Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2000:lom

Rapport 2000

Lommer - Flamingoer


2000:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 542, 10)
Et år under gennemsnittet på 18 fugle. Alle observationer nævnes:
30/1 2 V, 19/4 3 NØ, 21/4 2 NV, 7/10 1 N og 4/11 2 V alle Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  (0, 1404, 31)
Ingen store trækdage i løbet af året betød også et dårlig år for denne art.
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 2 7 0 0 0 0 1 2 1 1

Rastende fugle: 11/4 11 Skærby, 1/9 1 ud for Plantagen, 26/11 1 ud for Plantagen, 10/12 1 ud for Plantagen og 18/12 1 Skærby.

Rettelse 29/3-15 LB: Kun 7 trk apr, idet fuglen 9/4 var rastende: 9/4 1 hørt Korshage (AT).

DOFBasen:2000


2000:  Islom  Gavia immer  (0, 20, 2)
Året var bedre for de store lommer og Islommen må nu betragtes som årlig.
4/3 1 NV 9.55 (EVR) og 28/3 1 SØ 10.06 (HVR) begge Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii  (0, 4, 1)
23/10 1 i vinterdragt kom ind fra Kattegat og fløj ind over Dybesø for at fortsætte ned langs plantagekysten mod vest 7.20 (EVR). De 4 tidligere fund er alle fra foråret. Arten er ikke set siden 1994.

DOFBasen:2000


2000:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Iagttaget i Hovvig i perioden 10/3 - 9/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 2 3 5 8 13 64 66 19 2 1
0 0 1 4 1 3 5 13 27 8 1 0
0 0 6 11 16 11 20 39 73 89 8 1

En rimelig tidlig ankomst til Hovvig. Der er registreret mange fugle i august (ny rekord) og september, kulminerende 1/9 med 66 fugle.
Ynglebestanden i Hovvig udgør 4 - 5 par.
17/4 1 Søndervang er eneste observation udenfor Hovvigområdet.

DOFBasen:2000


2000:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Iagttaget i Hovvig i perioden 15/2 - 12/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 13 14 18 21 23 17 10 9 2 0
0 1 9 15 15 17 14 17 2 3 1 0
2 8 33 69 70 63 95 101 38 12 3 2

Tidlig ankomst til Hovvig og et år omkring middel efter flere dårlige år.
Ynglebestanden i Hovvig udgør 9 - 11 par.
Observationer udenfor Hovvig: 1 par i Dybesø med ankomst 4/4 og 11/4 1 rastende Skærby.
Der er ikke indrapporteret trækkende fugle i år.

DOFBasen:2000


2000:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Iagttaget i Hovvig 19/2 - 25/8.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 6 7 6 8 6 1 0 0 0 0
0 1 3 7 6 9 4 1 0 0 0 0
0 2 14 27 28 93 30 8 2 1 2 0

Ynglebestanden i Hovvig udgør 7 - 9 par.
Sidste års nyetablerede par i Nakke Skov fik i år 3 pull.
Vinterobservationerne udgøres af 10/1 1 rastende ud for Plantagen og 6/2 5 NV Korshage.
Forårstræk Korshage: 1/5 1 NV er alt.
Efterårstræk Korshage: 22/8 - 18/12 i alt 76, med største dage 13/10 17 og 4/12 27.

DOFBasen:2000


2000:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 17, 3/4)
Et helt utroligt år med observation af minimum 4 forskellige fugle.
10/3 - 12/3 1 rastende Hovvig (EVR, HVR, JS, JW, KES, LB), 11/4 1 par i yngledragt rastende Skærby (LB) og 26/11 - 26/12 1 rastende ud for Plantagen/Dybesø (EVR, HVR, LB).

DOFBasen:2000


2000:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 88, 6)
Et meget fint år for denne art. Hovvig kunne fremvise minimum 6 forskellige fugle.
16/4 2 i sommerdragt, 1/7 - 29/7 1 og 20/8 - 17/9 op til 3 fugle.

DOFBasen:2000


2000:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 1333, 7)
Sidste års beskedne høst på 7 blev gentaget i år.
30/1 5, 4/3 1 og 31/12 1 alle trækkende Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Sule  Morus bassanus  (17, 4112, 4)
Det blev kun til 3 observationer. Alle nævnes uden besvær: 8/3 1 rastende Korshage,
26/10 1 V ud for Dybesø og 31/12 1 V Korshage. Året gav således en total på 3 Suler og ingen skråper eller stormsvaler. Så kan det vist ikke blive meget dårligere.

Tilføjelse 6/9-14 (LB): 1/7 1 4k NV Skansehage (EVR). - Årssum ændret fra 3 til 4, men sumtotaler i de følgende år er korrekte.

DOFBasen:2000


2000:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Ynglekolonien i Hovvig faldt fra 1882 par i 1999 til 1784 par. Der er første gang siden koloniens etablering i 1990 tale om en nedgang i antallet af par.
Det er ved aflæsning af farveringe konstateret, at der er udveksling med andre kolonier.

DOFBasen:2000


2000:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2, 12, 1)
For andet år i træk mange registreringer af arten i Hovvig. 3/2 og 27/2 1 set samt 1 hørt paukende 17/4 - 5/6 og endelig 10/9 1 set. Det er formentlig den samme fugl, som har holdt til i området i hele perioden.

DOFBasen:2000


2000:  Silkehejre  Egretta garzetta  (0, 2/2, 1/1)
13/5 1 rastende Hovvig (AF, EVR, HVR, JB, JW, KES, LB). Det skal bemærkes, at Silkehejren blev opdaget af Erik Andersen, Lumsås, der via mobiltelefon fik alarmeret RF-staben.
Arten er tidligere truffet i 1979 og 1993. Det må snart være tid for en langtidsholdbar Silkehejre i Hovvig

DOFBasen:2000


2000:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 45 49 21 7 0 11 3 1 2 0

Foråret kunne lige holde gennemsnittet, men efteråret var noget magert.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
12 6 6 9 15 - - 8 - 18 - 14
15 8 6 11 11 15 11 42 33 25 14 4
68 90 56 31 50 51 50 65 65 63 54 40

DOFBasen:2000


2000:  Sort Stork  Ciconia nigra  (0, 6, 1)
26/5 09:39 1 Ø → rast Brentebjerg/Hovvig (JS). Denne dag var det nærmest kuling fra vest, og det var nok årsagen til, at der ikke var andre observatører på fuglen.

17-01-23 LB: Rast tilføjet

DOFBasen:2000


2000:  Hvid Stork  Ciconia ciconia  (2/9, 19/30, 1/2)
13/5 2 Ø 09.45 - 10.12 Brentebjerg. Fuglene blev opdaget kredsende over Anneberg, og de blev herefter fulgt til de trak direkte over hovedet på de veltilfredse observatører (HVR, JB).

DOFBasen:2000


2000:  Skestork  Platalea leucorodia  (0, 2, 1)
18/4 1 rastende i Hovvig og herefter Ø 11.47 (HVR, JHC, JS, KES, LB, PG).

DOFBasen:2000

rapp/2000/lom.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:44 af 127.0.0.1