Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2003:san:eu14900

2003:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 36, 4)
Arten der bliver ved med at rumstere i Hovvigs sydøsthjørne men næsten aldrig ses og i hvertfald ikke før i løbet af sommeren! Det er derfor rart at kunne præsentere følgende serie iagttagelser af en sikker yngleforekomst: 20/7 1 hørt, 25/7 1 1k set, 26/7 min. 4 set heraf 2 eller 3 1 k - 2/9 sidste gang 1 fugl høres (JS,AF,EVR,PG).
Må gemme sig i hele første halvdel af ynglecyclus i det potentielle yngleområde syd for dæmningen hvor vi ikke har adgang og dukke op når fuglene bliver bevægelige i løbet af sommeren.

Tilføjelse 6/10-21 LB: 30/10 1 (KMO).

DOFBasen:2003

rapp/2003/san/eu14900.txt · Sidst ændret: 2021/10/06 13:01 af lb