Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rfbasen:doku

Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
Næste revision
Forrige revision
rfbasen:doku [2020/02/12 10:18]
kes [RFBasen]
rfbasen:doku [2020/09/19 23:28] (nuværende)
kes
Linje 1: Linje 1:
-~~NOSIDEBAR~~ 
- 
 ====== RFBasen ====== ====== RFBasen ======
  
-**//Version 4.3.7//** +**//Version 4.4.2//** 
-**//2020-02-12//**+**//2020-09-17//**
  
-RFBasen er en database, men i denne sammenhæng kan man blot opfatte "en database" som "et stort regneark"RFBasen er et computerprogram på samme måde som f.eks. Excel. Det vil bl.a. sige at man skal have forskellige udgaver, alt efter om man bruger macOS eller Windows som styresystem.+RFBasen er et computerprogram på samme måde som f.eks. Excel. Det vil bl.a. sige at man skal have forskellige udgaver, alt efter om man bruger macOS eller Windows som styresystem.
  
-Det giver imidlertid kun mening at bruge RFBasen, hvis man også har en databasefil med data fra DOFbasen. Sammen med RFBase-programmet får man en databasefil "rfData.rfd", der indeholder alle obs fra Rørvig-området til og med 2018. Når man starter RFBasen, vil det normalt være disse data man ser. Hvis man alternativt starter programmet ved at dobbeltklikke på en anden databasefil, f.eks. "rf2019.rfd", vil man i stedet åbne og bruge denne databasefil. Den database der åbnes sammen med programmet udgør "hoved-databasen" og vises i et vindue med grøn baggrund. Man kan derefter godt åbne andre databasefiler, disse bliver vist i vinduer med blå baggrund.+Her er et {{:rfbasen:rfbasevejledning.pdf|link til en pdf med en længere illustreret beskrivelse}} af RFBasen. 
 + 
 + 
 +**Hvis du er interesseret i at afprøve programmet så send en mail til:** Knud-Erik Strange <kes@rfst.dk>
 +Du får så et download-link. Programmet kan køre som prøveversion i en måned, derefter kræves en licenskode. 
 +RF's medlemmer og alle andre med et "anerkendelsesværdigt formål" kan få en permanent licenskode. 
 + 
 +Det giver kun mening at bruge RFBasen, hvis man også har en databasefil med data fra DOFbasen. Sammen med RFBase-programmet får man en databasefil "rfData.rfd", der indeholder alle obs fra Rørvig-området til og med 2019. Når man starter RFBasen, vil det normalt være disse data man ser. Hvis man alternativt starter programmet ved at dobbeltklikke på en anden databasefil, f.eks. "halsnaesKommune.rfd", vil man i stedet åbne og bruge denne databasefil. Den database der åbnes sammen med programmet udgør "hoved-databasen" og vises i et vindue med grøn baggrund. Man kan derefter godt åbne andre databasefiler, disse bliver vist i vinduer med blå baggrund.
  
 En anden mulighed er at downloade obs direkte fra DOFbasen. Man får en tekstfil "search_result-nn.csv". Denne fil kan så åbnes i RFBasen, og man får også her et vindue med blå baggrund. Det vil ofte være smartest at gemme disse obs som en ny rfd-fil, altså en RFBase-fil, men man kan også vælge at tilføje de downloadede obs til den aktuelle hoved-database. En anden mulighed er at downloade obs direkte fra DOFbasen. Man får en tekstfil "search_result-nn.csv". Denne fil kan så åbnes i RFBasen, og man får også her et vindue med blå baggrund. Det vil ofte være smartest at gemme disse obs som en ny rfd-fil, altså en RFBase-fil, men man kan også vælge at tilføje de downloadede obs til den aktuelle hoved-database.
Linje 14: Linje 19:
 RFBasen kan altså arbejde med to forskellige filtyper: csv- og rfd-filer. RFBasen kan altså arbejde med to forskellige filtyper: csv- og rfd-filer.
 csv-filer er simple tekstfiler der kan åbnes af de fleste tekst- og regnearks-programmer. csv-filer er simple tekstfiler der kan åbnes af de fleste tekst- og regnearks-programmer.
-rfd-filer er faktisk sqlite-filer, et standard databaseformat, der kan åbnes/importeres af mange database-programmer.+rfd-filer er faktisk sqlite-filer, et standard database-format, der kan åbnes/importeres af mange database-programmer.
 RFBasens rfd-filer indeholder desuden forskellige hjælpetabeller, bl.a. en liste med artsnavne mm. RFBasens rfd-filer indeholder desuden forskellige hjælpetabeller, bl.a. en liste med artsnavne mm.
 Fordelen ved at bruge et egenligt database-format er, at man langt hurtigere kan fremsøge de ønskede data, til gengæld fylder filen noget mere end den tilsvarende csv-fil. Fordelen ved at bruge et egenligt database-format er, at man langt hurtigere kan fremsøge de ønskede data, til gengæld fylder filen noget mere end den tilsvarende csv-fil.
Linje 20: Linje 25:
 <WRAP center round tip 80% > <WRAP center round tip 80% >
 **Seneste ændringer** **Seneste ændringer**
 +  * 2020-september: **Ver 4.4**: Tilføjet en mulighed (tast R) for hurtigt at ændre en obs fra 'rast' til 'træk' eller omvendt. Tilføjet mulighed for at vise prikkort ud fra lokalitets-koordinater. Databasen indeholder nu obs til og med 2019. Derudover mange interne fejlrettelser og forbedringer.
 +  * 2020-august: **Ver 4.3.12.**: Tilføjet muligheder under 'Antal' for at vise 'Usædvanligt store' og 'Ekstremt store' antal, virker dog kun i hoved-databasen. Derudover kan 'Prikkort' nu bruges til kun at vise de valgte obs.
 +  * 2020-juli: **Ver 4.3.11.**: Fejlrettelser. Samt udvidede muligheder for at exportere behandlede data som csv-filer, der kan åbnes i et regnearksprogram.
 +  * 2020-05-14: **Ver 4.3.10.**: Tilføjet et "tids-skema" som gør det nemmere at sammenligne og vurdere forskellige observatørers indberetning af træk-obs. Se nærmere [[#Obslisten og bearbejdning af obs|her]].
 +  * 2020-05-05: Div. rettelser og ændringer: Obstabel år, 2020 tal kan nu vises. Ændring af autoOK beregning for art/underart. Ændring af "Markering" af ?-obs i obslisten.
 +  * 2020-04-22: Under Værktøj>Avanceret: Tilføjet en mulighed for at sammenligne indholdet i to filer (eller rettere vinduer). F.ex. kan man finde obs, som kun er med i den ene udgave, men ikke den anden. 
 +  * 2020-04-19:
 +    * Under "måned-filteret" er det nu også muligt at vælge en specifik dato.
 +    * "Observatør-filteret" er ændret således at initialer vises først, altså f.ex. "KES 4581", i stedet for 4581KES. Dette er en fordel hvis listen er meget lang, den ønskede observatør kan så findes ved at indtaste initialerne (fungerer forskelligt i macOS og Windows).
 +    * I den inkluderede rfData.rfd har jeg fjernet nogle dobbeltindtastninger, f.ex. var mange AF-obs fra 00'erne indtastet to gange.
 +  * 2020-04-12: **Ver 4.3.9.**: Rettet forskellige småfejl. Tilføjet en mulighed for at SLETTE obs fra DOFbasen.
 +  * 2020-02-12: Rettet en fejl der betød at programmet under uheldige omstændigheder kunne gå ned med en "Databasefejl".
   * Når man åbner en RFBasefil (en rfd-fil) der ligger i Dropboxen, tilføjes "_NIXPILLE" til filnavnet så længe filen er åben.   * Når man åbner en RFBasefil (en rfd-fil) der ligger i Dropboxen, tilføjes "_NIXPILLE" til filnavnet så længe filen er åben.
   * Der er forskellige nye "højreklik-menuer" i obstabellen, artslisten og obslisten (se: Tips og Tricks).   * Der er forskellige nye "højreklik-menuer" i obstabellen, artslisten og obslisten (se: Tips og Tricks).
   * Man kan nu bearbejde obs i en (lokal) udgave af en RFBasefil og derefter kopiere (copy/paste) OK-værdierne over i en fælles MASTERfil i Dropboxen.   * Man kan nu bearbejde obs i en (lokal) udgave af en RFBasefil og derefter kopiere (copy/paste) OK-værdierne over i en fælles MASTERfil i Dropboxen.
   * Rettet en fejl der betød at csv-filer med kun 1 obs ikke kunne åbnes korrekt.   * Rettet en fejl der betød at csv-filer med kun 1 obs ikke kunne åbnes korrekt.
-  * 2020-02-12: Rettet en fejl der betød at programmet under uheldige omstændigheder kunne gå ned med en "Databasefejl". 
 </WRAP> </WRAP>
  
Linje 73: Linje 89:
  
 Mere specielt kan man sætte OK= **-** . Dette kan bruges når en observatør har indtastet den samme obs flere gange, eller hvis obsen er direkte forkert, f.eks. fra en lokalitet uden for RF-området. Sådanne obs kan, med en kommando i værktøjs-menuen, slettes helt fra RFbasen. Bemærk dog at obsen stadig står i DOFBasen! Obsen vises med rød bagrund. Mere specielt kan man sætte OK= **-** . Dette kan bruges når en observatør har indtastet den samme obs flere gange, eller hvis obsen er direkte forkert, f.eks. fra en lokalitet uden for RF-området. Sådanne obs kan, med en kommando i værktøjs-menuen, slettes helt fra RFbasen. Bemærk dog at obsen stadig står i DOFBasen! Obsen vises med rød bagrund.
 +
 +For at slette en obs i DOFbasen... Se [[#Visning af en enkelt obs|nedenfor]].
 +
 +:!: **Ver 4.4.0**: Tast **R**. Ændrer træk-adfærdskoder til 'R' og rast-adfærdskoder til 'T'. Bør kun bruges undtagelsesvis, når det vurderes at der er tale om en fejlregistrering i DOFbasen.
  
 Endelig kan man markere obs ved hjælp af **M**-tasten. Dette har ingen betydning for hvordan obsen medregnes, men obsen vises med gul baggrund. Endelig kan man markere obs ved hjælp af **M**-tasten. Dette har ingen betydning for hvordan obsen medregnes, men obsen vises med gul baggrund.
Linje 80: Linje 100:
 Derefter vil **N** gå til næste dag i listen, og **B** tilbage til foregående dag. Derefter vil **N** gå til næste dag i listen, og **B** tilbage til foregående dag.
 Tast **V** eller **esc** for igen at vise alle datoer. Tast **V** eller **esc** for igen at vise alle datoer.
 +
 +:!: **Ver 4.3.10**: Tast **T** åbner et ekstra vindue med en grafisk illustration af hvordan den enkelte dags obs fordeler sig. Øverst er der en tidsskala: 05:00, 06:00,...,20:00. Herunder vises de antal som de forskellige observatører har indberettet. Den grundlæggende ide er at "gengangere" vil være placeret (næsten) lige under hinanden i skemaet. En observations ok-status kan skiftes mellem 0/1 ved at klikke på tallet fra observationen. Datoen skiftes som før med **N**, **B** og evt. **V**. 
  
 I nogle tilfælde kan det være en fordel at åbne en kopi af vinduet: "Filer > Dubler vindue". Dette kan f.eks. bruges som en "kladde", sammenligne med andre arter, sortere anderledes,... Vinduet er med grå baggrund og kan lukkes uden at ændringerne bliver gemt. I nogle tilfælde kan det være en fordel at åbne en kopi af vinduet: "Filer > Dubler vindue". Dette kan f.eks. bruges som en "kladde", sammenligne med andre arter, sortere anderledes,... Vinduet er med grå baggrund og kan lukkes uden at ændringerne bliver gemt.
Linje 95: Linje 117:
 Klik på det ønskede felt. Skriv/ret teksten. Tast Enter/Retur. Vælg derefter "Ret". Klik på det ønskede felt. Skriv/ret teksten. Tast Enter/Retur. Vælg derefter "Ret".
 Der kommer så en advarsel og et spørgsmål om hvorvidt man virkelig mener det!  Der kommer så en advarsel og et spørgsmål om hvorvidt man virkelig mener det! 
 +
 +**Ver 4.3.9**: Man kan nu også vælge at SLETTE en obs fra DOFbasen. Bemærk at man skal været logget på DOFbasen, og at man naturligvis kun kan slette sine egne obs. Normalt vil man blive afkrævet en bekræftelse før obsen slettes, men hvis man først højreklikker på knappen "Slet i DOFbasen", ændres denne til "SLET NU!", hvorefter man kan slette en obs med et enkelt klik.
  
 ---- ----
Linje 103: Linje 127:
   * **Kopier / Copy**: Fungerer på normal vis. Brug rediger-menuen eller ctrl (cmd) C.   * **Kopier / Copy**: Fungerer på normal vis. Brug rediger-menuen eller ctrl (cmd) C.
   * **Sæt ind / Paste**: Fungerer kun i obslisten, og kun når formatet af det kopierede er korrekt. Brug rediger-menuen eller ctrl (cmd) V. Der indsættes kun OK-værdier og kun for obs med matchende obsID.   * **Sæt ind / Paste**: Fungerer kun i obslisten, og kun når formatet af det kopierede er korrekt. Brug rediger-menuen eller ctrl (cmd) V. Der indsættes kun OK-værdier og kun for obs med matchende obsID.
 +  * **Valg vha. tastatur**: Hvis listerne under de forskellige filtre er meget lange, kan man vælge fra listen vha. tastaturet. Bemærk dog at dette fungerer forskelligt alt efter om man bruger macOS eller Windows.
   * **Højreklik / Kontekstmenuer**:   * **Højreklik / Kontekstmenuer**:
     * I den øverste obstabel, får man udover den normale type kopiering også mulighed for at kopiere i wiki-format.     * I den øverste obstabel, får man udover den normale type kopiering også mulighed for at kopiere i wiki-format.
 +    * I den øverste obstabel angives del-totalerne (månedstotaler) normalt således at årstotalen er lig med summen af af alle del-totaler. Man kan vælge at ændre dette således at del-totaler som minimum er lig med træk+MaxRst.
     * I artslisten kan man kopiere hele listen, inkl. numre og latinske navne.     * I artslisten kan man kopiere hele listen, inkl. numre og latinske navne.
     * I obslisten kan man kopiere en eller flere obs.     * I obslisten kan man kopiere en eller flere obs.
Linje 110: Linje 136:
       * Enten kun at indsætte OK-værdier og kun for obs med matchende obsID.       * Enten kun at indsætte OK-værdier og kun for obs med matchende obsID.
       * Eller man kan vælge at indsætte alle kopierede obs. PAS PÅ!. Dette kan også omfatte andre arter end den viste. Nye obs indsættes, og gamle obs overskrives uden nogen advarsel!. Gamle obs betyder i denne sammenhæng obs med et obsID som allerede findes i obslisten.       * Eller man kan vælge at indsætte alle kopierede obs. PAS PÅ!. Dette kan også omfatte andre arter end den viste. Nye obs indsættes, og gamle obs overskrives uden nogen advarsel!. Gamle obs betyder i denne sammenhæng obs med et obsID som allerede findes i obslisten.
-  * **Grupperede RF-lokaliteter**: Hvis hoved-databasens navn starter med "rf" vil der under lokaliteter øverst stå: KH-området, IKKE KH-området, HV-området og IKKE HV-området. KH-området er defineret som Korshage, Flyndersø, Kysten ved Flyndersø, Langesø Mose og Nørrevang. HV-området som: Hovvig, Slettemose, Ringholm og Ringholm Skov.+  * **Grupperede RF-lokaliteter**: Hvis hoved-databasens navn starter med "rf" vil der under lokaliteter øverst stå: KH-området, IKKE KH-området, HV-området og IKKE HV-området. KH-området er defineret somKorshage, Flyndersø, Kysten ved Flyndersø, Langesø Mose og Nørrevang. HV-området som: Hovvig, Slettemose, Ringholm og Ringholm Skov.
  
 ---- ----
Linje 175: Linje 201:
   * **Vis obs med ændret OK**: Hvis man har bearbejdet forskellige arter, kan man måske blive i tvivl om præcis hvilke ændringer man har foretaget. Denne kommando åbner et kopi-vindue med de ændrede obs.   * **Vis obs med ændret OK**: Hvis man har bearbejdet forskellige arter, kan man måske blive i tvivl om præcis hvilke ændringer man har foretaget. Denne kommando åbner et kopi-vindue med de ændrede obs.
   * **Sorteringskommandoer**: En lang række forskellige måder at sortere obslisten på. Bemærk at der i flere tilfælde er tale om en sortering med kombinerede kriterier. Man kan også sortere obslisten direkte ved at klikke i tabellens hoved, men dette giver kun en simpel sortering baseret på den valgte kolonne.   * **Sorteringskommandoer**: En lang række forskellige måder at sortere obslisten på. Bemærk at der i flere tilfælde er tale om en sortering med kombinerede kriterier. Man kan også sortere obslisten direkte ved at klikke i tabellens hoved, men dette giver kun en simpel sortering baseret på den valgte kolonne.
-  * **Vis Prikkort**: Denne kommando åbner et browser-vindue og kræver derfor internet-adgang. Man får et kort hvor alle obs med geolokation er markeret. Bemærk at der er en begrænsning på hvor mange obs der kan vises. Det konkrete antal afhænger bl.a. af hvilken browser man bruger. +  * **Vis Prikkort (obs)**: Denne kommando åbner et browser-vindue og kræver derfor internet-adgang. Man får et kort hvor alle obs med geolokation er markeret. Bemærk at der er en begrænsning på hvor mange obs der kan vises. Det konkrete antal afhænger bl.a. af hvilken browser man bruger. 
 +  * **Vis Prikkort (lokaliteter)**: Virker på samme måde som ovenstående, men sætter i stedet én prik for hver DOFbase-lokalitet. Geolokation er ikke nødvendig.
 === Værktøj > Avanceret === === Værktøj > Avanceret ===
-En række kommandoer som man normalt ikke har brug for.+  * **Åben som rå tekst**: Kun aktivt for csv-filer. Der åbnes et nyt vindue hvor filens indhold kan ses i rå form. Teksten kan også ændres - men PAS PÅ! 
 +  * **Sammenlign 2 ...**: Indholdet i de to forreste vinduer kan sammenlignes på forskellige måder. Man kan vælge at checke for forskelle i alle felter, (normalt vil det kun dreje sig om forskelle på OK-værdierne). Hvis man kun checker obsID, kan man undersøge om de to vinduer indeholder de samme obs, uden hensyn til evt. forskelle på OK-værdier. 
 +  * ** Export wiki-...**: Bruges når der skal genereres nye tekster til hjemmesidens artsarkiv/årsrapporter.  
 +  * ** Export css-...**: Der genereres csv-filer med indhold svarende til hver linje i obstabellerne. Forstået således at én csv-fil indeholder træktal, en anden indeholder total-tal, o.s.v. ... Filerne kan derefter åbnes i et regneark, hvor der kan foretages yderligere efterbehandling.
  
 === Vinduer === === Vinduer ===
Linje 196: Linje 225:
  
 Der kan opstå problemer hvis samme RFBase-fil åbnes af to forskellige brugere og de laver hver deres ændringer. Der kan opstå problemer hvis samme RFBase-fil åbnes af to forskellige brugere og de laver hver deres ændringer.
-For at undgå dette, ændrer RFBase-programmet filens navn fra "xxxx.rfd" til "xxxx_NIXPILLE.rfd" så længe den er i brug. RFBasen vil ikke åbne en sådan fil!+For at undgå dette, ændrer RFBase-programmet filens navn fra "xxxx.rfd" til "xxxx_NIXPILLE.rfd" så længe den er i brug.
  
 I de seneste udgaver af RFBase-programmet er det muligt at kopiere obs (eller rettere OK-værdierne) fra obslisten i ens egen lokale udgave af en RFBase-fil og over i den tilsvarende obsliste i en fælles fil i Dropboxen. PAS PÅ at du ikke kommer til at ændre andre obs i den fælles fil. HVIS noget alligevel går galt er ulykken ikke så stor. Dropbox har en udmærket historik-funktion, så man kan altid genskabe en tidligere udgave af filen.  I de seneste udgaver af RFBase-programmet er det muligt at kopiere obs (eller rettere OK-værdierne) fra obslisten i ens egen lokale udgave af en RFBase-fil og over i den tilsvarende obsliste i en fælles fil i Dropboxen. PAS PÅ at du ikke kommer til at ændre andre obs i den fælles fil. HVIS noget alligevel går galt er ulykken ikke så stor. Dropbox har en udmærket historik-funktion, så man kan altid genskabe en tidligere udgave af filen. 
Linje 203: Linje 232:
  
 KES KES
-2020-02-10 
rfbasen/doku.1581499082.txt.gz · Sidst ændret: 2020/02/12 10:18 af kes