Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


blog:start

Status på Atlas

Hvordan går det med projektet i vores område?
Vi har igennem projektet haft fokus på 6 kvadrater, hvoraf de 5 ligger i vores rapportområde. Det sjette – vest for Nykøbing med Nygård Sø – har især i de første år vist sig endog yderst besøgsværdig.

Jeg har for for hvert af de 6 kvadrater forsøgt at vurdere
1 Hvilken art(er) er den mest oplagte, der mangler at blive registreret i kvadratet
2 Hvilken art(er), der pt kun er registreret som mulig, vil det være nemmest at få hævet til sandsynlig eller sikker
3 Hvilken art(er) vil det være mest oplagt at få hævet til sikkert ynglende
4 Eventuelle over regitstrerede arter

Korshage
1 Grå Fluesnapper
2 Taffeland (Dybesø?), Rørhøne. Stormmåge? Tyrkerdue? Stillits, Grønsisken
3 Fasan, Ringdue, Rødhals, Rødstjert, Gransanger, Løvsanger, Fuglekonge, Halemejse, Skovskade, Husskade, Allike, Grønirisk, Dompap, Rørspurv (Dybe/Flyndersø)
4 Råge (sikker) – vel maks mulig

Rørvig
1 Rørhøg? Musvåge? Skovhornugle, Skovpiber? Engpiber? Gul Vipstjert, Grå Fluesnapper, Råge, Grønsisken, Lille Korsnæb
2 Lille lappedykker, Taffeland? Rørhøne, Stær
3 Ringdue, Landsvale, Løvsanger, Sortmejse, Bogfinke, Grønirisk, Tornirisk, Rørspurv (Nakke Skov)
4 Havterne (sandsynlig)

Nakke Hage
1 Toppet Skallesluger, Natugle, Rørsanger, Løvsanger, Grå Fluesnapper
2 Gråand. Spurvehøg, Tyrkerdue, Rødstjert, Kærsanger, Sortmejse, Allike, Stillits, Tornirisk
3 Fasan, Ringdue, Stor Flagspætte, Bysvale, Rødhals, Sangdrossel, Tornsanger, Sumpmejse, Blåmejse, Spætmejse, Husskade, Gråkrage, Bogfinke, Grønirisk
4 Musvåge (sandsynlig) Sjagger (mulig)

Nykøbing
1 Canadagås, Tamdue, Bomlærke (Ringholm?)
2 Stormmåge? Isfugl 2016? Gul Vipstjert (Ringholm?), Træløber, Grønsisken
3 Fuglekonge
4 Ravn (sikker) – burde vi ikke have set mere til dem?

Anneberg (med Slettermosegård)
1 Gravand, Mursejler, Skovpiber? Sortstrubet Bynkefugl (2016!), Skovsanger
2 Rørsanger (Ulkerup Overdrev), Fuglekonge, Træløber, Skovskade
3 Tyrkerdue, Natugle, Hvid Vipstjert, Rødhals, Rødstjert, Sortmejse, Allike, Tornirisk

Klint Sø
1 Spurvehøg, Skovhornugle? Digesvale? Engpiber? Husrødstjert, Misteldrossel, Grå Fluespnapper, Lille Korsnæb (Sonnerup Skov østdelen)
2 Skovsneppe, Jernspurv, Sangdrossel, Rørsanger, Fuglekonge, Halemejse, Træløber, Skovskade, Husskade
3 Fasan, Ringdue, Sumpmejse, Sortmejse, Gråspurv, Grønirisk, Gulspurv
4 Hvinand (sikker)

Alle 6 kvadrater
1 Hættemåge? Bynkefugl (kun mulig Korshage)
2 Kernebider (kun mulig i alle 6 – svær art!)
3 Lille Gråsisken (kun sikker i Nykøbing)

Du finder tabellen med hvilke kriterier de enkelte arter er registreret i hvert af de 6 kvadrater i menu til venstre under ”Øvrige tabeller”

I øvrigt skal bemærkes, at pt ligger vores kvadrater placeret på følgende pladser (i Vestsjælland), når man kikker på antallet af arter registeret i de anførte katagorier

sikre sikre + mulige alle
Korshage 17 3 3
Rørvig 20 8 4
Nakke Hage 128 69 56
Nykøbing 2 2 1
Anneberg 26 15 11
Klint Sø 9 8 5

Det ses, at vi for de sikre – de vigtigste – ligger end del lavere end for de andre – der er med andre ord plads for en del forbedringer.

Diskussion

, 2017/05/27 22:35
Der har været nogle tekniske problemer med at få vist dette indlæg...
, 2017/06/17 10:18
Forleden fandt jeg ynglende Sjagger i Trundholm Mose. Nu er der også fundet en på Nakke Hage - så arten er ikke helt forsvundet fra vores område. Den Sortstrubede Bynkefugl fra Slettermosegård sidste år er blevet opdateret, men kun som mulig - oplysningerne i DOFbasen er ikke tilstrækkelige til at den kan betegnes som sikkert ynglede. Kan du supplere?
Du kunne skrive en kommentar hvis du var logget ind.
blog/start.txt · Sidst ændret: 2017/05/25 01:24 af lb