Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2018:lom

Rapport 2018

Lommer - Flamingoer

af Knud-Erik Strange

Når der i følgende tekst bruges udtryk som “normal fordeling”, “efter bogen” eller lignende, så er det med baggrund i tabeller og figurer udarbejdet af Lasse Braae.
Se under “Artsarkiv” på Rørvig Fuglestations hjemmeside:
http://rfst.dk/wiki/doku.php?id=lommer_-_flamingoer


2018:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (5, 2838, 258)  
En ret normal fordeling med betydeligt flere trækkende i andet halvår end i første. Samlet set et år noget over gennemsnittet.
Første halvår i alt 44 trækkende, heraf 33 i perioden april - primo juni. Ingen større trækdage, max 4 på flere datoer.
Andet halvår i alt 196 trækkende i perioden 15/9 - 10/12, med fordelingen: sep 114, okt 56, nov 18 og dec 8. Største trækdage: 23/9 33, 28/9 35 og 3/10 45.
Kun få rastende, i alt 7 første og 11 andet halvår. Største tal: 19/3 3 Plantagekysten, 3/11 3 Korshage og 26/11 3 Plantagekysten.
Ret usædvanligt var 4/10 1 rast Rørvig Havn (JS). Det er faktisk den første obs nogensinde derfra.

DOFBasen:2018


2018:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
23 obs er medregnet i artsgrupperne Rød-/Sortstrubet Lom og Lom sp.
Første halvår: I alt 14 trækkende og et største rasttal 15/4 8 Plantagekysten.
Andet halvår: I alt 16 trækkende og eneste rasttal 19/9 2 Korshage.

DOFBasen:2018 (Rød-/Sortstrubet Lom)

DOFBasen:2018 (Lom sp)

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 6 5 9 5 1 1 30
Total 1 1 2 16 5 11 5 1 1 43
MaxRst 1 8 2 8
Nobs 1 1 1 5 2 8 3 1 1 23
Ndag 1 1 1 5 2 6 3 1 1 21
Fænologi 17.. …. …. …. ..12 19.. …. …. ..25

2018:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  
Forårs- og efterårstræk nogenlunde efter bogen.
Første halvår i alt 63 trækkende, heraf 60 i perioden april - primo juni, flest 29/4 7 og 10/5 13.
Andet halvår i alt 55 trækkende, med fordelingen: aug 3, sep 31, okt 11, nov 3 og dec 7. Flest 24/9 7 og 28/9 8, ingen oktobertal over 3.
Langt de fleste rasttal er fra Plantagekysten, maxtal pr måned: 19/1 3, 2/2 5, 30/3 5 og 9/4 7. Ingen oversomrende. 23/11 10 og fra december 2 (flere datoer). Desuden enkelte rastende ved Korshage, max 23/9 4 samt enkeltfugle fra Nakke Hage 16/2 og Rørvig Bugt 24/12.
Forårstræktallene har de seneste 10 - 15 år varieret mellem ca. 25 og ca. 75, uden nogen klar tendens.
Efterårstræktallene for den tilsvarende periode ligger mellem ca. 30 og ca. 70, men her med en klart voksende tendens.

Rastende Sortstrubet Lom, Plantagekysten (Maxtal pr. måned):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
3 5 3 7 10 2

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 10 47 3 3 31 11 3 7 118
Total 14 14 15 23 47 3 3 31 12 23 13 198
MaxRst 3 5 5 7 1 10 2 10
Nobs 10 7 7 8 14 1 2 14 8 10 7 88
Ndag 9 6 5 8 11 1 2 10 8 8 7 75
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..02 21.. …. …. …. ..29

2018:  Islom  Gavia immer  (0, 61/63, 7/7)
Ny rekord. Største tidligere årstotal: 5 (1995, 2014, 2015 og 2016).
Vinter/tidlig forår 1 fugl: 22/3 1 rast Plantagekysten og formodentlig samme 9/4 1 rast Plantagekysten.
Majtræk fra Korshage 5 fugle: 2/5 1 NV, 9/5 1 2k+ NV, 12/5 1 ad sdr NV, 15/5 1 ad sdr NV og 20/5 1 ad sdr NV. Blandt disse flere passerende tæt ved eller over Korshagespidsen som klassiske og vildt flotte sdr Islommer med det åbne, ventilerende næb.
Efterår 3 obs fra Korshage af formodentlig samme fugl: 24/10 1 ad odr ovf/R, 30/10 1 ad sdr ovf og 3/11 1 ad rast.
Rekordåret baserer sig således på de senere års gennembrud af et klassisk nordvest rettet maj træk af Islom, som jo er velkendt fra Skagen (og enkelte andre nordøstjyske lokaliteter). Også på Skagen er antallet af fugle tiltaget. Det lokale ”mini-Skagen” på Korshage tilskrives fugle, der fra overvintring i Østersøen trækker over land til Isefjorden og herfra ud over Kattegat via Korshage. Trækket ligger i morgentimerne.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 6
Total 1 1 5 2 9
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 1 5 2 9
Ndag 1 1 5 2 9
Fænologi 22.. …. ..20 24..30

2018:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Vinterobs Nykøbing Havn/Bugt, første halvår: 4/1 - 22/3. Største tal pr. måned: 18/1 4, 25/2 32 og 2/3 33. Dette afspejler naturligvis årets sene isvinter/isforår.
Største tal pr. måned andet halvår: 26/11 27 og 24/12 25.

Rastende Lille Lappedykker Hovvig (Maxtal pr. måned):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
4 4 2 4 6 7 14 8 5 1

Derudover enkelte obs fra Rørvig Havn, Nakke Kær og Slettemose.
18/1 4 rast Rørvig Havn er usædvanligt mange. Arten er bemærkelsesværdigt fåtallig både i Rørvig Bugt og Rørvig Havn.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 13 212 160 22 8 14 32 112 173 55 60 53 914
MaxRst 4 32 33 4 2 4 6 7 14 8 27 25 33
Nobs 4 14 21 13 6 6 7 28 22 11 5 8 145
Ndag 4 14 17 13 6 6 7 28 22 11 5 7 140
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..24

2018:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Vinterobs Nakke Hage, største tal pr. måned: 16/2 181 og 22/3 74. Ingen obs fra andet halvår herfra.
Derudover mange spredte vinterobs fra resten af halvøen. Eneste andet tal over 10: 22/3 28 Rørvig Bugt.
I alt 10 trækkende i første halvår med flest i marts måned 7, samt 7 trækkende i andet halvår. Ingen dage over 2.

Rastende Toppet Lappedykker Hovvig (Maxtal pr. måned):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
3 2 6 30 22 24 7 6 2 1

To sikre ynglefund fra Dybesø. Derudover kun spredte meldinger fra resten af halvøen.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1 2 3 3 1 17
Total 20 190 208 338 351 350 107 45 35 35 25 6 1710
MaxRst 3 181 74 30 22 24 10 6 4 4 4 1 181
Nobs 13 7 30 39 34 26 28 17 16 14 11 6 241
Ndag 10 5 15 27 27 25 23 16 14 14 10 6 192
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..23

2018:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Forårstræk: I alt 7, 19/3 3 er største dagstotal.
Efterårstræk: I alt 72 med fordelingen: jul 2, aug 2, sep 32, okt 31, nov 0 og dec 5. Største dagstotal 3/10 12.

Rastende Gråstrubet Lappedykker Hovvig (Maxtal pr. måned):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
5 6 1 2

Derudover 1 par i foråret Nakke Kær samt enkelte obs fra Slettemose.

Rastende Gråstrubet Lappedykker Plantagekysten (Maxtal pr. måned):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
15 16 26 2 13 2 20 13

Derudover en del rasttal fra Korshage med 30/3 4 og 24/9 6 som de største tal forår og efterår.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 1 2 2 24 31 5 71
Total 34 38 68 72 39 1 7 14 67 39 98 28 505
MaxRst 15 16 26 5 6 1 2 13 2 20 13 26
Nobs 11 12 13 39 20 1 6 11 24 19 14 7 177
Ndag 9 10 9 22 17 1 6 10 13 11 12 7 127
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2018:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 264, 4/22)
I modsætning til sidste år var der i 2018 et pænt antal fund i vinterperioden.
Første halvår, Plantagekysten: 1/1 – 9/4 14 obsdage med oftest 1 – 2 fugle, dog 2/2 3, 22/3 6 og 23/3 4.
Og fra Korshage: 6/4 1.
Andet halvår, Plantagekysten: 12/11 – 24/12 6 obsdage med flest 23/11 6.
Og fra Korshage: 12/9 – 4/11 7 obsdage med en enkelt fugl undtagen 3/11 3.
Det må naturligvis antages i høj grad at være de samme fugle, der er noteret flere gange.
Årstotalen på 22 er bestemt således:
Første halvår: Plantagekysten 9, Korshage 1.
Andet halvår: Plantagekysten 6, Korshage 6.

Rastende Nordisk Lappedykker Plantagekysten (Maxtal pr. måned):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 3 6 2 6 3

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 13 11 3 4 1 14 6 54
MaxRst 1 3 6 2 1 6 3 6
Nobs 2 8 3 2 4 1 5 3 28
Ndag 2 8 3 2 4 1 5 3 28
Fænologi 01.. …. …. ..09 12.. …. …. ..24

2018:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 2159, 206)
3. bedste år, kun overgået af 1993 med 298 og 1997 med 566.
Arten har hos os en noget speciel forekomst: Der kan gå flere år, hvor vi kun ser ganske få Mallemukker, men hvis så vindforholdene bliver helt rigtige, kan der pludselig være adskillige dage med store antal.
Årets obs:
Første halvår et rundt 0.
Andet halvår i alt 190 fordelt på 8 obsdage: 20/8 1, 23/9 2, 24/9 31, 25/9 15, 28/9 78, 29/9 2, 3/10 75 og 24/10 2.

Rettelse 25/8-2018 LB: Korrektur større dage (i forbindelse med skrivning af årsrapport har givet følgende rettelser (se større dage):
24/9 31 (ikke 33), 28/9 78 (77) og 3/10 75 (62). Årstotal dermed 206 (ikke 194).  

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 125 61 187
Total 1 125 62 188
MaxRst 1 1
Nobs 1 39 48 88
Ndag 1 5 2 8
Fænologi 20.. …. ..24

2018:  Atlantisk/Scopolis Skråpe (Kuhls Skråpe)  Calonectris borealis/diomedea  (0, 9/9, 1/1)
3/10 1 V (10:35 - 10:37) Korshage (JHC, EVR, KR, JS, VWS), samme fugl set 8:20 - 8:23 ved Børstrup Hage.
De tidligere fund er fra årene: 1981, 1992, 1995, 1998, 2001, 2003, 2005, 2006 og 2009.
Nedenstående tabel viser, at arten kan optræde næsten året rundt, er dog mest almindeligt i perioden august til januar.
Fordeling på måneder, N=10:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 1 1 1 1 2 2 1

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 24.. ..03

2018:  Sodfarvet Skråpe  Ardenna grisea  (1, 673, 13)
6 obsdage med i alt 13 fugle. I forhold til de store forekomster af Mallemuk og især Stor Stormsvale i artens normale topperiode, er der tale om få fugle. Dette er i overensstemmelse med, at arten for andet år i træk havde en meget fåtallig tilgang til danske farvande – således også færre end normalt ved Vestkysten.
Alle årets obsdage faldt i den normale efterårsperiode: 12/9 1, 23/9 3, 24/9 3, 28/9 1, 3/10 4 og 23/10 1.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 4 12
Total 8 4 12
MaxRst
Nobs 5 4 9
Ndag 4 2 6
Fænologi 12.. ..23

2018:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  (0, 49/54, 3/3)
I de seneste 15 - 20 år har de fleste fund været fra juni - august, der imidlertid var meget vindsvage i 2018. I stedet kom fundene i den gode havfugleperiode i september:
12/9 10:05 - 10:10 1 R➝NV (EVR).
23/9 10:17 1 NV (SA, JHC, EVR, KR).
28/9 07:58 - 08:02 1 NV (EVR, VWS).
Arten lå før årtusindskiftet lige på grænsen til at være årligt forekommende, men siden rekordåret 2003 med 7 er det gået jævnt tilbage.
Seneste års totaler: 2012 0, 2013 0, 2014 1, 2015 0, 2016 1, 2017 2 og altså nu 2018 3. Er udviklingen ved at vende igen?

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 12..28

2018:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa  (1, 143, 31)
Et ret vildt år med 31 Stormsvaler! Nummer 2 på alle tiders liste, kun overgået af 1997, der både har årsrekorden (54) og dagsrekorden (19/9 38).
Årets fund, alle fra Korshage:
23/9 17:10 1 NV.
24/9 17 trk (06:45 - 07:21 6, 14:25 - 17:03 8, 18:11 - 19:04 3).
28/9 7 trk (09:15 - 11:55 4, 12:09 1, 14:12 1, 16:25 - 16:35 1).
3/10 3 trk (11:13 1, 11:58 1, 12:12 1).
24/10 3 trk (08:56 - 09:05 1, 09:57 1, 10:37 1).

Fordeling på 5-årsperioder af de hidtidige observationerne, N=144:

– 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997 1998 – 2002 2003 – 2007 2008 – 2012 2013 – 2017
1 1 5 30 4 61 4 9 22 7

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 4 28
Total 24 4 28
MaxRst
Nobs 13 4 17
Ndag 3 2 5
Fænologi 23.. ..24

2018:  Sule  Morus bassanus  (17, 21869, 2731)
Et samlet resultat på linje med sidste år. Ingen store dage i foråret, mens efteråret gav flere pæne dage uden at vi dog kom i nærheden af dagsrekorden på 829.
Første halvår: 194 trækkende, med største dag 7/4 36.
Andet halvår: 2321 trækkende med største dage: 28/9 489 og 3/10 617, øvrige dage under 200.
Suler er besværlige at tælle! Der ligger ofte et antal fouragerende fugle ud for Korshage, og på gode dage kan der være rigtig mange. Det er ikke altid praktisk muligt at afgøre, hvor mange der faktisk trækker videre.

Simpel summation af daglige træk- og rasttal (renset for daggengangere) giver nedenstående månedstotaler:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt
Træk 5 9 107 55 18 2 12 1145 1139 7 16 2515
Rast 2 3 26 11 2 10 96 62 4 216

I 1997-Jubilæumsrapporten beskrev vi artens status således: “Meget sjælden trækgæst om foråret og fåtallig trækgæst om efteråret”. Der er ingen tvivl om, at vi nu ser langt flere Suler end tidligere, men det er ikke klart, om dette skyldes generel fremgang eller blot afspejler en ændring i artens valg af fourageringsområder.
Fordeling på 5-årsperioder af de hidtidige observationerne (delvis fra Jubilæumsrapporten):

– 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997 1998 – 2002 2003 – 2007 2008 – 2012 2013 – 2017
17 344 150 1452 557 1210 525 3747 3839 10047

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 9 107 55 18 2 12 1137 1046 7 16 2414
Total 7 12 132 66 18 2 14 1137 1193 69 20 2670
MaxRst 1 3 7 6 2 64 20 2 64
Nobs 5 9 27 12 2 2 6 53 67 14 8 205
Ndag 4 7 21 11 2 2 5 15 21 13 7 108
Fænologi 04..30 11.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
PG stod som sædvanlig for den årlige yngleoptælling i Hovvig: 4/6 756 reder.
Ynglebestand i Hovvig opgjort som antal reder:

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 57 24 138 247 19 6 9 55 112 56 40 763
Total 323 1000 1732 2842 2505 5344 7013 5023 4429 1367 1135 296 33009
MaxRst 50 390 300 300 300 756 750 700 400 160 145 25 756
Nobs 38 31 43 34 41 20 20 29 35 28 43 41 403
Ndag 27 22 27 23 21 18 18 23 27 22 26 26 280
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2/2, 39/41, 2/2)
Årets fund:
8/3, 14/3, 20/3, 31/3 og 8/4 1 R Hovvig, regnes her som kun 1 fugl. Set på klassisk vis på isen ved kanten af rørene eller flyvende over isen.
29/12 1 R Dybesø (EVR). Højst usædvanligt! Vi har kun 1 anden observation helt uden relation til Hovvig: 4/12-2008 1 SV Rørvig By (LB). Alle andre fund er fra Hovvig eller en tilstødende lokalitet, eller er blot Hovvig-fugle hørt på lang afstand.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 1 6
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 4 1 1 6
Ndag 4 1 1 6
Fænologi 08.. ..08 29

2018:  Sølvhejre  Ardea alba  (0, 89, 16)
Udviklingen ser ud til at have stabiliseret sig på niveau med sidste år. I år totalt 305 registreringer i DOFbasen, med største rasttal 7.
Set i perioden 5/4 - 4/11, altså ingen vinterfund.
En enkelt på forårstræk: 22/4 1 NØ Plantagen (Tim Andersen). Og fra efteråret: 14/10 2 Ø Korshage (Jens Egelund) og 4/11 1 NØ Rørvig By (PEL). Derudover også et par trækobs fra Hovvig, som formentlig blot er lokale forflytninger.
Det skal især bemærkes, at vi i år havde 2 Sølvhejrer rastende hele sommeren igennem, begge i yngledragt med sort næb. Første ynglepar kan være lige på trapperne.
Største rasttal som sædvanlig i september måned, men ikke så mange oktober-obs som de seneste år, og ingen rastobs fra november/december. Formentlig afspejler dette blot den usædvanligt kraftige udtørring af Hovvig i løbet af sensommeren og efteråret.
Årstotalen på 16 er temmelig usikker. Beregningen er foretaget således: 2 langtidsrastende i Hovvig i april, 2 oversomrende, yderligere mindst 5 i september og 3 i oktober samt 4 trækkende.

Rastende Sølvhejre Hovvig (Maxtal pr. måned / antal obsdage pr. måned)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2018 2/15 1/4 2/20 2/28 2/23 7/26 2/3
2017 1/3 2/1 1/10 5/27 9/30 5/11 1/1 2/2
2016 1/3 1/8 5/28 5/12
2015 2/8 1/1 1/17 1/6
2014 2/1 5/11

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 1 6
Total 31 4 24 29 37 106 6 1 238
MaxRst 2 1 2 2 12 7 2 12
Nobs 17 4 20 28 23 30 4 1 127
Ndag 16 4 20 28 23 26 4 1 122
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. ..04

2018:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Forårstræk 21/1 - 1/6, i alt præcis 100.
Efterårstræk 8/7 - 26/11, i alt 73. Sjovt nok præcis samme tal som sidste år. Begge tal er over middel.
Der er i år ingen oplysninger om antal ynglepar i Hovvig.

Rastende Fiskehejre Hovvig (Maxtal pr. måned):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2 1 9 7 11 23 51 34 30 14 11 8

Antal trækkende Fiskehejre observeret fra Korshage (N=113):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
30 31 10 1 15 10 12 4

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 48 37 11 1 35 12 16 4 6 173
Total 32 13 128 134 182 230 1023 721 444 163 127 75 3272
MaxRst 2 4 9 7 11 23 51 34 30 14 11 8 51
Nobs 25 10 37 49 38 29 42 38 51 33 40 25 417
Ndag 18 10 25 30 29 28 30 31 30 26 25 22 304
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Skestork  Platalea leucorodia  (0, 10/13, 3/6)
Siden 2013 har vi hvert forår haft besøg af Skestorke. Fremgangen ser ud til at have bidt sig fast og kan relateres til den nu betydelige jyske bestand!
I år blev det til hele 6 individer:
21/4 - 22/4 1 ad + 2 2k rast Hovvig. 23/4 og 25/4 blev der registreret 3 ad + 2 2k.
Og endelig 30/4 - 1/5 1 rast Hovvig, der her regnes som en ny fugl.
I DOFbasen er der i år kun få og spredte obs fra resten af Sjælland, de fleste fra maj måned. Mange af de Vest- og Nordjyske Skestorke er på plads allerede i marts måned, mens vores fund typisk er fra april til juni.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 17 1 18
MaxRst 5 1 5
Nobs 5 1 6
Ndag 5 1 6
Fænologi 21.. ..01
rapp/2018/lom.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1