Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2018:hns

Rapport 2018

Hønsefugle

af Niels Henrik Valerius


2018:  Agerhøne  Perdix perdix  
En enkeltstående observation af en flok på 8 25/1 på en kornmark på Nørrevang (SSW) var alt, hvad året bød på. Selv om observationsstedet var hyppigt besøgt (på grund af en stationær Storpiber), blev de ikke bemærket senere. Kan være udsatte fugle, der er gået til. De foregående års tendens til etablering af en ynglebestand er således brudt.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 8
MaxRst 8 8
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 25

2018:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 57/60, 4/4)
4 fugle er over de senere års gennemsnit. 20/5 1 syng Skredbjerg, 23/5 1 syng Søndervang (den klassiske lokalitet for arten i vores område), 3/6 - 8/6 1 syng Ringholm og 19/6 1 syng Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 3 5
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 3 5
Ndag 2 3 5
Fænologi 20.. ..19

2018:  Kongefasan  Syrmaticus reeveslii  (E-art)
Blev registreret igen i år, denne gang i Ringholm Skov 21/7 – 23/7.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 21..23

2018:  Fasan  Phasianus colchicus  
Antallet af indtastede observationer er fortsat stigende (383 mod 334 og 302 de foregående 2 år), ligeledes antallet af lokaliteter (24) og af rapportører (29).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 38 20 38 66 62 23 24 21 41 13 31 29 406
MaxRst 4 2 3 3 3 2 15 5 7 2 8 6 15
Nobs 22 17 30 38 48 19 9 9 19 11 18 16 256
Ndag 19 16 29 29 29 17 8 8 17 9 17 15 213
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Registreret Hovvig gennem alle årets 12 måneder. Et sikkert ynglefund her i form af 2 små sorte kyllinger neden for tårnet 29/6 og 4/7. Registreret Flyndersø 16/4, 16/5, 29/8, 1/11 og 4/11, samt Rørvig Bugt 16/9 og 9/10 og Dybesø 19/10.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 3 2 41 38 18 33 22 15 12 12 2 202
MaxRst 1 1 1 4 3 3 3 2 2 2 4 1 4
Nobs 4 3 2 24 25 12 22 19 14 8 9 2 144
Ndag 4 3 2 24 25 12 21 19 14 8 9 2 143
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..13

2018:  Rørhøne  Gallinula chloropus  
Set Hovvig 25/2 og regelmæssigt fra 6/4 til 6/9. Sikre ynglefund Nakke Gadekær og Nakke Syd. Set i maj Dybesø og i maj - juni Slettemose, begge mulige yngleforekomster. Hørt nattrækkende over Rørvig By 8/4, 16/4 og 18/4.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 1 29 24 35 17 10 4 120
MaxRst 1 2 3 5 6 4 3 6
Nobs 1 22 20 21 11 4 2 81
Ndag 1 20 20 17 10 4 2 74
Fænologi 25 04.. …. …. …. …. ..06

2018:  Blishøne  Fulica atra  
Rasttal Hovvig

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
15 5 140 80 130 170 30 25 0 0 0 0

Generelt ligesom sidste år meget få rastende Blishøns i Hovvig og med totalt fravær i årets sidste 4 måneder, hvor vandstanden i vigen jo var ekstrem lav. Højeste rasttal Dybesø 23/3 57 og 19/12 96. Højeste tal Nykøbing Bugt/Havn 12/2 127 og 30/11 100. Ynglefund i Hovvig, Dybesø, Slettemose og Nakke Kær.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 322 1119 1317 717 1356 1129 158 145 285 605 972 977 9102
MaxRst 51 127 140 80 130 170 30 25 39 80 100 96 170
Nobs 21 25 32 31 30 18 15 11 11 13 13 18 238
Ndag 17 20 26 25 24 17 12 11 11 13 13 16 205
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2018:  Trane  Grus grus  (23, 15371, 2220)
2189 trækkende Traner passerede Rørvighalvøen 12/3 – 29/5, hvilket placerer 2018 som det næstbedste år nogensinde, kun overgået af 2013 med 2300. Den højeste dagstotal var 30/3 1015 NØ. Som i de foregående mange år fandt hovedtrækket sted i marts (68%). Rastende fugle Hovvig 27/3 38, 3/4 17, 22/4 6, 11/5 1, 18/5 22, 21/5 13, 28/5 3 og 9/6 1. Mindst 30 af disse fugle er smuttet udenom vores trækobservatører. Desuden 1 overflyvende Søndervang 29/4.
Ingen efterårsobservationer.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1089 628 56 1773
Total 1127 651 105 1 1884
MaxRst 38 17 22 1 38
Nobs 24 37 12 1 74
Ndag 14 14 9 1 38
Fænologi 12.. …. …. ..09
rapp/2018/hns.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1