt år med en meget lille tilgang til danske farvande) og Stor Stormsvale 1 V 6/10. Også de hårdt ramte Lille Kjove og Mellemkjove reddede året med et par ældre enkeltfugle på disse 2 dage.
Fra havfuglene skiftede fokus til småfugle. Endnu et år med en tilgang af Hvidvinget Korsnæb (7 i alt) og Stor Korsnæb kom omsider ind i pænt tal. Rødtoppet Fuglekonge fastholdt sit gennembrud med i alt 5 i efteråret (11/10 -7/11). Bjerglærker på Korshage, en rekord sen Vendehals 15/10 i Wiebrandts Mose, mens årets eneste ”sib phyll” var fra den dyre ende: 24/10 – 25/10 Brun Løvsanger rast Dybesø, nr.2 for Rørvig.
Hit-stormen havde imidlertid slet ikke lagt sig: 31/10 – 6/11 Nonnestenpikker rast Skansehage! Sjællands første, fin hun i sarte, kølige farver og meget tilgængelig. Fundet udløste den største twitcherbølge i Rørvigs historie. Skansehage er under naturgenopretning med græsning og rydning af rynket rose, og ornitologisk blev der virkeligt kvitteret for indsatsen på disse dage. Ud over Nonnestenpikker op til 9 Bjerglærker, Bjergpiber tilbage med 2, en sen Gulirisk og livligt med Bjergirisk og Snespurv. Rejsende til Skansehage kunne som ekstra gevinst runde Hovvig, hvor der 31/10 – 3/11 lå den fineste 1k Thorshane i sydøsthjørnet af det sydlige bassin. Et indlandsfund og et stormfald efter en heftig nordenkuling et par dage tidligere. 5/11 lå der så en Sortbuget Knortegås i søen på Skansehage. Ny race til halvøen! En enkelt observatør (EVR) fungerede i disse uger som en sand hitfinder-maskine og kunne samtidigt lande endnu en ny art for Rørvig på efterbevilling fra 2016 (Sortstrubet Drossel 3/11 2016 Korshage kom gennem SU).
Efterårstrækket af landfugle blev ikke mindeværdigt. Der var dog en stor invasion af Gråsisken, der blev noteret for et efterårstræk på 3854 og en trækrekord 5/11 1809 V overvejende Plantagekysten. Det blev lige netop til én Hvidsisken (lige som i foråret). Årets alkefugletræk var ganske pænt og inkluderede 4 Søkonger (atter et lille år) og 8/11 1 Lunde ved Plantagekysten. Modsat de andre ryler havde Sortgrå Ryle et fremragende efterår med 27 fugle, de 16 på træk.
Fra november store antal af rastende dykænder med Ederfugl 5/11 9850 Nakke Hage, Sortand 19/12 5500 Nakke Hage og Fløjlsand 27/12 600 ud for Plantagen. Aktiviteten ved havet medførte nogle fine enkeltfund med årets Hvidnæbbede Lom 9/12 1 vdr Korshage på forlængning fra Kikhavn og igen Kongeederfugl 23/12 + 29/12 1 ad han ud for Korshage. Det helt store scoop kom dog 30/11 ud for Plantagekysten med en længe efterlyst ny art for Rørvig: Amerikansk Sortand 1 han, der lå fint og længe nok til at få adskillige observatører og fotos.
Helt i tråd med dette efterår var det en Storpiber, opdaget 3/12, der bar året ud mod 31/12. Stationær i et fint område højt på Nørrevang med hestegræsninger og småbrak, hvor den havde indledt sin overvintring i det milde vintervejr.

Bidragsydere 2017

af Knud-Erik Strange

Materialet til årets rapport kan ses i DOFBasen. Primo januar 2018 var der indtastet 49629 observationer fra Rørvig-området for år 2017.

I alt har 221 personer bidraget med materiale i 2017. Den komplette liste kan ses her.

Stor tak til alle, men især til de mest flittige…
Observatører med over 200 indtastninger i DOFBasen:
Erik Vikkelsø Rasmussen (EVR), Jørgen Scheel (JS), Lasse Braae (LB), John Rieland (JR), Vagn Wendel Sørensen (VWS), Jørgen Hulbæk Christiansen (JHC), Stefan Andersen (SA), Christian Glahder (CMG), Peter Ellegård Larsen (PEL), Dan Rostgaard-Nielsen (DRN), Jørgen Bech (JB) og Christian Gade (CG).


Generelle oplysninger

Artslisten

Se samlet artsliste...

I henhold til AERC standard og den officielle danske fugleliste inddeles de trufne fuglearter i de enkelte lande, herunder Danmark, i 5 kategorier (se DOF's danske fugleliste). Denne standard er fulgt i RF siden 2000.

Samtlige registrerede fuglearter i Rørvig-området fordeler sig således:
A-arter 309, B-arter 2 og C-arter 5.
I alt (april 2018): 316 spontant forekommende arter.

I kategorien D er truffet 2 og i kategorien E er truffet 10 arter.

Systematikken følger Voous (1977).

Arternes forekomst kan beskrives verbalt v.h.a. af regelmæssighed og hyppighed - definitioner kan ses her.

Parentestal

For mere fåtallige arter, er der i rapporterne anført tre tal i parentes efter det latinske artsnavn.

Det første tal angiver antal fugle set til og med 1972 (d.v.s. iagttagelser fra før Rørvigrapportens tid). Det andet tal dækker perioden 1973 - til og med foregående år, og det tredje tal angiver antal fugle i det aktuelle år.

For SU-arter og andre lokalt sjældne arter er der fra og med 2017-rapporten både angivet antal fund og antal individer adskilt af en skråstreg.
Se yderligere forklaring her.

For de rovfugle, der raster regelmæssigt i området (f.eks. Hvepsevåge, Rød Glente, Havørn, Duehøg, Fjeldvåge, Dværgfalk, Lærkefalk og Vandrefalk) angiver parentesen antallet af trækkende fugle henholdsvis forår /efterår i perioden fra fuglestationens start til og med sidste år.

Her skal det tilføjes, at hvis man sammenligner med tidligere års parentestal, skal man være opmærksom på, at der nu og da indsendes ældre data til redaktionen, hvorved de „ældre“ parentestal bliver reguleret.

Observationstabeller

Ændring marts 2015: Øverst på de relevante sider er der nu mulighed for at vise eller skjule observationstabellerne.

Efter hver artstekst er der fra og med år 2013 indsat en tabel der viser fordelingen af årets rapporterede observationer. Se yderligere forklaring her.

Tabellerne skal tolkes med forsigtighed. Hvis f.eks. N=5 i marts måned, betyder det blot at der er 5 forskellige observationer, men det kan godt være at det hver gang er den samme fugl som rapporteres.

Kvalitetssikring

Redaktionen har tilknyttet en kvalitetsfunktion med den opgave at overvåge, at rapportens observationer har et tilstrækkeligt niveau af dokumentation.

Vi følger DOFs retningslinjer. I tvivlstilfælde overlader vi i videst mulige omfang afgørelsen til DOFs institutioner (SU og DKU). Følgende grupper:

SU-arter der er røde på DOF-basen.
Listen over SU-arter og status for indsendte iagttagelser fremgår af siden Status på SU-sager. I rapporten medtages kun iagttagelser der er godkendt af SU. Observationer, der er til vurdering, eller som er forkastet af SU, nævnes ikke.

Subarter der er grønne på DOF-basen.
Her følges retningslinjer fra DKU (DOF-basens Kvalitetsudvalg). Den generelle regel er, at iagttagelser skal dokumenteres i notesfeltet og/eller vedhæftes foto eller lydfil. Den seneste revision af subarter er fra marts 2018, hvor artsantallet blev udvidet.

Fænologisk afvigende observationer er blå på DOF-basen. Disse observationer kan ligeledes kræves dokumenteret.

Redaktionen kan i øvrigt tage et hvilket som helst fund op. Det kan være en meget fåtallig art eller en afvigelse fra normal forekomst i tid eller antal. Det gælder også lokale sjældenheder (eks.Korttået Træløber).

Redaktionen tilstræber, at der er overensstemmelse mellem DOFbasen og observationerne i RFbasen og rapporterne. I enkelte tilfælde er det dog ikke muligt.

Forkortelser

trk = trækkende
tf = trækforsøgende
ovf = overflyvende
ad = adult (gammel/udvokset)
imm = immature
juv = juvenil (1. fjerdragt)
1k, 2k, … = kalenderår
pull = pullus (dununge)
sdr / vdr = sommer-/vinterdragt
syng = syngende fugl – eller rettere lydmarkeret territorial adfærd, f.eks. spillende vadefugle, trommede spætter e.t.c.

Understøttende materiale

I de senere år har vi udarbejdet en række tabeller, der understøtter teksten i selve rapporten. For trækket kan man i træktabellerne finde dagstotaler for alle arter både for- og efterår. Du finder træktabellerne i menuen til venstre.

Under ”Øvrige Tabeller” kan du bl.a. også finde oplysninger om makstal for rastende fugle i Hovvig – kun arter tilknyttet de typiske biotoper er medtaget, herunder arter, der bruger området som overnatningssted.

Bidragsydere

Der er udarbejdet en samlet oversigt over, hvem der har bidraget til rapporten igennem årene:
* Bidragsyder statistik 1973 - 2015
* Bidragsydere igennem årene - bemærkninger

Forfattere

Oversigt over hvem der der har skrevet de forskellige afsnit:
* Forfattere igennem årene - 1973 - 2017

Rapport 2017

Lommer - Flamingoer

af Lasse Braae


2017:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata (5, 2634, 204)
Første halvår 21 trækkende 4/1 – 22/5 med flest i maj (10). Største dag 6/5 6. Alt i alt noget under normalen.
Enkelte rastende 25/3 – 6/5 fra Korshage og Kysten ved Plantagen.
Andet halvår mere givende med 162 trækkende 4/7 – 29/12 med flest i oktober (128). De største dage blev 6/10 72, 13/10 20 og 30/10 20.
Rastende fugle: 14/8 – 24/11 Korshage, flest 4/11 3, 30/11 5 og 19/12 2 Nakke Hage. I november enkelte langs Nordkysten.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 6 1 10 3 1 4 128 8 18 183
Total 4 7 2 10 3 2 4 130 22 20 204
MaxRst 1 1 1 1 5 2 5
Nobs 2 4 2 3 2 2 3 17 11 6 52
Ndag 2 4 2 3 1 2 1 12 8 6 41
Fænologi 04..12 04.. …. ..22 04.. …. …. …. …. ..29

2017:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Det er desværre igen nødvendigt at gentage, at denne ”gruppe” også inkluderer fugle rapporteret som Lom sp. Alle disse burde antagelig have været rapporteret som Rød/Sortstrubet Lom. Det er ikke bare et hjertesuk – bearbejdningen vanskeliggøres i betydelig grad, idet vores system ikke automatisk kan håndtere to ”artsgrupper” på en gang. Så årets oversigt bliver (igen) nedenstående kasser.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3 2 2 6 2 18
Total 1 2 3 2 3 6 2 19
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2 1 3 2 1 11
Ndag 1 1 2 1 3 2 1 11
Fænologi 22 23.. ..06 21 12.. …. ..09

2017:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  
Første halvår over middel med 56 trækkende mellem 4/1 og 25/5 med flest i april (27) og største dag 19/4 6.
Samme bemærkning gælder andet halvår med 71 trækkende fordelt på 16 observationsdage 14/9 – 6/11, største dag 5/10 20.
Ret normale rasttal med 14/4 62 Vesterlyng som topnotering.
De største rasttal pr måned fra de traditionelle lom lokaliteter: Kysten ved Plantagen (linje 1),Vesterlyng/Nyrup Bugt (linje 2) og Korshage (linje 3) fremgår af tabellen nedenfor.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2 3 9 21 2 5 4
62 26
2 2 1 3 4 2

Desuden 5/11 1 Skansehage og 19/12 1 Nakke Hage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 27 24 7 60 4 127
Total 6 3 10 120 28 1 7 70 41 4 290
MaxRst 2 3 9 62 2 1 3 26 2 62
Nobs 3 1 2 16 11 1 5 20 8 3 70
Ndag 3 1 2 14 10 1 3 12 6 3 55
Fænologi 04.. …. …. …. ..25 01.. …. …. …. ..29

2017:  Islom  Gavia immer (0, 57/59, 4/4)
2/4 1 odr rast Kysten ved Plantagen (JHC m.fl.) og senere V Vesterlyng (SHJ). 3/4 1 2k rast Skærby Strand (SVI) regnes alt andet lige for samme. 1/5 06:10 1 sdr N (EVR, JR), 12/5 1 10:05 N (CG) og 2/6 1 NV (RF/HVR) alle 3 Korshage kommende inde fra fjorden og ligger dermed på linje med de senere års obs. De har vel næppe overvintret i Isefjorden, så de må have taget turen ind over Sjælland et eller andet sted sydpå?

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 4
Total 2 2 1 5
MaxRst 1 1
Nobs 2 2 1 5
Ndag 2 2 1 5
Fænologi 02.. …. ..02

2017:  Islom/Hvidnæbbet Lom  Gavia immer/adamsii (0, 40/42, 1/1)
4/11 1 V Korshage (JJM). Sidst vi havde ubestemt storlom var i 2014.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 04

2017:  Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii (0, 14/14, 1/1)
Set for fjerde år i træk: 9/12 10:26 1 vdr V Korshage (EVR) – identisk med fugl meldt fra Kikhavn 10:12 (MT). Vores første decemberobs.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 09

2017:  Lom sp  Gavia non det  
Se Rød/Sortstrubet Lom

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 15 2 8 32
Total 7 15 2 8 32
MaxRst
Nobs 6 5 2 2 15
Ndag 6 5 2 2 15
Fænologi 06.. ..26 21 05.. ..17

2017:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Vinterfugle i Nykøbing Havn/Bugt indtil 16/2, flest 8/1 28. Kun enkelte her i november – december.
Første ynglefugle på plads allerede 4/2 1 spillende Hovvig, 28/3 4 Slettemose og 30/3 igen i Hovvig. Herefter dog kun set i Hovvig med 1 – 3 fugle i april – juli. I august begyndte antallet at stige – op til 11 ved et par lejligheder - for at kulminere i medio september med 18 fugle et par gange. Herefter faldende antal og efter 8/10 (7) ikke over 3. Sidste set 24/11.
Ynglefund: 25/6 par med 1 unge, 17/8 par med 4 pulli og 18/8 par med 3 pulli – vel samme - alle Hovvig. Dermed mindst 2 ynglepar i Hovvig.
Naturstyrelsen har meddelt 1 – 2 par Hovvig, 1 par Nakke Skov og 1 par Slettemose.
Observationer fra andre lokaliteter: 6/7 1 Nørrevang og 11/12 2 og 14/11 1 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 130 31 5 3 3 14 3 113 356 58 28 5 749
MaxRst 28 26 4 1 2 3 1 11 18 9 2 2 28
Nobs 11 3 2 3 2 9 3 25 49 22 19 3 151
Ndag 9 3 2 3 2 8 2 14 28 16 11 3 101
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..14

2017:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Ingen optræk til vinterkoncentrationer overhovedet i første halvår og trækket blev ligeledes et pænt rundt 0. En del af forklaringen er givetvis, at i disse milde vintre tilbringer nogle af vores lappedykkerne en stor del af vinteren på ynglepladserne. De fugle, der normalt ses på de traditionelle overvintringspladser (fx Furesøen og Iseforden), udgør formodentlig en blanding af lokale fugle og trækgæster nordfra.
Ynglefugle var tidligt på plads i Hovvig 21/2 - 29/12 og Dybesø 2/1 – 30/12 – samme periode som sidste år! Dybesøfuglene er vel nærmest standfugle nu om dage.
Op til 3 fugle ved flere lejligheder i Dybesø, men ingen konkrete ynglebeviser. Enkelte kuld set i Hovvig, mængden af tilstedeværende fugle i ynglesæsonen tyder dog på en noget større bestand. Det tyndede ret hurtigt ud i antallet fugle i løbet juli – august her, og i september var der kun en enkelt fugl tilbage. Igen lidt tilgang i oktober.
Naturstyrelsen har vurderet bestanden i Hovvig til 6 – 8 par, hvoraf dog kun 2 – 3 fik unger på vingerne.
Træk i andet halvår blot 5 fugle fordelt på 3 obsdage.
Årets mest imponerende tal blev 400 fra Nakke Hage 30/11 (JHC), fx. sås 615 her 9/3 2005. Isefjorden er til tider et ganske betydeligt overvintringssted for arten, men de dage, hvor man virkelig kan se mange fugle fra vores sydligste punkt er ikke mange – kræver meget god sigt og havblik – jævnfør også med det enorme træk af arten, vi et par gange har registreret i forbindelse med issituationer.
Største rasttal i øvrigt uden for vigen var sjovt nok en sommerobs 23/6 19 Nykøbing Bugt – givetvis lokale fugle ude på fouragering.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 7 11 205 447 599 584 247 42 17 64 460 195 2878
MaxRst 3 3 12 28 28 22 14 8 2 6 400 164 400
Nobs 5 7 45 37 53 53 40 21 14 31 36 19 361
Ndag 4 5 24 23 30 29 26 13 10 17 16 14 211
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
De sædvanlige få trækkende fugle i første halvår, i alt 8, med 2/4 4 som eneste dag med flere fugle.
Igen pæne rasttal fra Kysten ved Plantagen: 23/3 31 og 4/4 20.
Største rasttal øvrige lokaliteter: 4/4 22 Skærby Strand og 17/4 9 Vesterlyng.
Fugle i Hovvig fra 22/3 – 28/6. Op til 3 par i maj, der dog ikke gav noget sikkert ynglebevis.
Andre ynglelokaliteter: Nakke Kær 31/3 1 par. Slettemose: 19/6 1. Tyder heller ikke på den store yngleaktivitet. Konklusionen må være, at vi ikke fik konstateret et eneste sikkert ynglepar i 2017!
Naturstyrelsen opgørelse gav Hovvig 2 par, Slettemose 1 par og Nakke Skov 1 par.
I andet halvår var trækket på det jævne med 34 trækkende fordelt på 15 dage 4/7 – 29/12 med 5/10 7 som bedste dag.
De største rasttællinger fra efteråret var: 4/11 17 Vesterlyng og 21/11 24 Kysten ved Plantagen.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 1 2 1 1 21 3 6 42
Total 39 8 100 256 46 10 3 1 4 37 127 25 656
MaxRst 13 5 31 22 6 3 1 2 6 24 8 31
Nobs 11 4 29 49 25 7 2 1 3 20 28 8 187
Ndag 9 4 14 16 15 4 1 1 3 15 17 7 106
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2017:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus (3, 234, 30)
Årets fund fordeler sig med mindst 13 fra første halvår og mindst 17 fra andet halvår (under forudsætning af, at fuglene ikke skifter lokalitet!).
Samtlige obs:
Kysten ved Plantagen: 6/1 1, 14/2 1, 26/3 5, 28/3 5, 31/3 2, 1/4 7, 2/4 10, 3/4 1, 4/4 10, 8/4 3 og 16/4 4 samt igen 5/11 1, 7/11 3, 20/11 – 21/11 4, 22/11 2 og 19/12 1.
Skærby Plantage; 4/4 1.
Vesterlyng: 20/3 2 samt 4/11 9 og 5/11 – 6/11 1.
Korshage: 13/10 2 V og 2 rast (vel de samme?) samt 18/10 2, 4/11 1, 6/11 og 29/11 1 alle rast.
Vores vinterfugle er tilsyneladende stort set væk, men der forekommer stadig pæne koncentrationer i træktiderne. Koordinerede optællinger på alle kystlokaliteter kunne være interessant (gælder også lommer).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 11 4 13 30
MaxRst 2 10 2 9 10
Nobs 1 2 2 2 7
Ndag 1 2 2 2 7
Fænologi 06.. …. …. ..16 13.. …. ..19

2017:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis (81, 147, 5)
Holder lige fast som årlig gæst i Hovvig, men det er ikke synderlig stabilt: 16/6 2 sdr (DO, JS, VWS), 27/8 2 1k (EVR, JS), 28/8 – 30/8 stadig 1 1k og endelig 6/9 1 vdr (EVR), der set med lidt optimistiske øjne kunne være en ny fugl.
Der er enkelte observationer fra Nygård Sø i primo juli og medio august, men de indikerer næppe ynglefugle i nærområdet.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 5 1 8
MaxRst 2 2 1 2
Nobs 1 4 1 6
Ndag 1 4 1 6
Fænologi 16 27.. ..06

2017:  Sortbrynet Albatros  Thalassarche melanophrys (0, 0, 1/1) NY ART FOR RØRVIG
En af årets virkelige stjerneobs. Arten er ikke tidligere set på Sjælland, og det er blot det fjerde godkendte danske fund. Da den endelig kom var den største overraskelse vel, at det viste sig at være en ny fugl – en subadult – og dermed ikke den fugl, der har huseret på Vestkysten de sidste par år.
De konkrete Rørvig data: 5/10 16:00 - 1 V herefter rast og 6/10 – ca. 09:15 rast herefter V Korshage (min. 12 observatører).
Den egentlige finder var en svensker oppe ved Göteborg 4/10. Fuglen tog hele loopet i Kattegat, og blev sidst set ved Skagen.
Albatrossen blev 5/10 meldt fra Skälderviken flere gange i løbet af formiddagen, men det var mest frem og tilbage. Den forløsende melding om, at den var på vej videre, lod vente på sig. Da den endelig kom begyndte spændingen at stige, skulle det lykkes at få den på Sjælland denne gang – tidligere Kattegatbesøg af arten har jo kun givet en lang næse – der gik en evighed, uden at der kom en melding, men så pludselig kom forløsningen – set ved Liseleje – og så kan det nok være, at alle fik meget travlt med at komme ud.
Fundet er nærmere omtalt i Rørvig By og Lands blad.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 05..06

2017:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 2156, 3)
Kun tre observationer: 23/4 1 (SA, EVR), 26/6 1 (EVR) og 6/10 1 (CMG) alle V Korshage.
Første halvår kan til nød kaldes acceptabelt, medens efteråret var tæt på at blive en total fiasko. 2001 endte også på en enkelt fugl, og derudover er det kun sket en gang – helt tilbage i 1975, hvor vi havde vores første Mallemuk. To gange siden har vi dog oplevet et helt blankt efterår – 1976 og 1996 – så vi har før været nede og røre bunden. Vores bedste år var 1997 (557 fugle) – så der er stadig håb for 2018.
Det bør bemærkes, at der er set tocifrede antal andre steder på Nordkysten (både øst og vest for os) 4/1, 28/10, 19/11 og 9/12. Vi havde dog kun dækning de to førstnævnte dage – uden at det lykkedes os at se en eneste Mallemuk.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 1 3
MaxRst
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 23 26 06

2017:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus (1, 668, 5)
Et enkelt lavtryk gav et vindue, hvor der blev basis for et par obs: 5/10 4 (EVR, KR) og 6/10 1 (CMG, HL) alle V Korshage.
Den noget triste tendens fra de seneste år fastholdes dermed.
Det var ikke kun os, der havde et meget dårligt år. Der er kun 92 registreringer af arten i DOFbasen, hvoraf de 78 er enkeltfugle. 3/10 5 Ørhage er faktisk eneste obs med mere end 3 fugle (da DOFbasen ikke lige ”fanger” vores 4!).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 5 5
MaxRst
Nobs 3 3
Ndag 2 2
Fænologi 05..06

2017:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus (0, 47/52, 2/2)
Tendensen fra de sidste par år fortsætter – er ved at udvikle sig til en rigtig ”sommerfugl”.
1/6 06:29 – 06:31 1 NV Korshage (EVR) og 3/7 05:11 1 V Korshage (RF/HVR). Junifuglen kunne godt være identisk med en fugl ved Tisvilde aftenen inden.
Vi har ikke haft en efterårsfugl siden 2011 – Set 2014 – 2017, men ikke i 2012 – 2013.
Månedsfordelings af samtlige fund, dels de to perioder 2000 – 2017 og 1973 – 1999:

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Efterår
2 14 9 13 9 7 30%
2000- 1 12 4 4 2 2 16%
-1999 1 2 5 9 7 5 41%

Det ses at for hele perioden udgør andelen efterårsfund (sep – okt) 30%. Frem til årtusindskiftet lå denne andel på 41% (n = 29), medens den herefter er faldet til blot 16% (n = 25). En del af forklaringen er givetvis, at der nu om dage ses efter havfugle hele året, hvis vejret er til det, medens det tidligere var en mere udpræget efterårsaktivitet. En anden faktor, der rimeligvis også spiller ind, er at vi i de senere år har været ramt af en række ret dårlige - i.e. stormfattige efterår.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 01.. ..03

2017:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa (1, 141, 2)
En vintersvale gav en flot indledning på året: 4/1 09:01 1 V Korshage (JHC, CMG, PHJ) – faktisk vores første stormsvale nogensinde udenfor det traditionelle efterårsårs stormvindue. Tre svaler ultimo december sidste år gav dog en forvarsel om, at denne begivenhed måske alligevel ikke var så fjern.
Efterårets eneste fugl kom på en ikke alt for blæsende 6/10 09:10 1 V Korshage, hvor mindst 10 personer fik lov at nyde det lille kræ, som noget af en kontrast til den ret meget større havfugle fætter, der havde fået folk af huse tidligere på morgenen.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 04 06

2017:  Sule  Morus bassanus (17, 18804, 3065)
Efter nutidens forhold vel ret normale 294 trækkende i første halvår, flest 22/4 72. Med flere fugle i juni end i april er dette vel efterhånden også en art, hvor en del af forekomsten må karakteriseres som lokale bevægelser.
I andet halvår flest i oktober, der bød på ny dagsrekord 13/10 829 på 6 timer. En anden observatør havde dog kun lidt over 100 på de to første morgentimer, mens en tredje med en lidt senere start kun nåede 225 på 6 timer. Det viser, at arten ikke er lige let at tælle, når fuglene kommer i en lind strøm. Der var også meget store tal fra Gilleleje denne dag. Sæsontotalen endte ligeledes på ny rekord – 2455 – knapt dobbelt op i forhold til den gamle rekord fra 2011.
Simpel summation af daglige rasttal (renset for daggengangere) giver nedenstående månedstotaler. I alt indkom der 232 registreringer i 2017.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt
Træk 18 4 11 105 1 155 269 39 154 1837 74 82 2749
Rast 1 18 7 1 6 5 2 46 203 9 19 321

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 4 11 105 1 155 269 39 154 1837 71 82 2744
Total 19 4 29 112 1 161 274 41 200 2040 83 101 3065
MaxRst 2 5 4 6 5 1 15 75 5 6 75
Nobs 11 1 16 11 1 10 2 17 11 67 18 22 187
Ndag 5 1 13 9 1 7 2 10 10 25 15 17 115
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Ret populært rapporteringsobjekt med 676 registreringer i basen. Det er dog så som så med at uddrage konklusioner fra materialet.
Kolonien i Hovvig genvandt ca. halvdelen af det, den tabte sidste år. 9/5 788 reder (PG) – 501 i 2016 og 998 i 2015.
Ellers gælder standard bemærkningen: Skarver her og der og alle vegne. Opgørelse af træktal og rasttal er forbundet med en ikke ubetydelig usikkerhed.
Reelt træk kan aflæses i marts – april, men nogle bidragsydere noterer alt for mange af de lokale forbi flyvende fugle som trækkende,

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 208 120 74 55 135 12 31 38 51 731
Total 513 273 5922 4158 5069 3529 3624 3620 5145 2868 1445 444 36610
MaxRst 140 70 500 500 1600 750 740 600 500 310 190 40 1600
Nobs 60 38 82 56 49 18 28 52 50 75 93 83 684
Ndag 27 20 29 26 21 14 21 27 27 29 27 29 297
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Rørdrum  Botaurus stellaris (2/2, 38/40, 1/1)
En nogenlunde ivrigt paukende fugl hørt flere gange 6/5 Hovvig (JS m.fl.) fra om formiddagen til ud på aftenen. Herefter total tavshed bortset fra 16/5 og 6/6, hvor det lykkedes EVR kortvarigt at høre den igen fra den nordlige ende af vigen. Vi trænger i den grad til en konkurrerende fugl eller to, så der kan komme ordentlig gang i koncerten.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 06.. ..06

2017:  Silkehejre  Egretta garzetta (0, 12/13, 2/2)
Efter sidste års eventyr med stationære fugle i knapt to måneder blev 2017 lidt af et antiklimaks: 29/4 1 (CG) og 16/5 – 18/5 1 (VWS m.fl.) begge rastende i Hovvig – og så var det bal forbi.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 3 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 29.. ..18

2017:  Sølvhejre  Egretta alba (0, 54, 35)
Buldrer fortsat derudad med 249 registreringer i DOFbasen.
Observationer udenfor Hovvig (rastende fugle) er stadig få: 6/5 1 NV Hovvig, 23/9 4 rast Flyndersø, 9/10 1 rast Rørvig Bugt og 10/10 1 NØ Nørrevang.
Flyndersøfuglene blev set samtidigt med, at der var dækning i Hovvig, og der var ingen oplysninger om bevægelser – så det var formodentlig nye.
Et væld af rastende fugle i Hovvig:
15/5 – 17/5 1, 7/6 2, 21/7 – 1/8 1 – og herefter daglig til medio oktober – dagsmaks for de enkelte dage fremgår af diagrammet nedenfor - herefter blot 24/11 1 , 6/12 1 og 9/12 2.
Det samlede antal er givetvis vanskeligt at vurdere. Da arten gennemgående dog er ret synlig, har kriteriet været, at hvis en fugl ikke er set i tre dage, er den forsvundet fra stedet, og en stigning i antallet herefter kan tolkes som nye fugle.

Hvis op og nedgangene tolkes som reelle til- og fra flyvninger på daglig basis, har mindst 52 Sølvhejrer besøgt vigen i år!
At der efterhånden er rigtig mange fugle i omløb dokumenteres af obs som 6/9 46 Ottenby, Ölands og 2/10 30 Rejsby Forland.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 3 2 10 66 163 27 1 3 275
MaxRst 1 2 1 5 9 5 1 2 9
Nobs 3 1 10 27 31 13 1 2 88
Ndag 3 1 10 27 30 12 1 2 86
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. ..09

2017:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Gruppens mest rapporterede art med 811 registreringer.
Forårstræk 9/1 - 3/6 i alt 65 fordelt på 22 observationsdage med 13/3 13 som bedste dag var noget under både 10 års gennemsnittet og gennemsnittet for alle år, der pudsigt nok begge ligger på 85.
Til gengæld var efterårstrækket betydeligt over disse gennemsnit, på henholdsvis 32 og 23, med 73 fugle på 26 observationsdage mellem 14/7 og 16/12. Den bedste dag blev 19/10 14.
Forekomsten i Hovvig nåede slet ikke sidste års højde (87 fugle) – som mest 21 medio juli.
Mindst 1 ynglepar i Ringholm Skov.
Største rasttal uden for Hovvig blev 29/6 12 Dybesø.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 36 11 16 1 12 24 14 19 2 2 138
Total 64 37 200 102 180 197 407 668 692 278 89 45 2959
MaxRst 5 3 16 6 7 12 21 15 20 13 3 2 21
Nobs 39 25 68 47 66 62 68 136 99 85 65 37 797
Ndag 20 15 25 23 27 29 29 30 29 27 25 20 299
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Sort Stork  Ciconia nigra (0, 9/10, 1/1)
En ungfugl, fundet af PEL ved Flyndersø 9/8, var næsten for tillidsfuld. I følge en lokal sommerhusbeboer havde den allerede været der i tre dage. Den blev set dagligt, indtil den blev fundet død 12/8 af JS. Den vejede kun 1490 g, så den har formodentlig været syg/en del afkræftet fra starten, hvilket vel forklarer dens adfærd, selv om den de første dage virkede frisk nok.
Vi er ikke forvente med flerdages rastende Sort Stork – sidst det skete var i foråret 1983 i Langesø Mose. Årets fugl er blot vores andet efterårsfund, men vores første 1k. Det første efterårsfund var også vores første fund arten, 1 ad tilbage under den store influks i august 1975. 4 af vores 11 Sorte Storke er set efter årtusindskiftet – senest i 2012 - status for de to perioder må siges at være ret ens (0,25 fugle/år). Alt andet lige, må den rubriceres som et af årets mange meget fine fund!

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 09..12

2017:  Hvid Stork  Ciconia ciconia (2/9, 27/40, 2/2) 
Efter to blanke år fik vi atter storkebesøg, og den første var en rigtig stork: 14/5 09:45 1 rast på Rørvig Kirke, hvor der var barnedåb (Foto Ove de Kloumann via PEL) og herefter 09:52 tf Nørrevang (MM), 3/6 13:04 1 SV Nørrevang og Rørvig By (JS hhv PEL) og 6/6 12:30 1 tf Nørrevang (JB, CG).
3/6 var der rigtig gang i de store sort/hvide fugle, men storken høstede dog vidt forskellige kommentarer: ”På udkik efter udmeldt Ådselgrib kom denne fugl med præcis samme farvefordeling og udløste et reelt chok!” og ”Tænk at man også skulle få en Hvid Stork som matrikelart umiddelbart efter en Ådselgrib!”
Da de to juniobs er de eneste storke ved Nordkysten i denne måned, formodes det at være samme fugl.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 14.. ..06

2017:  Skestork  Platalea leucorodia (0, 9/12, 1/1)
Klarer lige skærene som årlig – siden 2013.
Eneste obs blev 16/5 20:05 1 2k Hovvig (KR). Det var formodentlig samme fugl, der holdt til i Klydesøen fra 14/5 til engang om formiddagen16/5.
En fugl fra Holløse Bredning 11/6 var nok den samme som 1 Korevlen 12/6 – kunne vi måske med lidt held også have registreret, idet den må formodes at være fløjet lige over halvøen.
Egentlig utrolig, at Skestorken kan vedblive at være så sjælden på Sjælland, når den efterhånden yngler så stabilt, som den gør i Jylland.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 16

Rapport 2017

Andefugle

af Lars Andersen


2017: Vandfugle Hovvig 2017 (udvalgte arter)

Største rasttal pr. måned (komplet tabel: Se Hovvig 2017 rast vandfugle)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Lille Lappedykker 1 1 2 2 11 18 9 2
Toppet Lappedykker 3 12 28 28 22 14 8 2 6 6 4
Skarv 1 54 500 500 500 600 740 600 500 310 50 12
Sølvhejre 1 2 1 5 9 5 1 2
Fiskehejre 5 3 16 6 8 8 21 15 20 13 3 2
Knopsvane 30 57 45 69 121 193 103 153 60 32 18 27
Sangsvane 112 33 36 1 1 1 17 49
Blisgås 17 64 157 2 1 1 2 18
Grågås 590 545 250 60 735 950 1200 2500 2880 1125 413 320
Canadagås 73 23 1 64 21 4 18 67 14 14 8
Bramgås 1600 900 3500 1550 5 1 0 5 21 600 820 1470
Gravand 55 67 46 52 47 47 22 22 5 63 80 56
Pibeand 127 89 190 36 6 14 10 47 530 165 280 175
Knarand 2 5 13 7 11 86 34 74 128 27 10 4
Krikand 102 29 102 141 35 66 63 510 2225 485 280 160
Gråand 330 225 75 35 69 58 130 150 400 110 225 250
Spidsand 1 2 4 2 2 21 352 18 10
Atlingand 2 1 3
Skeand 2 33 37 28 40 19 165 668 669 190 24
Taffeland 5 8 12 8 12 97 78 120 15 11 91 11
Troldand 770 830 630 450 220 90 131 180 170 70 180 300
Bjergand 470 825 1100 720 260 2 204 500 900
Hvinand 240 140 1010 300 40 45 36 46 83 125 60 64
Lille Skallesluger 12 3 2 3 3 2
Toppet Skallesluger 2 3 74 32 42 14 11 3 7 6 6 9
Stor Skallesluger 5 9 5 2 8
Blishøne 2 6 40 40 40 44 35 40 25 5 8 5
Hjejle 1 55 800 500 45 30
Vibe 2 58 380 18 20 110 232 345 930 510 200 2
Brushane 3 14 30 4 13 9 28 2
Dobbeltbekkasin 22 25 2 1 17 23 26 8 21 6
Sortklire 1 1 16 11 17 15 10 2
Hvidklire 6 10 11 15 34 14 8 3
Svaleklire 2 1 9 11 11 4
Tinksmed 2 20 24 38 26 12
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Hovvig 2017 rast vandfugle


2017:  Knopsvane  Cygnus olor  
Træk første halvår: 12/1 – 13/5 i alt 42, største dagstotal 27/1 11 og 28/2 10.

Meget få Knopsvaner i Hovvig i 2017. I de sidste fem år har der været dagstotaler over 200 og i de sidste tre år over 300, men i 2017 nåede højeste dagstotal kun op på 193.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 17/6 193):

JanFebMarAprMajJun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
30574569121193 103 153 60 32 18 27

Træk andet halvår: 31/7 – 24/12 i alt 31, største dagstotal 10/12 8 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 14 7 4 2 4 3 8 1 15 73
Total 1735 1172 1356 1351 2447 5391 1981 6376 2450 529 400 977 26165
MaxRst 110 91 49 69 121 193 103 153 60 32 27 56 193
Nobs 87 60 117 70 71 52 46 86 63 78 67 88 885
Ndag 27 24 29 29 28 28 25 29 28 30 27 28 332
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Træk første halvår: 14/3 1, 31/3 1 og 1/4 1 i alt 3.
Træk andet halvår: 21/10 - 17/12 1 i alt 30, flest 21/10 12.
Antallet af Pibesvaner i Hovvig fortsatte den kedelige nedadgående trend fra 2016 og satte ny bundrekord for den nyere tid. Kun to dage med rastende Pibesvaner: 7/11 5 og 8/12 1. Vi skal tilbage til 1995 for at finde færre rastende Pibesvaner i Hovvig (2/12-95 2), men det år havde vi trods alt 3 dage med rastende fugle.
Endeligt havde vi lidt usædvanligt 22/11 2 rastende ved Kysten ved Sandflugtsplantagen.
Alt i alt var arten dermed så fåtallig, at man uden problemer kan aflæse årssummen til sølle 41 fugle.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 13 15 1 31
Total 2 1 13 23 2 41
MaxRst 1 5 1 5
Nobs 2 1 2 9 2 16
Ndag 2 1 2 5 2 12
Fænologi 14.. ..01 21.. …. ..17

2017:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Generelt også et dårligt år for Sangsvaner. Forårstrækket lå med 559 markant under sidste 10 års gennemsnit på 924.
Træk første halvår: Lidt vinterbevægelse 2/1 – 20/1 i alt 40. 16/2 – 28/5 i alt 559. Hovedparten 395 svarende til 66 % af totalen trak i marts. Højeste dagstotaler var 13/3 96 og 14/3 89.
Træk andet halvår: 22/10 – 31/12 i alt 386. To dage med over 50: 11/12 56 og 17/12 76.
Største rasttal 9/1 180 Ringholm.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 159 395 2 3 19 101 266 985
Total 2232 510 758 18 13 21 393 550 4495
MaxRst 180 37 36 11 1 1 17 49 180
Nobs 97 56 69 8 12 6 70 60 378
Ndag 28 20 22 5 11 4 19 20 129
Fænologi 01.. …. …. …. ..28 22.. …. ..31

2017:  Svane sp  Cygnus non det  
Træk første halvår: 28/2 – 17/3 i alt 9.
Træk andet halvår: 5/10 – 22/12 i alt 38.
Rastende: 4/2 2 Hovvig og 9/2 1 Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 3 15 16 7 47
Total 9 3 15 16 7 50
MaxRst 2 2
Nobs 3 2 3 1 2 11
Ndag 3 2 3 1 2 11
Fænologi 04.. ..17 05.. …. ..22

2017:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 7550, 89)
29 forårstrækkende er langt under de seneste 10 års gennemsnit på 192.
Træk første halvår: 12/2 – 13/3 i alt 29 med bedste dag 10/3 8 Ø Korshage.
De bedste dage i foråret med rastende/overflyvende Sædgæs var 16/1 29 ovf Hovvig og 7/2 8 Nakke Nord.
Der var ingen rastende i efteråret.
Træk andet halvår: Kun tre trækdage 22/10 2, 23/10 2 og 18/12 2 i alt 6.
Et mindre antal af ovenstående blev bestemt til Skovsædgås.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 18 4 2 34
Total 50 34 22 4 2 112
MaxRst 29 8 1 29
Nobs 7 8 8 2 1 26
Ndag 6 6 7 2 1 22
Fænologi 13.. …. ..20 22..23 18

2017:  Skovsædgås  Anser fabalis   

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 9 2 14
MaxRst 3 6 1 6
Nobs 1 3 2 6
Ndag 1 3 2 6
Fænologi 19.. …. ..13

2017:  Tundrasædgås  Anser fabalis rossicus  (0, 8/11, 1/8)
Set på 7 obsdage i og omkring Hovvig i perioden 19/1 – 6/3. For første gang blev der set et par småflokke på over 5 fugle: 27/1 8 og 20/2 6 (JS). Racens sjældenhed lokalt gør det rimelig at antage, at det er de samme få fugle, der har været i området hele perioden.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 8 2 20
MaxRst 8 6 2 8
Nobs 3 3 1 7
Ndag 3 3 1 7
Fænologi 19.. …. ..06

2017:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus  (0, 438, 91)
Det blev et rigtigt godt år for Kortnæbbet Gås. For første gang havde vi over 50 rastende, og vi skal faktisk helt tilbage til 1998 for at finde den hidtidige rekord på 26.
Set rastende flere steder på halvøen mellem 16/1 og 17/4 med flest observationer i marts. Ny rekord 8/3 51 Søndervang. Det er en af de største flokke, der er set i Vestsjælland, kun overgået af 16/1 – 18/1 2011 op til 59 i Saltbækvig området. Et par dage senere 10/3 32 Hovvig, er formodentlig gengangere fra den store flok ved Søndervang. Øvrige rasttal på over 10 var: 20/3 15, 24/3 17 og 2/4 14 alle Hovvig.
Der var tre trækdage i første halvår: 2/1 2, 24/3 2 og 16/4 5 i alt 9.
Efterårstræk: 16/10 2, hvilket blev efterårets eneste obs.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 5 2 11
Total 3 20 211 22 2 258
MaxRst 1 10 51 14 51
Nobs 2 5 21 5 1 34
Ndag 2 4 14 5 1 26
Fænologi 02.. …. …. ..17 16

2017:  Blisgås  Anser albifrons  
Blisgåsen fortsætter fremgangen fra de forrige år. Mange rastende i vinterhalvåret og et rekordtræk i foråret.
Træk første halvår: 23/2 – 16/4 med en enkelt efternøler 18/5, i alt 747 (ny rekord). De bedste dage: 28/2 220 (ny dagsrekord), 10/3 81 og 1/4 80.
I foråret var der op til 157 rastende (14/3) i Hovvig. Enkelte fugle hang ud længe i på lokaliteten og sidste forårsobs blev 29/5 1 2k.
Efterårstrækket var derimod ret beskedent. Bedste trækdage 28/9 15 og 21/10 31 - i alt 65.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 267 399 80 1 15 36 14 812
Total 57 1138 2425 88 5 1 20 36 36 3806
MaxRst 17 100 157 2 1 1 2 18 157
Nobs 9 38 59 8 5 1 4 5 6 135
Ndag 9 19 26 8 5 1 3 3 5 79
Fænologi 05.. …. …. …. ..29 14.. …. ..21 01..29

2017:  Grågås  Anser anser  
Træk første halvår: 10/1 - 3/6 i alt 1972. Største dagstotal 12/3 369.
Igen i år mange Grågæs i Hovvig fra 14/8 til 15/9 havde vi 12 observationsdage med mindst 2000 rastende Grågæs.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 14/9 2880):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
590 545 250 60 735 950 1200 2500 2880 1125 413 320

Der blev set ynglefugle i Hovvig fra 7/4 til 18/5. Største antal pulli 18/5 33.
Træk andet halvår: 13/7 – 28/12 i alt 1790, som ligger over gennemsnittet for de seneste 10 år. Største dagstotal 19/10 844.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 62 242 1424 52 189 3 25 150 170 1221 194 30 3762
Total 9330 8592 6010 1362 7644 16279 19646 64794 61590 14980 6707 3037 219971
MaxRst 590 545 250 60 735 950 1200 2500 2880 1125 413 320 2880
Nobs 71 118 138 92 66 40 38 74 66 68 69 39 879
Ndag 26 28 31 28 28 24 21 28 28 24 22 23 311
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Grå Gås sp  Anser non det  
Ubestemte Anser gæs fra trækket:
Forårstræk: I alt 155, flest 10/3 31.
Efterårstræk: I alt 44, flest 4/12 og 24/12 begge dage 15.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 21 85 11 19 2 42 199
Total 19 21 85 11 19 2 42 199
MaxRst
Nobs 2 4 14 4 2 1 3 30
Ndag 2 4 12 4 2 1 3 28
Fænologi 18.. …. …. …. ..22 24.. …. ..29

2017:  Canadagås  Branta canadensis  
Forårstræk: 14/1 - 8/6 i alt 266, flest 25/2 105 og 3/3 59.
Efterårstræk: 18/9 – 29/12 i alt 143, flest 18/9 53.
Højeste antal rastende blev 9/1 75 i Ringholm.
Mest bemærkelsesværdigt er det, at Canadagås i de seneste par år (siden 2012) har været næsten fast gæst i Hovvig i juni og juli. I 2017 flest 13/6 21, mens den i 00’erne kun blev set kortvarigt i 2001 og 2005 og da højst 2 individer.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 126 95 3 24 53 32 24 34 409
Total 607 170 95 1 96 134 40 143 228 57 172 61 1804
MaxRst 75 23 1 64 21 4 18 67 12 18 8 75
Nobs 35 10 4 1 7 31 12 26 9 9 22 12 178
Ndag 18 8 3 1 6 19 9 12 5 7 11 7 106
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2017:  Canadagås x Grågås (hybrid)  Branta canadensis x Anser anser  
Der blev observeret en hybrid oftest i Hovvig i alle måneder fra februar til og med august.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 7 7 1 1 7 25
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 7 7 1 1 7 25
Ndag 1 1 6 7 1 1 4 21
Fænologi 19.. …. …. …. …. …. ..22

2017:  Bramgås  Branta leucopsis  
Træk første halvår: 28/1 – 22/6 i alt 12159. De bedste dage kom typisk i medio maj 14/5 4880, 17/5 1541 og 18/5 1641.
Træk andet halvår: 24/9 – 28/12 i alt 19156. Markant over de sidste 10 års gennemsnit på 4330 og bekræfter dermed den positive tendens. Bedste dage 19/10 9264, 20/10 2448 og 24/10 2541.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 8/3 3500)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1600 900 3500 1550 5 1 0 5 21 600 820 1470

Årets største rasttal blev 4/3 3700 Ringholm.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 130 509 1684 508 9311 17 244 16573 1699 640 31315
Total 23005 18830 45982 16692 9333 20 15 377 18549 19450 13932 166185
MaxRst 1600 1300 3700 1550 10 2 5 16 600 820 1470 3700
Nobs 50 40 97 37 27 5 3 27 160 87 42 575
Ndag 21 21 29 18 11 4 1 14 22 22 23 186
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..22 28.. …. …. …. ..31

2017:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 35477, 140)
Forårstræk: 13/3 1, 23/3 2 og 25/4 7 i alt 10 – 2 rapporteret som Mørkbuget.
Efterårstræk: 1/9 - 5/11 i alt 86 – 81 rapporteret som Mørkbuget, flest 15/9 11, 19/9 12 og 5/10 19.
Vi havde kun 2 dage med to-cifrede antal rastende i Rørvig Bugt: 1/10 22 og 2/10 14.

Ikke alle rapporteres med raceangivelse, men der må være tale om Mørkbuget Knortegås, hvis ikke andet nævnes.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 3 11
Total 1 7 3 1 12
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 1 1 4
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 13.. ..25 01.. …. ..04

2017:  Sortbuget Knortegås  Branta bernicla nigricans  (0, 0, 1/1)
Ny race for Rørvighalvøen. 5/11 1 ad i søen på Skansehage (EVR m.fl). Set senere af LB i Rørvig Bugt inden den trak mod syd.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 05

2017:  Branta sp  Branta non det  
Der er i 2017 rapporteret følgende trækkende Branta sp. 14/4 3 og 23/10 2.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 3 2 5
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 12.. ..14 23

2017:  Gås sp  Anser/Branta non det  
Der er i foråret 2017 seks rapporteringer af 1 trækkende og to af 2 trækkende Gås sp.
27/10 er der desuden rapporteret 60 trækkende SV Korshage, samt 29/11 300 overflyvende vest for Plantagekysten.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 1 60 70
Total 2 7 1 60 300 370
MaxRst 300 300
Nobs 1 6 1 1 1 10
Ndag 1 6 1 1 1 10
Fænologi 28.. …. ..27 27.. ..29

2017:  Gravand  Tadorna tadorna  
Forårstræk: 20/2 – 20/6 med i alt 68, flest 6/3 15 SØ Korshage.
Efterårstræk: 4/7 6 og 15/12 1.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 4/11 80):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
55674652474722225638056

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 21 19 16 2 6 1 75
Total 680 752 1218 999 794 526 221 356 44 1156 4293 1118 12157
MaxRst 55 67 46 52 47 47 22 22 5 63 80 56 80
Nobs 28 33 64 72 80 44 30 55 17 41 81 37 582
Ndag 14 14 27 27 30 25 22 27 14 21 26 22 269
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Pibeand  Anas penelope  
Forårstræk: 9/3 43, 17/3 12, 1/4 12 og 2/4 1 Ø Korshage – i alt 68.
Efterårstræk: 4/7 – 29/10 med i alt 336, flest 21/10 49.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 16/9 530):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
12789190366141047530165280175

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 55 13 3 77 256 404
Total 1593 888 2013 478 45 61 28 194 5138 3263 2119 2860 18680
MaxRst 127 89 190 36 6 14 10 47 530 165 280 175 530
Nobs 66 43 81 43 17 16 7 32 68 77 67 73 590
Ndag 30 24 29 23 14 13 7 20 29 31 27 28 275
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Knarand  Anas strepera  
Kun én trækdag: 20/10 6 S Korshage (JS) – det er til gengæld det største antal trækkende Knarænder, som er set ved Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 11/9 128):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
251371186347412827104

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 16 25 156 108 191 1107 210 1013 2733 170 37 15 5781
MaxRst 2 5 13 7 11 86 34 74 128 27 10 4 128
Nobs 11 10 40 33 47 41 25 64 50 19 11 6 357
Ndag 8 6 20 20 27 25 16 28 28 16 9 6 209
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Krikand  Anas crecca  
Trækket var lidt under gennemsnittet for de sidste 10 år.
Forårstræk: Flest 9/3 9 - i alt 17.
Efterårstræk: 17/6 - 4/12 med i alt 132, flest 28/8 55 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig flest 13/9 1950 og 14/9 2225.

Vi hejser flaget og noterer en ny rekord for Hovvig!!!

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
102291021413566635102225485280160

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 2 12 9 87 16 9 1 149
Total 296 177 1085 1087 464 1169 1032 7834 35061 4157 4331 1529 58222
MaxRst 102 29 102 141 35 66 63 510 2225 485 280 160 2225
Nobs 14 18 63 44 34 43 44 61 48 32 51 34 486
Ndag 11 11 25 23 18 27 27 28 28 20 24 20 262
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Første halvår: 6/3 – 26/6 i alt 18, flest 6/3 5 SØ Korshage.
Efterårstræk: 4/7 – 23/12 i alt 49, flest 5/8 8 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 8/9 400):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
33022575356958130150400110225250

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 2 5 1 17 8 16 7 67
Total 2958 1072 1198 239 269 342 228 642 1419 968 2216 2324 13875
MaxRst 330 225 75 35 69 58 130 150 400 110 225 250 400
Nobs 70 42 74 48 54 28 10 30 38 54 39 42 529
Ndag 27 19 29 27 27 19 7 19 24 28 21 25 272
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Spidsand  Anas acuta  
Fantastisk år for rastende Spidsand i Hovvig. Det byggede langsomt op i begyndelsen af september med 5/9 52, 7/9 76, 9/9 97, 11/9 292 og kulminerede 12/9 med 352 - ny rekord. 17/9 var vi igen nede på 37.
Forårstræk: 12/3 11, 13/3 2, 9/4 2 og 30/4 1 i alt 16.
Efterårstræk: 14/9 13, 15/9 7, 3/10 4 og 13/10 2 i alt 26.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 12/9 352):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
12422 213521810

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 3 20 6 42
Total 1 17 31 9 2 137 3456 111 33 6 3803
MaxRst 1 2 4 2 2 21 352 18 10 1 352
Nobs 1 6 20 6 1 25 51 26 16 6 158
Ndag 1 4 14 4 1 13 29 18 9 6 99
Fænologi 21.. …. …. …. ..02 17.. …. …. …. ..29

2017:  Atlingand  Anas querquedula  (225, 383, 6)
De første 2 fugle (1 par) dukkede op 17/4. 11/6 3 fugle (2 han, 1 hun) og den sidste af forårets fugle blev set 25/6. Kun registreret i Hovvig. Der var ingen tegn på yngel.

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
213

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 2 7 13
MaxRst 2 1 2 2
Nobs 2 2 5 9
Ndag 2 2 4 8
Fænologi 17.. …. ..25

2017:  Skeand  Anas clypeata  
Forårstræk: 6/5 2.
Efterårstræk: 21/8 7 og 21/10 1 i alt 8.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 2/10 669):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
2333728401916566866919024

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 1 10
Total 2 325 744 420 564 70 892 10466 7036 5362 71 25952
MaxRst 2 33 37 28 40 19 165 668 669 190 24 669
Nobs 1 45 45 48 45 18 59 53 35 71 11 431
Ndag 1 23 23 26 27 13 27 29 21 25 9 224
Fænologi 24.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2017:  Taffeland  Aythya ferina  
16/2 2 trækkende SØ Korshage.
Antallet af max-rastende Taffeland svinger i lange – flerårige - bølger i Hovvig. Vi er i de her år inde i en opadgående bevægelse, hvor 66 i 2016 var 50% bedre end 40 i 2015 og i 2017 er 120 er næsten dobbelt op i fht. 2016. Stigningen skal dog fortsætte nogle år endnu før vi kommer på den foregående top på 690 fra 2007 og rekorden 1991 1070. Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 13/8 120):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
5812812977812015119111

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 28 74 160 41 144 851 734 1030 96 58 1045 147 4408
MaxRst 5 8 12 8 12 97 78 120 15 11 91 16 120
Nobs 14 17 40 19 41 45 23 40 19 18 51 26 353
Ndag 12 12 21 16 28 29 18 25 15 15 26 18 235
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Troldand  Aythya fuligula  
Hovvig havde igen i år ynglende Troldand. Det er nu 4. år i træk. 25/7 blev der set 7 pulli i Hovvig.
Forårstræk: 27/2 6, 6/3 2, 9/3 8 og 14/4 2 i alt 18.
Efterårstræk: 22/8 1 og 5/10 2 i alt 3.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 6/2 830):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
7708306304502209013118017070180300

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 10 2 1 2 21
Total 4242 4752 9546 2289 1733 776 1043 1801 1264 429 1801 1939 31615
MaxRst 770 830 630 450 220 90 131 180 170 70 180 300 830
Nobs 33 28 48 27 42 36 27 45 29 28 40 27 410
Ndag 21 18 25 18 27 25 16 24 21 21 23 19 258
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Bjergand  Aythya marila  
14/1 trak 470 Bjergænder forbi Korshage. Det er det 3. største tal vi har noteret. Rekorden er 5/1 1992 1456 og næststørste er 28/1 2010 600. I januar lå mange ud for Plantagen max. 13/1 1400 og 22/1 2240.
Forårstræk: 4/1 3 til 11/3 1 i alt 479, flest 14/1 470.
Efterårstræk: 6/10 - 29/12 med i alt 115, flest 28/12 42 Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 22/3 1100):Sidste forår 25/5 - første efterår 30/9.

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
4708251100720260 2204500900

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 476 2 1 4 2 109 594
Total 17731 4976 35888 12038 2221 3 2100 18361 22056 115374
MaxRst 2240 825 1100 720 260 2 204 500 900 2240
Nobs 39 21 64 30 30 2 21 80 48 335
Ndag 19 13 28 20 18 1 13 27 27 166
Fænologi 01.. …. …. …. ..25 30.. …. …. ..31

2017:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Forårstræk: 2/1 – 27/6 med i alt 5770, flest 8/1 2100 N Skansehage.
Efterårstræk: 4/7 - 22/12 med i alt 4971, flest 4/12 765 Korshage.
Største antal rastende (> 5000): 14/1 6300, 31/10 og 29/11 5000 alle Korshage, samt 5/11 9850 og 19/12 5600 Nakke Hage.
Desuden bør en han 31/6 i Hovvig bemærkes.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2210 2231 815 262 129 123 34 141 120 2926 746 1004 10741
Total 24393 8625 4395 1280 700 1625 900 2160 923 31040 37560 18166 131767
MaxRst 6300 1800 300 80 230 270 90 210 200 5000 9850 5600 9850
Nobs 63 39 69 64 37 22 33 68 40 102 87 61 685
Ndag 27 21 30 26 26 17 19 30 23 30 25 28 302
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  (0, 38/38, 2/2)
For 4. år i træk sås denne fornemme art ud for Rørvighalvøen.I første halvår 8/1 1 3k + han Plantagekysten og set igen samme sted 14/1 (JB, m.fl.). I andet halvår 23/12 og 29/12 1 ad han Korshage (JS,m.fl.).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 08..14 23..29

2017:  Havlit  Clangula hyemalis  (393, 10670, 262)
En årstotal på 262 fugle fordelt på 81 på forårstrækket, 62 på efterårstrækket og 119 rastende. Største antal rastende: 6/1 22 Plantagekysten, 22/4 10 Korshage, 21/11 10 Plantagekysten og 4/12 11 Korshage.
Træk første halvår: 4/1 – 2/5 med i alt 81, flest 4/1 18 Korshage.
Træk andet halvår: 27/10 - 15/12 med i alt 62, flest 17/11 12 Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 35 26 2 23 19 20 143
Total 73 2 59 61 6 23 37 45 306
MaxRst 22 1 8 10 4 10 11 22
Nobs 18 2 21 19 3 3 10 9 85
Ndag 13 2 15 15 3 3 9 7 67
Fænologi 01.. …. …. …. ..06 27.. …. ..29

2017:  Sortand  Melanitta nigra  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 2/1 - 27/6 med i alt 6816, flest 4/3 2015 Korshage.
Træk andet halvår: 2/7 - 29/12 med i alt 5601, flest 4/7 975 Korshage.
Største antal rastende pr lokalitet: 3/1 4000 Korshage, 17/1 6100 Plantagekysten, 24/3 og 26/3 500 Skansehage og 19/12 5500 Nakke Hage.
Ferskvandsrast - Dybesø: 8/2 1 og Hovvig: 1/12 1.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 70 145 4210 881 217 1293 1708 628 378 1699 368 820 12417
Total 37223 5417 16669 5272 425 1333 1928 666 419 2386 17611 20358 109707
MaxRst 6100 2072 4000 1500 48 40 200 25 20 330 2600 5500 6100
Nobs 42 30 62 62 18 17 12 21 16 33 42 45 400
Ndag 25 18 29 23 16 9 7 16 14 19 22 20 218
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Amerikansk Sortand  Melanitta americana  (0, 0, 1/1) NY ART FOR RØRVIG
Så lykkedes det endeligt at få noteret Amerikansk Sortand som art på Rørvighalvøen. 30/11 09:58 - 1 ad han ved Kysten ved Plantagen (JHC m.fl.). Den lå ikke så langt ude blandt rastende Ederfugle og Sortænder. Her holdt den sig til ca. 12:30, hvor den flyttede sig længere ud. I alt 7 fik set den, og det blev til flere gode billeder, der tydeligt dokumenterede arten og dens karakteristika.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 30

2017:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 2/1 - 7/5 i alt 529, hvoraf 256 fugle trak i marts. Højeste dagstotal: 4/3 81.
Returtrækkende: 17/6 - 31/12 i alt 573. De højeste dagstotaler: 15/9 87, 6/10 62 og 4/12 81.
Største antal rastende: 16/1 500 og 22/1 500 henholdvis 24/11 304 og 27/12 600 alle Plantagekysten, samt 4/4 55 Vesterlyng og 28/12 70 Korshage. Igen i år sås arten raste på ferskvand – endda både i Dybesø og Hovvig: 2/1 1 Dybesø samt 31/1 - 6/2 og 8/12 – 18/12 1 han blandt Bjergænderne i Hovvig, formodentlig den samme i begge sæsoner.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 43 256 184 11 17 6 25 108 201 85 131 1102
Total 4807 1076 640 727 26 17 7 27 108 211 1681 1284 10611
MaxRst 500 300 75 75 15 1 2 5 304 600 600
Nobs 39 22 50 55 6 5 2 7 6 20 43 38 293
Ndag 21 15 25 22 5 4 2 7 5 13 19 22 160
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Hvinand  Bucephala clangula  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Forårstræk: 4/1 - 14/5 med i alt 121, flest 16/2 17 Korshage.
Efterårstræk: 6/10 - 29/12 med i alt 101, flest 25/11 25 S Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 31/3 1010):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
240140101030040453646831256064

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 17 78 11 6 41 43 17 222
Total 2830 930 2908 1178 390 770 496 575 1019 694 1441 1268 14499
MaxRst 325 140 1010 300 40 45 36 46 83 125 60 64 1010
Nobs 90 47 78 42 34 40 32 52 33 41 97 89 675
Ndag 29 23 29 24 24 27 24 27 21 23 27 30 308
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 1023, 17)
Mest bemærkelsesværdigt, at Lille Skallesluger i 2017 ikke blev set uden for Hovvig.
I Hovvig set på 14 dage i perioden 15/1 - 29/3 og på 11 dage mellem 24/10 og 31/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig:

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
1232 332

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 2 3 17
MaxRst 12 2 3 12
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 12.. …. ..29 24.. …. ..31

2017:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 2/1 - 26/6 i alt 311. Dage med over 30: 4/1 35 og 6/3 37 begge Korshage.
Træk andet halvår: 4/7 - 31/12 i alt 563. Dage med over 35: 29/10 39, 1/11 50 og 4/12 36 alle Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 31/3 74):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
23743242141137669

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 52 56 143 38 20 2 6 1 21 296 103 136 874
Total 541 246 917 976 413 230 99 33 75 599 580 474 5183
MaxRst 79 38 74 42 42 14 11 24 10 60 59 70 79
Nobs 61 33 88 99 64 53 38 6 19 67 84 61 673
Ndag 26 21 30 29 29 27 24 6 14 29 25 25 285
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
De største rasttal fra januar - februar er igen i år meget små: 8/1 30 Nykøbing Bugt, 11/1 16 Rørvig Bugt og 1/2 13 Dybesø.
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Forårstræk: 4/1 - 1/4 i alt 27, hvilket er meget under gennemsnittet for de seneste ti år. Højeste dagstotal var 3/3 8 NØ Korshage.
Efterårstræk: 22/11 – 29/12 i alt 15 fordelt på 6 trækdage og med flest 8/12 9 V Søndervang.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 4/2 9):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
595 28

Største rasttal fra andet halvår 28/11 62 Nakke Hage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 23 1 1 14 42
Total 332 208 117 1 80 166 904
MaxRst 30 13 11 62 8 62
Nobs 64 50 33 1 15 67 230
Ndag 26 25 17 1 11 26 106
Fænologi 01.. …. …. ..01 19 02.. ..31

Rapport 2017

Rovfugle

af Jørgen Hulbæk Christiansen

Hvis observatørerne synes, at der var få trækkende rovfugle i løbet af foråret ved Rørvig i 2017, er der noget om snakken. Det samlede antal af trækkende rovfugle i foråret på i alt 2721, var det laveste siden 1977. Det skal jo gå galt, når de tre talrige arter Musvåge, Spurvehøg og Hvepsevåge alle har en ussel sæson. Blå Kærhøg, Hedehøg, Duehøg, Fjeldvåge og Vandrefalk havde også en dårlig sæson. Nogle af de arter, der er inde i en positiv udvikling - Steppehøg, Lærkefalk og til dels Sort og Rød Glente samt Havørn, klarede sig pænt igennem det for Rørvig vejrmæssigt generelt ringe forår. Tre arter Rørhøg, Tårnfalk og Dværgfalk lå tæt på et gennemsnitsår. Aftenfalk havde et år lige under gennemsnittet. Endelig var 2017 året, hvor områdets første grib (Ådselgrib) blev set.


2017:  Rovfugletabeller 

Tabel 1 
Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 2007 - 2016

Forår Efterår
Sæsonmax. Dagsmax. Gennemsnit Sæsonmax. Dagsmax. Gennemsnit
Hvepsevåge 4776 (94) 3225 (94) 502 302 (89) 170 (90) 40
Sort Glente 10 (14) 4 (14) 6 1 (99) 1 (fl) 0
Rød Glente 174 (13) 32 (16) 97 50 (05) 18 (09) 15
Havørn 34 (13) 7 (13) 23 21 (13) 3 (fl) 9
Ådselgrib 1 (17) 1 (17) 0
Rørhøg 240 (93) 41 (02) 157 83 (06) 19 (09) 40
Blå Kærhøg 181 (91) 34 (75) 78 55 (78) 40 (75) 27
Kærhøg sp. 5 (99) 1 (fl) 2
Steppehøg 8 (12) 2 (12) 2 3 (fl) 1 (fl) 1
Hedehøg 11 (05) 4 (97) 4 1 (fl) 1 (fl) 0
Duehøg 75 (96) 13 (83) 19 17 (94) 3 (fl) 4
Spurvehøg 3043 (91) 765 (91) 1143 1052 (06) 319 (06) 354
Musvåge 7418 (96) 4200 (80) 2891 7362 (08) 1409 (08) 2410
Fjeldvåge 1443 (89) 405 (79) 172 107 (10) 88 (10) 41
Lille Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0 2 (11) 1 (fl) 0
Stor Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0
Kongeørn 3 (84) 1 (fl) 0 2 (76) 1 (fl) 0
Fiskeørn 214 (93) 58 (02) 108 41 (09) 12 (04) 21
Tårnfalk 196 (12) 33 (85) 104 73 (06) 15 (06) 24
Aftenfalk 45 (93) 11 (93) 6 49 (75) 30 (75) 0
Dværgfalk 139 (93) 29 (91) 59 19 (95) 7 (03) 9
Lærkefalk 186 (16) 45 (12) 70 9 (06) 4 (06) 3
Vandrefalk 53 (09) 7 (fl) 27 12 (04) 3 (04) 6
Totaler 5470 3004

Tabel 2
Forårstræk fordelt på 10-dages perioder

Ult Feb M a r A p r M a j J u n I alt
Hvepsevåge 298 3 36 337
Sort Glente 1 2 2 5
Rød Glente 1 8 8 13 8 10 16 9 11 84
Havørn 1 1 5 1 2 0 6 1 1 18
Ådselgrib 1 1
Rørhøg 14 1 27 8 14 44 1 2 111
Blå Kærhøg 1 2 2 17 13 10 10 55
Steppehøg 1 2 2 5
Hedehøg 2 2
Kærhøg sp. 1 1 2
Duehøg 2 2 1 5
Spurvehøg 2 8 85 49 83 78 134 119 3 561
Musvåge 34 217 368 171 58 35 154 71 73 2 1183
Fjeldvåge 3 1 4 6 29 3 46
Fiskeørn 7 20 8 7 15 1 58
Tårnfalk 1 1 1 4 32 23 29 2 93
Aftenfalk 4 4
Dværgfalk 1 2 13 17 22 9 64
Lærkefalk 5 61 39 1 106
Vandrefalk 2 2 1 5 4 14
I alt 3 229 392 302 125 217 347 388 665 7 46 0 0 2758

Ud over de i tabellen nævnte følgende: Rød Glente pri jan 1, pri feb 2, Havørn pri feb 1, Blå Kærhøg med feb 1, Musvåge pri jan 1, med jan 1, ult jan 1.

Tabel 3
Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder

A u g S e p O k t N o v Pri Dec I alt
Hvepsevåge 2 7 6 2 2 18
Rød Glente 0 1 5 4 2 1 14
Havørn 3 1 2 2 2 1 1 9
Rørhøg 9 3 1 3 16
Blå Kærhøg 1 1 2 3 2 1 11 1 22
Hedehøg 1 1
Spurvehøg 8 6 4 8 52 3 43 10 11 145
Musvåge 12 16 17 24 101 328 462 340 78 10 1 1377
Fjeldvåge 1 2 2 1 1 3 1 11
Fiskeørn 2 3 4 2 2 1 12
Falk sp. 1
Tårnfalk 1 1 3 3 3 2 13
Dværgfalk 1 2 3 6
Lærkefalk 1 1 2 4
Vandrefalk 1 2 1 2 1 7
I alt 19 48 34 42 131 405 475 400 91 26 1 1 1 1656

Udover de i tabellen nævnte disse: Hvepsevåge med jul 1, Rød glente med jul 1, ult jul 1 og ult dec 1, Fiskeørn pri jul 1, ult jul 2, Storfalk sp. med dec 1


2017:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (30934 / 2695)
Fortsat negativ udvikling. For tredje år i træk en forårstotal under de seneste ti årsgennemsnit.
På 12 obdage mellem første obsdag 12/5 og 6/6 blev der blot set 337 trækkende. De tre højeste dagstotaler var 12/5 59, 14/5 127 og 18/5 73. Den efterhånden bredt kendte langsigtede negative tendens i efterårstotalerne ved Falsterbo afspejler en reel bestands tilbagegang i Sverige. Reproduktionen hos de svenske Hvepsevåger har været stabil de senere år, og ungfugleandelen har været stigende siden årtusindskiftet. Årsagen til tilbagegangen menes derfor at skulle findes i overvintringskvarteret i Afrika, hvor regnskoven omdannes til palmeolieplantager.
Få sommerobs af enkelt fugle i juli, og i alt blev der set 20 trækkende på 12 obsdage i efteråret mellem tidlige 14/7 og mere normale sidste obs dag 26/9. 15 af disse blev set i august med max. 17/8 6.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 301 36 1 15 4 357
Total 302 36 3 16 4 361
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 29 3 3 8 4 47
Ndag 11 2 3 8 4 28
Fænologi 12.. …. …. …. ..26

2017:  Sort Glente  Milvus migrans (2, 134, 5) 
Et år lige under de seneste ti års gennemsnit, men over gennemsnittet for alle årene.
2/4 1 Ø 11:01 Nørrevang (EVR), næst tidligste forårsobs ved Rørvig.
30/4 2 Ø 10:37 - 10:45 og 16:20 - 16:28 Nørrevang/Korshage (8 observatører).
14/5 2 Ø hhv 08:33 Korshage (KES) og 10:06 Nørrevang (PEL).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 3 2 5
MaxRst
Nobs 3 2 5
Ndag 2 1 3
Fænologi 02.. ..14

2017:  Rød Glente  Milvus milvus (1650 / 286) 
Forårstotal under tiårsgennemsnittet. Men tendensen på langt sigt er fortsat opadgående.
I januar - februar tre tidlige vinterstrejfere/trækforsøgende: 5/1 1 og 10/2 2. Den næste dukkede op til mere normal tid 27/2. I alt blev der i første halvår set 87 trækkende jævnt spredt ud over 33 obsdage frem til 14/5. Dage med over 5: 31/3 9, 30/4 14, 7/5 6 og 12/5 7. Bestanden i Sverige var i 2016 oppe i størrelsesorden 3500 par, og arten har etableret sig langt op i Sverige. Egentlig fantastisk når man tænker på, at der i 1970 blot ynglede 50 par - alle i Skåne. I Danmark ynglede der i 2016 ca. 150 par. Værre ser det ud i Sydeuropa i Frankrig og især Spanien, hvor bestandene er for kraftigt nedadgående. I Spanien primært forårsaget af forgiftning - noget som også har ramt gribbene.
Et par tidlige returtrækkere blev set i juli 11/7 og 27/7, og i alt blev der set 16 trækkende i andet halvår med 17/9 5 som maxdag og inkluderende et par sene obs i november 8/11 1 og december 31/12 1.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 27 29 20 2 1 9 1 1 94
Total 1 3 29 32 21 2 1 9 2 1 1 102
MaxRst 1 2 1 2 2
Nobs 1 3 23 22 13 2 1 4 1 1 1 72
Ndag 1 2 14 10 7 2 1 3 1 1 1 43
Fænologi 05.. …. …. …. ..14 11.. …. …. …. …. ..31

2017:  Havørn  Haliaeetus albicilla (334 / 129) 
Ingen isvinter er ensbetydende med få vinterørne. Trækket noget uoverskueligt.
Hele året igennem sås yngleparret fra Ulkerup ofte på fourageringstogt i Hovvig. To unger blev set i sensommeren. Der ud over var der ved Hovvig i løbet af året flere iagttagelser af udefra kommende subadulte (3k+) /adulte og en enkelt immature 2k (måske ungen fra 2016). Der vil ikke blive gjort forsøg på at vurdere, hvor mange rastende fugle, der var involveret i de mange obs fra Hovvig. Det er som tidligere beskrevet også meget vanskeligt ud fra det tilgængelige materiale at vurdere trækket. Mange observatører er stadig ikke grundige nok med at vurdere, om de fugle de ser er overflyvende eller trækkende. Man skal især være forsigtig med at notere fugle som trækkende, når det gælder adulte fugle. Det gælder selvfølgelig især i Hovvigområdet, men også på Korshage/Nørrevang. Der yngler jo Havørne ret tæt på Rørvighalvøen, og Isefjordsmundingen er absolut ingen barriere for en Havørn. I 2017 blev 19 fugle vurderet som værende trækkende/trækforsøgende i første halvår mellem 1/2 og 11/6. En enkelt dag 30/4 skiller sig markant ud. Det var en dag med mange ældre Havørne i luften på den nordøstlige del af halvøen om eftermiddagen. Dagstotalen blev på minimum 6. Eneste øvrige dage med mere end 1 fugl var 12/3 3 og 4/4 2.
I andet halvår blev 12 fugle noteret som trækkende mellem 9/8 og 8/12. Dage med mere end 1: 9/8 2, 16/9 2 og 22/9 2.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 14 1 1 3 5 2 1 1 37
Total 25 2 19 25 32 67 91 160 190 68 42 9 730
MaxRst 2 2 2 2 2 2 4 5 3 2 2 5
Nobs 19 2 16 13 27 48 66 96 100 44 36 8 475
Ndag 14 2 14 8 16 27 27 27 30 21 13 6 205
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2017:  Ådselgrib  Neophron percnopterus  (0, 0, 1/1) NY ART FOR RØRVIG 
Historisk observation af den første gribbeart ved Rørvig.
Ved middagstid 3/6 serverede lokalpatrioten fra Halsnæs skarpe Michael Trasborg fra Kikhavn en adult Ådselgrib på et fad til Rørvig Fuglestation. Kun to observatører var på plads til at tage imod. PEL så den trække SV fra matriklen i Rørvig By og SA fra Nørrevang. MT så den trække SV ved Ullerup Skov, Kikhavn kl 11:59 - 12:02 og ved Rørvig blev den set i tidsrummet 12:12 - 12:16, så den havde fin fart på. Forsøg på at indhente fuglen ved Hovvig/Brentebjerg mislykkedes da også. Et par dage senere forårsagede den et sandt hitrace på det sydlige og sydvestlige Lolland, hvor den til sidst blev set trække ud mod Langeland fra området ved Albuens basis. Ådselgrib er meget sjælden i Nordeuropa og i øvrigt stærkt truet i Sydeuropa. Bortset fra en skudt fugl 30/8 1918 ved Ebbeskov, Faxe på Sydsjælland er der kun 2 fund i Danmark begge fra nyere tid. 22/5 1993 1 imm udtrækkende Skagen og 28/4 2010 1 adult N Selsø. Dermed bliver Ådselgribben en af de sjældneste fugle, der er set i vores område og den kæmper hårdt med albatrossen om at blive årets hit ved Rørvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 03

2017:  Rørhøg  Circus aeruginosus (5069 / 844) 
Rimelig forårstotal tæt på gennemsnittet for alle årene. Mislykket yngleforsøg i Hovvig.
I Hovvig set rastende mellem 16/3 og 8/10. Der blev som max set 4 rastende Rørhøge pr dag.
Forårstræk blev set på 25 obsdage mellem 28/3 og 3/6 og totalen endte på 111 fugle, hvilket er noget under niveauet for de senere år. I april var vejrsituationen som oftest ugunstig for trækobs og flest fugle, lidt over halvdelen af forårstotalen ca 53 %, blev set i maj. Dagstotaler over 10: 31/3 12, 14/5 14 og 18/5 19. 25 hanner blev bestemt, hvilket svarer til 22,5 % af de trækkende. Der spores en vis træthed hos nogle af observatørerne. I hvert fald er der bestemt køn og alder på færre trækkende Rørhøge end normalt, og nogle rapporterer heller ikke klokkeslet, hvilket ikke letter bearbejdningen.
Ynglefugle: Et par gjorde yngleforsøg i Hovvig, men mislykkedes.
I efteråret blev der på 11 obsdage mellem 11/8 og 29/9 set 16 trækkende Rørhøge. Hvilket er få og klart under gennemsnitsniveauet. Eneste dag med mere end 2 var 16/8 3.
Ved Falsterbo har der været et fald i antallet af trækkende juvenile Rørhøge de sidste ti år og i Finland steg bestanden kraftigt frem til årtusindskiftet, men er herefter stabiliseret. Begge dele kunne tyde på at ynglebestandene nordøst for os har nået et “mætningspunkt”.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 36 59 2 9 7 126
Total 32 94 142 78 41 140 82 1 610
MaxRst 3 3 4 3 2 4 3 1 4
Nobs 21 62 72 51 33 91 62 1 393
Ndag 9 26 24 24 19 30 25 1 158
Fænologi 16.. …. …. …. …. …. …. ..08

2017:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus (3895 / 891) 
Overvintring i Hovvig. Atter svagt forårstræk langt under gennemsnitsniveauet for både de seneste ti år og alle årene.
To brune og en ad. han blev set regelmæssigt rastende i Hovvig fra årskiftet og frem. Sidste blev set på lokaliteten 29/4.
Et par tidlige trækkende sås 15/2 og 4/3 og den næste til normal tid 30/3. I alt blev blot 56 set trækkende på 20 obsdage frem til 15/5. To dage med mere end 5 trækkende: 18/4 10 og 30/4 10. Kun 8 hanner svarende til ca. 14 % af forårstotalen blev set under forårstrækket.
Blå Kærhøg er som beskrevet i RF rapporten 2016 presset i stort set hele Vesteuropa. Hvilket fint kan ses, hvis man sammenligner femårsgennemsnitstotalen for årene 2013 - 2017, som er ca. 61 med de foregående femårsperioder siden 2003, hvor gennemsnitstotalen ikke har været under 90. Vi snakker med andre ord om en tilbagegang på 30 %. Måske står det ikke så galt til, som tallene her viser, vejrforholdene de enkelte år kan jo være en faktor, men der er absolut grund til bekymring.
Efterårstrækket var efter nutidens målestok ikke så dårligt. Men det skyldtes primært, at en observatør havde taget opstilling ved Plantagen på de rigtige dage. Der blev set i alt 22 trækkende på 11 obsdage mellem 17/8 og 26/10. Eneste dage med mere end 2 trækkende var 19/10 6 og 20/10 5. Fra 24/8 og året ud sås regelmæssigt rastende fugle i Hovvig. Op til 3 hunfarvede på en dag og en enkelt han ved andet tilfælde.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 32 20 2 7 13 78
Total 9 9 14 35 20 3 10 28 17 13 158
MaxRst 2 1 2 1 1 1 2 2 3 3
Nobs 8 9 13 20 16 3 8 25 15 11 128
Ndag 6 9 11 9 8 2 6 7 9 10 77
Fænologi 01.. …. …. …. ..18 17.. …. …. …. ..22

2017:  Steppehøg  Circus macrourus (0, 44/44, 5/5) 
Imponerer fortsat med fem på forårstrækket.
30/4 1 2k Ø 16:03 - 16:06 Nørrevang/Korshage
1/5 1 ad hun Ø 10:18 - 10:20 Korshage
8/5 1 2k NØ 05:39 Korshage
12/5 1 2k han 12:28 - 12:30 Korshage og 1 2k N 16:22 Rørvig.
Der var i 2015 14 mulige ynglepar i Finland og antallet af obs i yngletiden i Sverige er stigende. Ynglesuccesen i 2017 var dog ringe, hvilket gav sig udslag i ganske få juvenile på efterårstrækket ved Falsterbo. Det kan blive lidt vanskeligt at se Steppehøg på forårstrækket i 2018. Måske bør man satse på at se en ældre fugl i april. Der kan nu udskrives en konkurrence om hvem, der først ser Steppehøg nummer 50 ved Rørvig (se parentestallene).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 5
Total 1 4 5
MaxRst
Nobs 1 4 5
Ndag 1 3 4
Fænologi 30.. ..12

2017:  Hedehøg  Circus pygargus (3, 208, 3) 
Ned på jorden igen efter det fine år 2016. Kun 2 på forårstrækket.
14/5 1 2k Ø 6:35 Korshage (SA, EVR)
18/5 1 ad han Ø 15:00 - 15:03 Nørrevang (8 observatører)
En af de sjældne efterårsfugle: 20/8 1 ad han V 08:50 Højsandet (KB). Det er tiende efterårsfund fra området.
I 2016 ynglede 49 - 50 par i Sverige, hvoraf de 32 på Øland. Reproduktionen er fortsat dårlig. Kun 11 par havde succes og i alt kom beskedne 19 unger på vingerne. Samme antal flyvefærdige unger (19) blev produceret i Danmark af 20 - 29 par. Både antallet af par og antallet af unger i Danmark var væsentlig lavere end i de to foregående år.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 1 3
MaxRst
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 14..18 20

2017:  Kærhøg sp  Circus non det  
To observationer. 19/4 1 Ø formentlig Rørhøg og 12/5 1 Hede/Steppehøg Ø er identisk med en 2k Steppehøg bestemt af andre observatører.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 19

2017:  Duehøg  Accipiter gentilis (1145 / 152) 
Spændende obs fra yngletiden, men meget få trækkende både forår og efterår.
Tre vinterobs i januar af minimum 2 forskellige hunner. De næste blev først set medio marts, hvor arten blev set rastende på Nørrevang/Korshage og i Hovvigområdet. Blot fem trækkende i foråret: 13/3 2, 23/3 1, 31/3 1 og 18/4 1.
En territoriehævdende ad han blev set på Korshage ultimo marts, men ikke derefter. Ultimo juli dukkede en juvenil fugl op i Hovvig, hvilket mere end antyder, at et par har ynglet tæt på vores område.
Set rastende i Hovvig fra 25/9. Frem til 22/12 blev set mindst tre forskellige: 1 1k han, 1 1k hun og 1 ad han. Ingen trækkende i efteråret.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 5
Total 3 13 2 4 7 3 2 3 37
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 3 13 2 4 7 3 2 3 37
Ndag 3 7 2 2 3 3 2 3 25
Fænologi 01..09 11.. ..18 23..31 25.. …. …. ..22

2017:  Spurvehøg  Accipiter nisus (53650 / 8410) 
Få trækkende både forår og efterår. Ingen sikre ynglefund!
Med blot 563 trækkende på 36 obsdage mellem 15/2 og 6/6 blev forårstrækket et af de dårligste, vi har oplevet, og det udgjorde under 50 % af både gennemsnittet for de ti seneste foregående år og af gennemsnittet for alle årene siden 1973. Kun tre dagstotaler over 50: 31/3 66, 30/4 61 og 12/5 76.
Eneste tilgængelige oplysning om ynglefugle handler om territoriehævdende fugle på Korshage ultimo marts - primo april.
Efterårstrækket gav 145 trækkende, hvilket som forårstrækket er langt under gennemsnitsniveauet for de senere år. De blev set på 38 obsdage mellem 15/8 og 8/11. Kun to dage med over 10: 26/9 19 og 19/10 28.
Herudover blev der året igennem set rastende Spurvehøge på de gængse lokaliteter med op til 2 fugle pr dag i Hovvig som max.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 95 210 253 3 14 64 56 11 708
Total 7 5 110 230 272 9 13 60 82 70 42 18 918
MaxRst 1 1 2 2 2 1 1 4 2 2 2 2 4
Nobs 7 5 40 61 45 8 13 45 30 33 35 16 338
Ndag 7 5 17 20 16 7 8 22 22 18 14 13 169
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Musvåge  Buteo buteo (129031 / 1974 - : 56891) 
Dårligste forårstræk i 40 år og laveste efterårstotal i 20 år. Ynglefund på Korshage.
Laveste forårstotal siden katastrofeåret 1977. I alt blot 1186 trækkende på 46 obsdage. De fleste 756 svarende til 64 % af totalen blev ikke overraskende set i marts. De første trækforsøgende blev set allerede i januar, men første reelt trækkende sås 28/2 med 34 østgående. Dagstotaler over 100: 8/3 178, 13/3 161, 31/3 136 og 30/4 152.
Der er rapporteret et af de sjældne ynglefund fra Korshage.
Der blev numerisk set lidt flere på efterårstrækket, men en total på 1389 er den laveste i 20 år. Det er dog et resultat, der ligger lidt over gennemsnittet for alle årene siden 1973. Der blev set træk på 49 obsdage mellem 8/8 og 11/11. 880, 63 % af efterårets trækkende, blev set i oktober. Der var to dage med ret pæne trecifrede dagstotaler: 10/10 442 og 13/10 306.
Ud over de trækkende blev der i løbet af året som max set op til 6 rastende Musvåger i Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 34 756 247 146 45 453 880 11 2575
Total 92 93 822 299 203 23 9 129 485 938 118 167 3378
MaxRst 6 3 7 5 7 3 1 5 6 6 6 6 7
Nobs 66 41 78 53 59 17 9 67 42 67 81 85 665
Ndag 28 20 27 21 23 14 6 25 22 27 28 28 269
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Fjeldvåge  Buteo lagopus (15701 / 1118) 
Yderst fåtallig. Kun 46 set på forårstrækket.
Vinteriagtagelser i første halvår: 25/1 og 11/2 1 Hovvig. Forårstræk set på 14 obsdage mellem 26/3 og 18/5. Apriltrækket af gamle fugle svigtede nok af vejrmæssige årsager og flest 32 blev set i maj. Kun 1 2k blev bestemt. Blot to dage med over 5: 30/4 6 og 1/5 16.
Det ser lidt dystert ud for denne art, som virkelig er inde i en deroute. Arten er gået markant tilbage som overvintrende i Danmark, og der er gået koks i gnaver cyklus i Lapland, hvilket jo for en udpræget gnaver specialist som Fjeldvåge er katastrofalt. 2017 var et yderst ringe yngleår så prognosen for forårstrækket 2018, ser ikke for god ud.
I efteråret blev set 11 trækkende på 10 obsdage mellem 2/9 og 21/11. Lidt rastobservationer fra efteråret. Først 23/10 1 Dybesø og derefter fra 7/11 en rastende og fouragerende på lokaliteterne Nørrevang, Søndervang og Hovvig. Den blev sidst set 22/12.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 11 32 5 2 4 57
Total 1 1 3 12 33 5 3 7 20 85
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 3 7 13 5 3 7 20 60
Ndag 1 1 2 6 7 5 3 5 13 43
Fænologi 25.. …. …. …. ..18 02.. …. …. ..22

2017:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (4432 / 543)
Meget få på forårstrækket. Efteråret lidt bedre.
Første dukkede op 23/3 og i alt blev blot 58 trækkende set på 21 obsdage. Sidste trækkende set 3/6. Eneste dag med mere end 5 trækkende var 15/4 10. Den lave forårstotal skyldes nok primært dårligt trækvejr ved Rørvig en stor del af april.
I alt 17 blev set på efterårstræk på 15 obsdage mellem 6/7 og 26/9. Det er over gennemsnittet for alle årene, men under gennemsnittet for de seneste ti år. Eneste dag med mere end 1 trækkende var 8/8 2 og 13/9 2. Ud over de trækkende blot en enkelt rastende i Hovvig 14/9.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 29 22 1 2 9 5 75
Total 7 29 22 1 3 9 6 77
MaxRst 1 1 1
Nobs 7 19 16 1 3 9 5 60
Ndag 4 8 8 1 3 8 5 37
Fænologi 23.. …. …. …. …. …. ..26

2017:  Tårnfalk  Falco tinnunculus (1974-: 3690 / 1975-: 573) 
Trækket både forår og efterår tæt på eller lidt under gennemsnitsniveau.
I foråret blev der set 93 trækkende på 19 obsdage mellem 12/3 og 6/6. 52 svarende til ca. 56 % blev set i maj. Dage med over 10 trækkende: 29/4 21, 30/4 11, 3/5 11 og 18/5 11.
Ynglefund: 1 par ved kasse på Korshage. Ynglesucces ukendt.
Efterårstrækket gav beskedne 13 fugle. De blev set på 10 obsdage mellem 15/8 og 20/10. Bortset fra 20/9 2, 25/9 2 og 8/10 2 kun 1 fugl pr. dag. Bortset fra 4 rast 30/4 og 2/5 Korshage sås i 2017 som mest op til 3 Tårnfalke rastende på en dag ved flere lejligheder i Hovvig og et par gange på Nørrevang.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 37 52 2 1 7 5 106
Total 26 13 35 125 140 36 45 129 65 78 44 40 776
MaxRst 3 2 2 4 4 2 3 3 3 2 1 2 4
Nobs 24 12 30 75 80 33 39 90 54 70 44 35 586
Ndag 16 10 17 24 26 17 22 29 27 24 17 19 248
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Aftenfalk  Falco vespertinus (1, 401, 5)
4 på forårstræk er under gennemsnitsniveau. Arten dukkede trods et ret køligt forår op medio maj.
14/5 1 tf Brentebjerg uden angivelse af køn eller alder (PEL) og 18/5 3 trækkende hanner - 08:55 og 2 sammen ca. 14:00 (mange observatører). Desuden 24/5 1 rastende hun Rørvig Lyng (BV).
Ingen fra efteråret.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 5 5
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 14..24

2017:  Dværgfalk  Falco columbarius (2839 / 379) 
Forårstræk over gennemsnittet for de seneste ti år og tæt på gennemsnittet for alle årene.
Rimeligt forår med 64 trækkende på 18 obsdage mellem 31/3 og 18/5. Et ryk på 30 i dagene 29/4 - 2/5 hjalp gevaldigt på årstotalen. Dage med over 5 trækkende: 18/4 6, 29/4 6, 30/4 10, 1/5 8, 2/5 6 og 12/5 6.
I efteråret 6 trækkende, som alle nævnes: 20/9 1, 27/9 1, 30/9 1, 5/10 2 og 8/10 1.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 33 33 3 3 73
Total 1 39 33 4 3 1 81
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 23 22 4 2 1 53
Ndag 1 10 7 4 2 1 25
Fænologi 31.. …. ..18 16.. …. ..03

2017:  Lærkefalk  Falco subbuteo (2179 / 94) 
Sjette forår gennem tiderne med over 100 forårstrækkende Lærkefalke.
Et forårstræk klart over både tiårsgennemsnittet og gennemsnittet for alle årene siden 1973. På 14 obsdage mellem 29/4 og 30/5 blev i alt set 106 trækkende, heraf de 101 i maj. Flere pæne dage med tocifrede dagstotaler: 1/5 18, 2/5 23, 12/5 17 og 18/5 10. Forårstotalerne har fluktueret noget alt efter om den rigtige vejrsituation ramte på det rigtige tidspunkt, men vi har gennemsnitligt set langt flere Lærkefalke i årrækken efter jubilæumsrapporten i 1997. Den gennemsnitlige forårstotal for årene 1973 - 1997 var 33 og for årene 1998 - 2016 ligger gennemsnitstotalen på 71 altså mere end dobbelt op. En så stor fremgang kan ikke forklares med held med vejret. De standardiserede ynglefugletællinger i Sverige viser en signifikant fremgang siden årtusindskiftet og i Finland steg antallet af ynglepar successivt frem til 2008, hvor efter bestanden har været mere stabil. Falsterbo havde i efteråret 2016 den hidtil bedste træksæson med 143 trækkende med en ungfugleandel på 88 %, hvilket tyder på en meget fin ynglesæson. Det bliver spændende at se udviklingen fremover. Mange Lærkefalke gav sig tid til at fouragere på halvøen. 30/4 og 2/5 sås 7 fugle samtidigt fouragerende over Dybesø, hvilket er ny rastrekord. Derudover kan nævnes 3 rastende i Hovvig 14/5.
Et julifund er ikke almindeligt: 9/7 1 fouragerende Nakke By. 4 trækkende blev set i efteråret. 14/8 1, 17/9 1, 26/9 1 og 29/9 1. Der ud over blev enkelt fugle set rastende i Hovvig på datoerne 12/8, 20/9 og 27/9.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 124 1 3 133
Total 12 139 1 3 5 160
MaxRst 7 7 1 1 1 7
Nobs 3 36 1 3 5 48
Ndag 2 12 1 2 5 22
Fænologi 29.. ..30 09.. …. ..29

2017:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (667 / 108) 
Svagt forårstræk klart under middel givetvis på grund af dårligt trækvejr i den tidlige del af træksæsonen.
Foråret kunne kun mønstre 14 trækkende. De blev set på 8 obsdage mellem 31/3 og 18/5. 9 af de trækkende blev set i maj. Dage med mere end 1 trækkende: 31/3 2, 17/4 2, 7/5 4 og 14/5 2.
7 trækkende fugle i efteråret set på lige så mange obsdage mellem 1/9 og 13/10 er flere end normalt.
Var regelmæssig rastgæst i Hovvig i vinterhalvåret. I første halvår en ad. han og i andet halvår max. 2 1k hanner på en dag. Sidste rastobs forår 31/3 Korshage og første efterår 20/9 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 8 4 3 20
Total 22 4 15 3 8 5 6 1 8 72
MaxRst 1 1 1 1 1 1 2 2
Nobs 22 4 15 3 6 5 6 1 7 69
Ndag 9 3 7 2 5 5 4 1 4 40
Fænologi 01.. …. …. …. ..18 01.. …. …. ..21

2017:  Falk sp  Falco non det 
2 observationer af ubestemte falke. 10/9 1 Lærke/Aftenfalk rastende herefter SV i Hovvig og en større kontrastløs Storfalk sås 17/12 flyve mod sydøst fra Skansehage. Den gav ifølge observatøren ikke associationer til Vandrefalk.

Lærke-/Aftenfalk. DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 10

 
Storfalk sp. DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

Rapport 2017

Hønsefugle

af Niels Henrik Valerius


2017:  Agerhøne  Perdix perdix  
Parret på Korshage blev set fra nytår og frem til 22/3, hvorefter de forsvandt. Dermed sluttede en ubrudt forekomst af Agerhøne på Korshage siden 2013.
Til gengæld dukkede der herefter iagttagelser op andre steder på halvøen for første gang siden 2012! En meget aparte observation 3/4 af 2 (par) gående rundt i en villahave i Nykøbing, 11/5 2 Søndervang og 21/6 2 syng Nakke kær. Mere stedfaste og mulige ynglefugle 29/5 2 + 27/6 1 syng Ringholm. Det er et område, som kun sjældent hjemsøges af fuglekiggere, med mindre der er rapporteret Hærfugl på lokaliteten (!), så en eventuel ynglesucces kan sagtens være gået ubemærket hen. Efter 27/6 var der imidlertid ingen observationer af Agerhøns året ud. 10 fugle på ét år er ikke set siden begyndelsen af 90erne. Er det fugle spredt fra Korshage, der er ophav til det hele? I hvert fald intet kendskab til lokale udsætninger.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 2 3 2 4 3 23
MaxRst 2 2 2 2 2 2 2
Nobs 5 1 2 1 2 2 13
Ndag 4 1 2 1 2 2 12
Fænologi 02.. …. …. …. …. ..27

2017:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 51/54, 4/5)
5 fugle fordelt på 4 observationer hørt på et år er langt over de senere års gennemsnit. Ingen hørtes mere end en enkelt dag: 20/5 1 hørt trække over Rørvig omkring midnat (JSp), 18/6 2 Nakke Syd (EVR), 12/7 1 Nørrevang (PEL, KES) og 24/8 1 Hovvig (EVR).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 1 1 5
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 1 1 1 1 4
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 20.. …. …. ..24

2017:  Kongefasan  Syrmaticus reeveslii  
16/12 1 Nakke Syd.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 16

2017:  Fasan  Phasianus colchicus  
Yderligere kraftig stigning i antallet af indtastede observationer (334 mod sidste år 302 og tidligere års <180), øget antal lokaliteter (22) og antal af rapportører (20).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 41 20 71 81 72 18 9 21 32 34 48 26 473
MaxRst 3 2 2 5 5 2 3 5 3 3 4 3 5
Nobs 31 17 54 45 47 16 7 14 24 24 32 22 333
Ndag 21 13 27 27 26 14 6 13 16 18 22 15 218
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Registreret regelmæssigt i Hovvig fra 5/3 og året ud. Op til 4 fugle hørt og familie med 1k primo august. Er registreret i Flyndersø 7 gange mellem 28/3 og 20/10, og den kan meget vel også have ynglet her i 2017. 2 hørt nattrækkende over Rørvig 16/3 og 1/4. En enkelt fugl rastede i Rørvig Bugt 5/8 og 31/10.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 15 35 50 39 24 84 68 20 12 4 351
MaxRst 3 4 4 4 3 4 3 2 2 1 4
Nobs 12 23 32 27 17 60 51 18 11 4 255
Ndag 11 15 23 21 13 26 28 11 9 4 161
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  (53+, 48, 1)
Ét fund af en fugl fouragerende på mudderflade i sivkant i regnvejr: 8/8 - 9/9 1 1k rast Hovvig (AF m.fl.).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08..09

2017:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Op til 4 fugle set Hovvig fra 16/3 til 13/10. Et enkelt ynglefund. Set 3 gange i gadekæret i Nakke By, men ikke ynglefund her. 1 fugl set 2/6 Slettemose.
Hørt trækkende i Rørvig 1/4.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 29 48 54 57 26 47 40 5 306
MaxRst 2 3 2 4 2 4 4 2 4
Nobs 24 32 43 41 24 37 29 4 234
Ndag 12 21 26 26 17 23 19 4 148
Fænologi 16.. …. …. …. …. …. …. ..13

2017:  Blishøne  Fulica atra  
Rasttal i Hovvig

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
2 6 40 40 40 44 35 40 25 5 8 5

Et nærmest totalt sammenbrud i bestanden af rastende Blishøns i Hovvig. Tidligere års dagstotaler på over 600 henover sommeren er afløst af et maxtal for året på 44, så Dybesø nu synes at være vort bedste raststed for Blishøne med højeste dagstotal på 70 i november. Forurening, fødemangel eller? Sikre ynglefund fra Hovvig, Nakke Kær og Dybesø.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 406 174 515 504 613 714 353 523 346 410 399 114 5071
MaxRst 56 40 42 40 40 44 35 40 25 49 70 42 70
Nobs 19 18 56 28 37 29 29 47 36 27 37 19 382
Ndag 13 13 24 20 21 22 21 26 23 16 21 13 233
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Trane  Grus grus  (23, 14.816, 555)
Et meget gennemsnitligt år med 544 forårstrækkende fugle, men i modsætning til de seneste tre år ingen observationer fra efteråret. De tidligste fugle også i lighed med tidligere år primo marts 3/3. Største trækdag 12/3 341 Ø. Herefter kun spredte trækdage gennem hele april og frem til 18/5. Årets sidste rastede i Hovvig 11/6.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 384 18 121 523
Total 392 22 125 1 540
MaxRst 4 4 4 1 4
Nobs 30 6 11 1 48
Ndag 12 4 6 1 23
Fænologi 03.. …. …. ..11

Rapport 2017

Vadefugle

af Jørgen Bech


2017:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Ingen vinter. Første fugl ankom 3/2 Skansehage, der også havde den sidste 17/11.
Som vanligt mindre nok lokalt præget forårstræk 28/3 – 12/5 i alt 29. Derimod et fint, veldefineret, vestgående efterårstræk 20/6 – 29/8 (13/10) på i alt 761. Hovedtrækket i juli (227) og august (529). To store dage 19/7 164 V og især 21/8 431 V Korshage (hvilket lige netop slår en meget gammel trækrekord 24/7 1976 430). Hustagsparrene fra Korshage - Flyndersø havde sikker ynglesucces med i hvert fald 2 1k + 1 1k. Også 1 par med 2 pull fra foldene syd for Nakke Skov. Der var stationære fugle i yngletiden ved Slettemose. Mere usikkert eventuelt yngleresultat ved Ringholm, Nakke Syd og Rørvig Bugt.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 1 17 3 227 529 2 790
Total 14 157 137 123 85 276 561 4 11 26 1394
MaxRst 5 6 5 5 4 3 5 2 3 2 6
Nobs 9 74 70 60 49 37 32 3 8 17 359
Ndag 8 26 26 30 24 20 14 2 4 6 160
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..17

2017:  Klyde  Recurvirostra avosetta (9, 929, 5)
Billedet og antallet af fugle meget tæt på identisk med de foregående 5 år. Dukkede op i Hovvig 23/4 2, der 29/4 var blevet til 4. I maj – juni blev der set 1 – 2 fugle på flere datoer. 6/7 igen 4, 20/7 3 og det sluttede 23/7 1. Om det er samme 4 fugle, der roterede rundt, er jo usikkert, men godt med gengangere er sandsynligt. En af de meget få på træk 7/5 1 SØ Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 12 6 9 11 38
MaxRst 4 2 2 4 4
Nobs 4 4 6 4 18
Ndag 2 4 5 3 14
Fænologi 23.. …. …. ..23

2017:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius   (1, 359, 7)
To trækkende 1/5 1 Ø og 5/5 1 Ø Korshage var eneste uden for Hovvig.
I Hovvig en rekord tidlig ankomst dato 20/3 2 ad rast. Næste observation mere normale 15/4. I Hovvig genetablering af det kendte par, der indledte display i maj og ultimo juni optrådte med 1k (25/6 1 og 29/6 2), der må tilskrives dette lokale ynglepar. Arten ses sommeren igennem. Ud over de 4 lokale fugle kan man kun med sikkerhed identificere 1 yderligere fra Hovvig. Sidste dato 9/9.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 3 9 20 28 35 9 106
MaxRst 2 2 3 3 4 4 3 4
Nobs 1 2 5 11 14 21 5 59
Ndag 1 2 5 8 7 12 3 38
Fænologi 20.. …. …. …. …. …. ..09

2017:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Ingen vinterfund. Ankom 23/2 2 Skansehage. Den sidste også herfra 22/10. Kun enkelte tilfældige på forårstræk (8). Efterårstræk 9/8 – 5/10 i alt 84 fra august (55) og ind i september (24). Største trækdag 28/8 33 V Korshage og i samme periode største rast 27/8 41 Hovvig. Skansehages top var tidligere med 26/7 11 rast.
Det primære yngleområde er fra Plantagekysten til nordkysten af Korshage. Minimum 4 par (1 par Korshage, 2 par Flyndersø, 1 par Plantagekyst) og meget opmuntrende lykkedes det at få gevinst trods færdsel og løse hunde. 26/5 var der 2 ad med 4 pull på Plantagekysten og 27/5 2 pull ved Dybesøkysten. Sandsynligt par ved Slettemose. Skansehage usikkert.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 6 55 24 5 92
Total 4 79 26 53 26 85 483 185 11 952
MaxRst 2 8 3 6 7 11 41 20 2 41
Nobs 2 38 18 27 14 31 63 40 6 239
Ndag 2 20 13 19 13 22 24 19 5 137
Fænologi 23.. …. …. …. …. …. …. …. ..22

2017:  Pomeransfugl  Charadrius morinellus (0, 24/26, 1/1)
14/5 1 Ø Korshage (SA, EVR). Trak højt og hurtigt. Ingen kald. Bestemt på størrelse og jizz. Undersiden gråbeige, hvilket svarer til en ikke udfarvet fugl. Det er 4. år i træk på Rørvighalvøen.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 14

2017:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
2/1 29 ovf Korshage var sidste optræden af Korshage flokken fra december. Herefter et forår der fraset enkelte individer var helt uden rast. I alt 29 noteret på træk med flest 17/4 22 Ø Korshage.
Efterårstræk i alt 740, der med enkelte forløbere fra 30/6 kom i gang medio august. 214 trak i august med 28/8 55 V Korshage. Flest trak i november (356), hvor Skandinavien rømmes for vinteren, næsten alle fra den største dag 5/11 328 V overvejende Plantagekysten. Rastflokke fra 11/8 40 Nørrevang. Top 24/9 og 27/9 800 rast Hovvig, senere 8/10 500 og 24/11 545 ligeledes Hovvig. I december var den klassiske Korshage flok tilbage, der ofte står på østlige Flyndersø: 2/12 – 31/12 op til 82 meldt rastende.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 24 3 2 214 26 92 356 50 769
Total 31 3 24 3 2 1 1080 5949 2560 1961 1089 12703
MaxRst 29 1 1 110 800 500 545 82 800
Nobs 2 3 3 2 1 1 63 50 26 26 27 204
Ndag 2 3 3 2 1 1 24 26 15 11 19 107
Fænologi 02..21 08.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
En enkelt vinterfugl 4/1 og 15/1 1 rast Skansehage. Dukkede siden op på nedtrækket 28/7 1 i Hovvig. Lille efterårstræk med i alt 60, næsten alle i august (54) med eneste lidt fornuftige dag 22/8 31 V Korshage. Udpræget fravær af 1 k, idet der kun ses 12 i september – november med den sidste 5/11 1 V Korshage.
Også på østsiden af fjorden ved Halsnæs sløjt med 1k, men til gengæld endnu engang rigtigt mange fugle i adulttrækket i august (f.eks. 5/8 563!). En voldsom kontrast til Korshage. Mange af disse fugle må forsvinde SV ned i Isefjorden, men klart nok kunne forskellen reduceres, hvis vi havde en bedre dækning af vadefugletrækket.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 54 3 2 60
Total 2 4 75 7 3 2 93
MaxRst 1 1 3 2 3
Nobs 2 4 32 5 3 2 48
Ndag 2 2 15 4 3 2 28
Fænologi 04..15 28.. …. …. …. ..05

2017:  Vibe  Vanellus vanellus  
Vinter 1/1 1 Skansehage og 2/1 1 Hovvig. Herefter ikke før ankomst 17/2 3 V Nørrevang. Trak igennem i 2. halvdel af februar – 1. halvdel af marts. Forårstræk i alt 235, heraf 131 i februar og 86 i marts og i samme periode en enkelt større, kortvarigt rast 7/3 - 8/3 380 Hovvig. Optræder stort set ikke på efterårstræk, men det er her de større flokke bygger op primært i Hovvig med månedsmaksimum juni: 110, juli: 232, aug: 345, sep: 930 (set 18/9), okt: 510 og nov: 200. Den 26/11 var 149 i behold i Hovvig, men siden var alle væk fraset 22/12 – 27/12 2 Hovvig.
Arten har jo på nogle årtier mistet 4/5 af sin bestand i landet. Lige til rødlistning! Status for ynglefugle: Langesø Mose 2 par. Flyndersø 2 par (rugende). Hovvig måske 6 par (her er set 1k fugle medio juni). Nakke Skov: 1 par m 3 store pull, foldene syd for skoven. Slettemose 2 – 3 par. Nørrevang: nogle par indtil markerne lukkede. Ringholm 1 par med pull.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 131 86 1 17 7 2 244
Total 3 386 1907 345 411 1525 2232 7120 13628 5701 2758 5 36021
MaxRst 2 58 380 18 20 110 232 345 930 510 200 2 930
Nobs 2 21 91 67 74 64 57 87 67 43 41 3 617
Ndag 2 10 30 27 29 28 24 29 29 22 17 2 249
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2017:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
23/2 12 rast Skansehage. En af de pludselige vinterflokke. Et bud er, at det er vinterfugle fra den svenske vestkyst, der er brudt op og på transit mod f.eks. Vadehavet. Arten dukkede op igen på nedtrækket 29/7 med 2 rast Hovvig. Et meget lille efterår. Trækket i alt 31, alle fra august og båret af 7/8 25 V Korshage. Minimale rast, der ikke oversteg de 3 i Hovvig 30/7 – 31/7. Kun 4 - 6 1k (sep. – okt.) med sidste 28/10 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 31
Total 12 17 38 4 2 73
MaxRst 12 3 1 2 1 12
Nobs 1 8 13 3 2 27
Ndag 1 3 11 3 2 20
Fænologi 23 29.. …. …. ..28

2017:  Sandløber  Calidris alba  
Vinterfuglene fra december ved Plantagekysten sås fortsat i januar med op til 6/1 12 og frem til 27/1 8. Også en enkelt 4/1 Skansehage.
Næste fund var overraskende midt juni 13/6 3 rast Korshage (JR), foto viser 1 fugl i fuld sdr og 2 i tidlig odr.
Første fra returtrækket var 10/8 2 rast Korshage. I alt 15 trækkende alle i august med stort set kun 29/8 14 SV Plantagekysten. Senere årets største rast 5/9 22 Plantagekysten og 5/10 13 rast Korshage. Færre fugle ind i vinteren end sidste år. Ved Plantagekysten få fugle fra medio november frem til 27/12 6 og Korshage 29/12 5.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 15
Total 58 3 17 22 33 16 24 173
MaxRst 12 3 2 22 13 4 6 22
Nobs 9 1 3 1 11 11 5 41
Ndag 8 1 3 1 5 7 3 28
Fænologi 04..27 13 10.. …. …. …. ..29

2017:  Dværgryle  Calidris minuta (101, 1284, 23)
Sås først fra returtrækket, hvor den dukkede op 27/7 2 ad sdr rast Hovvig. Sammenlignet med de andre arktiske vadere med de generelt meget få 1k fugle var der en relativt god tilgang af 1k Dværgryler. Unge fugle dukkede op 3/9 2 rast Hovvig, og arten var stationær med 1 – 2 fugle frem til 26/9, dog 13/9 – 15/9 3 og 18/9 4. Yderligere tilgang 28/9 9, faldende til 30/9 6 og 1/10 – 3/10 4. Endelig den sidste 12/10 1. Der blev også set 4 1k på Korshage i september. Årets resultat blev således 2 ad + omkring 21 1k.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 74 14 90
MaxRst 2 9 4 9
Nobs 1 32 6 39
Ndag 1 19 4 24
Fænologi 27 03.. ..12

2017:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 415, 11)
Foråret udgøres af én fugl 18/5 1 SØ Korshage. Altså igen et minimalt forår.
Det blev der kompenseret lidt for med et ganske fornuftigt efterår. Alle var fra Hovvig: 28/7 – 31/7 op til 4, 4/8 – 8/8 op til 3, 17/8 – 29/8 1, herefter 30/8 – 3/9 2 og sidste 4/9 1.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 15 34 5 55
MaxRst 4 3 2 4
Nobs 1 8 23 4 36
Ndag 1 4 12 3 20
Fænologi 18 28.. …. ..04

2017:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1848, 29)
Dukkede op på nedtrækket med første gamle fugle 15/7 1 rast og derefter 17/7 9 rast Hovvig (årets største flok). I Hovvig blev set nogle få fugle frem til 30/7, oftest 1 – 3, 21/7 dog 5. Herefter ingen fugle før 9/8 2 SV Hovvig, der sammen med 13/8 1 ad V Korshage udgjorde de 3 fra trækket. Også en enkelt fra Flyndersø 10/8 1 ad rast. Sidste del var 22/8 – 26/8 1 ad rast Hovvig, 25/8 3 rast Korshage samt 30/8 2 1k og igen 6/9 2 1k rast Hovvig. Tilgangen af denne art svinger meget, men det var et år med få adulte og kun 4 juvenile fugle.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 23 12 2 37
MaxRst 9 3 2 9
Nobs 7 8 1 16
Ndag 7 8 1 16
Fænologi 15.. …. ..06

2017:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 258, 27)
Følger sine egne regler og deltog ikke i det generelt ringe ryleår. Fravær af is giver sjældent vinterfugle, men den optrådte fint på trækket medio oktober – primo november. Næsten alle fra Korshage: 5/10 4 V, 8/10 5 V + 2 rast, 13/10 3 V + 1 rast, 25/10 – 28/10 1 siden 2 rast, 29/10 8 rast, 30/10 1 V + 3 rast og sidste og eneste uden for Korshage 3/11 3 rast/SV Skansehage. Trækandel således 16. Dertil i hvert fald 11 rastende.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 3 16
Total 33 3 36
MaxRst 8 8
Nobs 13 1 14
Ndag 9 1 10
Fænologi 05.. ..03

2017:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Historisk bundrekord på træk, få på rast, og den sluttede året allerede 17/10.
Vinterfuglene leverede årets største rast allerede 5/1 77 Skansehage. Faldt siden til 22/2 – 23/2 12 og sidste 22/3 1 Hovvig. Helt typisk de forsvinder senest i løbet af marts. Spørgsmålet er så, hvor de flyver hen (ud over vestpå ifølge tidligere træktal). Eneste egentlige forårsfugle var 30/5 2 rast Hovvig – to af de sent optrækkende, arktiske ryler.
Efteråret blev virkeligt sløjt. Et træk på kun 178 fugle er uhørt lavt. Rasttal i Hovvig op til 22/7 46 og 30/8 41. Meget få i oktober og allerede 17/10 sluttede artens 2017 med en enkelt på Korshage. Ikke tvivl om et skidt yngleår med få 1k, men det er svært at forklare, hvordan den kunne falde så dybt.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 90 25 67 184
Total 166 24 1 2 3 416 544 346 95 1597
MaxRst 77 12 1 2 1 46 41 40 5 77
Nobs 8 2 1 1 3 44 87 49 19 214
Ndag 6 2 1 1 3 25 26 23 10 97
Fænologi 04.. …. ..22 30.. …. …. …. …. ..17

2017:  Brushane  Philomachus pugnax  
Denne art havde et usædvanligt forår inklusive en ny trækrekord. Kom normalt fra 30/3 3 rast Hovvig fulgt af vanlige få fugle. Siden kom der imidlertid betydeligt større, exceptionelt høje forårstal: 30/4 14, 1/5 16 og 6/5 30 rast Hovvig. I samme periode et forårstræk på 57 alle fra Korshage 1/5 – 14/5 især med dagene 1/5 27 Ø og 14/5 24 Ø. Det er rekord for foråret, hvor arten normalt stort set ikke registreres på træk. Vejrforholdene i perioden var præget af ustabilt vejr og friske vinde fra Ø, siden NØ på flere dage.
Efteråret forløb ganske normalt. Første fugle nede 9/6 2 rast Hovvig. Der var siden rastende Brushøns i mindre tal i Hovvig i en lang periode frem til ultimo september. Blev næsten rapporteret dagligt mellem 1 og 5 fugle, enkelte dage højere (op til 23/7 13) frem til primo september, hvor der kom en tydelig kulmination med 8/9 19 og 9/9 28. Herefter tyndede det gradvist ud frem til den sidste fugl 15/10.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 57 4 61
Total 3 19 107 41 113 209 362 6 860
MaxRst 3 14 30 4 13 9 28 2 30
Nobs 1 4 10 18 36 71 59 5 204
Ndag 1 3 7 13 20 29 27 4 104
Fænologi 30.. …. …. …. …. …. …. ..15

2017:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 294, 10)
Efter 4 flotte år blev det et lidt afdæmpet 2017. Alle observationer er fra kerne-lokaliteten Flyndersø.
Første halvår: 1/1 – 2/1 1 og 31/3 2.
Andet halvår: 20/10 4, 6/11 2 og 30/11 1. I det sene efterår var det varmt og meget vådt. Der kom ikke en vejrsituation med et potentielt kuldeindryk nordfra, og artens habitat var noget reduceret af høj vandstand.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 4 3 11
MaxRst 1 2 4 2 4
Nobs 2 1 1 2 6
Ndag 2 1 1 2 6
Fænologi 01..02 31 20.. ..30

2017:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Arten er knyttet til 2 lokaliteter og fremviser en typisk årscyklus for et år med kort, sent indsættende vinter. 1/1 11 rast Flyndersø, men 6/1 – 21/3 var de helt væk. Markant tilbage 29/3 22 rast Hovvig. 15/4 25 rast + 26 NØ Hovvig, hvor sidste var eneste træk. I efteråret lidt større, typisk opflyvende flokke i Hovvig fra 23/7 14 til flest 12/9 26. I Flyndersø viste et par systematiske tramp 6/11 25 og 30/11 41 rast.
Ynglefugle: I Flyndersø igen 1 par med 1 spillende han fra 4/4 til 24/6. Ganske interessant er 24/6 1 spillende han Hovvig. Kun denne dag, så indtil videre kan arten ikke regnes som ynglefugl her.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 2 28
Total 16 49 80 9 4 143 398 271 34 215 12 1231
MaxRst 11 22 25 2 1 17 23 26 8 41 6 41
Nobs 3 6 10 7 4 31 86 43 13 22 3 228
Ndag 3 5 6 5 3 16 29 24 8 11 2 112
Fænologi 01..05 22.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..15

2017:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 433, 26)
Fra vinter 6 fugle: 3 Hovvig, 1 Langesø Mose, 1 Plantagen og 1 Rørvig Lyng. Kort periode med forårsfald: 24/3 2 Langesø Mose, 31/3 3 Korshage og 1 Nørrevang, samt 2/4 1 Korshage. Korshagefuglene lettede tidlig morgen langs vejkanter. Fra efteråret 7 fugle sidst 25/11 Korshage.
Ynglefuglebestanden er konsolideret og solid med høj aktivitet især i maj – juni. I Plantageområdet fast spillende fugl Rørvig Lyng og 2 forfølgende hinanden Nakke Lyng. I Korshageområdet 1 fast Langesø Mose/skoven i Paradisdalen, og mindst 1 yderligere i nordlige del, hvor arten bl.a. er trådt op i Korshageskoven 28/5. I Hovvig/Ringholm Skov fast spillende fugl over forvalterboligen og den årligt tilbagevendende med rute nord og syd for nordtårnet. De lange ruter i territorialflugten gør vurderingen svær, men mindst 6 par må være involveret.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 9 2 9 7 2 1 4 39
MaxRst 1 1 3 1 2 3 1 1 2 3
Nobs 4 1 6 2 8 4 2 1 3 31
Ndag 4 1 5 2 6 4 2 1 3 28
Fænologi 05.. …. …. …. …. ..11 28.. …. ..25

2017:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa (10, 99, 1)
Der var slet ingen i 2016, men det blev der rettet op på i 2017:
10/6 1 til rast Hovvig (JS). Fuglen kom ind fra nordøst og gik til rast.
Øvrige: se Islandsk Stor Kobbersneppe.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 24 20 45
MaxRst 1 3 1 3
Nobs 1 12 20 33
Ndag 1 7 11 19
Fænologi 10 01.. ..16

2017:  Isl Stor Kobbersneppe  Limosa limosa islandica  (0, 2/3, 2/4)
1/9 – 6/9 3 rastende Hovvig og 18/9 – 19/10 1 rastende Hovvig. Sidstnævnte set med intervaller, men har nok ofte gemt sig. Der er først anført alder/race på sidste observationsdag – ikke overraskende 1k islandica (JHC). Et flugtfoto fra 24/9 er ligeledes vel foreneligt med islandica. Den langtidsstationære fugl har derved været en Islandsk Stor Kobbersneppe 1k. Også de tre første af disse sene fugle må have været 1k islandica.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 19

2017:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Et meget lille år. Set på nedtrækket 17/7 – 6/9. Træk: 65, de 58 i august med 2/8 25 V som bedste dag. Ingen rast over 6/8 – 7/8 8 rast Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 58 65
Total 17 133 7 157
MaxRst 3 8 1 8
Nobs 12 39 7 58
Ndag 8 15 4 27
Fænologi 17.. …. ..06

2017:  Småspove  Numenius phaeopus  
Forårstrækperiode 22/4 – 18/5. I alt trak 31 med 13 i april og 18 i maj. Flest 30/4 9 Ø Korshage og samme dag også flest rastende med 9 Korshage, 5 Nørrevang og 3 Slettemose, samt 7/5 12 NØ Hovvig. Nedtrækket passerede 1/7 – 25/8. Største flokke i juli fra Plantagekysten (op til 10/7 20) og Korshage – Flyndersø (op til 17/7 23). Efter 27/7 13 rast Korshage ingen dage over 4 fugle. Træk i alt 27 fordelt juli 12 og august 15.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 18 7 15 50
Total 54 28 268 45 395
MaxRst 9 3 23 4 23
Nobs 18 11 38 25 92
Ndag 7 6 20 17 50
Fænologi 22.. ..18 01.. ..25

2017:  Storspove  Numenius arquata  
Som altid svagt repræsenteret på halvøen med mindre man lige rammer et større træk i april eller på returtrækket, og det lykkedes bestemt ikke i år. En enkelt vinterfugl 22/2 1 Ø Korshage, siden minimalt forår 1/4 - 9/5 med kun 11 individer.
Beskedent efterårstræk i alt 69 (juni 22, juli 28 og august 19). Årets største rast kunne ikke skrue sig over 26/6 6 rast Søndervang. Efter 24/8 et tidligt absolut 0 året ud!

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 1 22 28 19 75
Total 1 15 3 29 43 28 119
MaxRst 7 1 6 4 3 7
Nobs 1 8 3 10 14 15 51
Ndag 1 7 2 7 13 10 40
Fænologi 22 01.. …. …. …. ..24

2017:  Sortklire  Tringa erythropus  
Nyt stort Sortklire-år i Hovvig. 29/4 – 17/5 4 fugle i Hovvig i det hastige optræk. Nedtræk fra 8/6 og kort efter var Sortklire næsten kontinuerligt til stede helt frem til sidste fugl 6/11. Kun én fugl uden for Hovvig, der var en af årets 12 trækkende 20/6 1 ad V Korshage. Mange 2-cifrede noteringer i Hovvig – dog aldrig over 28/8 17. Top i juni og større top i august – september. Mod sædvane er bruttoregistreringerne af Sortklire i hele 2017 lidt højere end Hvidklire (656 mod 632, begge renset for daggengangere). Hvidklire fylder jo langt mere i foråret, så der var et stort efterår for Sortklire (bruttotal 652 vs. 553).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 1 2 12
Total 1 3 125 57 171 186 110 4 657
MaxRst 1 2 16 11 17 15 10 2 17
Nobs 1 2 21 18 27 25 19 3 116
Ndag 1 2 19 17 26 25 19 3 112
Fænologi 29.. …. …. …. …. …. …. ..06

2017:  Rødben  Tringa totanus  
Overvintrende gruppe Skansehage/Rørvig Bugt med 5 fugle 1/1, siden 16/2 7 Rørvig Bugt. Var rykket ind på ynglelokaliteterne 28/3 i både Hovvig og Flyndersø. Ynglefugl i Hovvig 3 par, Slettemose 2 par og Flyndersø 1 par. Lidt usikkerhed på antallet af par. Træk forår 4 og efterår 37 med de 23 i august. Traditionelt er der næsten ingen rastende fugle, og højeste notering nåede ikke over 12/8 10 rast Hovvig. Enkelte fugle i vinterområdet året ud.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 11 23 1 2 41
Total 37 39 20 57 57 123 98 163 38 5 5 6 648
MaxRst 4 7 3 8 4 6 9 10 3 1 1 1 10
Nobs 24 15 14 28 39 48 39 76 27 5 5 6 326
Ndag 14 13 10 16 20 28 25 26 13 2 5 6 178
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2017:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Ankom 11/4 1 rast Hovvig. Forårstræk 11 15/4 – 13/5 alle fra nordkysten. 1/5 forårsmax 10 rast, 8/5 8 rast og siden få frem til 22/5, alle Hovvig. Lille hul frem til 5/6 3 Hovvig, der regnes for starten på nedtrækket. Stort set permanent Hvidklire i Hovvig frem til sidste fugle 6/11 3 rast. Tydelig top i august, herunder største rasttal 19/8 34. Efterårstræk i alt 16 fra Korshage. Et fint år omend klart lavere end det store år i 2014 (og som nævnt i 2017 overgået af Sortklire).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 8 11 3 4 29
Total 28 51 65 170 242 58 15 3 632
MaxRst 6 10 11 15 34 14 8 3 34
Nobs 14 19 17 32 55 22 8 1 168
Ndag 11 15 15 28 30 18 8 1 126
Fænologi 11.. …. …. …. …. …. …. ..06

2017:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Bundrekord i vestenvinden omkring primo april, hvor arten normalt har sin markante årlige trækperiode. Udeblev næsten helt med sølle 8 trækkende 31/3 – 18/4. 29/4 kom så lidt sene dryssende i de kolde dage – i alt 7 Ø Korshage. Med en sen 13/5 1 Ø Korshage blev det i alt 16 på forårstræk.
Ankom 23/3 2 rast Nakke Kær, næste 31/3 2 rast Flyndersø. Siden ca. 10 rastende frem til sidste 17/5.
Tilbage fra 6/6 5 Hovvig. Umådeligt stabil i Hovvig med i alt omkring 90 observationsdage frem til den sidste 29/9. Generelt encifrede dagstotaler fraset 27/6, 31/7 og 2/8, der kom op på 11.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 13 1 16
Total 6 25 4 118 146 234 58 591
MaxRst 2 2 2 9 11 11 4 11
Nobs 3 15 3 37 44 86 38 226
Ndag 2 11 3 22 23 30 16 107
Fænologi 23.. …. …. …. …. …. ..29

2017:  Tinksmed  Tringa glareola  
Usædvanligt forår med en trækrekord. Ankom 28/4 1 Flyndersø. Forårstræk 65 med den absolut store dag 1/5 42 Ø Korshage, begge rekorder. Kraftig østenvind og kold, skyet dag, der også havde et usædvanligt træk af Brushøns. Samme 1/5 havde større forårsrast med 20 Hovvig og 6 Flyndersø. 2/5 9 Ø Korshage, siden få trækkende frem til 17/5.
Arten var så næsten væk 1 måned, dog 7/6 4 Hovvig. Nedtræk indledt 19/6 1 Hovvig og herefter kom en lang periode, hvor arten var næsten permanent tilstede i Hovvig. To toppe – ultimo juni til primo juli med op til 29/6 24 og 2/7 33, samt ultimo juli til primo august med årets største forekomster 30/7 32 og 31/7 38. Efter 13/9 11 kun enkelte fugle frem til sidste dag 29/9.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 64 65
Total 4 177 208 562 549 129 1629
MaxRst 2 20 24 38 26 12 38
Nobs 3 36 19 58 99 46 261
Ndag 2 18 12 26 30 22 110
Fænologi 28.. …. …. …. …. ..29

2017:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
Dukkede op 30/4 3 rast Flyndersø, der havde bedste rast i maj 6/5 11 og 9/5 9. Sidste forårsfugl 27/5 1 Dybesøkysten. Igen i perioden 5/7 – 17/9. Flest i august og største rast 18/7 17 rast Hovvig og 25/8 10 rast Skredbjerg.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 50 150 251 8 465
MaxRst 3 11 17 10 1 17
Nobs 2 23 52 89 8 174
Ndag 1 14 22 28 5 70
Fænologi 30.. ..27 05.. …. ..17

2017:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 2020, 6)
Det endte helt nede på 6 Stenvendere i hele 2017! Arten er før faldet dybt, sidst i 2015 med 15 expl. 2017 blev en ægte bundrekord, idet hidtil laveste årsresultat er fra 1994 med 8 expl.
Forårsfugl 15/5 1 rast Flyndersø. Efteråret helt nede på 4: 16/8 1 rast, 25/8 2 rast og 28/8 1 V alle Korshage. Endelig usædvanligt sene 10/12 1 V Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 4 1 6
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 3 1 5
Ndag 1 3 1 5
Fænologi 15 16..28 10

2017:  Thorshane  Phalaropus fulicarius (0, 22/23, 1/1)
31/10 – 3/11 1 1k rast Hovvig (HVR + mange). Det må være ”årets vader”, og det var første gang denne pelagiske art blev set i Hovvig. Der var en klar relation til en langvarig kuling, der 2 dage tidligere sluttede med en regulær nordenstorm, således at observationen må være et ”storm-fald”. Rastede alle 4 dage i samme område i den østlige del af det yderste bassin, hvor den ofte roterede i sine små piruetter i turbulensen omkring nogle sten. Fuglen var i næsten ren vinterdragt med små rester af juvenil dragt på ryggen. Årets eneste svømmesneppe.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 3 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 31.. ..03

Rapport 2017

Mågefugle - Alkefugle

af Stefan Andersen


2017:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus (0, 241, 2)  
Helt svigtende tilgang af 1k Mellemkjover fra Arktis – kun omkring 10 set på landsplan. Samtidig endnu et efterår næsten uden egentlige storme eller dage med kraftige vinde fra det NV-lige hjørne og dermed generelt få observationer af Kjover.
På den baggrund er kun 2 fugle ikke overraskende. Begge beskrives som formodede subad/ad. Den første 5/10 rastende ved Korshage blev set samtidig med Sortbrynet Albatros, som den mobbede (LB, PEL, KR, JS). Observationen var ikke ledsaget af mange detaljer, da fokus naturligt var på Albatrossen. Den anden blev set 27/10 NV Korshage (EVR) på mere end 1 km afstand.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 05..27

2017:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus (18, 1905, 32)  
Årstotalen på 32 ligger væsentligt under de seneste 10 års gennemsnit på 47. Det blev til to observationer fra første halvår fra Korshage: 6/4 1 Ø og 20/6 2 NV. Efterårets træk ved Korshage gav 20 kjover: 6/8 1 NV, 7/8 7 NV, 13/8 1 V, 14/8 1 NV, 20/8 1 V, 22/8 1 NV, 14/9 1 SV, 15/9 2 V, 5/10 2 V, 6/10 2 V og 27/10 1 V. Desuden blev det til 2 trækkende Rørvig Bugt: 29/8 2 S.
I alt 7 rastende fugle: 4/7 1, 1/8 1, 21/8 1, 22/8 1, 14/9 1, 16/9 1 og 6/10 1 alle Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 14 3 5 25
Total 1 2 1 17 5 6 32
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 1 10 4 4 21
Ndag 1 1 1 9 3 3 18
Fænologi 06 20.. …. …. …. ..27

2017:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus (0, 155, 1)  
Som for Mellemkjove et år i Arktis med meget få ungfugle og dermed næsten ingen 1k i efteråret i hele landet (omkring 10 fugle i alt). Derfor kunne året kun lige trække en enkelt observation af Lille Kjove, hvilket er langt under de seneste 10 års gennemsnit på 4 (rekordåret 2007 med 74 observationer er ikke medtaget). Korshage: 6/10 1 ad V (CMG) set på 300 meters afstand i fint medlys.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 06

2017:  Storkjove  Stercorarius skua (0, 251, 35)  
Et godt år for Storkjove. Efterårstrækket på 33 ligger væsentligt over de seneste 10 års gennemsnit på 12. En enkelt observation var fra Dybesø Kysten: 4/10 1 V. Resten fra Korshage: 4/7 1 V, 7/8 1 NV, 1/9 1 V, 15/9 1 NV, 5/10 3 V og 1 NV, 6/10 9 VNV og 1, 8/10 2 NV, 13/10 7 V, 27/10 4 NV og 30/10 1 NV. Endvidere 2 rastende 13/10 Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 29 33
Total 1 1 2 31 35
MaxRst 2 2
Nobs 1 1 2 12 16
Ndag 1 1 2 7 11
Fænologi 04.. …. …. ..30

2017:  Kjove sp  Stercorariinae non det (0, 352, 9)  
Året gav 9 Kjover ved Korshage, der ikke kunne bestemmes på grund af stor afstand/dårligt lys: 4/7 1 V, 7/8 2 NV, 14/9 1 NV, 6/10 1 NV og 1 V, 27/10 1 V og 2 S.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 4 7
Total 2 2 5 9
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 4 7
Ndag 1 1 3 5
Fænologi 04.. ..07 05..27

2017:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus (5, 952, 4)  
Året var helt katastrofalt for Dværgmågen med bare 4 observationer – det laveste i mere end 25 år og langt under de sidste 10 års gennemsnit på 23. Forårstræk: 3/5 1 2k Ø Korshage (EVR) Efterårstræk: 27/10 1 1k NV Korshage (CMG).
Det blev kun til to rastende Dværgmåger 6/5 2 ad Hovvig (EVR).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 3 1 4
MaxRst 2 2
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 03..06 27

2017:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Forårstræk: 4/1 - 21/6 med i alt 228. Største dag blev 31/3 36 Ø Korshage. Efterårstræk: 1/7 - 24/12 med alt 359, største dag 8/7 55 SV Skansehage.
Største antal rastende blev 4/9 720 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 70 51 98 4 45 122 33 91 64 4 587
Total 1370 974 1990 197 163 543 6423 5100 10731 2385 1304 1079 32259
MaxRst 175 210 310 30 10 40 710 560 720 330 130 90 720
Nobs 71 38 71 38 28 46 70 103 77 72 75 66 755
Ndag 29 22 30 26 21 27 28 31 29 28 28 28 327
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Stormmåge  Larus canus  
Forårstræk: 4/1 – 20/6 med i alt 481. Største dag blev 23/4 105 V Korshage.
Efterårstræk: 4/7 - 21/12 med i alt 250, flest 6/10 35 V Korshage.
Største antal rastende 4/11 150 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 8 43 289 112 4 5 21 15 145 41 23 731
Total 484 411 899 417 210 90 36 384 981 714 668 594 5888
MaxRst 125 80 150 21 20 30 9 80 150 120 150 55 150
Nobs 44 30 49 40 39 29 17 38 40 43 39 46 454
Ndag 21 18 29 26 25 22 15 22 20 25 23 25 271
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Sildemåge  Larus fuscus (27, 2898, 200)   
73 af årets 186 observationer er race bestemt til Nordsøsildemåge – intermedius, selv om langt de fleste observationer nok alligevel må tilhøre denne race.
Forårstræk: 15/3 – 26/6 med i alt 19. Største dag blev 26/6 11 ad V Korshage.
De øvrige forårsfugle var alle rastobservationer fra Nørrevang. Største dag blev 22/4 5.
Efterårstræk: 4/7 – 13/10 i alt 107 fra Korshage med markant top 21/8 24 V (7 1k) og 14/9 25 V.
Det blev til 64 rastende fugle mellem17/7 og 14/10 helt overvejende fra Flyndersø og Nørrevang med flest 21/8 12 ad og 4 1k Nørrevang.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 13 1 20 28 16 83
Total 1 11 14 1 29 50 17 123
MaxRst 5 1 4 8 1 8
Nobs 1 7 5 1 9 15 7 45
Ndag 1 5 4 1 7 10 6 34
Fænologi 15.. ..26 01.. …. …. …. ..13

2017:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Forårstræk: 4/1 – 27/6 med i alt 79 alle Korshage. Største dag 14/4 35 V.
Efterårstræk: 4/7 - 9/12 med i alt 125. Største dag 17/11 20 V.
Største antal rastende blev Hovvig: 19/10 3.100 på overnatning, hvilket er langt det højeste antal rastende, vi har på tryk. De fleste af fuglene ankom efter solnedgang, og det er nok yderst begrænset, hvad vi i det hele taget har af tællinger så sent på dagen på denne årstid.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 41 32 11 18 22 48 22 4 204
Total 975 771 793 570 273 278 243 436 485 3566 902 367 9659
MaxRst 120 180 60 38 25 36 36 90 190 3100 260 30 3100
Nobs 77 50 68 53 50 50 59 81 55 73 79 80 775
Ndag 28 21 29 28 25 28 26 31 27 28 27 30 328
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Kaspisk Måge  Larus cachinnans (0, 8/8, 1/1)   
Kaspisk Måge er fortsat ikke nogen hyppig gæst på Rørvighalvøen, men den har nu vist sig 2 år i træk. Det blev således til en enkelt observation i 2017: 14/9 1 1k rastende i Nykøbing tæt på Odsherredvej (JHC). Rastede sammen med en flok af Sølvmåger.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 14

2017:  Gråmåge  Larus hyperboreus (0, 13/14, 1/1)  
Har ikke været set i Rørvig siden 2001. Dejligt come back 24/3 1 2k rastende Plantage Kysten (AH m.fl.). Efterfølgende dage tillige set ved Flyndersø, Korshage og Nørrevang frem til 31/3. Da den blev opdaget fouragerede den på et marsvin kadaver.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 11
MaxRst 1 1
Nobs 11 11
Ndag 8 8
Fænologi 24..31

2017:  Svartbag  Larus marinus  
Forårstræk: 4/1 – 26/6 i alt 45. Største dag blev 23/4 7 V Korshage. Efterårstræk: 4/7 - 24/12 i alt 81, flest 21/8 15 V Korshage.
Største antal rastende blev Nørrevang: 22/4 13.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 11 28 4 10 20 18 22 3 8 126
Total 64 54 178 143 111 103 85 141 134 197 139 87 1436
MaxRst 6 4 11 13 8 5 3 3 9 9 5 4 13
Nobs 42 35 75 56 56 58 49 98 80 102 92 57 800
Ndag 18 19 27 27 28 29 26 31 29 28 28 27 317
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Ride  Rissa tridactyla (1, 48319, 129)  
Totalen på 129 ligger langt under de seneste 10 års gennemsnit på 728. Forårstræk på bare 13 de fleste fra Korshage: 4/1 5 NV (heraf 1 Skansehage), 6/4 2 V, 9/4 1 ad V, 22/4 2, 23/4 1 ad V og 27/6 2 ad V. Efterårstræk 115 fordelt på 16 dage: Første 13/8 og sidste 28/12. Dage med mindst 10 trækkende ved Korshage: 13/10 24 V og 28/10 30 V. Fra Skansehage 29/10 2 N. Rastende fugle: 2/1 1 ad Flyndersø.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 6 2 1 4 70 17 23 128
Total 7 6 2 1 4 70 17 23 130
MaxRst 1 1
Nobs 4 4 1 1 2 12 3 4 31
Ndag 3 4 1 1 1 8 3 3 24
Fænologi 01..04 06..23 27 13.. …. …. …. ..28

2017:  Rovterne  Hydroprogne caspia (0, 41/53, 2/2)   
Rovternen er ikke hyppig gæst på Rørvig halvøen, men 2017 blev tredje år i træk med observationer af Rovterne i Hovvig. 9/8 1 ad SV (JR) og 1/9 1 ad rastende (EVR).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 09.. ..01

2017:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Årets første fugle var 30/3 2 rast Korshage. Forårstræk: 11/4 - 27/6 i alt 55. Største dag blev 20/6 13 V Korshage.
Efterårstræk: 4/7 – 6/10 i alt 742. Flest 13/8 147 V Korshage.
Største antal rastende: 26/8 19 Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 16 22 11 656 69 6 797
Total 2 40 42 55 105 989 202 6 1441
MaxRst 2 4 5 11 12 19 17 19
Nobs 1 15 20 15 36 94 39 2 222
Ndag 1 11 15 12 20 31 24 2 116
Fænologi 30.. …. …. …. …. …. …. ..06

2017:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Ankomst 13/4 5 rast Rørvig Bugt. Forårstræk: 17/4 – 28/6 i alt 256. Største dag blev 13/5 73 Ø Korshage.
Efterårstræk: 4/7 – 15/9 i alt 212, flest 13/8 53 V Korshage.
Største antal rastende: 24/4 36 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 197 33 12 170 30 468
Total 312 358 152 86 386 62 1356
MaxRst 36 19 11 11 12 6 36
Nobs 29 42 38 33 89 19 250
Ndag 14 24 21 19 28 11 117
Fænologi 13.. …. …. …. …. ..19

2017:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Forårstræk: 22/4 – 27/6 i alt 753. Største dag blev 2/5 314 SØ Korshage.
Efterårstræk: 6/8 - 28/8 i alt 34, flest 7/8 12 V Korshage.
Ikke over 10 rastende.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 224 509 20 34 787
Total 224 516 22 1 48 6 817
MaxRst 3 2 1 6 5 6
Nobs 7 14 5 1 12 2 41
Ndag 6 12 5 1 9 2 35
Fænologi 22.. …. …. …. …. ..15

2017:  Havterne  Sterna paradisaea  
Ankomst 11/4 1 rast Rørvig Bugt. Forårstræk: 20/4 - 26/5 i alt 52. Største dag blev 22/4 36 V Korshage.
Efterårstræk: 4/7 – 15/9 i alt 44, flest 4/7 24 V Korshage.
Største antal rastende: 20/4 6 Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 41 9 2 24 12 8 96
Total 56 19 3 25 18 10 131
MaxRst 6 5 1 1 3 1 6
Nobs 10 9 3 2 8 4 36
Ndag 7 8 3 2 6 4 30
Fænologi 11.. …. …. …. …. ..15

2017:  Dværgterne  Sternula albifrons (61, 341, 4)  
Et rimeligt år med 4 observationer er tæt på de sidste 10 års gennemsnit på 5. Tre af observationerne var fra 1. halvår: 19/4 1 Ø efter rast Korshage (SA, EVR), 1/5 1 NØ efter rast Korshage og 23/6 1 rast Hovvig (PG). Én observation fra andet halvår: 28/7 1 S Hovvig (JS).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 2 2 1 1 6
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 2 2 1 1 6
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 19.. …. …. ..28

2017:  Sortterne  Chlidonias niger (5, 289, 3)  
Sortternen optræder i meget svingende antal på Rørvighalvøen. I 2017 blev det til 2 observationer af 3 terner: 7/8 2 N Rørvig Havn (DRN) og 21/8 1 S Korshage (JHC, EVR).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 07..21

2017:  Lomvie  Uria aalge (0, 6451, 81)  
Et par dage ultimo oktober med kraftig vind fra V-NV hev lige tallene for Alkefuglene 2017 op på et rimeligt niveau. Tallene sammenlagt er beskrevet under Alk/Lomvie. Det samlede antal af de bestemte Lomvier blev 81, hvilket er markant under 10 års gennemsnit på 147.
En enkelt sommerobservation: 17/6 1 V Korshage. Andet halvår bød på 74 trækkende Lomvier på 17 observationsdage mellem 4/10 og 23/12 alle fra Korshage med undtagelse af én observation: 4/10 1 V Dybesø Kyst. Kun én dag med over 10: 28/10 24 V. I alt 6 rastende alle Korshage: 14/8 1, 13/10 2, 27/10 2 og 7/11 1. Endelig blev der fundet en død Lomvie 31/10 Skansehage. Dødsårsag ukendt.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 52 14 8 75
Total 1 1 57 15 8 82
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 1 1 17 5 4 28
Ndag 1 1 10 5 4 21
Fænologi 17 14 04.. …. ..23

2017:  Alk  Alca torda (0, 16237, 747)   
Samlet 752 ligger over de seneste 10 års gennemsnit på 539. Den overvejende del af trækket er observationer fra Korshage. Fra første halvår 24 fra Korshage: 4/1 11 V, 5/1 6 Ø, 22/4 1 NV og 27/6 6 V. Andet halvår bød på 613 trækkende Alke fordelt på 32 dage: Første dag 4/7 og sidste dag 24/12. Dage med flere end 50 trækkende Alke alle Korshage: 27/10 57, 28/10 249, 29/10 68, 6/11 58 og 11/11 59.
Der var i alt 110 rastende Alke ved henholdsvis Korshage, Plantage Kysten, Rørvig Bugt, Skansehage og Vesterlyng. 7 fra 1. halvår og 103 fra 2. halvår. Største antal var 12/8 18 Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 1 6 3 8 430 138 34 637
Total 24 1 6 3 42 443 186 42 747
MaxRst 2 18 4 9 6 18
Nobs 8 1 1 1 8 28 25 9 81
Ndag 7 1 1 1 7 15 15 7 54
Fænologi 04..17 22 27.. …. ..28 04.. …. ..29

2017:  Lomvie/Alk  Uria aalge/Alca torda  
Fra første halvår 11: 4/1 6, 12/1 1, 17/1 2 og 17/6 2 alle Korshage. Træk andet halvår i alt 379 Korshage fordelt på 29 dage mellem 4/7 og 26/12. Dage med flere end 50 trækkende fugle: 28/10 64 og 11/11 55. Rastende alle Korshage 4: 16/1 3 og 1/11 1
Bestemmelsen af alkefuglene afhænger meget af afstand og vejrforhold, og det er derfor naturligt, at en del alkefugle ikke kan bestemmes.
Gruppen Lomvie/Alk i forhold til det samlede antal alkefugle svinger derfor fra år til år, hvilket ses af tabellen nedenfor. For Tejst skal bemærkes, at antallet er relativt overvurderet med artens mere lokale rast og kortere flyvedistancer. Af tabellen ses, at der i 2017 er en meget stor andel af Alkefuglene, der er blevet bestemt.
Trækkende og rastende alkefugle 2013 - 2017:

LomvieAlkTejstSøkongeLundeLomvie/AlkTotal% ubest.
2017817476331394128930,6
2016190771111301364232858,6
20152801335138921799342552,5
201493149663037261760,3
20138027170301008136274,0

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 2 8 2 205 44 6 274
Total 10 2 8 2 205 45 11 283
MaxRst 3 1 5 5
Nobs 3 1 1 2 17 5 5 34
Ndag 3 1 1 1 8 3 3 20
Fænologi 04..16 17.. ..04 14.. …. …. ..29

2017:  Tejst  Cepphus grylle (46, 3055, 63)  
Årets total blev 64 noget under 10 års gennemsnit på 102. Forårstræk i alt 4 dage alle Korshage: 11/4 3, 21/4 1 NV, 22/4 1 NV og 6/5 1 NV. Rastende: ingen.
Efterårstræk 7/7 – 9/12 på 19 dage med i alt 41 alle Korshage. Største dag 11/11 9 V Korshage.
Rastende fugle i andet halvår: 16 fordelt over 10 observationsdage ved Korshage, Nakke Hage, Skansehage og Vesterlyng. En usædvanlig observation, der indskriver fuglen på Hovvigs lange artsliste: 29/8 1 1k trk/rast Hovvig – fuglen kom nordfra i regnfuldt vejr og smed sig ved dæmningen mod fjorden (på ferskvandssiden!).
Kunne ses også i sammenhæng med 2 observationer af Tejste ud for Nakke Hage: 5/11 2 vdr rast og 19/12 4 vdr rst. Fraset en enkelt observation fra 17/1 2012 er det de eneste Tejste vi har decideret inden fjords, men det er en lokalitet, der sjældent efterses.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 1 4 1 19 15 1 47
Total 5 1 2 4 2 21 19 9 63
MaxRst 1 1 2 2 4 4
Nobs 3 1 2 4 2 10 8 5 35
Ndag 3 1 1 4 2 7 7 4 29
Fænologi 11.. ..06 04.. …. …. …. …. ..19

2017:  Søkonge  Alle alle (0, 2812, 4)   
Det blev til 3 observationer fra Korshage alle i efteråret, hvilket er langt fra 10 års gennemsnit på 10. 30/10 1 Ø (JST), 6/11 1 V (JB) og 11/11 2 V (RF). Årets observationer ligger markant under de sidste 10 års gennemsnit på 49.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 4
Total 1 3 4
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 30.. ..11

2017:  Lunde  Fratercula arctica (0, 82, 1)  
En ikke helt årlig gæst i Rørvig. 8/11 10:57 1 Plantage Kysten set ud for Telegrafvej, hvor den landede og rastede kortvarigt for herefter at fortsætte NØ (JHC). Alle væsentlige dragt detaljer set.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

Rapport 2017

Duer - Spætter

af Niels Henrik Valerius


2017:  Klippedue  Columba livia  
+

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 15 9 4 32
MaxRst 2 15 5 3 15
Nobs 3 1 4 2 10
Ndag 3 1 4 2 10
Fænologi 04..