Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


start

Rødrygget Tornskade på Rørvighalvøen 1973 - 2020


Her præsenteres en opgørelse af Rødrygget Tornskades forekomst og bestandsudvikling på Rørvighalvøen fra 1973 til 2020, mere...

Fokus på 70 års fugleobservationer i Hovvig

Når det drejer sig om rastende fugle er Hovvig par excellence vores fornemmeste lokalitet. Når vi nu så småt nærmer os fuglestationens 50 års jubilæum (2022), er det derfor passende at forsøge at foretage lidt foreløbige sammenstillinger over det omfattende materiale.
Igennem mange år har vi i rapporterne bragt en opgørelse med månedlige maks-tal for mange arter, men derudover har det været småt med sammenstillinger.
mere...

Havjagt ved Korshage


Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig er klassificeret som: Natura 2000 område, habitatområde og fuglebeskyttelsesområde.
Med så megen beskyttelse burde der vel ikke være nogen grund til bekymring??
mere...

Forekomst og Fænologi


De fleste af os har nok en rimelig klar fornemmelse af hvornår man kan se de forskellige arter, men derfor kan vi jo godt prøve at undersøge hvordan de hårde facts ser ud. Fra årene 2010-2019 er der lidt over 400000 obs i DOFbasen fra vores område.
mere...

Rødrygget Tornsskade 2020

Stor fremgang til 23 par / 50 juv med tyngdepunktet på Slettemose

Rødrygget Tornskade havde igen i 2020 et fantastisk år i Rørvig. mere...

Rovfugle forårstræk


At rovfugletrækket foråret 2020 har været temmelig elendigt, er der vist almindelig enighed om. En foreløbig opgørelse giver en samlet total på 2323 trækkende rovfugle.
mere...

RF Blog

Rødrygget Tornskade på Rørvighalvøen 1973 - 2020 2020/12/10 20:43 Knud-Erik Strange 0 Kommentarer
Fokus på 70 års fugleobservationer i Hovvig 2020/11/06 00:00 Lasse Braae 0 Kommentarer
Havjagt ved Korshage 2020/10/27 11:59 Knud-Erik Strange 0 Kommentarer
Forekomst og Fænologi 2020/09/18 12:44 Knud-Erik Strange 0 Kommentarer

mere...

start.txt · Sidst ændret: 2020/12/10 21:15 af kes