Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2019:and

Rapport 2019

Andefugle


2019: Vandfugle Hovvig 2019 (udvalgte arter)

Største rasttal pr. måned (komplet tabel: Se Hovvig 2019 rast vandfugle)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Lille Lappedykker 3 1 4 9 19 10 3
Toppet Lappedykker 11 18 24 15 10 4 8 12 8 1
Gråstrubet Lappedykker 4 1 1
Nordisk Lappedykker
Sorthalset Lappedykker 1 1
Skarv 11 122 400 150 350 400 1100 300 160 45 50 4
Rørdrum
Silkehejre
Sølvhejre 1 1 1 1 2 1
Fiskehejre 5 5 14 6 8 27 28 15 8 6 7 1
Skestork 1
Sort Svane
Knopsvane 44 19 25 56 85 119 154 146 55 16 17 16
Pibesvane
Sangsvane 18 10 8 1 20 36 34
Sædgås
Tundrasædgås 1
Tajga(skov)sædgås
Kortnæbbet Gås 2 3
Dværggås
Blisgås 74 160 3 2
Grågås 230 250 300 87 1200 1110 1650 2350 2500 380 45 380
Indisk Gås
Snegås 1
Canadagås 1 19 1 22 10 12 38 21 60 9
Bramgås 4000 2450 4000 2200 15 7 160 1700 1500 2100
Knortegås
Knortegås, mørkbuget 1
Nilgås 2 2
Gravand 2 20 34 110 144 54 80 41 12 22 23 42
Pibeand 110 320 145 86 5 6 12 160 510 330 120 43
Knarand 21 6 11 16 21 132 20 29 43 45 73 39
Krikand 210 260 260 165 45 128 650 1180 1450 930 520 64
Gråand 430 190 130 25 20 120 290 220 25 240 530
Spidsand 9 16 6 2 2 106 37 16 1 1
Atlingand 2 1 1
Skeand 2 11 26 22 63 34 193 610 820 190 5
Taffeland 4 2 3 8 10 17 12 5 12 36 3
Trold/Bjergand
Troldand 25 225 130 47 15 83 106 125 80 120 240 120
Bjergand 670 300 220 130 102 1 23 200 280
Ederfugl
Havlit
Sortand 1 1 1 2
Fløjsand 2
Hvinand 356 520 650 610 2 38 43 74 125 110 650 225
Lille Skallesluger 3 5 7 1 1 1
Top Skallesluger 4 48 38 103 6 5 5 2 7 8 22 4
Vandrikse 1 1 3 2 3 2 3 3 4 1 2
Plettet Rørvagtel 1
Grønbenet Rørhøne 1 1 2 3 2 2 1
Blishøne 7 25 25 25 32 15 32 40 46 160 3
Trane 1 1 2 4
Strandskade 2 3 2 3 4 2 10 1
Stylteløber
Klyde 7 6 8 28 5 3 2
Lille Præstekrave 3 1 2 6 4
Stor Præstekrave 1 1 7 1 24 23 4
Hjejle 13 40 27 88 250 400 2000 80
Strandhjejle 1 7 1
Vibe 130 225 25 25 220 490 610 560 280 95
Islandsk Ryle 10 12 6
Sandløber 2
Dværgryle 3 4 9
Temmicksryle 5 5 1
Krumnæbbet Ryle 19 5 1
Almindelig Ryle 1 277 49 28 4
Kærløber 1 1
Brushane 9 2 9 61 29 16
Enkelt Bekkasin
Dobbelt Bekkasin 1 4 1 16 71 23 1 6 1
Skovsneppe 1 1 1
Stor Kobbersneppe
Lille Kobbersneppe 5 7 1
Småspove 1 1
Storspove 10 4 1
Sortklire 2 29 16 7 9 3
Rødben 1 1 7 3 8 39 14 6
Hvidklire 9 2 21 72 34 9 3
Svaleklire 3 11 1 8 14 15 6
Tinksmed 4 34 34 44 44 12
Mudderklire 2 1 30 22 1

Hovvig 2019 rast vandfugle


2019:  Knopsvane  Cygnus olor  

Træk første halvår: 11/1 - 23/5 i alt 51, flest 18/2 7 - I alt 17 observationsdage.
Træk andet halvår: 23/7 - 26/10 i alt 11, flest 12/8 5 - I alt 4 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
11 44 19 12 13 25 10 24 28 35 56 50 68 85 89 75 119 125 137 154 146 142 113 55 36 24 16 12 9 17 12 8 14 16 9

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 13 10 16 2 3 6 2 60
Total 445 60 31 69 46 9 160 12 2 13 20 102 969
MaxRst 132 84 29 56 85 119 154 146 79 16 22 47 154
Nobs 75 72 99 66 66 33 34 33 35 33 63 41 650
Ndag 29 26 31 28 29 23 30 28 27 21 27 22 321
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2019:  Pibesvane  Cygnus columbianus (?,?, 5/16)

Yderst begrænset forekomst både for- og efterår. Ingen rastende fugle - det er vist ikke sket før. Derfor ingen tvivl om årets total, der blev på blot 16 fugle fordelt på 5 flokke.

10/3 2 NØ Korshage (EVR) og 16/3 8 NØ (6 Nørrevang (SA) og 2 Nykøbing (JB)).
6/11 2 (ad + juv) SV Rørvig Bugt (LB) og 10/12 4 V Korshage (EVR).

12/8-20 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 2 4 16
Total 10 2 4 16
MaxRst
Nobs 3 2 1 6
Ndag 2 1 1 4
Fænologi 10..16 06.. ..10

2019:  Sangsvane  Cygnus cygnus  

Træk første halvår: 3/1 - 14/4 i alt 898, flest 6/3 393 - I alt 34 observationsdage.
Træk andet halvår: 28/10 - 31/12 i alt 587, flest 6/11 189 - I alt 24 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
18 7 8 10 2 5 8 6 1 20 11 36 30 34 15 10

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 109 750 17 122 374 71 1465
Total 139 215 787 24 129 451 81 1826
MaxRst 34 95 29 7 20 36 34 95
Nobs 49 46 58 5 19 70 29 276
Ndag 24 18 20 4 4 25 16 111
Fænologi 01.. …. …. ..14 28.. …. ..31

2019:  Svane sp.  Cygnus sp.  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 5 2 12
Total 8 2 3 5 2 20
MaxRst 8 8
Nobs 1 1 1 1 1 5
Ndag 1 1 1 1 1 5
Fænologi 05 11.. ..19 30 31

2019:  Tajgasædgås/Tundrasædgås  Anser fabalis/A. serrirostris  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 6
Total 2 4 6
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 29 28

2019:  Tajgasædgås  Anser fabalis  (72, 7709, 141)

Træk: 16/2 12, 18/2 102, 16/3 14 og 24/3 12 alle NØ Korshage - i alt 140.

Desuden 6/4 1 rast Nakke Syd (BWI).

13/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 114 26 140
Total 114 26 1 141
MaxRst 1 1
Nobs 2 2 1 5
Ndag 2 2 1 5
Fænologi 16.. …. ..06

2019:  Tundrasædgås  Anser serrirostris (0, 10/20, 2/2)  

15/3 1 rast Hovvig (JS m,fl.) samt 4/11 1 V Korshage (EVR).

13/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 15 04

2019:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus (0, 695, 53) 
13/1 - 14/1 2 Nakke Syd/Hovvig, 24/2 2 Nakke Syd, 25/2 3 Hovvig, 26/2 2 Nakke Kær og 3 Nakke Nord, 27/2 5 og 28/2 2 Nakke Syd er nok de samme, der har turneret rundt. 1/3 26 Nakke Kær og 2/3 18 NØ Korshage må være nye fugle. 3/3 2 Ringholm, 26/3 2 og 30/3 2 Nakke Syd er nok de gamle kendinge fra jan - feb og endelig 9/4 4 NV Korshage, der anses for nye. Der er i perioder langt mellem observationerne, men det fortrukne opholdssted Nakke Syd er jo ikke det mest frekventerede område blandt fuglefolket.

18/4-2023 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 4 22
Total 8 44 4 56
MaxRst 2 5 26 26
Nobs 3 6 5 1 15
Ndag 2 5 5 1 13
Fænologi 13.. …. …. ..09

2019:  Blisgås  Anser albifrons  

Forårstræk: 9/2 - 12/4 i alt 969, flest 19/3 315 – I alt 20 observationsdage.
Efterårstræk: 15/10 - 18/12 i alt 47, flest 15/10 25. - I alt 5 observationsdage.

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 407 497 65 44 2 1 1016
Total 33 888 1444 65 44 5 9 2488
MaxRst 12 150 310 3 5 310
Nobs 5 59 76 1 3 2 4 150
Ndag 5 20 27 1 3 2 4 62
Fænologi 02.. …. …. ..12 15.. …. ..31

2019:  Grågås  Anser anser 

Træk første halvår: 3/1 - 26/6 i alt 1576, flest 16/2 295 – I alt 76 observationsdage.
Træk andet halvår: 7/7 - 28/12 i alt 2715, flest 28/10 1837. - I alt 45 observationsdage. 

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
230 220 180 180 250 240 300 95 75 87 60 60 100 580 1200 940 810 1110 1060 1500 1650 1100 930 2350 2500 2000 700 380 270 60 30 45 40 280 7 380

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 479 570 92 81 102 34 155 214 2125 151 33 4057
Total 1545 1737 1585 211 311 603 255 3193 298 2163 180 43 12124
MaxRst 350 363 300 87 1200 1110 1650 2530 2500 380 50 380 2530
Nobs 73 148 189 94 56 27 33 38 33 45 36 21 793
Ndag 26 25 31 30 26 22 28 27 25 21 24 16 301
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Snegås  Anser caerulescens  (0, 5/8, 1/1) D-art

15/2 1 Hovvig med Canadagæs (NHV) er rimelig samme fugl, som den der blev set 12/2 Lammefjorden.

3/2-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 15

2019:  Grå Gås sp.  Anser sp.  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 93 51 438 5 25 6 296 18 4 936
Total 93 51 438 5 25 6 296 18 4 936
MaxRst
Nobs 3 4 8 2 1 1 7 3 1 30
Ndag 3 3 7 2 1 1 7 3 1 28
Fænologi 10.. …. …. ..16 30.. …. …. …. ..29

2019:  Canadagås  Branta canadensis 

Kun træk på 4 dage i første halvår: 18/2 6, 11/3 13, 24/5 17 og 1/6 25 - I alt 61.
Træk andet halvår: 14/9 - 31/12 i alt 101, flest 14/9 57. - I alt 9 observationsdage. 

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
1 1 19 1 22 2 10 10 10 12 10 38 10 15 21 24 60 9 1

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 13 17 25 59 26 15 41 202
Total 35 74 18 1 22 25 38 80 26 75 217 611
MaxRst 31 28 5 1 22 10 12 38 21 60 175 175
Nobs 10 4 3 1 5 19 28 10 12 3 10 8 113
Ndag 10 4 3 1 5 19 28 10 12 3 9 8 112
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..21

2019:  Canadagås x Grågås (hybrid)  Branta canadensis x Anser anser  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 26

2019:  Bramgås  Branta leucopsis  

Træk første halvår: 4/1 - 22/5 i alt 16112, flest 15/5 7343 – I alt 43 observationsdage.
Træk andet halvår: 22/9 - 26/11 i alt 8987, flest 15/10 2961. - I alt 32 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
4000 2100 1000 2050 1570 2450 2800 4000 2400 2200 500 65 15 7 1 2 160 800 1700 750 750 140 1500 850 1 2100

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 197 219 882 2756 12058 238 7752 997 25099
Total 16450 6469 14533 2973 12058 7 238 7842 3962 5200 69732
MaxRst 4000 3000 4000 2200 15 7 160 1700 1500 2100 4000
Nobs 45 60 89 61 20 4 9 58 44 13 403
Ndag 26 23 30 22 10 4 4 25 24 11 179
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..30 22.. …. …. ..31

2019:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 35751, 91)

Lidt usædvanligt med vinterfugle i begge halvår: 18/2 1 ovf Hovvig (JM. KBR) og 29/12 1 Hovvig (EVR). Vi skal tilbage til 2010 for at finde forrige vinterobservation.

Et yderst beskedent forårstræk på 3 fugle: 24/3 2 V (JS), 29/4 1 rast (EVR) og 1/5 1 NV alle Korshage (EVR)- den sidste er her regnet som samme.

Efterårstrækket var heller ikke prangende med 68 fugle: 18/9 8 NV, 19/9 8 NV, 23/9 1 SØ, 26/9 23 V, 27/9 4 V og 28/9 6 V alle Korshage, 12/10 5 trk Skansehage, 14/10 4 SV og 23/10 9 V Korshage.

Desuden lidt rastobservationer: 15/10 5 rast Korshage (JR), 21/10 - 22/10 6 Rørvig Bugt (LB - formodentlig de samme, selv om der ofte sker hurtig udskiftning på denne lokalitet) og 25/10 7 rast Skansehage (JR).

13/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 5 7
Total 2 5 7
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 24 12

2019:  Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla)  Branta bernicla bernicla  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 50 13 64
Total 1 1 50 31 1 84
MaxRst 1 7 1 7
Nobs 1 1 7 6 1 16
Ndag 1 1 6 6 1 15
Fænologi 18 01 18.. ..25 29

2019:  Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota)  Branta bernicla hrota   (0, 12/30 13/32, 1/2)

29/9 2 SV Flyndersø (MKP). Tredje septemberfund af denne race.

13/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2019:  Rajgås sp.  Branta sp.  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 70 12 82
Total 70 12 82
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 19 06

2019:  Nilgås  Alopochen aegyptiaca  (0, 11/16, 1/2)  

22/3 - 24/3, 26/3 og 28/3 - 29/3 2 Hovvig, 30/3 2 Nakke Skov, 31/3 2 Slettemose, 4/4 2 Hovvig og 6/4 2 Slettemose (VWS m.fl.) - er rimeligvis de samme 2, der har turneret rundt. Muligvis også identiske med 4/3 2 ovf Stårup.

13/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2 2
Nobs 8 2 10
Ndag 8 2 10
Fænologi 22.. ..06

2019:  Gås sp.  Anser/Branta sp.  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 199 85 16 17 4 321
Total 3000 199 85 16 17 4 3321
MaxRst 3000 3000
Nobs 1 8 4 1 2 2 18
Ndag 1 7 4 1 2 2 17
Fænologi 06 10.. …. ..15 04.. ..07

2019:  Rustand  Tadorna ferruginea   (0, 6/11, 1/1)

7/7 - 10/7 1 Hovvig (fundet af HVR). Vores andet juli fund.

En god del af disse fund på Sjælland: 26/4 tf Klintebjerg, 28/4 Tranemose, 22/5 - 2/6 Klydesøen, 2/6 - 11/6 Tempelkrogen, 30/6 Præstesø og 17/7 - 8/8 Selsø kan muligvis relateres til det samme individ. Hvor den så har gemt sig i „hullerne“ må stå hen i det uvisse.

14/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 07..10

2019:  Gravand  Tadorna tadorna 

Træk første halvår: 21/1 - 19/5 i alt 60, flest 15/4 8 – I alt 22 observationsdage.
Returtræk 4 observationsdage: 24/6 1, 7/7 2, 21/8 1 og 3/11 1 - I alt 5.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
2 18 20 13 21 14 34 44 82 110 117 144 84 54 56 50 80 60 40 41 34 9 2 6 12 17 17 22 15 19 23 29 42 38

16/8-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 42 10 1 2 1 1 65
Total 5 8 17 79 168 20 4 2 1 304
MaxRst 2 20 34 110 144 64 98 41 12 22 23 42 144
Nobs 6 20 59 72 59 41 32 19 17 15 23 13 376
Ndag 5 17 31 28 29 24 25 17 17 15 22 13 243
Fænologi 11.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2019:  Pibeand  Mareca penelope  

Forårstræk: 16/2 - 29/4 i alt 46, flest 22/3 20 – I alt 8 observationsdage.
Efterårstræk: 7/7 - 6/11 i alt 332, flest 17/9 61. - I alt 26 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
110 30 3 320 160 80 145 120 116 86 20 12 5 2 2 2 6 6 2 12 4 2 19 160 190 390 510 330 30 280 120 30 24 25 43 3

16/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 22 15 1 36 177 113 5 378
Total 356 25 158 17 1 43 690 142 562 1994
MaxRst 153 320 145 86 5 6 12 160 510 330 285 260 510
Nobs 45 52 62 32 8 17 11 25 42 44 51 23 412
Ndag 29 27 31 23 8 17 11 21 26 25 29 18 265
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2019:  Knarand  Mareca strepera  

Træk: 20/3 2 og 6/4 samt 3/7 1 og 6/11 4.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
21 1 2 6 6 9 11 9 8 9 16 17 13 21 57 132 83 11 20 18 13 14 29 23 28 43 45 33 36 49 67 73 34 39 22

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 4 8
Total 25 21 5 2 132 1 4 190
MaxRst 21 6 11 16 21 132 20 29 43 45 73 39 132
Nobs 10 13 36 33 24 22 23 27 20 15 26 10 259
Ndag 10 12 25 24 21 22 22 27 20 15 25 10 233
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2019:  Krikand  Anas crecca 

Forårstræk: 24/3 3, 7/4 2, 18/4 2 og 22/4 2 - i alt 9.
Efterårstræk: 1/7 - 12/12 i alt 272, flest 21/8 74. - I alt 30 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
210 96 100 72 175 260 260 250 150 95 62 165 45 3 7 68 128 66 101 155 650 820 910 1180 1240 1450 430 930 180 910 520 240 150 19 14 64

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 6 3 106 89 6 3 216
Total 33 8 14 38 1 3 106 1541 78 13 3 1838
MaxRst 210 260 260 165 45 128 650 1180 1450 930 520 64 1450
Nobs 23 18 36 31 13 21 28 40 32 24 23 8 297
Ndag 18 16 27 22 13 21 27 29 18 18 22 8 239
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2019:  Gråand  Anas platyrhynchos 

Træk første halvår: 11/3 2, 9/4 2 og 23/5 2 - i alt 6.
Træk andet halvår: 11/8 - 31/12 i alt 106, flest 9/12 21. - I alt 17 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
140 140 430 190 65 160 130 20 31 16 25 16 8 20 11 40 60 120 125 170 290 220 30 3 25 10 20 30 140 240 530 290 80

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 2 13 39 15 12 27 112
Total 1565 56 49 31 15 28 1 68 39 80 304 865 3101
MaxRst 760 190 130 25 20 120 290 221 15 65 240 530 760
Nobs 73 62 61 56 46 37 23 23 30 51 71 39 572
Ndag 27 25 28 30 24 24 17 17 23 25 28 22 290
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Spidsand  Anas acuta

Forårstræk: 3/4 3.
Efterårstræk: 25/8 - 4/10 i alt 91, flest 17/9 43. - I alt 10 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
2 9 3 15 16 6 2 1 2 2 2 1 13 106 37 19 9 16 2 5 1 1

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 10 87 3 103
Total 1 16 9 2 2 116 87 4 1 1 239
MaxRst 9 16 6 2 2 106 37 16 1 1 106
Nobs 10 16 10 5 4 15 28 10 1 1 100
Ndag 10 16 10 5 4 13 23 10 1 1 93
Fænologi 02.. …. …. ..24 17.. …. …. …. …. ..19

2019:  Atlingand  Spatula querquedula (225, 395, 3)

Det blev kun til disse fra Hovvig: 28/4 han, 30/4 2, 1/5 han, 27/5 1 og 19/7 1.

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 2 2 1 5
Ndag 2 2 1 5
Fænologi 28.. ..27 19

2019:  Skeand  Spatula clypeata 

Forårstræk: 2/4 2 og 26/4 3 - i alt 5.
Efterårstræk: 14/9 1 og 17/9 1 - i alt 2.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
2 1 7 11 16 18 26 3 6 22 17 63 48 7 8 34 98 122 193 308 610 462 820 256 460 190 115 165 5 2

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 8 2 15
Total 2 19 1 8 2 820 5 857
MaxRst 2 11 26 22 63 34 193 610 820 257 5 820
Nobs 2 13 27 16 20 19 29 23 15 21 4 189
Ndag 2 13 24 16 20 18 29 21 15 20 4 182
Fænologi 19.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2019:  Svømmeand sp.  Mareca/Anas/Spatula sp.  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 50 150 200
MaxRst 50 150 150
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 03 11

2019:  Taffeland  Aythya ferina 

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
2 2 4 2 1 2 3 1 8 7 6 10 17 11 12 12 8 12 5 3 1 12 7 22 36 2 3

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 22 4 4 3 2 18 6 35 36 11 141
MaxRst 22 11 4 3 8 11 18 12 5 35 36 8 36
Nobs 10 15 10 3 8 22 27 23 5 16 18 5 162
Ndag 9 14 10 3 7 20 24 23 5 16 17 5 153
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2019:  Troldand  Aythya fuligula

Træk første halvår: 16/2 6 og 1/6 – I alt 7.
Træk andet halvår: 19/8 - 3/11 i alt 20, flest 10/10 15. - I alt 5 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
25 8 2 65 98 225 130 86 50 28 10 47 14 15 11 17 29 83 106 62 92 125 56 108 80 4 22 46 57 120 240 170 192 20 60 120

17/8-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 1 57 3 15 1 84
Total 289 8 1 1 57 6 30 246 638
MaxRst 150 225 130 47 15 83 106 125 80 120 240 120 240
Nobs 31 28 36 30 24 23 28 28 15 17 26 10 296
Ndag 21 19 23 24 23 22 28 27 14 16 21 10 248
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2019:  Troldand/Bjergand  Aythya fuligula/A. marila  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 200 200
MaxRst 200 80 200
Nobs 6 1 7
Ndag 6 1 7
Fænologi 04.. ..08

2019:  Bjergand  Aythya marila

Træk første halvår: 1/1 28 og 2/1 4 - i alt 32.
Træk andet halvår: 29/9 4, 14/10 4 og 31/10 1 - 29/9 i alt 9.  

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
670 480 152 250 300 220 136 130 130 47 102 102 24 2 1 23 200 120 130 110 170 280

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 4 5 41
Total 747 305 1 4 5 4 281 1347
MaxRst 670 300 220 130 102 1 52 200 280 670
Nobs 22 13 23 18 13 1 1 8 16 15 130
Ndag 19 13 23 18 13 1 1 7 16 15 126
Fænologi 01.. …. …. …. ..21 21.. …. …. …. ..29

2019:  Dykand sp. (Aythya sp.)  Aythya sp.  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 60 60
Total 60 60
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 27..30

2019:  Ederfugl  Somateria mollissima  

Træk første halvår: 1/1 - 17/6 i alt 1528, flest 16/2 435 – I alt 39 observationsdage.
Træk andet halvår: 2/7 - 31/12 i alt 2904, flest 10/10 408 - I alt 52 observationsdage.

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 88 449 674 235 74 8 129 43 211 1806 682 33 4432
Total 6609 1384 743 246 107 211 158 114 307 6850 4719 232 21680
MaxRst 6000 900 550 250 100 270 330 216 102 5000 4000 4000 6000
Nobs 55 43 55 47 24 27 50 48 66 95 68 41 619
Ndag 30 25 29 28 20 22 27 28 30 29 25 21 314
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Havlit  Clangula hyemalis (393, 11042, 71)

Korshage træk 1/1 - 16/4 (sidste forårsfugl) i alt 35, flest 2/1 11 V.

De sædvanlige få spredte obs af 1 - 2 fugle ved kystlokaliteterne. Eneste obs med flere fugle 7/4 9 Kysten ved Sandflugtsplantagen (JHC).

Efterårsfugle fra 29/11. I alt 14 trk, flest 31/12 6 V Korshage. Desuden 4 han rast 10/12 Korshage.

13/8-2020 LB  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 14 2 3 11 49
Total 23 1 17 12 3 15 71
MaxRst 2 1 2 9 4 9
Nobs 9 1 8 4 1 5 28
Ndag 7 1 8 4 1 5 26
Fænologi 01.. …. …. ..16 29.. ..31

2019:  Sortand  Melanitta nigra  

Træk første halvår: 2/1 - 26/6 i alt 1328, flest 4/2 150 – I alt 53 observationsdage.
Træk andet halvår: 1/7 - 31/12 i alt 6454, flest 18/9 1940 - I alt 73 observationsdage.

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 170 565 517 42 12 1248 627 3863 348 77 291 7782
Total 5120 1376 904 608 42 12 1284 630 3945 350 338 3377 17986
MaxRst 4000 1150 310 90 2 35 2 76 60 400 3000 4000
Nobs 46 37 43 43 11 1 24 32 46 29 32 31 375
Ndag 23 21 27 28 10 1 16 23 24 15 22 19 229
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Fløjlsand  Melanitta fusca 

Træk første halvår: 1/1 - 3/5 i alt 294, flest 2/1 48 – I alt 33 observationsdage.
Træk andet halvår: 3/7 - 31/12 i alt 794, flest 17/9 212 - I alt 48 observationsdage.

17/8-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 130 7 109 42 6 51 56 548 86 21 33 1089
Total 275 32 132 63 8 51 58 549 92 28 181 1469
MaxRst 50 26 32 16 1 1 1 10 26 75 75
Nobs 39 17 35 22 4 8 11 30 19 21 21 227
Ndag 24 14 23 14 4 6 9 16 11 15 13 149
Fænologi 01.. …. …. …. ..11 03.. …. …. …. …. ..31

2019:  Hvinand  Bucephala clangula  

Træk første halvår: 1/1 - 8/4 i alt 158, flest 14/3 28 – I alt 22 observationsdage.
Træk andet halvår: 1/7 - 31/12 i alt 93, flest 1/7 18 - I alt 13 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
230 220 180 180 250 240 300 95 75 87 60 60 100 580 1200 940 810 1110 1060 1500 1650 1100 930 2350 2500 2000 700 380 60 270 30 45 40 280 7 380

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 8 112 29 18 16 28 31 251
Total 863 125 831 60 18 2 16 839 198 2952
MaxRst 356 520 650 610 2 38 43 74 125 110 750 225 750
Nobs 64 63 80 22 4 17 25 22 11 16 50 40 414
Ndag 29 26 29 17 4 17 25 21 11 13 26 22 240
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 1096, 12)

Hovvig set 7/1 - 20/3, flest 7/3 7 (EVR). Derudover blot 31/1 1 han Dybesø (JS).
Kun fire obs fra 2.halvår: 9/10 1 hun - tidligt (EVR), 11/11 1, 4/12 1 og 18/12 1 han.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
1 2 3 5 3 3 7 3 1 1 1 1

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 7 1 1 2 12
MaxRst 3 5 7 1 1 1 7
Nobs 9 8 13 1 1 2 34
Ndag 8 8 12 1 1 2 32
Fænologi 07.. …. ..20 09.. …. ..18

2019:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator 

Træk første halvår: 1/1 - 19/6 i alt 457, flest 1/1 45 – I alt 45 observationsdage.
Træk andet halvår: 3/7 - 31/12 i alt 471, flest 27/10 39 - I alt 47 observationsdage

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
4 1 1 48 10 13 38 11 103 12 16 6 4 6 5 5 2 5 1 1 2 7 6 1 1 8 4 4 22 2 4

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 174 19 85 159 19 3 6 5 66 180 161 62 939
Total 329 93 278 344 28 7 36 6 137 245 380 113 1996
MaxRst 75 48 70 103 8 5 11 11 26 47 70 40 103
Nobs 55 46 81 72 43 35 27 8 35 62 82 35 581
Ndag 27 23 30 30 26 21 17 6 17 24 27 21 269
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Stor Skallesluger  Mergus merganser 

Træk første halvår: 2/1 - 28/4 i alt 38, flest 12/1 6 – I alt 14 observationsdage.
Træk andet halvår: 27/10 - 31/12 i alt 18, flest 30/11 7 - I alt 6 observationsdage

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
9 20 4 9 3 1 5 2 7 8 14 2 9 1

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 5 14 6 1 8 9 56
Total 95 53 19 24 1 1 1 43 28 265
MaxRst 25 25 11 18 1 1 19 9 25
Nobs 66 54 51 7 1 1 1 34 21 236
Ndag 28 27 21 7 1 1 1 22 15 123
Fænologi 01.. …. …. …. ..27 04.. …. …. ..31

2019:  Dykand sp. (Mergini)  Mergini  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 3 400 50 130 613
Total 1000 30 3 400 50 130 1613
MaxRst 1000 1000
Nobs 1 1 1 1 1 2 7
Ndag 1 1 1 1 1 2 7
Fænologi 07 16 02 18.. …. ..20
rapp/2019/and.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:47 af 127.0.0.1