Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2018:san

Rapport 2018

Sangere - Mejser

af Jørgen Bech


2018:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 300, 3)
2 trækfugle: 12/5 1 syng Korshage (EVR) og 25/5 1 syng Langesø Mose (JB).
Ynglestedet i nordligste Hovvig er stadig besat, men kun rapporteret fra 5/5 1 syng Hovvig (EVR). Den har været her hvert år siden første registrering i 2014 og altså i fem år. Stedet er ikke helt let tilgængeligt, idet der ikke er tilladelse til at gå langs diget i Hovvig, og alternativet er private småveje og matrikler i sommerhusområdet nord for.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 05..25

2018:  Savisanger  Locustella luscinioides  (0, 10/10, 1/1)
27/5 – 31/5 1 syng Hovvig (JS m.fl.).
Havde med stor præcision placeret sig i rørskoven samme sted som seneste fugl i 2016 nær stien og kanalen ved bådhuset, hvor der åbenbart er nogle meget tiltrækkende Savi-rør. Gav derved mulighed for fine iagttagelser under sangen. Det er 11. Savisanger fra Rørvig (10. fra Hovvig) og med 5 dage en solid flerdagsfugl. Kun den 4. af de 11, der har været til stede mere end 1 dag.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 5
MaxRst 1 1
Nobs 5 5
Ndag 5 5
Fænologi 27..31

2018:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus (min. 96, 187, 5)
Ankomst 30/4 1 syng Hovvig. 5/5 3 syng Hovvig norddel. Fra syddel mange meldinger, men ikke over 2 syngende flere datoer maj – juni. Således 5 sikre inden for høreafstand af offentligt tilgængelig sti. Ynglebestanden i Hovvig dermed fortsat helt stabil. Ingen trækobs og ingen set uden for Hovvig. Sidste 13/7 1 syng Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 26 17 2 46
MaxRst 1 3 2 1 3
Nobs 1 20 15 2 38
Ndag 1 20 15 2 38
Fænologi 30.. …. …. ..13

2018:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Ankomst 13/5 1 syng Hovvig. Som vanligt skal man frem til ultimo maj før hovedbestanden ankom.
Meget få på træk-rast. 25/5 5 Korshage området og 29/5 6 Hovvig var største noteringer. 29/5 1 subsyngende i rapsmark Nørrevang og 30/5 1 i krat Korshage typiske trækgæster. Gennem yngletiden fundet på 11 lokaliteter med i alt 19 individer vurderet ud fra mere stabile antal. Bedste enkeltlokalitet var Langesø Mose med 4 syng fugle. Meget få. Tørke med afkortet sangperiode og udtørring af dens urte-habitater kan have haft betydning. Sidste 17/7 1 syng Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 41 47 6 94
MaxRst 6 4 3 6
Nobs 24 30 4 58
Ndag 15 23 4 42
Fænologi 13.. …. ..17

2018:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Ankomst 30/4 1 Hovvig. Hovedbestand i Hovvig – op til 6 - 7 (10) fra syddel, men kun 5/5 1 fra norddelen. Da den eneste tælling herfra var fra før hovedbestanden var ankommet, blev antallet i Hovvig således på alle måder en subtotal. Et mindre antal er spredt ud på halvøen på yderligere 9 lokaliteter med 1 – 5 fugle.
Træk minimalt – 25/5 1 i hæk Nørrevang og 29/5 1 i p-plads krat Korshage fra denne kategori. Sidste var 4/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 108 102 63 12 1 287
MaxRst 1 10 7 6 4 1 10
Nobs 1 30 33 23 8 1 96
Ndag 1 24 28 23 8 1 85
Fænologi 30.. …. …. …. …. ..04

2018:  Gulbug  Hippolais icterina  
Ankomst 10/5 1 syng Korshage. 25/5 var en af de få falddage i højtrykket, og 11 Gulbuge blev noteret denne dag Korshage – Flyndersø. I øvrigt domineret af ynglefugle. 15 lokaliteter besat i alt med omkring 30 fugle. Sidste hørt 1/8 Hovvig. Et pænt år, faktisk et løft. Synes at have haft det godt med varmen og de mange flyvende insekter i træerne.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 60 47 11 1 119
MaxRst 11 3 1 1 11
Nobs 37 32 11 1 81
Ndag 19 27 10 1 57
Fænologi 10.. …. …. ..01

2018:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
10/4 første i Hovvig, fra 17/4 daglig. Sidste fugl fra 21/9 1 Plantagen.
Træk svært at identificere, største enkeltnoteringer i den absolut lave ende med 7/5 og 14/5 10 Korshage. Artens habitatvalg gør den jo til en udbredt art, og den er da også meldt fra 22 lokaliteter med omkring 60 fugle. Det er pænt mange Gærdesangere. Tendens op efter nogle år, hvor det lignede en nedgang.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 87 160 48 11 17 4 327
MaxRst 9 10 6 1 2 1 10
Nobs 33 73 33 11 14 4 168
Ndag 16 31 26 11 14 4 102
Fænologi 10.. …. …. …. …. ..21

2018:  Tornsanger  Sylvia communis  
Ankomst 29/4 2 Korshage – sidste samme lokalitet 2/9 3.
Også her druknede træk-rast i ynglefugle. 13/5 14 og 6/6 13 Korshage årets topnoteringer.
Meldt fra 23 lokaliteter spredt over hele halvøen. I alt 112 hvis man ekskluderer nogle få fugle som træk.
Det ser fortsat ud til at være stabilt. Næst hyppigste sanger.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 310 167 40 54 5 580
MaxRst 2 14 13 5 10 3 14
Nobs 2 95 47 24 23 2 193
Ndag 2 30 30 21 22 2 107
Fænologi 29.. …. …. …. …. ..02

2018:  Havesanger  Sylvia borin  
Ankomst 4/5 1 Hovvig – hørt og også set, som det passer sig for årets første. Sidste samme sted 17/8.
Et par dage med ”lidt mange”: 19/5 10 Slettemose og 25/5 10 Korshage/Langesø Mose. Med lidt reduktion for formodede trækfugle blev det til 19 lokaliteter med 43 expl. Højt antal, men flere lokaliteter er blevet dækket, så mon ikke ret stationært. Artens generelle nedgang spores ikke rigtigt.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 129 83 37 1 250
MaxRst 10 7 3 1 10
Nobs 48 39 25 1 113
Ndag 26 27 20 1 74
Fænologi 04.. …. …. ..17

2018:  Munk  Sylvia atricapilla  
Første 11/4 Rørvig By. Ingen signifikante fald. Screening giver 21 lokaliteter og 56 fugle. Ikke imponerende for en art der regnes for en af de almindeligste sangere og har været i fremgang, selvom det vist er ved at flade ud. Næsten helt tomt efterår. Allerede 12/10 blev den sidste set. Godt nok få Munke vi registrerer!

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 68 165 120 40 23 14 1 431
MaxRst 8 8 8 3 2 2 1 8
Nobs 32 74 51 29 22 13 1 222
Ndag 17 31 30 21 22 13 1 135
Fænologi 11.. …. …. …. …. …. ..12

2018:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Godt år for Skovsanger – især adskillige stationære som udtryk for ynglefugle.
Ankom 20/4 1 syng Korshage. Samlet vurderes 8 stationære ynglefugle. Syngende fugl meldt helt frem til 8/7 (Korshage) og 26/6 (Plantagen). Desuden mindst 12 trækfugle. I skema for lokaliteterne:

lokalitet ynglefugl trækrast i alt
Korshage 3 2 4 2 øst og 1 vest for asfaltvejen, Korshage Skov
Plantagen 2 2 4 1 vest og 1 øst for Telegrafvej
Hovvig 1 2 3 1 meldt stationært over 1 uge fra syd
Dybesø 1 2 3 vestsiden af søen
Højsandet 1 1 2 ved Lokkemosevej
øvrige 0 6 6
t o t a l 8 12 =23

GPS mærkning eller præcis stedbeskrivelse giver mulighed for at følge enkeltfugle.
Det går strygende for Skovsanger på Rørvighalvøen, en hel del fugle hvert år og i år flere stationære end normalt. Måske skyldes det den strategiske placering på trækket. Ikke helt klar tendens på landsplan, fåtallig og faldet i antal, men måske tegn på at rette sig lidt.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 18 46 19 4 87
MaxRst 2 3 2 1 3
Nobs 12 28 14 4 58
Ndag 11 23 14 4 52
Fænologi 20.. …. …. ..08

2018:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Marts var iskold, og det forsinkede ankomst. Første 20/3 1 R Hovvig var eneste fugl fra marts. Næste 2/4 1 syng Korshage. 4/4 rykkede de så ind med 24 fugle spredt over halvøen. Største enkeltobs var fra april – flest 9/4 16 Korshage, 15/4 22 Dybesø, 7/4 20 Hovvig og 23/4 16 Plantagen.
I efteråret en del i september under trækket med mange små enkeltobs. Klingede hurtigt af ind i oktober. Næst seneste 21/10 1 Dybesø og sidste fugle 3/11 1 Rørvig By + 1 Slettemose.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 259 195 99 51 37 118 27 1 788
MaxRst 1 22 11 7 4 6 9 3 1 22
Nobs 1 59 75 46 29 21 38 16 1 286
Ndag 1 28 31 30 23 18 27 13 1 172
Fænologi 20.. …. …. …. …. …. …. …. ..03

2018:  Iberisk Gransanger  Phylloscopus ibericus  
Iberisk Gransanger 1 Rørvig Sandflugtsplantage 2018-04-21 til 2018-04-23 BV, samt 2018-05-24 til 2018-05-27.
Godkendt af SU 2020.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 4 7
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 4 7
Ndag 3 4 7
Fænologi 21.. ..27

2018:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
14/4 første strofe fra en Løvs ved Dybesø. Året præget af meget beskedent fald i trækperioden. Kun fire dage med 20+ meldt 30/4 – 7/5, flest 30/4 30 R Korshage. Siden højst 19/5 12 Hovvig. 14 lokaliteter besat – næppe over 10 fugle stationært noget steds. Korshage, Plantagen, Hovvig og Slettemose havde flest. I august steg antallet under returtrækket, men små tal. Sidste 12/9 1 R Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 118 231 81 21 91 6 548
MaxRst 30 22 5 3 6 2 30
Nobs 29 53 39 17 31 4 173
Ndag 16 30 28 15 27 3 119
Fænologi 14.. …. …. …. …. ..12

2018:  Fuglekonge  Regulus regulus  
565 brutto er lidt under de senere år, træktoppe afspejles i april (64) og oktober (123), de enkelte tal generelt små. Hovedtrækket går øst om, og der var ikke mangel på Fuglekonger på trækstederne længere nede i Sjælland.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 40 55 53 60 29 7 12 18 31 122 60 57 544
MaxRst 10 7 15 6 6 2 2 7 5 30 10 12 30
Nobs 18 18 16 28 17 5 8 7 16 24 21 15 193
Ndag 17 16 16 21 15 5 8 7 16 19 19 15 174
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  (9, 57, 9)
Endnu et fint forår med 7 fugle – 3 rastende og 4 fra ynglesegmentet. De seneste års absolutte højdespringer blandt småfugle.
5/4 1 han R Korshage (EVR), 8/4 – 9/4 1 han R Korshage ved Myntestien (CN m.fl.) og 23/5 1 Korshage ud for kolonien (EVR) .
18/4 – 23/4 og 10/5 op til 3 Rørvig Lyng (KB m.fl.), heraf han + hun stationære – en yngleforekomst.
14/5 – 18/5 1 syng Sandflugtsplantagen (KB m.fl.) på kendt ynglelokalitet.
Endvidere 2 fra efteråret: 9/8 1 Plantagen (EVR) og 5/10 1 han Dybesø (HVR via RF).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 5 1 18
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 9 5 1 15
Ndag 9 5 1 15
Fænologi 05.. ..23 09

2018:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 941, 30)
Med forår 24, sommer 1 og efterår 5 i alt 30, og dermed et løft i antal.
Ankomst 9/5 1 Højsandet og i alt 10 fugle frem til topdagene 22/5 6 (5 Korshage, 1 Dybesø) og 24/5 6 Korshage. Fra 11/5 2 fugle stationært Hovvig bag fugletårnet registreret frem til 25/5. Aktiv adfærd som klart indikerede et ynglepar. Der har sikkert været flere – diskret som den er i adfærd og habitatvalg. 26/7 1 Korshage ved lyngbakken må være en ynglefugl, og bag Fjordglimt var der meget aktive fugle. 24/5 1 med insekt-fyldt næb Dybesø er angivet som ynglefugl. Må dog have været til eget konsum – for tidligt til at arten kan være fremme ved ungefodring. Efterårets 5 blev set 23/8 – 3/9, heraf 2/9 3 Slettemose.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 33 2 1 1 4 41
MaxRst 6 1 1 1 3 6
Nobs 18 2 1 1 2 24
Ndag 15 2 1 1 2 21
Fænologi 09.. …. …. …. ..03

2018:  Lille Fluesnapper  Ficedula parva  (0, 83/84, 2/2)
Ingen observationer sidste år, så yderst passende, at den kom ind med 2 fugle i år:
4/5 1 ad han syngende Korshage (PEL) – fin 3k+ med rødt bryst.
15/5 – 25/5 1 2k han syngende Korshage (JB m.fl.). Set 15/5 som typisk 2k, siden hørt på datoerne 19/5, 21/5, 23/5 og 25/5. Kunne jo være mere end én fugl, men den var meget stedfast, og sangen var ret vekslende, ind i mellem noget tøvende og inkomplet og ikke særligt vedholdende. Regnes derfor for samme fugl.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 6
MaxRst 1 1
Nobs 6 6
Ndag 6 6
Fænologi 04..25

2018:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Første ganske sikre ynglefund i årtier! Ynglefundet var fra Højsandet og skyldtes, at en ornitolog (KB) regelmæssigt opholdt sig i og gennemkørte området på cykel.
Den primære trækbølge ultimo april/primo maj bragte 12 fugle: markant ind 28/4 med 7 heraf 3 (2 han, 1 hun) Højsandet og 4 (3 han, 1 hun) Korshage. 29/4 1 hun, 30/4 1 han og 1/5 2 han Korshage, samt 2/5 1 han Dybesø.
Herefter ingen observationer før 14/5 og resten af perioden blev fuldstændigt domineret af syngende hanner: Korshage: 14/5 1, 22/5 – 26/5 6. Desuden 21/5 1 Rørvig By og 1 Skansehage, 22/5 1 Nørrevang, 26/5 1 Plantagen og 1 Dybesø samt 2/6 1 Rørvig Lyng.
Også fra Højsandet med tilgrænsende gamle sommerhusgrunde var der usædvanlig høj aktivitet af syngende hanner. 14/5 3 syng, 16/5 1 syng og 20/5 1 syng han dækkede 4 individer. Fortsat 28/5 og 2/6 1 syng han fra samme sted (H.P.vænget), og her blev så 5/7 observeret 1 hun med føde i næbbet. En af de mange kasser i sommerhusbæltet op til Højsandet må have været besat af et ynglepar!
Med 12 fra primærtrækket og 17 fra den senere gruppe i alt 29, men ingen fra efteråret.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 19 1 1 29
MaxRst 3 3 1 1 3
Nobs 5 15 1 1 22
Ndag 3 12 1 1 17
Fænologi 28.. …. …. ..05

2018:  Skægmejse  Panurus biarmicus  

Hovvig: jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
max.rast 2 0 0 4 4 14 19 15 15 6 10 5
antal obsdage 3 0 0 10 13 20 27 29 17 12 10 3

Tidlig top i juli og generelt pænt med fugle juni – september. Oftest topper Skægmejse i okt – nov i forbindelse med flokdannelser og flyvninger før hovedparten forsvinder. Det er dog ikke hvert år. I 2016 var juli således også den bedste måned. Efteråret kan have været påvirket af tørken. Nogle hang dog på ind i vinteren (22/12 5). 20/4 blev en ringmærket han observeret – gad vide, hvor den ring er sat på? 1k set fra ultimo juni.
28/6 2 Slettemose og 12/7 1 + 13/7 4 Rørvig Bugt nok udflugter fra Hovvig. 12/10 3 og 1/11 2 Flyndersø kan lige så godt være fugle udefra.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 16 28 57 179 155 66 48 45 9 607
MaxRst 2 4 4 14 19 15 15 6 10 5 19
Nobs 3 10 13 20 27 29 17 13 11 3 146
Ndag 3 10 13 20 27 29 17 12 11 3 145
Fænologi 05..22 08.. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2018:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Største samling fra vinterflokkene 2/1 22 Hovvig. Vanlige spredte ynglepar rundt omkring. Fra trækket 8/4 1 Ø Korshage og 6/10 14 tf Korshage. Oktober bedste måned – 95 af brutto 462.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 14 15
Total 81 20 42 14 19 1 15 37 32 89 58 19 427
MaxRst 22 8 10 3 4 1 10 12 12 12 15 11 22
Nobs 12 5 11 8 8 1 2 8 7 11 10 3 86
Ndag 11 5 11 8 8 1 2 8 7 11 10 3 85
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2018:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Som vanligt mester i stabilitet med solid bestand med mange obs af oftest 1 – 3 fugle. For andet år i træk var en enkelt på eventyr: 6/10 1 tf Korshage (enkelte Blå- og Sortmejser aktive samtidigt). Usædvanligt.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 57 39 48 53 34 18 10 25 26 26 42 39 417
MaxRst 3 3 4 3 3 8 4 6 4 3 4 8 8
Nobs 39 28 30 31 25 9 5 14 16 16 22 24 259
Ndag 26 24 29 27 21 9 5 14 16 12 22 22 227
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Sortmejse  Periparus ater  
Små trækbevægelser. Forår i alt 17 og efterår 34, flest her 11/10 20 tf og fleste rast 12/10 15 Korshage. Helt stabil basisregistrering og tilstede, hvor der er habitat.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 11 12 22 51
Total 42 35 30 36 19 11 8 8 39 53 17 41 339
MaxRst 4 4 3 3 2 5 3 2 5 15 3 8 15
Nobs 30 19 20 20 17 7 5 5 12 14 12 17 178
Ndag 17 19 20 20 17 7 5 5 12 12 11 17 162
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Blåmejse  Cyanistes caeruleus  
Efter et svagt efterår 2017 var forventningerne lave for forårstrækket, og det blev ganske rigtigt relativt småt. Forårtræk i alt 96 med sen kulmination (april 68). Flere efterår – 215 i alt. Med 168 i september og 27 i oktober faldt det uden for og før det egentlige ret store ryk af mejser medio oktober på træklokaliteterne mod øst og syd. Man må så forvente et fornuftigt forårstræk i 2019.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 27 68 9 2 166 27 9 309
Total 92 64 90 135 60 98 42 30 226 80 113 87 1117
MaxRst 5 5 5 8 4 10 5 5 10 7 10 12 12
Nobs 48 33 37 34 39 25 17 17 29 28 29 27 363
Ndag 26 26 30 30 30 25 17 16 27 23 25 27 302
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Musvit  Parus major  
Masser af småobs året igennem. På trækfronten kun 8/4 2 tf Korshage, men jo et dårligt mejseforår. Seneste helt blanke år var i 2001. I efteråret var der mange Musvitter blandt Blåmejser på træklokaliteterne (medio oktober), men trækket blev ikke bemærket her mod nordvest. Vi må til gengæld forvente Musvitter på retur i foråret 2019.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 112 87 75 98 109 95 28 56 85 74 57 102 978
MaxRst 6 6 6 18 6 10 5 5 5 12 4 15 18
Nobs 64 37 44 35 54 24 19 23 36 31 35 31 433
Ndag 28 28 31 29 29 23 17 22 29 23 28 29 316
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Spætmejse  Sitta europaea  
Spætmejsers mængde. På en vinterfugletælling Rørvig By – Højsandet – Rørvig Lyng 8/1 blev der f.eks. talt 31 efter stort udlæg 11 Rørvig By. Den var i stand til at overgå selv Musvit blandt øvrige mejsetyper. Det bidrager selvfølgelig, at den er støjende og let at registrere. I RFs ungdom var den sjælden uden for den gamle bøgeskov Grønnehave Skov syd for Nykøbing, så udviklingen har været eksplosiv. Hele 5 trækstunts Korshage. 20/5 – 27/5 3 dage med 1 tf nok samme individ, desuden 25/6 1 og 2/9 1 tf Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 5
Total 62 47 42 43 21 17 22 38 40 24 30 58 444
MaxRst 11 3 3 4 2 2 2 5 4 2 3 9 11
Nobs 33 33 33 32 18 14 17 23 31 19 24 32 309
Ndag 18 24 28 26 15 13 17 23 27 18 24 26 259
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Træløber  Certhia familiaris  
Brutto for året var 182. Profilen er helt jævn, lidt flere i den lange sangperiode, men man kan slet ikke spore eventuelle trækfugle. Bestanden rigtigt god i bæltet fra Korshage til plantagerne. Herunder 4/4 6 hørt Plantagen og igen redefund vest for Dybesø. På den øvrige halvø obs fra elleskoven ved Hovvig, Ringholm Skov og Grønnehave Skov.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 18 21 27 16 13 16 16 11 7 10 6 171
MaxRst 3 3 2 6 2 2 3 3 2 2 2 1 6
Nobs 8 14 17 19 14 11 13 13 10 6 9 6 140
Ndag 8 13 17 17 12 11 13 13 10 6 9 6 135
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 72, 1)
7/8 1 hørt Hovvig (JS, CG, KBe) fra område tæt ved fugletårnet. Gentagne kald, men lod sig ikke se.
Sidste sikre yngle(forsøg) var i 2010 og 2011. I 2012 (1k i september) og i 2016 blev arten iagttaget, mens årene 2013, 2014, 2015 og altså 2018 alene baserer sig på hørte kald. I 2017 var der ingen iagttagelser. Landstendensen er jo desværre entydig – er måske ved at forsvinde helt ud af vores fauna.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07
rapp/2018/san.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:47 af 127.0.0.1