Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


fleretraektabeller

Træktabeller

Hvordan kan man karakterisere en træksæson i hele træskolængder? Nedenfor er gjort et forsøg, dels ved at vise, hvor mange arter, indiviver og registreringer (arter/pr. dag), der er foretaget pr. måned, dels ved at anføre de 20 hyppigste arter pr. sæson.

fleretraektabeller.txt · Sidst ændret: 2020/01/20 18:01 af lb