Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


start

Gråsejler Korshage 7/11-2023. Ny art for Rørvig


Tre minutter, én observatør – så var den væk igen. I mangel af strategiske klinter der kunne indfange en rastende fugl, måtte Gråsejler næsten komme på denne måde…
mere...

Rørvigs tolvte ”Kuhls”. Nu godkendt som Scopolis!


En Kuhls Skråpe gennemførte 12/9-17/9 et perfekt Kattegatloop på energien fra friske vinde fra vest drejende nordvest. 13/3/23: Godkendt som Scopolis af SU.
mere...

Farveringmærkede fugle i Rørvig-området


I denne artikel beskrives bl.a. registreringer af: Sølvhejre 2022, Dværgås 2016, Vandrefalk 2013 og Pibesvaner fra 1990'erne. Artiklen vil blive løbende opdateret.
mere...

Rødrygget Tornskade 2022. Endeligt resultat


Det endelige resultat for 2022 blev:
18 par med i alt 46 unger.
Igen i år er langt hovedparten af alle fund fra Korshage-området eller Slettemose.
mere...

Rødrygget Tornskade DOFT-artikel


Den endelige udgave af artiklen Ynglende Rødryggede Tornskader og naturpleje på Rørvighalvøen 1973-2020 er nu publiceret i DOFT. Se introduktion og download artiklen her...

Rørvig - som forårstræksted - lidt resultater og lidt om potentialet


Påskeøsten – et fænomen de fleste har hørt om – noget med kold og tør luft fra sydøst, der kan forekomme i forårsmånederne. Mange forbinder det med kulde, og det er klogt at holde sig indendøre, mere...

Fokus på 70 års fugleobservationer i Hovvig

Når det drejer sig om rastende fugle er Hovvig par excellence vores fornemmeste lokalitet. Når vi nu så småt nærmer os fuglestationens 50 års jubilæum (2022), er det derfor passende at forsøge at foretage lidt foreløbige sammenstillinger over det omfattende materiale.
Igennem mange år har vi i rapporterne bragt en opgørelse med månedlige maks-tal for mange arter, men derudover har det været småt med sammenstillinger.
mere...

Forekomst og Fænologi


De fleste af os har nok en rimelig klar fornemmelse af hvornår man kan se de forskellige arter, men derfor kan vi jo godt prøve at undersøge hvordan de hårde facts ser ud. Fra årene 2010-2019 er der lidt over 400000 obs i DOFbasen fra vores område.
mere...

RF Blog

Alle indlæg...

start.txt · Sidst ændret: 2024/04/30 15:35 af kes