Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:tabelforklaring

Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
Næste revision
Forrige revision
rapp:tabelforklaring [2014/03/01 12:16]
kes
rapp:tabelforklaring [2020/01/03 16:14] (nuværende)
Linje 2: Linje 2:
  
 **Træk:** Summen af alle rapporterede træktal, gengangere er sorteret fra. **Træk:** Summen af alle rapporterede træktal, gengangere er sorteret fra.
-**Total:​** ​Summmen ​af træktal og rasttal. For rasttal ​er dag-gengangere ​sorteret fra.+**Total:​** ​Summen ​af træktal og rasttal, gengangere ​er forsøgt ​sorteret fra.
 **MaxRst:** Største rapporterede rasttal. **MaxRst:** Største rapporterede rasttal.
-**N:** Antal observationer, ​(dag)gengangere er sorteret fra, men samme rastende fugle kan være rapporteret flere gange i løbet af en måned.+**Nobs eller N:** Antal observationer,​ gengangere er sorteret fra, men samme rastende fugle kan være rapporteret flere gange i løbet af en måned
 +**Ndag:** Antal observationdage.
 **Fænologi:​** Perioder med observationer,​ tallet angiver datoen. **Fænologi:​** Perioder med observationer,​ tallet angiver datoen.
  
-//​Eksempel://​ +<WRAP tabel1> 
-        ​|   Jan |   Feb |   Mar |   Apr |   Maj |   Jun |   Jul |   Aug |   Sep |   Okt |   Nov |   Dec |     År |+            ​|   Jan |   Feb |   Mar |   Apr |   Maj |   Jun |   Jul |   Aug |   Sep |   Okt |   Nov |   Dec |     År |
 |**Træk** ​    ​| ​      ​| ​      ​| ​    4 |    10 |       ​| ​      ​| ​      ​| ​    1 |    16 |     7 |    57 |    10 |    105 | |**Træk** ​    ​| ​      ​| ​      ​| ​    4 |    10 |       ​| ​      ​| ​      ​| ​    1 |    16 |     7 |    57 |    10 |    105 |
 |**Total** ​   |       ​| ​    2 |     4 |    11 |       ​| ​      ​| ​      ​| ​    1 |    17 |     7 |    60 |    10 |    112 | |**Total** ​   |       ​| ​    2 |     4 |    11 |       ​| ​      ​| ​      ​| ​    1 |    17 |     7 |    60 |    10 |    112 |
 |**MaxRst** ​  ​| ​      ​| ​    1 |       ​| ​    1 |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​    1 |       ​| ​    2 |       ​| ​     2 | |**MaxRst** ​  ​| ​      ​| ​    1 |       ​| ​    1 |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​    1 |       ​| ​    2 |       ​| ​     2 |
-|**N**        |       ​| ​    2 |     2 |     6 |       ​| ​      ​| ​      ​| ​    1 |     6 |     5 |    19 |     3 |     44 |+|**Nobs**     ​|       ​| ​    2 |     2 |     6 |       ​| ​      ​| ​      ​| ​    1 |     6 |     5 |    19 |     3 |     ​44 ​
 +|**Ndag** ​    ​| ​      ​| ​    2 |     2 |     4 |       ​| ​      ​| ​      ​| ​    1 |     3 |     4 |    12 |     3 |     ​31 ​|
 |**Fænologi** |       ​| ​ 10.. |  .... |  ..10 |       ​| ​      ​| ​      ​| ​ 14.. |  .... |  .... |  .... |  ..07 |        | |**Fænologi** |       ​| ​ 10.. |  .... |  ..10 |       ​| ​      ​| ​      ​| ​ 14.. |  .... |  .... |  .... |  ..07 |        |
 +</​WRAP>​
 +
 +===De automatisk genererede tabeller beregnes efter følgende regler:===
 +
 +  - Træk og Rast behandles uafhængigt af hinanden.
 +  - For trækobs medregnes kun tallene fra den observatør som har den største dagstotal for hver enkelt obsdag. Der tages ikke hensyn til lokalitet og tidspunkt!
 +  - Rastobs behandles i to trin. I trin 1 findes den observatør som har det største samlede rasttal for hver enkelt obsdag og lokalitet. Alle disse obs medregnes under "​Nobs"​ og "​Ndag"​. I trin 2 splittes disse obs op i perioder (enten 10-dages-perioder eller for nogle arter måneder). For hver sammenhængende sekvens af perioder findes det maksimale rasttal og dette tal medregnes under "​total"​. For nogle arter kan opsplitningen på lokaliteter dog være fravalgt.
rapp/tabelforklaring.1393672603.txt.gz · Sidst ændret: 2014/03/01 12:16 af kes