Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:parentesforklaring

Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
rapp:parentesforklaring [2018/02/25 14:36]
kes
rapp:parentesforklaring [2018/02/25 14:40] (nuværende)
kes
Linje 1: Linje 1:
 **Kopi fra "Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2016":** **Kopi fra "Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2016":**
  
-//Efter artsnavnet er i parentes angivet 1) antal anerkendte fund og individer (adskilt af en skråstreg) før 1/1 1950, 2) antal godkendte fund og individer fra og med 1/1 1950 til og med 2015 og 3) antal godkendte fund og individer i 2016. Denne opdeling er i overensstemmelse med den standard, der anbefales af Association of European Rarities Committees (AERC). Bemærk i øvrigt, at antal fund ikke altid er identisk med antal individer, idet  okke og par regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider på én dag ved samme lokalitet regnes som fem fund.+//Efter artsnavnet er i parentes angivet 1) antal anerkendte fund og individer (adskilt af en skråstreg) før 1/1 1950, 2) antal godkendte fund og individer fra og med 1/1 1950 til og med 2015 og 3) antal godkendte fund og individer i 2016. Denne opdeling er i overensstemmelse med den standard, der anbefales af Association of European Rarities Committees (AERC). Bemærk i øvrigt, at antal fund ikke altid er identisk med antal individer, idet flokke og par regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider på én dag ved samme lokalitet regnes som fem fund.
 I lighed med europæisk standard regnes ynglefund (inkl. unger) som ét fund, hvorfor unger af danske yngleforekomster ikke medregnes i opsummeringen. Returnerende individer fra år til år indgår ikke i opsummeringen. Antal fund og individer fordelt på underarter opsummeres også, så vidt muligt. Efter observatørnavnet er det oplyst, om de enkelte fund er dokumenteret med foto (Foto), videofilm (Video), lydoptagelse (Bånd), genetisk analyse (DNA) eller dødfunden fugl (Død). Desuden er  findere(n) ved hvert fund markeret med en asterisk (*) foran observatørnavnet. Som  finder(e) regnes den (de), der har været til stede, da fuglen blev opdaget/bestemt.// I lighed med europæisk standard regnes ynglefund (inkl. unger) som ét fund, hvorfor unger af danske yngleforekomster ikke medregnes i opsummeringen. Returnerende individer fra år til år indgår ikke i opsummeringen. Antal fund og individer fordelt på underarter opsummeres også, så vidt muligt. Efter observatørnavnet er det oplyst, om de enkelte fund er dokumenteret med foto (Foto), videofilm (Video), lydoptagelse (Bånd), genetisk analyse (DNA) eller dødfunden fugl (Død). Desuden er  findere(n) ved hvert fund markeret med en asterisk (*) foran observatørnavnet. Som  finder(e) regnes den (de), der har været til stede, da fuglen blev opdaget/bestemt.//
  
 **I RF tilstræber vi at følge tilsvarende regler**. **I RF tilstræber vi at følge tilsvarende regler**.
rapp/parentesforklaring.txt · Sidst ændret: 2018/02/25 14:40 af kes