Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:tabelforklaring

Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
Næste revision
Forrige revision
rapp:tabelforklaring [2019/12/19 00:07]
kes
rapp:tabelforklaring [2020/08/22 17:29] (nuværende)
kes
Linje 1: Linje 1:
 ====== Tabelforklaring ====== ====== Tabelforklaring ======
 +
 +Dette er den korte udgave. Her er en [[rapp:langforklaring|længere forklaring!]] 
 +
 +<color #ed1c24>Bemærk at de officielle tal i rapport/artsarkiv ofte vil afvige fra tallene i obstabellen. Dette kan f.eks. skyldes at trækobs fra flere forskellige tidsperioder er indtastet som en enkelt obs i DOFbasen. Der kan også være tale om forskellige vurderinger af om det er træk eller rast.</color>
  
 **Træk:** Summen af alle rapporterede træktal, gengangere er sorteret fra. **Træk:** Summen af alle rapporterede træktal, gengangere er sorteret fra.
 **Total:** Summen af træktal og rasttal, gengangere er forsøgt sorteret fra. **Total:** Summen af træktal og rasttal, gengangere er forsøgt sorteret fra.
 **MaxRst:** Største rapporterede rasttal. **MaxRst:** Største rapporterede rasttal.
-**Nobs eller N:** Antal observationer, gengangere er sorteret fra, men samme rastende fugle kan være rapporteret flere gange i løbet af en måned.+**Nobs eller N:** Antal observationer, gengangere er forsøgt sorteret fra.
 **Ndag:** Antal observationdage. **Ndag:** Antal observationdage.
 **Fænologi:** Perioder med observationer, tallet angiver datoen. **Fænologi:** Perioder med observationer, tallet angiver datoen.
Linje 22: Linje 26:
   - Træk og Rast behandles uafhængigt af hinanden.   - Træk og Rast behandles uafhængigt af hinanden.
   - For trækobs medregnes kun tallene fra den observatør som har den største dagstotal for hver enkelt obsdag. Der tages ikke hensyn til lokalitet og tidspunkt!   - For trækobs medregnes kun tallene fra den observatør som har den største dagstotal for hver enkelt obsdag. Der tages ikke hensyn til lokalitet og tidspunkt!
-  - Rastobs behandles i to trin. I trin 1 findes den observatør som har det største samlede rasttal for hver enkelt obsdag og lokalitet. Alle disse obs medregnes under "Nobs" og "Ndag". I trin 2 splittes disse obs op i perioder (enten 10-dages-perioder eller for nogle arter måneder). For hver sammenhængende sekvens af perioder findes det maksimale rasttal og dette tal medregnes under "total". For nogle arter kan opslutningen i lokaliteter dog være fravalgt.+  - Rastobs behandles i to trin. I trin 1 findes den observatør som har det største samlede rasttal for hver enkelt obsdag og lokalitet. Alle disse obs medregnes under "Nobs" og "Ndag". I trin 2 splittes disse obs op i perioder (enten 10-dages-perioder eller for nogle arter måneder). For hver sammenhængende sekvens af perioder findes det maksimale rasttal og dette tal medregnes under "total". For nogle arter kan opsplitningen på lokaliteter dog være fravalgt. 
rapp/tabelforklaring.1576710456.txt.gz · Sidst ændret: 2019/12/19 00:07 af kes