Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:1997:maa:eu05670

1997:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1049, 99)
Fænologi: 19/4 - 25/5 og 13/6 – 26/8 – 26/10 (27/11)
Sjælden/fåtallig efterårstrækgæst og tilfældig forårstrækgæst.
Den 5/9 1991 var vejrforholdene helt perfekte for havfugletræk og i ugen op til dagen faldt temperaturen i det nordlig Skandinavien. Den tidligere sjællandsrekord på 79 fugle blev hurtigt slået, da 187 Almindelige Kjover træk forbi Korshage. Forårsfund af Almindelig Kjove var indtil midten af 1980’erne årlige, men er siden gået hen og blevet en stor sjældenhed. Kun fire år med sommerfund siden 1984 afspejler dette. Almindelig Kjove overvintrer i det sydlige Atlanterhav og vinterfund af arten er uhyre sjældne i Danmark.

Største 5/9-1991 15/9-1979 18/9-1988 1/9-1984 28/9-1985
Trækdage 187 39 24 23 23
Årstotaler 1973 – 77 1978 – 82 1983 – 87 1988 – 92 1993 – 97
Middel / Max 18 / 24 56 / 98 51 / 95 75 / 223 29 / 99

1997: Et rigtig flot år. Vi skal tilbage til 1991 for en højere årstotal. Et par forårsfund blev det også til begge fra Korshage: 29/3 1 NV og 11/4 1 V. Efteråret rystede 97 fugle af sig. Alle observationer nævnes: 10/9 2, 17/9 1 NV og 2 SØ, 18/9 5 NV, 19/9 20 NV og 2 R, 20/9 12 NV, 21/9 8 NV, 1 S, 2 R, 22/9 1 NV og 1 R, 23/9 5 V og 1 Ø, 25/9 2 N, 1 Ø og 1 S, 28/9 1 R, 1/10 2 V, 2/10 8 NV og 6 Ø, 3/10 6 og 1 R Skansehage, 4/10 1 V og 1 SV, 5/10 1 NV og 11/10 2 Ø + 1 R Skansehage. Hvor andet ikke er nævnt, drejer det sig om observationer fra Korshage.

DOFBasen:1997

rapp/1997/maa/eu05670.txt · Sidst ændret: 2016/09/30 08:53 af lb