Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2000:due

Rapport 2000

Duer - Spætter


2000:  Huldue  Columba oenas  
Det blev et lille år for Hulduen, idet kun 92 fugle trak forbi Rørvig. 23/3 trak 26 fugle, og det er eneste egentlige trækdag, ellers mindre en 10 fugle pr. dag! Sidste forårsfugl blev 28/5 1 Korshage. 7/10 1 SØ Hovvig er eneste obs fra efteråret.

DOFBasen:2000


2000:  Ringdue  Columba palumbus  
Forårets træktotal blev på 15895 fugle, hvilket næsten er en halvering af sidste år total.
Dage med over 1000 fugle:
24/3 1036, 1/4 1073, 2/4 3085, 3/4 1980, 9/4 2509, 15/4 1305 og 21/4 1075.
Om efteråret blev der til gengæld set forholdsvis mange trækkende duer, og med en total på 10640 fugle blev det faktisk bedste år siden 1977!
13/10 1000 SV, 15/10 2300 SV, 16/10 4400, heraf 3000 i en flok og 26/11 940 SV.

DOFBasen:2000


2000:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Der blev set trækforsøgende fugle på 15 obsdage på Korshage i perioden 21/3 - 9/6, flest 21/4 og 18/5 med 3 fugle. 3/4 blev det tillige også til en reelt udtrækkende fugl!
Efterår: 9/9 2 tf Korshage er eneste trækkende fugle. Fra Nykøbing desuden en del obs af lokalbestanden, dog ingen ynglefund indrapporteret.

DOFBasen:2000


2000:  Turteldue  Streptopelia turtur  (5, 90, 2)
Med en obs af to fugle kom Turtelduen endelig tilbage i rapporten efter 2 år uden fund: 19/5 2 tf 4.02 Korshage (HVR).

DOFBasen:2000


2000:  Gøg  Cuculus canorus  
Tidlig ankomst, allerede 27/4 1 og 30/4 1 Korshage, men først daglig fra 5/5. Flest fugle 13/5 med 6 Korshage/Dybesø/Brentebjerg og Nakke samt 27/5 med 7 Hovvig/Korshage. Der blev set trækkene fugle på følgende dage: 27/4 1, 6/5 1, 12/5 2, 20/5 1 og 28/5 1. Sidste fugl blev set på Skansehage 15/9.

DOFBasen:2000


2000:  Natugle  Strix aluco  
Der er i år registreret Natugler fra størstedelen af området i perioden 19/1 - 2/12, dog ingen obs fra Plantagen. Der er indrapporteret 2 ynglepar i år, fra henholdsvis Nakke Lyng og Hovvig.

DOFBasen:2000


2000:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 85, 24)
Kanon år med mindst 5 ynglepar: Hovvig 3 par (3 + 2 + 2 juv) og Søndervang 1 par (min 1 juv) og Nakke øst 1 par (2 juv).
Desuden blev der set/hørt følgende fugle:

28/1 1 Hovvig, 28/4 1 Nykøbing , 1/7 1 ad rst Hovvig og 3/7 1 juv hørt Nykøbing.

DOFBasen:2000


2000:  Mosehornugle  Asio flammeus  (10, 318, 13)
Med 13 fugle blev det et godt år for arten i Rørvig. Alle obs:
16/4 1 NV + 1 tf Flyndersø/Korshage, 22/4 1 Korshage, 27/4 2 Korshage/Nakke Skov, 28/4 1 Flyndersø, 4/5 1 SØ Korshage, 6/5 1 Ø Korshage, 7/5 1 Korshage, 11/5 1 NØ Korshage, 21/5 1 Nakke Skov og 28/5 2 Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Ugle sp  Strigiformes non det  
Der er i år to fund af uspecificerede ugler:
31/1 1 rst Nykøbing 20.00 og 21/6 1 rst Dybesø 00.00 - 00.44 begge (LB).

DOFBasen:2000


2000:  Mursejler  Apus apus  
7/5 dukkede den første Mursejlere op på Korshage, derefter en kort pause indtil 12/5 1, 13/5 2 og 14/5 2. Stort set daglig fra 18/5. Ingen store trækdage i år, flest 9/6 128 Ø. Flest rastende fugle i Hovvig: 25/5 30, 2/6 75 og 13/7 70.
Et meget varmt efterår fik Mursejlerne til at blive længe, og de sidste 2 forlod halvøen rekord sent 17/10 og 18/10 Hovvig.

DOFBasen:2000


2000:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 23, 3)
Hele tre fund i år af denne flotte fisker.
16/4 1 Hovvig (KES), 19/8 1 Hovvig/Nykøbing Bugt (JHC, EVR, HVR, KES) og 6/11 1 Hovvig (EH).

DOFBasen:2000


2000:  Biæder  Merops apiaster  (0, 2, 1)
17/6 1 V Dybesø (KB). Tidligere fund stammer fra 1979 og 1993, så selvom der yngler Biædere ved Røsnæs, er den stadig en sjældenhed hos os!

DOFBasen:2000


2000:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 489, 2)
Et katastrofalt år for arten i Rørvig, i år kun 2 fund. Nedturen de seneste år er tydelig nok, og arten må nu nærmest betragtes som en raritet i Rørvig!
5/5 1 Korshage (PCC, LB) og 9/9 1 Korshage (HVR).

DOFBasen:2000


2000:  Sortspætte  Dryocopus martius  
Igen i år, rigtig mange obs fra hele området i, dog ingen sikre ynglepar. Lidt trækuro har der også været med 15/4 1 Ø og 20/4 1 Ø begge Korshage, samt nogle trækforsøgende 21/4 1 Korshage, 9/5 1 Nørrevang, 13/8 2 SV Skansehage, 26/8 1 Korshage og 9/9 1 Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
På trods af mange obs fra hele området, er der kun registreret et ynglepar - på Korshage. 26/3 blev der talt hele 11 trommende fugle på Korshage, så fuglene er der!
Enkelte trækforsøgende fugle blev set på Korshage, 24/3, 9/4, 22/4, 23/4, og 2/7 1 juv.

DOFBasen:2000


2000:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 34, 4)
Et år med mange obs af et par på Korshage i forårsperioden, samt en enkelt efterårsfugl.
26/3 - 23/4 rastede både en han og en hun på det sædvanlige sted på Korshage. Desuden en trækforsøgende 3/4 (PCC) og en skrigende/kaldende ved Myntestien 23/5 (EVR).
19/11 blev der igen set en trækforsøgende hun på Korshage (JS).
17/10-17 LB: Årstotal rettet fra 3 til 4 - jævnfør 2003.

DOFBasen:2000

rapp/2000/due.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:44 af 127.0.0.1