Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2018:and

Rapport 2018

Andefugle


2018: Vandfugle Hovvig 2018 (udvalgte arter)

Største rasttal pr. måned (komplet tabel: Se Hovvig 2018 rast vandfugle)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Lille Lappedykker 4 4 2 4 5 7 14 8 5 1
Toppet Lappedykker 3 2 6 30 22 24 7 6 2 1
Gråstrubet Lappedykker 5 6 1 2
Skarv 30 140 192 185 300 450 750 650 400 160 55 2
Rørdrum 1 1
Sølvhejre 2 1 2 2 2 7 2
Fiskehejre 2 1 9 7 11 23 51 34 30 14 11 8
Skestork 5 1
Knopsvane 64 26 41 80 144 198 141 128 9 9 7 7
Pibesvane 2
Sangsvane 71 9 20 2 13 92 89
Sædgås
Kortnæbbet Gås 2
Blisgås 11 3 55
Grågås 365 330 400 75 1090 1200 1200 2500 1300 670 150 450
Canadagås 2 12 5 19 1 48 48 2 25 25
Bramgås 1600 1100 1000 2000 1 1 550 2200 2700
Gravand 42 36 32 44 49 82 65 19 11 17 7 4
Pibeand 198 80 174 118 12 27 25 59 200 53 75 195
Knarand 9 2 12 32 40 64 8 11 9 14
Krikand 134 78 95 185 113 283 410 580 466 525 630 670
Gråand 135 175 64 64 50 70 140 140 75 160 95 300
Spidsand 1 3 1 2 1 17 21 1
Atlingand 3 3 1 1
Skeand 2 4 6 58 38 72 13 87 53 28 2 2
Taffeland 36 16 28 22 20 13 4 4 1 1 2 2
Troldand 690 150 130 120 35 30 17 3 3 32 7 7
Bjergand 2200 1100 1 7 2 2 109 500
Sortand 1 2 1
Hvinand 400 187 320 1200 75 98 50 15 7 2 7 13
Lille Skallesluger 6 9 11 2 2 1
Top Skallesluger 22 2 8 66 38 9 4 1 1 2
Stor Skallesluger 22 3 52 3 0 0 0 0 0 0 3 10
Vandrikse 1 1 1 4 3 3 3 2 2 2 4 1
Grønbenet Rørhøne 1 2 3 3 2 1 1
Blishøne 15 5 140 80 130 170 30 25
Trane 38
Strandskade 4 5 3 5 9 17 27
Klyde 3 3 18 36 9 13 15
Lille Præstekrave 3 4 3 4 2
Stor Præstekrave 6 3 17 281 75 1
Hjejle 70 2 26 210 1300 1250 1400 35
Strandhjejle 1 6 6 4
Vibe 6 8 40 30 20 120 340 500 710 410 800 80
Islandsk Ryle 38 15
Sandløber 2 4
Dværgryle 2 8 13 2
Temmicksryle 16 2 1
Krumnæbbet Ryle 16 8 3
Almindelig Ryle 9 152 240 170 68 16 3
Kærløber 1 2 1
Brushane 30 28 9 20 34 18 1
Enkeltbekkasin
Dobbeltbekkasin 2 5 1 2 5 4 5 1 1
Skovsneppe 3 2
Stor Kobbersneppe
Lille Kobbersneppe 2 6 1
Småspove 15 1
Storspove 1 1 1 7 18 16
Sortklire 5 39 11 29 34 9
Rødben 3 6 11 18 16 14 3 1
Hvidklire 4 4 41 67 36 52 7 1
Svaleklire 1 4 9 8 5 2
Tinksmed 9 18 29 51 20 5
Mudderklire 5 2 2 30 21 3
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Hovvig 2018 rast vandfugle


2018:  Knopsvane  Cygnus olor  
Tørken sendte i efteråret antallet af rastende Knopsvaner ned på et niveau, som vi skal tilbage til 2008 for at finde dårligere.
Træk første halvår: 25/1 – 18/6 i alt 64.
Træk andet halvår: 19/7 – 28/12 i alt 14.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 7/6 198):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
64 26 41 80 144 198 141 128 9 9 7 7

Største rasttal uden for Hovvig 13/2 117 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 12 8 17 16 1 1 4 2 2 5 78
Total 1908 1708 1282 1408 2385 3780 3396 1031 104 33 195 851 18081
MaxRst 93 117 77 80 144 198 141 128 41 9 33 96 198
Nobs 64 66 61 50 38 27 34 31 19 13 26 41 470
Ndag 30 27 29 30 29 26 29 30 18 11 20 27 306
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Den kedelige nedadgående tendens fortsætter. Det blev kun til 27 fugle i 2018, hvilket er en af de laveste årstotaler vi nogensinde har registreret.
Nedturen var især markant for de rastende Pibesvaner i Hovvig. Den nedadgående trend fra 2016 fortsatte med ny bundrekord i nyere tid. Kun 5 rastende Pibesvaner: 9/10 - 10/10 2, 22/10 2 og 28/10 1. Vi skal tilbage til 1995 for at finde samme lave niveau.
Forårstræk: 26/3 1 Dybesø, 27/3 1 Flyndersø og 1 Hovvig samt 2/4 16 Korshage - i alt 19.
Efterårstræk: 26/10 3 SV Hovvig.
DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 16 3 22
Total 3 16 10 29
MaxRst 2 2
Nobs 3 1 5 9
Ndag 2 1 5 8
Fænologi 26.. ..02 09..28

2018:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
2018 blev et godt år for Sangsvane. Med 1459 lå trækket i første halvår markant over 10 års gennemsnittet (2008 - 2017) på 923, og der var ikke mindre end fem dage med over 100 trækkende. Træk første halvår: i alt 1459. Startede tidligt med bevægelse i januar – februar, men gik i stå da kulden kom igen. En kølig vinterlig marts udskød trækkulminationen til ultimo marts – primo april, hvor i alt 1194 blev set. I figuren sammenlignes fordelingen pr. tredjedel måned af forårstrækkets hovedperiode for de seneste ti foregående år (gennemsnitsværdi) med fordelingen i 2018.

Dage med over 100 trækkende: 24/3 131, 25/3 162, 26/3 143, 2/4 353 og 4/4 134. En enkelt lille flok efternølere 8/5 3 Ø var forårets sidste og eneste obs efter 9/4.
Meget få rastende i første halvår. Flest 22/3 29 Nakke Syd.
Træk andet halvår: 19/10 – 30/12 i alt 225. Højeste dagstotal 26/11 30.
Fra ultimo november sås rastende fugle i lidt større antal især i Hovvigområdet. Flest i december med 14/12 103 og 22/12 144 Ringholm.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 179 47 655 575 3 41 106 78 1684
Total 376 186 798 581 3 72 378 1319 3713
MaxRst 19 25 28 4 13 92 144 144
Nobs 42 26 68 34 1 11 28 46 256
Ndag 25 16 24 9 1 8 12 25 120
Fænologi 01.. …. …. …. ..08 19.. …. ..31

2018:  Svane sp  Cygnus non det  
Træk første halvår: 2/1 – 21/1 18 og 26/3 8 (Pibesvane/Sangsvane) i alt 26.
Træk andet halvår: 24/10 – 28/12 i alt 22.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 11 8 3 40
Total 18 11 8 3 40
MaxRst
Nobs 5 3 3 1 12
Ndag 3 3 3 1 10
Fænologi 02..21 24.. …. ..28

2018:  Tajgasædgås  Anser fabalis (72, 7639, 70)  
Træk første halvår: 6/1 – 15/3 i alt 59, hvilket er langt under de 10 års gennemsnit (2008 -2017) på 191. Bedste dag 14/3 35 Ø Langesø Mose.
Træk andet halvår: Blot 22/12 10 SV Hovvig.
Årets eneste rastende blev set Søndervang 15/3.

29-11-2023 LB: NB ingen obs hverken i RF- eller DOFbasen?

DOFBasen:2018 (Tajgasædgås)

DOFBasen:2018 (Sædgås sp)


2018:  Tundrasædgås  Anser serrirostris rossicus (0, 9/19, 1/1) 
Kun én observation i år: 3/3 1 rastende Søndervang. Har nu fået artsstatus.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 03

2018:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus (0, 593, 102) 
Det blev igen i år et godt år for Kortnæbbet Gås med ny dagsrekord og sæsonrekord for efterårstrækket.
Træk første halvår: 23/1 1 SV Hovvig.
Træk andet halvår: 25/9 2 V Korshage, 3/10 55 V (3 flokke) Korshage og 16/11 30 V Rørvig By - i alt 87.
Årets rastobservationer var 28/3 2 Hovvig og 11 Nørrevang samt 26/10 – 27/10 1 Søndervang.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 55 30 88
Total 1 11 2 57 30 101
MaxRst 11 1 11
Nobs 1 1 1 5 1 9
Ndag 1 1 1 3 1 7
Fænologi 23 28 25.. …. ..16

2018:  Blisgås  Anser albifrons  
Der var også i 2018 mange Blisgæs om end det ikke blev et rekordår som i 2017.
I januar – februar sås mindre rastflokke på flere lokaliteter, og fra midten af marts i lidt større antal med som mest 20/3 82 Søndervang.
Træk første halvår: 7/1 – 16/4, i alt 471 med kulmination medio – ultimo marts. Bedste dag: 19/3 195.
Træk andet halvår: 12/10 3, 14/10 7, 7/11 1 og 18/11 40 - i alt 51.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 11 431 2 10 41 522
Total 55 49 735 2 78 47 20 986
MaxRst 11 9 82 29 6 20 82
Nobs 10 10 39 1 6 3 1 70
Ndag 7 9 19 1 6 2 1 45
Fænologi 01.. …. …. ..16 12.. …. ..29

2018:  Grågås  Anser anser  
Mange Grågås i Hovvig, men en nedgang i forhold til 2017. Der var dog flere observationsdage mellem 23/5 og 7/9 med over 1000 rastende.
Træk første halvår: 5/1 - 7/6 i alt 2369. Flest 1619 blev set i marts, som traditionelt er den store grågåse trækmåned om foråret. Største dagstotal 24/3 328.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 2/8 2500):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
365 330 400 75 1090 1200 1200 2500 1300 670 150 450

Der blev noteret ynglefugle i Hovvig fra 5/5 til 29/5. Største antal par med pulli 29/5 15.

Træk andet halvår: 7/7 – 29/12 i alt 795, hvilket er knapt halvdelen af 10 årsgennemsnittet (2008 - 2017). Største dagstotal 19/10 219.
En farvemærket Grågås med blåt halsbånd mærket 15/6 2017 i Hudiksvall i Sverige blev aflæst 10/2 og 28/2 på Slettemose af JS. Afstanden mellem mærkning og aflæsning er 716 km. Et konkret eksempel på at svenske Grågæs raster på Rørvighalvøen inden, de trækker nordover mod ynglepladserne. 28/5 2018 var den tilbage i Hudiksvall.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 64 1617 293 325 31 32 31 31 544 67 90 3162
Total 3669 5660 7067 1851 9676 13737 11924 12151 11253 4513 1042 4086 86629
MaxRst 365 480 400 76 1090 1200 1200 2500 2100 670 220 450 2500
Nobs 55 72 146 81 82 26 25 31 36 39 25 34 652
Ndag 28 26 31 30 30 25 20 26 27 22 18 24 307
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Indisk Gås  Anser indicus (0, 8/15, 1/1) 
Et adult eksemplar blev set sammen med Grågæs i Hovvig 14/5, 20/5, 23/5 og 24/5. Kunne i princippet være samme fugl, der senere blev set i juni ved Tamosen og i august ved Tissø. Ikke set på Rørvighalvøen siden 2014.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 14..24

2018:  Snegås  Anser caerulescens (0, 4/7, 1/1) D-art 
1/9 – 2/9 1 Hovvig nok samme fugl, som blev set ved Kongsøre Skov 31/8. Sidst set i området i 2015.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 01..02

2018:  Grå Gås sp  Anser non det  
Forårstræk: I alt 155, flest 14/3 36.
Efterårstræk: I alt 58, flest 12/10 37.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 14 90 25 2 6 52 213
Total 24 14 90 25 2 6 52 213
MaxRst
Nobs 5 3 8 3 1 1 2 23
Ndag 5 3 7 3 1 1 2 22
Fænologi 02.. …. …. …. ..25 10.. ..12

2018:  Canadagås  Branta canadensis  
Tendensen fra de senere år holder. Stadigt færre vinterfugle, men faste sommerobservationer i Hovvig.
Træk første halvår: 18/2 - 28/5 i alt 89, flest 18/2 40.
Træk andet halvår: 7/8 – 19/12 i alt 168, flest 24/9 78 Korshage. Månedsfordelingen var noget bizar med aug 57, sep 86, okt 4, nov 5 og dec 16.
Højeste antal rastende blev 22/8 48 Hovvig og 1/9 72 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 48 1 57 86 4 5 16 257
Total 42 69 6 100 44 393 176 7 127 57 1021
MaxRst 2 12 5 19 21 48 72 2 40 25 72
Nobs 2 15 2 19 24 18 4 3 7 6 100
Ndag 2 12 2 18 23 18 3 3 6 6 93
Fænologi 18.. ..29 28.. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Canadagås x Grågås (hybrid)  Branta canadensis x Anser anser  
Der blev observeret en hybrid af denne type 20/6 i Hovvig og 20/11 på Søndervang.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 20 20

2018:  Bramgås  Branta leucopsis  
Er nu en af de rigtigt talrige arter en stor del af året.
Træk første halvår: 2/1 – 7/6 i alt 17618. Et pænt stykke over 10 års gennemsnittet (2008 - 2017) på 11780. Bedste dage: 7/5 2002, 12/5 2445, 15/5 3965 og 21/5 1682.
Træk andet halvår: 2/7 – 28/12 i alt 4109. Et godt stykke under 10 års gennemsnittet (2008 - 2017) på 6186. Bedste dage 11/10 686, 21/10 822 og 8/11 870.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 11/12 2700):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1600 1100 1000 2000 1 1 550 2200 2700

Årets største rasttal blev 27/1 3000 Ringholm.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 289 602 1199 1293 14155 20 22 30 2382 1225 450 21667
Total 14143 7765 6848 10480 14155 24 22 30 6626 23621 26587 110301
MaxRst 3000 1200 1000 2000 1 550 2200 2900 3000
Nobs 31 28 38 46 41 7 1 1 55 35 32 315
Ndag 22 15 15 19 19 7 1 1 21 22 24 166
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. ..02 04.. …. …. ..30

2018:  Knortegås  Branta bernicla (93, 35617, 134)  
Forårstræk: 8/4 1, 22/4 1 og 11/5 4 i alt 6.
Efterårstræk: 24/9 - 24/10 i alt 120, flest 8/10 35 og 12/10 23.
Yderst få rastende beskedne 3/11 3 Skansehage var ”max”.

Ikke alle rapporteres med raceangivelse, men der er tale om Mørkbuget Knortegås, hvis ikke andet nævnes.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 44 49
Total 1 4 44 6 55
MaxRst 3 3
Nobs 1 1 4 3 9
Ndag 1 1 3 3 8
Fænologi 22.. ..11 04.. ..08

2018:  Lysbuget Knortegås  Branta bernicla hrota (0, 11/29 12/31, 1/1) 
27/4 1 adult rastende på Korshage (SA, EVR). Meget usædvanligt med Lysbuget i april. Lå tæt på land. Vores eneste tidligere forårsfund er fra marts 2008. Alle de øvrige er fra perioden september - februar.
DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 27

2018:  Branta sp  Branta non det  
Der er i 2018 rapporteret følgende trækkende ved Korshage: 28/5 14 og 8/10 7.
DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 7 21
Total 14 7 21
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 28 08

2018:  Nilgås  Alopochen aegyptiaca (0, 10/15, 1/1) 
To observationer der regnes som samme fugl: 12/5 1 og 23/5 1 Hovvig/Ringholm. Ikke set siden 2015.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 12..23

2018:  Gås sp  Anser/Branta non det  
Forår: 19/3 – 1/6 I alt 119 Ø fordelt på 5 observationsdage.
Efterår: 8/10 45 og 21/10 17 - i alt 62 SV.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 71 27 21 62 181
Total 71 27 21 63 1000 1182
MaxRst 1 1000 1000
Nobs 3 2 1 3 1 10
Ndag 2 2 1 3 1 9
Fænologi 19.. ..07 01 08..21 31

2018:  Gravand  Tadorna tadorna  
Træk første halvår: 27/1 – 22/5 i alt 97, hvilket er over 10 års gennemsnit (2008 - 2017) på 70, flest 23/3 12 Ø Korshage. Efterårstræk: Ingen.
Klart færre i Hovvig i andet halvår end normalt på grund af tørken.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 27/6 82):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
42 36 32 44 49 82 65 19 11 17 7 4

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 27 35 32 97
Total 195 153 352 668 619 742 661 264 120 176 44 15 4009
MaxRst 42 36 32 44 49 82 65 19 11 17 7 4 82
Nobs 27 17 34 52 44 28 21 29 25 18 13 5 313
Ndag 24 15 25 30 29 24 19 29 25 18 13 5 256
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..17

2018:  Pibeand  Anas penelope  
Efterårstræk over middel, men tørken gav det laveste efterårsmax. i Hovvig i perioden efter jubilæumsrapporten i 1997.
Forårstræk: 23/3 21, 26/3 2, 27/3 4, 4/4 5 og 16/4 1 – i alt 33.
Efterårstræk: 21/8 – 24/10 i alt 489, flest 28/9 175 V Korshage, hvilket er mere end 50% over 10 års gennemsnittet for 2008 - 2017 på 319.
Pibeand har som en del andre arter skiftet status herhjemme og også ved Rørvig. Arten er spredt ud på langt flere lokaliteter end tidligere og flere overvintrer. I jubilæumsrapporten, som dækker perioden 1973 – 1997, beskrives arten som tilfældig vintergæst, og egentlig overvintring blev kun konstateret et år i perioden (1992). Men i de senere milde vintre har over 200 fugle kunne ses på flere forskellige lokaliteter. I 2018 var der ny januarrekord i Hovvig.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 19/9 200):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
198 80 174 118 12 27 25 59 200 53 75 195

De største rasttal fra andre lokaliteter: 26/2 230 Nykøbing Havn, 4/3 270 Slettemose og 16/11 136 Rørvig Bugt viser, at for denne art kan vi ikke længere betragte Hovvig som den alt dominerende rastelokalitet.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 6 9 368 112 522
Total 2107 2206 1722 1188 43 138 195 347 1354 646 2069 1906 13921
MaxRst 198 230 270 118 12 27 25 59 200 61 150 195 270
Nobs 49 37 43 37 13 17 19 21 45 28 29 33 371
Ndag 31 28 29 26 13 17 19 20 28 23 25 25 284
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Knarand  Anas strepera  
Meget fåtallig i efteråret på grund af tørken. Helt væk fra Hovvig i oktober – november.
Forårstræk: 30/3 2, 16/4 2 og 1/6 2 - i alt 6 Korshage. Det tangerer rekorden fra 2010.
Efterårstræk: 16/7 4 Korshage.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 20/6 64):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
9 2 12 32 40 64 8 11 9 14

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4 8
Total 56 13 58 293 393 567 23 58 40 47 1548
MaxRst 9 2 12 32 40 64 8 11 9 14 64
Nobs 17 7 16 34 28 28 7 14 9 7 167
Ndag 15 7 14 27 28 26 7 14 9 7 154
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. ..26 07..29

2018:  Krikand  Anas crecca  
Forårstræk: 23/3 – 18/4 i alt 47, flest 16/4 25+ Rørvig By (kæmpe nattræk).
Efterårstræk: 7/7 - 8/11 i alt 164, flest 29/8 22 V Korshage.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 11/12 670):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
134 78 95185113283410580466525630670

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 41 17 71 49 12 15 211
Total 1118 435 976 2299 542 3921 3139 5233 3974 2658 4351 5645 34291
MaxRst 134 78 95 185 113 283 410 580 466 525 630 670 670
Nobs 33 20 28 40 24 28 25 38 33 22 27 20 338
Ndag 25 19 24 27 24 28 22 31 25 18 22 19 284
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Træk første halvår: 7/1 – 13/6 i alt 29, flest 7/1 10 V Korshage.
Træk andet halvår: 5/8 – 25/11 i alt 91, flest 23/9 17 V Korshage.
Ret få rastende fugle i Hovvig. I andet halvår pga. lokalitetens udtørring.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 7/12 300):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
135175 64  64 50 70140140 75160 95300

De største rasttal fra andre lokaliteter: 5/2 161 Rørvig Bugt og 26/11 520 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 5 1 1 10 16 32 28 15 120
Total 2305 1460 1048 369 268 332 477 948 588 903 3023 2129 13850
MaxRst 135 175 200 64 50 70 140 140 75 160 520 300 520
Nobs 48 31 44 32 34 20 22 28 32 31 39 30 391
Ndag 29 25 29 28 26 16 19 23 28 23 28 21 295
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2018:  Spidsand  Anas acuta  
Generelt et meget svagt år.
En han lå først i Hovvig primo januar. Den rykkede derefter til Rørvig Bugt, hvor den blev set jævnligt mellem 14/1 og 21/3. Samme blev set 6/3 fra Skansehage, og 26/3 var den igen tilbage i Hovvig. Spidsand er ikke almindelig i januar ved Rørvig. Arten er kun set i 5 ud af de 20 år, der er gået siden jubilæumsrapporten i 1997.
Forårstræk: 23/3 2 Ø Korshage.
Efterårstræk: 21/8 - 3/10 i alt 39, flest 28/9 10 V Korshage
I Hovvig var der få i andet halvår på grund af tørken.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 9/9 21): Sidste forår 30/4 – første andet halvår 17/7.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 3 1 2 1 17 21 1

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 32 6 41
Total 4 9 11 10 1 29 117 8 2 191
MaxRst 1 3 1 2 1 17 21 1 1 21
Nobs 4 7 10 7 1 8 27 4 2 70
Ndag 4 7 9 6 1 8 23 4 2 64
Fænologi 02.. …. …. ..30 17.. …. …. ..31 09..27

2018:  Atlingand  Anas querquedula (225, 389, 6) 
De første 2 fugle dukkede op 17/4 – præcis som i 2017. De blev ser se næste par dage, og 22/4 havde parret fået følge af yderligere 1 han. De forsvandt dog alle et par dage efter, og vi skulle frem til medio maj, førend der dagligt kunne nydes Atlingand i Hovvig i perioden 11/5 – 19/5. Eneste observation i andet halvår var en han i eklipsedragt 4/7. Ikke set uden for Hovvig.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 22/4 og 14/5 - 16/5 3. Ingen fugle 24/4 - 8/5):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
3 3 1 1

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 35 2 1 49
MaxRst 3 3 1 1 3
Nobs 6 20 2 1 29
Ndag 6 17 2 1 26
Fænologi 17.. …. …. ..04

2018:  Skeand  Anas clypeata  
Forårstræk: 7/4 4, 8/4 2, 18/4 2 og 8/5 1 alle Ø Korshage - i alt 9.
Efterårstræk: 12/9 2 NV Korshage.
Normalt er arten en Hovvig specialitet om efteråret, men ligesom for de andre svømmeænder (Krikand undtaget), gjorde tørken, at antallet af rastende fugle i Hovvig var meget lavere end normalt.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 29/8 87):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2 4 6 58 38 72 13 87 53 28 2 2

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 1 2 11
Total 11 8 19 707 372 706 116 381 362 45 3 2730
MaxRst 2 4 6 58 38 72 13 87 53 28 2 87
Nobs 10 3 6 38 29 26 16 21 19 9 2 179
Ndag 10 3 5 28 29 26 16 21 18 9 2 167
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..17

2018:  Taffeland  Aythya ferina  
Ingen trækkende og meget få i Hovvig, specielt i andet halvår efter sommerens tørke.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 28/1 36):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
36 16 28 22 20 13 4 4 1 1 2 2

Enkelte obs i første halvår fra Dybesø, Nakke Kær (2/4 – 30/4) og Slettemose. Dybesø op til 14 (23/10) i efteråret.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 161 30 63 202 188 87 17 4 2 53 47 17 871
MaxRst 36 16 28 22 20 13 4 4 1 14 8 6 36
Nobs 20 7 11 30 26 23 10 1 2 8 9 7 154
Ndag 19 7 11 24 25 22 9 1 2 8 9 7 144
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Troldand  Aythya fuligula  
Generelt få i Hovvig. I andet halvår på grund af tørken.
Vinterfugle uden for Hovvig blev primært set ved Nykøbing Havn/ Bugt max. 120 og i Dybesø max. 30. Træk første halvår: 26/1 6, 18/5 1 og 22/6 1 i alt 8 Korshage.
Ynglefugle: Op til 5 pulli set løbende i juli i Hovvig, mindst 2 par.
Træk andet halvår: 19/7 1 V Korshage.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 5/1 690):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
690 150 130 120 35 30 17 3 3 32 7 7

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 1 1 9
Total 2783 1004 1089 1028 389 305 55 13 14 92 137 147 7056
MaxRst 690 150 130 120 35 30 17 3 4 32 18 27 690
Nobs 26 24 29 28 22 20 17 6 7 14 15 23 231
Ndag 21 18 25 26 21 20 16 6 7 12 14 19 205
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Bjergand  Aythya marila  
Næststørste antal set i Hovvig. Kun overgået af 2800 i februar 2014.
Træk første halvår: 7/1 65, 30/1 1 og 2/3 40 - i alt 106.
Træk andet halvår: 25/9 - 10/12 i alt 108, flest 3/11 40 Korshage.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 2/1 2200): Sidste forår 5/5 - første efterår 28/10.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2200 1100 1 7 2 2 109 500

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 66 40 22 63 23 214
Total 21820 1906 46 21 2 22 2 654 2834 27307
MaxRst 2200 1100 1 7 2 2 109 500 2200
Nobs 29 5 7 7 1 1 1 19 18 88
Ndag 24 5 7 6 1 1 1 16 17 78
Fænologi 01.. …. …. …. ..05 25.. …. …. ..29

2018:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 7/1 – 22/6 med i alt 2123, flest 2/4 310 Ø Korshage.
Træk andet halvår: 8/7 - 4/12 med i alt 6324, flest 1/10 970 Korshage.
Største antal rastende (> 5000): 22/3 9100 Rørvig Bugt, 27/11 5000 Korshage, 5/12 10000 Rørvig Bugt og 9/12 6000 Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 340 38 430 1099 181 35 84 8 1112 3758 1350 12 8447
Total 9026 17947 20312 1503 521 3655 2351 2218 1882 5299 59645 22729 147088
MaxRst 2000 10000 9100 150 35 420 250 260 60 420 15000 10000 15000
Nobs 35 31 43 41 32 27 38 32 43 45 33 28 428
Ndag 25 20 30 28 26 23 29 28 28 25 24 21 307
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis Kongeederfugl Somateria spectabilis (0, 40/40, 2/2) 
For 5. år i træk sås denne fornemme art ud for Rørvighalvøen. 30/1 en ad han rastende ud for Korshage (CMG, EVR, JS) og 16/11 endnu 1 ad han set trækkende SØ Korshage (EVR).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 30 16

2018:  Stellersand  Polysticta stelleri  (0, 6/7 7/8, 1/1)  
29/3 1 ad han rast Korshage (EVR m.fl.). Nok årets fugl i Rørvig!
Lå hele dagen ved Korshagespidsen i en iskold nordøstenkuling. Meget spektakulær han i den ikoniske pragtdragt. Rastede og fouragerede tæt ved kysten i det turbulente hav med ganske korte korrigerende flyvninger. Blev liggende hele dagen, og var et stort tilløbsstykke (40 indtastninger i DOFbasen). Flot at finderen (EVR) stred sig ud på det eksponerede sted og fandt fuglen. Næste dag var både vind og fugl væk.
Fundet er godkendt af SU. Den store tilbagegang i Østersøbestanden har jo ændret status for denne art, der i dag er en ubetinget sjældenhed. Billedet det samme i Rørvig, hvor der er 6 fund af 7 individer med sidste fund i 2000 – altså 18 år siden arten sidst blev set. Arten er desuden set i 1981, 1982, 1990, 1992 og 1994.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2018:  Havlit  Clangula hyemalis (393, 10932, 110) 
Træk første halvår: 1/1 – 7/4 i alt 30, flest 30/1 12 Korshage.
Træk andet halvår: 25/10 - 10/12 i alt 20, flest 4/12 8 Korshage.

Rasttabel for maksimalt rastende ud for Rørvighalvøen, flest 30/3 24 Korshage.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
5 4 24 4 2

Arten er meldt rastende fra følgende lokaliteter (yderdatoer og summeret individ antal): Plantagekysten (12/1 - 17/2 6 og 24/12 4), Korshage (6/1 - 30/3 29 og 3/11 – 25/11 8), Skansehage (17/12 - 22/12 1), Rørvig Bugt (17/1 - 22/3 3) samt Nakke Hage (14/2 - 2/3 9) – i alt 61.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 14 2 2 5 8 33
Total 26 19 60 2 2 17 18 144
MaxRst 12 4 24 4 5 24
Nobs 9 7 11 1 2 9 5 44
Ndag 6 5 10 1 1 9 5 37
Fænologi 01.. …. …. ..07 25.. …. ..24

2018:  Sortand  Melanitta nigra  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 8/1 - 30/6 i alt 3609, flest 2/4 710 V Korshage.
Træk andet halvår: 7/7 - 10/12 i alt 8709, heraf ca. halvdelen i september. To dage med mere end 1000 trækkende: 23/9 1310 og 25/9 1520 V Korshage. Træktotalen er ny rekord (Tidligere:5923 fra 2016) og mere end dobbelt så mange som 10 års gennemsnittet (2008 - 17) på 4046. Til dels et udslag af den megen havobsaktivitet på Korshage sidst i september.
Største antal rastende pr lokalitet: 1/1 2700 Plantagekysten, 5/1 8000 Korshage, 22/3 3890 Nakke Hage og 3810 Rørvig Bugt.
Mange ferskvandsobs: 24/1 hun, 22/4 og 25/4 1 par, 4/5 1 hun, 13/5 - 14/5 1 hun alle Hovvig – muligvis den samme hun, der går igen samt 31/10 1 hun Dybesø.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 262 48 811 1390 230 868 593 1197 4331 1669 519 360 12278
Total 37766 7775 34619 7970 233 868 593 1199 4400 1873 37404 11920 146620
MaxRst 8000 2000 5000 1520 1 1 65 60 7000 3000 8000
Nobs 32 29 42 35 25 11 16 25 49 54 30 22 370
Ndag 24 20 30 26 23 9 10 18 24 20 23 18 245
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Brilleand  Melanitta perspicillata  (0, 0, 2/2)
23/9 1 han NV 17:14 – 17:16 Korshage (JHC, KB) og måske samme fugl 23/11 1 han rastende Korshage (EVR). En i den grad længe ventet ny art for Rørvig efter den havde rumsteret nogle år klos op ad vores territorialfarvand. Finderen JHC, der stod for forløsningen, fik fuglen forbi som kronen på en lang og stor havfugledag, da den passerede i smuk eftermiddagssol med de klassiske kendinge – hvid nakke og pande og ”det syrede næb i hvidt, orange og sort”.
I nogle dage i november lå en Brilleand han i en kæmpe flok Sortænder ud for Hundested og lige netop uden for skopets erkendelse fra Rørvigsiden indtil 23/11, hvor EVR fandt den i en kort stund, inden den blev jaget op af (de skandaløse) havjægere.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 23 23

2018:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 1/1 - 22/6 i alt 488, hvoraf 145 fugle trak i marts. Højeste dagstotal: 30/1 143 og 21/3 39.
Træk andet halvår: 19/7 - 26/12 i alt 1354. De højeste dagstotaler: 5/8 107, 25/9 86, 3/10 82, 25/10 113 og 4/11 450.

Rasttabel for maksimalt rastende ud for Rørvighalvøen. Flest 1/1 400 Plantagekysten og 10/12 400 Korshage.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
400 145 225 20 2 300 400

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 193 53 145 79 5 13 14 149 297 321 463 85 1817
Total 1784 780 1009 133 5 13 14 149 299 321 2080 831 7418
MaxRst 400 145 200 20 2 300 400 400
Nobs 29 19 36 23 4 2 3 11 51 65 23 19 285
Ndag 21 15 24 21 4 2 2 6 15 10 18 14 152
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Hvinand  Bucephala clangula  
Meget få i andet halvår i Hovvig, efter at tørken i løbet af sommeren udtørrede lokaliteten.
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 7/1 - 29/4 i alt 128, flest 29/3 13 Korshage.
Træk andet halvår: 21/10 - 28/12 i alt 78, flest 18/11 30 SØ Korshage.
I Hovvig et par overnatningsoptællinger primo april: 4/4 1200 og 6/4 1060.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 4/4 1200):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
400 187 320 1200 75 98 50 15 7 2 7 13

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 17 66 22 15 50 13 206
Total 2297 1295 3811 4267 432 598 500 124 18 21 350 1039 14752
MaxRst 400 187 320 1200 75 98 50 15 7 2 75 290 1200
Nobs 52 49 56 32 15 20 17 23 7 11 24 36 342
Ndag 29 27 30 26 15 20 17 23 7 9 17 22 242
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus (6, 1040, 28) 
19/3 2 (1 par) rastende og derefter trækkende Korshage (EVR). Det er fem år siden vi sidst har set Lille Skallesluger ved Korshage.
Dybesø: 11/3 og 15/3 1 hun, 23/3 2 hun, 28/3 1 hun og 24/11 4. Endvidere 4/4 3 Nakke Syd.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 15/3 11 - op til 8 hanner og 6 hunner): Sidste forår 14/4 – første efterår 31/10.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
6 9 11 2 2 1

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 37 41 81 10 2 4 1 176
MaxRst 6 9 11 3 2 4 1 11
Nobs 16 10 22 7 1 1 1 58
Ndag 14 10 18 7 1 1 1 52
Fænologi 01.. …. …. ..14 31.. …. ..27

2018:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 2/1 - 22/6 i alt 345. Dage med over 50: 6/1 52 og 30/1 64 Korshage.
Træk andet halvår: 16/7 - 28/12 i alt 549. Dage med over 50: 19/10 58 og 4/12 74 Korshage.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 6/4 66):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
22 2 8 66 38 9 4 1 1 2

Største rasttal øvrige lokaliteter: 2/3 302 Nakke Hage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 136 16 66 101 19 7 2 1 109 209 78 150 894
Total 498 343 889 771 295 111 44 35 149 296 590 266 4287
MaxRst 35 50 302 66 38 9 4 21 12 47 100 25 302
Nobs 39 37 49 59 45 36 24 6 20 40 37 23 415
Ndag 28 22 31 30 30 28 19 6 17 22 25 18 276
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Stor Skallesluger kan findes i hundredevis i Nykøbing- og Rørvig Bugt i strenge vintre, mens de i milde vintre som 2018 ikke fylder meget. De største rasttal fra januar - marts: 18/1 19 Rørvig Havn, 22/2 18 Nykøbing Bugt og 7/3 36 Rørvig Bugt.
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 9/1 - 16/4 i alt 80. Højeste dagstotal var 7/4 14 NØ Korshage.
Træk andet halvår: 28/8 – 10/12 i alt 6 fugle fordelt på 4 dage med flest 10/12 3 V Korshage.
Kun små rasttal i andet halvår: 29/12 - 30/12 11 Dybesø var eneste tocifrede notering uden for Hovvig.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 23/3 52):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
22 3 52 3 3 10

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 2 34 28 1 1 4 86
Total 223 277 408 51 1 1 21 28 156 1166
MaxRst 22 22 52 9 1 9 5 11 52
Nobs 50 45 52 11 1 1 5 12 32 209
Ndag 30 27 27 9 1 1 5 11 23 134
Fænologi 01.. …. …. …. ..20 28 23.. …. ..31
rapp/2018/and.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1