Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2018:rov:eu03090

2018:  Dværgfalk  Falco columbarius  (2903 / 385)
Forårstotal langt under middel. Fortsat nedadgående tendens siden millennium skiftet.
Mellem 14/3 og 14/5 blev på 16 obsdage set 36 trækkende. En total der hører til blandt de laveste siden jubilæumsrapporten i 1997. Små ryk set 7/4 - 8/4 med 4 trækkende begge dage. Medio april var Dværgfalke fattig selv om det var gunstigt trækvejr. Helt til sidst i april kom årets bedste dag 30/4 7. I maj flest 10/5 4. Blot 7 adulte hanner blev set i foråret svarende til en andel på ca. 19% af forårstotalen.
Det faldende antal af forårstrækkende Dværgfalke fortsætter. Se figur. Samme tendens ses også i efterårstræktallene ved Falsterbo. Der er udviklingen i træktotalerne i den seneste tiårsperiode signifikant negativ og de seneste fem år er træktotalerne nærmest styrtdykket. Det noget spinkle materiale på de svenske ynglefugletællinger viser en signifikant nedgang siden 1998, en tendens der altså underbygges / støttes af træktællingerne ved Falsterbo og Rørvig.
Som sædvanligt gav kun få Dværgfalke sig tid til at raste. Årets eneste var 5/4 1 Nørrevang og 2/5 1 Hovvig.
Der var kun 5 trækkende i efteråret, hvilket lige som foråret er et resultat under gennemsnittet. Alle nævnes: 21/9 1, 22/9 1, 23/9 2 og 3/10 1.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 20 12 4 1 41
Total 4 21 12 4 1 42
MaxRst 1 1
Nobs 4 14 9 4 1 32
Ndag 4 7 6 3 1 21
Fænologi 14.. …. ..14 21.. ..03
rapp/2018/rov/eu03090.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1