Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:1997:lom

Rapport 1997

Lommer - Flamingoer


1997:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 430, 49)
Sjælden trækgæst.
Fordeling af observationerne på 5-årsperioder:

- 1972 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
4 46 99 29 37 268

Månedsfordeling (1 ældre observation uden dato):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
62 13 15 32 94 34 2 10 66 59 21 25

Rastende fugle kan ses lejlighedsvis i ferskvandsområder som Dybesø og Hovvig:
6/12 1975 1 Hovvig, 25/2 1984 1 Dybesø, 14/2 - 15/2 1992 1 Dybesø, 12/12 1993 1 Hovvig, 31/1 1994 1 Dybesø, 3/4 1994 1 Hovvig og 31/3 - 1/4 1995 1 Dybesø.

1997: Et pænt år, hvor efteråret trak totalen op. Forår: 18 iagttagelser, flest 19/4 12 Korshage. Efterår: 31 iagttagelser flest 9/9 4, 1/10 5 og 5/10 4 alle Korshage.

Rettelse 10/10 2021 LB: Obsen fra Hovvig 1975 har tidligere fejlagtig stået under Sortstrubet.

DOFBasen:1997


1997:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Gruppen optræder som fåtallig trækgæst både forår og efterår.
Månedsfordelingen viser gennemsnittet pr år af antal trækkende fugle ved Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
9 2 11 18 27 3 1 8 59 82 25 5

De 5 største trækdage: 30/9 1988 160, 1/10 1989 117, 2/10 1977 108,
8/10 1983 104 og 11/10 1974 71.
Kattegatkysten udfor Plantagen har vist sig som et helt unikt sted for rastende lommer. De største tal registreret i de enkelte måneder:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 3 21 54 99 105 43 8 11 4 3

1997: Der er kun indrapporteret få rastende fugle fra Korshage og udfor Plantagen.
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 5 49 57 0 0 0 108 64 0 0

DOFBasen:1997


1997:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  (0, 1154, 99)
Sjælden trækgæst.

Månedsfordelingen viser gennemsnittet pr år af antal observerede fugle på Rørvighalvøen:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 0 6 12 4 6 5 6 5 1 0

Antallet af artsbestemte lommer giver næsten 3 Sortstrubede Lommer pr Rødstrubet Lom. Rastende fugle kan undtagelsesvis ses i ferskvandsområder som Dybesø og Hovvig: 1/6 1977 1 Hovvig og 15/1 1984 1 Dybesø.

1997: Rastende fugle: 24/4 8 udfor Vesterlyng, 29/4 19 udfor Nykøbing Nordstrand, 8/5 1 Dybesø, 12/5 2 udfor Dybesø og 21/5 8 udfor Plantagen.
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 12 22 1 0 0 32 15 0 0

Rettelse 10/10 2021 LB: En af de anførte ferskvand obs er retteligen en Rødstrubet og er derfor flyttet til denne art.

DOFBasen:1997


1997:  Islom  Gavia immer  (0, 15, 1)
Meget sjælden trækgæst. 16 observationer.
Arten har fået sit gennembrud indenfor de seneste år.
Fordeling af observationerne på 5-årsperioder:

- 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
1 0 1 3 11

Månedsfordelingen viser en overvægt af efterårsobservationer, hvor der på landsplan ses lige mange forår og efterår:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 1 2 0 0 0 0 7 5 0

1997: 19/4 1 ad i sommerdragt NØ 05:33 Korshage (EVR).

DOFBasen:1997


1997:  Islom/Hvidnæbbet Lom  Gavia immer/adamsii  (0, 30, 1)
Der er 31 observationer af denne gruppe.
Fordeling af observationerne på 5-årsperioder:

- 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
4 2 4 14 7

Månedsfordelingen er i overensstemmelse med fordelingen på landsbasis:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 7 10 1 0 2 2 6 2 0

1997: 12/5 1 V 05:46 Korshage (HVR).

DOFBasen:1997


1997:  Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii  (0, 4, 0)
Tilfældig gæst. 4 observationer.
1989: 24/4 - 4/5 1 rastende Skansehage.
1991: 7/5 1 SØ Korshage.
1992: 31/5 1 rastende Korshage.
1994: 5/3 1 rastende udfor Plantagen.
Alle observationer er fra foråret. Dette er noget overraskende i betragtning af,
at hovedparten af havfugleobservationerne foregår om efteråret.

DOFBasen:1997


1997:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Sjælden ynglefugl og i milde vintre en sjælden vintergæst.
Iagttaget i Hovvig i perioden 3/3 -14/12 med mediandatoerne 30/3 og 13/11.

Største rasttal pr måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 1 1 4 1 2 32 4 0 0
0 0 3 5 6 7 6 18 25 10 3 0
3 0 6 10 16 11 20 39 73 89 8 1

Ynglebestanden i Hovvig er nogenlunde stabil omkring 5 par med op- og nedture,
alt efter vinterens hårdhed.
I milde vintre kan arten optræde som vintergæst i Nykøbing Havn og Rørvig Havn.

1997: Set i Hovvig fra 7/4 til 25/10, flest 14/9 32. Ynglebestand 2 - 3 kuld ifølge Skov- og Naturstyrelsen. Ingen observationer udenfor Hovvig.

DOFBasen:1997


1997:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Fåtallig ynglefugl, sjælden trækgæst forår og efterår.
Iagttaget i Hovvig i perioden 10/2 - 28/12 med mediandatoerne 12/3 og 13/10.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 10 7 7 27 16 48 1 1 1 0
0 1 10 18 17 17 17 8 1 1 0 0
2 8 33 69 70 63 95 101 39 12 3 2

Ynglebestanden i Hovvig svinger mellem 5 og 12 par, dog 20 par i 1988.
Udenfor Hovvig ses arten som ynglefugl i Dybesø og på træk ved Korshage.
Korshage træk gennemsnit pr år:

1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Forår 1 0 2 0 0
Efterår 9 17 8 5 10

1997: Set i Hovvig fra 5/3 til 16/11, flest 28/8 48. Ynglebestand 8 - 10 kuld ifølge Skov- og Naturstyrelsen. Set i Dybesø fra 27/4 til 19/10. 12 fugle trak V ved Korshage i perioden 21/9 - 25/10.

DOFBasen:1997


1997:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Fåtallig ynglefugl, meget sjælden trækgæst om foråret, sjælden trækgæst om efteråret og i milde vintre en meget sjælden vintergæst.
Iagttaget i Hovvig 14/2 - 6/11 med mediandatoerne 27/3 og 18/8.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 6 4 4 5 3 0 0 0 0 0
0 0 2 7 8 10 4 2 0 0 0 0
0 2 14 27 28 93 30 8 2 1 2 0

Ynglebestanden i Hovvig har i rapportperioden udviklet sig fra 0 - 1 par til
2 - 7 par, dog hele 19 - 21 par i 1988.
Udenfor Hovvig ses arten på træk ved Korshage, og som vintergæst i Kattegat.
Korshage træk gennemsnit pr år:

1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Forår 1 2 2 3 8
Efterår 4 22 35 17 40

Vinterfund: 21/1 1989 1 udfor Dybesø, 20/12 1992 2 udfor Plantagen, 18/12 1993 5 udfor Plantagen, 3/12 1995 1 udfor Plantagen og 31/12 1995 8 Korshage.

1997: Set i Hovvig fra 23/2 til 5/7, ingen indrapporteringer over 6. Ynglebestand dog 8 - 10 kuld ifølge Skov- og Naturstyrelsen. Korshage: forår 11 trækkende fugle i perioden 29/3 - 22/4 og efterår 59 trækkende fugle i perioden 9/9 - 29/10, flest 3/10 11.

DOFBasen:1997


1997:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 16, 0)
Uregelmæssig trækgæst. 19 observationer.

- 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
3 1 4 1 3 7

Fremgangen de senere år er stik modsat udviklingen på det øvrige Sjælland.
Arten kan stort set træffes året rundt, jfr månedsfordelingen:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 0 1 1 1 1 3 3 5 2 1

DOFBasen:1997


1997:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 83, 0)
Meget sjælden trækgæst.
Totaler pr 5-årsperiode:

- 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
81 22 18 9 25 20

Fast ynglefugl i Hovvig med 5 - 8 par indtil 1971, herefter har arten ynglet i enkelte år, senest i 1989.

1997: Det første år i rapportens historie, hvor arten ikke blev registreret i området.

DOFBasen:1997


1997:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 696, 566)
Sjælden trækgæst. Kun observeret ved Korshage.
Fordeling af observationerne på 5-årsperioder:

- 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
- 8 95 149 111 899

Månedsfordeling:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
294 2 3 12 43 18 4 19 132 141 15 13

Januar måned topper månedsfordelingen i kraft af den 23/1 1993 med 280 fugle. Andre trækdage over 25: 22/9 1986 33, 21/5 1991 32 og 2/10 1989 27.

1997: Et rekordår helt uden sammenligning, med ny dagsrekord 19/9.
Alle observationer: 11/4 5, 15/4 4, 9/9 1, 17/9 6, 18/9 14, 19/9 294,
20/9 8, 21/9 11, 22/9 8, 23/9 113, 2/10 44, 3/10 5 og 5/10 53 samtlige trækkende Korshage.

DOFBasen:1997


1997:  Kuhls Skråpe  Calonectris diomedea (0, 3, 0)
Tilfældig gæst. 3 observationer.
1981: 6/11 1 NV Korshage.
1992: 5/1 1 NV Korshage.
1995: 30/9 1 rastende, senere NØ Korshage.
Der er 24 godkendte fund i Danmark, heraf 6 fund i de indre danske farvande.

DOFBasen:1997


1997:  Storskråpe  Puffinus gravis  (0, 1/1, 0)
Tilfældig gæst. 1 observation.
1993: 23/1 1 NV Korshage.
Der er 13 godkendte fund i Danmark, heraf 6 fund i de indre danske farvande.

DOFBasen:1997


1997:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 313, 50)
Sjælden trækgæst. Kun observeret ved Korshage.
Fordeling af observationerne på 5-årsperioder:

- 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
1 10 52 108 67 126

Månedsfordeling:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 0 0 0 0 0 0 4 80 210 17 1

Rekordnotering for arten er den 17/10 1993, med 54 fugle trækkende forbi spidsen af Korshage. Andre gode trækdage var 6/10 1983 16, 14/10 1984 16 og 9/10 1992 13.

1997: Næstbedste år med 50 fugle, kun overgået af 1993 med 55 fugle. Alle
observationer nævnes: 11/ 4 1 NV (EVR), 8/9 1 V, 14/9 1 V, 18/9 1 NV, 2/10 9 V, 4/10 3 NV og 5/10 34 V alle Korshage. Observationen 11/4 er den første aprilfugl i Danmark.

DOFBasen:1997


1997:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  (0, 23, 1)
Meget sjælden trækgæst. 24 observationer.
Fordeling af observationerne på 5-årsperioder:

- 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
- 3 3 8 4 6

Månedsfordeling:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 0 1 2 5 4 6 5 0 0

Arten er næsten årligt forekommende ved Korshage med 23 fugle på 21 observationsdage. 25/10 1973 med 3 fugle er eneste dag med mere end 1 fugl.

1997: 17/9 1 NV 16:18 Korshage (EVR). Fuglen kom trækkende mod NV 16:14, da den lagde sig på vandet for at fouragere, direkte udfor observatøren, den fortsatte dog snart mod NV. Det er første gang, at arten ses rastende

DOFBasen:1997


1997:  Skråpe sp  Puffinus non det  (1, 14, 2)
Der er 17 observationer af denne gruppe.

- 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
1 4 4 2 0 6

1997: 22/9 1 V 06:05 Korshage (AT) og 11/4 1 NV 08:50 Korshage, sandsynligvis Kuhls (EVR).

DOFBasen:1997


1997:  Lille Stormsvale  Hydrobates pelagicus (0, 5, 2)
Tilfældig gæst. 5 observationer.
1977: 1/10 1 Ø Korshage og 2/10 1 V Korshage.
1983: 20/10 1 V Korshage.
1984: 13/10 1 V Korshage.
1985: 11/11 1 V Korshage.
Arten er ikke set på Sjælland siden 1985.

1997: Denne længe savnede gæst dukkede endelig op på Sjælland igen.
22/9 1 NV 06:22 Korshage (LB, AT) og 23/9 1 NV 06:52 Korshage (LB, JHC) 

DOFBasen:1997


1997:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa  (1, 47, 54)
Meget sjælden trækgæst. 102 observationer. Alle fra Korshage:
Fordeling af observationerne på 5-årsperioder:

- 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
1 1 5 30 4 61

Månedsfordeling:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 7 0

De største dage: 21/10 1983 med 11 fugle, 20/10 1983 8 og 12/10 1985 7.

1997: Et rekordår som slog de 24 foregående år tilsammen. Ny dagsrekord på 38 blev sat den 19/9, som også var dagen for ny dagsrekord for Mallemuk.
Alle observationer nævnes: 17/9 1, 18/9 3, 19/9 38, 20/9 2, 23/9 6, 3/10 2, 5/10 1 og 11/10 1 alle trækkende V - NV Korshage.

DOFBasen:1997


1997:  Stormsvale sp  Oceanites/Hydrobates/Oceanodr (0, 8, 0)
Der er 7 observationer af 8 fugle i denne gruppe.
1977: 2/10 1 V Korshage.
1980: 19/11 1 NV Korshage.
1983: 22/10 1 V Korshage.
1984: 1/9 2 V Korshage.
1986: 3/10 1 V Korshage.
1988: 8/10 1 NV Korshage.
1990: 7/10 1 Ø Korshage.

DOFBasen:1997


1997:  Sule  Morus bassanus  (17, 3485, 228)
Meget sjælden trækgæst om foråret og fåtallig trækgæst om efteråret.

- 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
17 344 150 1452 557 1210

Månedsfordeling:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 0 8 20 66 22 179 32 1611 1530 26 2

De 5 største trækdage: 1/9 1984 356, 28/9 1995 325, 14/10 1984 253, 20/10 1995 244 og 28/9 1975 180.

1997: Et godt år med mange fugle i foråret.
Månedsfordeling:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 1 44 39 0 1 0 110 33 0 0

De 5 største trækdage: 11/4 43, 3/5 20, 18/9 14, 19/9 62 og 5/10 11 alle trækkende Korshage.

DOFBasen:1997


1997:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Meget almindelig ynglefugl, almindelig trækgæst og sjælden vintergæst.
Arten har ynglet i Hovvig fra 1990 bortset fra 1991.
Udviklingen i ynglebestanden i Hovvig:

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1 0 75 420 880 1080 1086

Arten har altid optrådt som en almindelig trækgæst, men de mange ynglefugle i området har i de senere år skabt uklarhed over antallet af trækkende fugle ved Korshage.

1997: Arten fortsatte med at ekspandere i Hovvig, en optælling 28/5 af Skov- og Naturstyrelsen gav 1190 par.

DOFBasen:1997


1997:  Topskarv  Phalacrocorax aristotelis (0, 2, 0)
Tilfældig gæst. 2 observationer.
1984: 4/1 1 rastende, senere V Korshage.
1990: 25/2 1 NV udfor Dybesø-kysten.
Der er i alt 6 godkendte fund fra Sjælland. 

DOFBasen:1997


1997:  Rørdrum  Botaurus stellaris (2, 11, 0)
Tilfældig gæst.13 observationer.
Fordeling af observationerne på 5-årsperioder:

- 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
2 0 7 1 2 1

Månedsfordeling (1 fugl er set i 2 måneder):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2

DOFBasen:1997


1997:  Silkehejre  Egretta garzetta  (0, 2, 0)
Tilfældig gæst. 2 observationer.
1979: 27/5 1 ØSØ Korshage.
1993: 4/6 1 rastende Hovvig.

DOFBasen:1997


1997:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Fåtallig trækgæst om foråret, sjælden trækgæst om efteråret og i milde vintre en sjælden vintergæst.
Arten har aldrig ynglet i området.
Korshage træk gennemsnit pr år:

Forår 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
44 51 76 112 105
Efterår 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
7 24 31 20 19

Største rasttal pr måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 10 4 6 8 16 18 55 54 16 18 0
26 31 23 17 23 16 13 40 29 29 20 14
68 90 56 31 50 51 50 65 65 63 54 40

Hovvig fungerer som fourageringsområde for ynglekolonien i Annebjerg Skov.

1997: Et magert år for denne art med få trækkende fugle.
Forår: 32 trækkende fugle, flest 19/5 3. Efterår: Beskedne 5, heraf 3 23/9.

DOFBasen:1997


1997:  Sort Stork  Ciconia nigra (0, 5, 0)
Tilfældig gæst. 4 observationer af 5 fugle.
1975: 31/8 1 trækforsøgene Korshage og Dybesø.
1983: 17/4 - 21/4 1 trækforsøgende Korshage, derefter rastende i Langesømosen og Hovvig.
1984: 18/5 2 NØ Dybesøvej.
1993: 10/4 1 NØ Nykøbing S og få minutter senere Ø Dybesøvej.

DOFBasen:1997


1997:  Hvid Stork  Ciconia ciconia  (2/9, 19/30, 0)
Meget sjælden trækgæst. 21 observationer af 38 fugle.
Fordeling af observationerne på 5-årsperioder:

-1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
7 0 4 12 8 7

Månedsfordeling (7 ældre uden dato):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 1 4 24 1 1 0 0 0 0 0

Det absolutte højdepunkt indtraf 12/5 1986, hvor 10 i flok blev set trækkende over Højsandet og Korshage.

DOFBasen:1997


1997:  Stork sp  Ciconia non det  (0, 2, 0)
2 observationer af denne gruppe.
1984: 5/5 1 trækforsøgende Hovvig.
1994: 7/5 1 trækforsøgende Moseby Bakke.

DOFBasen:1997


1997:  Sort Ibis  Plegadis falcinellus  (0, 1, 0)
Tilfældig gæst. 1 observation.
1994: 24/9 - 25/9 1 rastende Hovvig. Trak mod SV tidligt om morgenen.
Rørvig blev ramt af invasionen i 1994, hvor 6 fugle blev set i Danmark. Der er i alt 24 godkendte fund i Danmark.

DOFBasen


1997:  Skestork  Platalea leucorodia (0, 1, 0)
Tilfældig gæst. 1 observation.
1974: 1/6 1 SV Flyndersø.
Der er 16 observationer fra Sjælland af denne art.

DOFBasen:1997


1997:  Afrikansk Skestork  Platalea alba  (0, 1, 0)
Tilfældig gæst. 1 observation.
1994: 12/9 - 25/9 1 rastende Hovvig.
Denne art forekommer normalt kun i Afrika syd for Sahara, og fuglen må anses som en undsluppen fangenskabsfugl.

DOFBasen:1997


1997:  Europæisk Flamingo  Phoenicopterus ruber  (1, 4, 0)
Tilfældig gæst. 4 observationer af 5 fugle.
1962: august/september 1 rastende Skansehage og Hovvig.
1984: 20/5 2 rastende Hovvig.
1987: 20/9 1 rastende Nykøbing Bugt og Hovvig.
1992: 20/8 1 rastende Hovvig.

DOFBasen:1900-2019

rapp/1997/lom.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:44 af 127.0.0.1