Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2000:lrk

Rapport 2000

Lærker - Drosler


2000:  Hedelærke  Lullula arborea  (0, 1864, 76)
Forholdsvis tidlig ankomst 8/3. I øvrigt et gennemsnitsår, men dog med en lidt usædvanlig månedsfordeling: Marts 69, april 4 og maj 2 samt september 1.
Dage med mindst 5 trækkende: 13/3 11, 19/3 5, 20/3 5, 23/3 8 og 24/3 16.
April/maj-obsene er alle fra Korshage/Dybesø-området, specielt skal bemærkes 30/4 1 syngende vest for Dybesø. Dette er årets bedste bud på en ynglefugl.
En enkelt efterårsobs: 16/9 1 rst Korshage.
Det er normalt, at de fleste obs falder i marts, men ikke i så udpræget grad som i år. Nedenstående tabel viser den procentuelle fordeling af alle vores observationer af Hedelærker (1973 - 99, N=1945).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0% u1% 55% 38% 3% u1% 2% u1% 1% 1% u1% 0%

DOFBasen:2000


2000:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Heller ikke i år var der nogen januarobs. Største februar-rasttal: 17/2 40 Nakke Skov. Intet usædvanligt at bemærke i forbindelse med trækket. Første: 5/2 1 Korshage og kulmination medio marts: 11/3 110 rst Nørrevang og 20/3 360 trk på 3 timer. Dermed en noget bedre indrapportering end sidste år.
Spredte obs fra efteråret med 15/10 234 SV Skansehage som bedste.
Sidste obs: 23/12 1 rst Skansehage.

DOFBasen:2000


2000:  Digesvale  Riparia riparia  
Rekordtidlig ankomst 4/4 1 rst Dybesø (LB), den hidtil tidligste var 11/4 1981.
Næste blev 15/4 2 rst Hovvig. Meget store rasttal ultimo april i Hovvig: 22/4 125, 25/4 225, 27/4 375 og 28/4 150. Det reelle træk i april/maj kan ikke bedømmes ud fra de indkomne observationer. Eneste koloni var i år i de lave kystskrænter ved Korshage, i alt 39 huller, men reelt næppe mere end 10 - 20 par.
Efteråret gav også meget store rasttal i Hovvig: 12/8 400, 23/8 1000 og 27/8 1200.
Årets sidste obs: 17/9 2 trk Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Landsvale  Hirundo rustica  
Endnu en rekord: 23/3 1 S Korshage (LB).
De 5 tidligste ankomstdatoer er nu: 23/3-2000, 31/3-1994, 3/4-1999, 5/4-1993 og 6/4-1982.
En del aprilfund, men ingen større træk- eller rasttal, max: 29/4 14 Ø og 27/4 30 rst Hovvig.
Heller ikke for Landsvalen er der indkommet tilstrækkeligt mange obs fra maj, til at man kan sige noget om trækkets forløb. Største tal: 7/5 198 trk Korshage og 25/5 200 rst Hovvig.
Som vanligt en del pæne rasttal fra efteråret: 18/8 1000 Hovvig, 28/8 350 Flyndersø og 6/9 700 rst Hovvig.
Sidste obs: 18/10 1 SV Hovvig. Dette er forholdsvis sent, men vi har dog en del endnu senere obs, bl.a. to fra november: 1/11-1975 og 5/11-1983.

DOFBasen:2000


2000:  Bysvale  Delichon urbicum  
Fuldt hus i svalefænologirekorder: 15/4 2 rst Hovvig (HVR). Hidtidig rekord 17/4-1993.
Største aprilrasttal: 21/4 30 Hovvig. Heller ikke bysvaletrækket er er blevet registreret i noget videre omfang. Største rasttal fra maj: 25/5 200 Hovvig.
Meget få observationer fra efteråret, største tal: 17/9 25 rst Hovvig.

DOFBasen:2000


2000:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Ret tidlig ankomst: 6/4 1 Ø Korshage, mediandatoen er 14/4. Pæne træktal ultimo april: 23/4 200, 29/4 1080 og 30/4 300 alle Korshage. De tilsvarende trækintensiteter regnet i fugle/time: 23/4 100, 29/4 360 og 30/4 75. Derimod ret små træktal i den normale kulminationsperiode primo maj, max 7/5 280 Korshage på 4 timer.
Ingen indrapporterede ynglefund.
Efterårstræk registreret i perioden 13/8 til 1/10, største tal 27/8 6 trk Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Engpiber  Anthus pratensis  
De sædvanlige vinterfund: Januar og februar 1 - 5 fugle set ved Plantagen, Skansehage og Korshage. Træktal i marts typisk på under 10 pr dag. Noget større tal i april: 16/4 60 rst Korshage og 21/4 2520 Ø på 2 timer. Syngende fugle hørt i Korshageområdet i perioden 18/3 - 9/7, formodentlig et ynglepar omkring Flyndersø og et nær spidsen.
En smule efterårstræk er registreret ultimo september og primo oktober, største tal: 1/10 55 trk og 6/10 63 rst Korshage. Rasttal fra Korshageområdet: November op til 20, primo/medio december 5 - 10 og ultimo december 2 - 5.

DOFBasen:2000


2000:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 88, 2)
To obs - en fra foråret og en fra efteråret.
14/5 1 Ø Korshage (EVR, HVR) er ret tidligt, mediandatoen er 22/5 og tidligste ankomst er 2/5 fra 1993.
14/8 1 trk Korshage (HVR) er første augustfund. Hidtil tidligste efterårsfund var 2/9 fra 1989 og mediandatoen for første efterårsobs er 19/9.

DOFBasen:2000


2000:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Ligesom sidste år kun meget få forårsobs, om dette er en reel tendens eller om det blot skyldes manglende indrapportering vides endnu ikke. Kun 21 fugle set i perioden 7/1 - 9/4 og kun to dage med mere end 1 fugl: 15/1 og 23/1 2 rst Korshage, det lyder næsten for ringe til at være sandt. F.eks. havde vi i 1995 en forårstotal på 122, med op til 8 fugle på Skansehage og 7 på Korshage.
Derimod masser af Skærpibere om efteråret, i alt 114 fugle fra 1. september og året ud. Største tal: 14/10 7 Korshage, 28/10 13 ved Dybesø og 23/12 4 Skansehage.
Der opfordres til at holde øje med Skærpibere i foråret 2003!

DOFBasen:2000


2000:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Endnu en tidlig ankomst: 21/4 12 Ø Korshage. Der er tale om en tangering af fænologi-rekorden, vi har nu hele 3 år med ankomst 21/4: 1978, 1996 og 2000.
Normal kulmination medio maj, men ellers et særdeles dårligt år, kun 906 fugle registreret forårstrækkende, det er formentlig tæt på at være bundrekord! Et største rasttal 12/5 155 Korshage, er heller ikke noget at prale af.
Ingen ynglefund.
Set i efteråret fra 13/8 til 1/9, max 29/8 42 SV Hovvig .

DOFBasen:2000


2000:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (0, 288, 16)
Et gennemsnitsår. Alle obs er af enlige trækkende fugle: 11 fra Korshage, 2 fra Nykøbing, 2 fra Hovvig og 1 fra Dybesø. Set i perioden 18/3 - 1/6, største dagstotal 31/3 3. Fordelingen er også helt traditionel med 14 fugle medio marts til medio april, derudover kun: 5/5 1 og 1/6 1 begge Ø Korshage. Ingen efterårsfund.

DOFBasen:2000


2000:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Et ganske normalt år. Ankomst 10/3 1 V Nørrevang. Trækkende fugle indtil ultimo april, med de største dagstotaler primo april: 3/4 28, 4/4 33 og 9/4 25.
Ynglefuglene giver ikke anledning til nogen bemærkninger.
Fra efteråret: Rasttal på 20 - 30 i Dybesø/Korshage området i perioden 18/8 - 10/9. Derefter spredte obs af 1- 5 fugle indtil 15/10 1 SV Nykøbing, som blev årets sidste.

DOFBasen:2000


2000:  Sortrygget Hvid Vipstjert  Motacilla alba yarrellii  (0, 2, 2)
Hele to obs: 9/4 1 ad han rst Nørrevang (JB, LB, PCC, EVR, HVR, PR, KES, AT). Fuglen var så venlig at lade sig beskue af hele den samlede flok af bakke-observatører.
Derudover en singleobs:16/4 1 hun rst Flyndersø (LB).

DOFBasen:2000


2000:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 5559, 330)
Den sidste egentlige invasionsvinter var 95/96 med en total på 1280, de efterfølgende vintre har givet 96/97 161, 97/98 126, 98/99 347, 99/00 339 og foreløbig 216 fra 00/01-sæsonen. Tendensen imod en mere konstant og mindre invasionspræget forekomst ser foreløbig ud til at holde.
Årets obs: Januar/februar i alt 111, med største flokke 22/1 24 Hovvig og 2/2 29 Korshage, i øvrigt flokke på 10 - 18 i Nykøbing samt enkelte fugle fra andre lokaliter.
Ingen obs mellem 2/2 og 11/4. Forårstrækket gav kun: 11/4 1 hørt Nykøbing og 21/4 2 Ø Korshage.
Fra efteråret: 2/11 1 V Dybesø og derefter 29/11 1 rst Nykøbing samt 3/12 1 rst Dybesø.
Året sluttede af med et par pænt store flokke i og omkring Nykøbing, max: 24/12 20, 30/12 102 og 31/12 57.

DOFBasen:2000


2000:  Vandstær  Cinclus cinclus  (0, 7, 1)
22/10 1 hørt og set Hovvig (HVR, KES).
Hovvig tegner sig for 5 ud af vores nu 8 Vandstære, de øvrige 3 er fra Rørvig Havn, Dybesø kyst og Grønnehave Skov.
Månedsfordelingen er: April 1, oktober 5, december 1 samt 1 hvor datoen er ukendt. Mest interessant er måske at oktober-fundene alle ligger mellem 20/10 og 30/10. Så opskriften på „Vandstær i Rørvig“ må være: Stå på broen i Hovvig ultimo oktober.

DOFBasen:2000


2000:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Rekordår! - forstået således: Der er i år indrapporteret 158 fund af i alt 619 fugle. Den tidligere rekord var på hhv.: 130 og 501. Antallet af Gærdesmutterapportører er samtidig steget fra 2 til 3. Tak til EVR, HVR og LB.
Figuren viser den maksimale dagstotal pr. 10-dages periode for år 2000 sammenlignet med gennemsnittet af de tilsvarende tal for de sidste 10 år.

DOFBasen:2000


2000:  Jernspurv  Prunella modularis  
Et enkelt vinterfund: 23/1 1 Hovvig. Første syngende 12/3 1 Korshage, som samtidig var første trækdag. Forårstræk indtil 23/4, men ingen dage når over 10 indrapporterede fugle.
Registreret i efteråret fra 19/8 og året ud. Bemærkelsesværdigt mange sene obs:
Igennem november/december 1 - 3 fugle ved Dybesø, derudover enkeltfund fra Korshage, Hovvig, Flyndersø og Nykøbing.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1 1 5 2 1 3 1 0 0 5 9

Tabellen viser antallet af november/december -Jernspurve pr år. Det præcise antal kan være svært at vurdere, men fugle på samme lokalitet er som hovedregel regnet som gengangere.

DOFBasen:2000


2000:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Også Rødhalsen fik stor opmærksomhed i år 2000: 130 observationer af i alt 824 fugle, hvilket er langt over normalen.
Samme diagram som for Gærdesmutten, altså max dagstotal pr 10-dages periode, sammenlignet med gennemsnittet af de tilsvarende tal fra de sidste 10 år.
HVR står for årets rekord: 4/11 i alt 83, fordelt således: Søndervang 10, Hovvig 13, Rørvig 3, Dybesø 25, Plantagen 2, Korshage 28 og Østerlyng 2. Dagsrekorden er dog stadigvæk 14/4-1987 min 100 rst Korshage og samme år 19/4 66 ringmærket.

DOFBasen:2000


2000:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Endnu en fænologirekord: 29/4 1 syng Nakke Skov (LB). Vores eneste anden aprilobs er 30/4-1993 1 Korshage. Derefter et bemærkelsesværdigt langt hul indtil den næste obs: 13/5 1 Brentebjerg. Ikke mange obs fra Korshage: 16/5 1, 17/5 7, 18/5 1, 19/5 1 og 20/5 2 samt 3/6 3. Derimod ganske mange i Hovvig i perioden 15/5 - 2/7, max 1/6 5 syngende.
Et bud på en konklusion:
Vi får færre (men tidligere?) obs i den første del af trækperioden.
Korshage er ikke længere særlig tiltrækkende som rastlokalitet.
De lokale ynglefugle ankommer sent, typisk først omkring 1/6.

DOFBasen:2000


2000:  Blåhals  Luscinia svecica  (3, 70, 1)
20/5 1 han Korshage (LB).
Figuren viser antallet af år med det pågældende antal fugle, f.eks. har der i perioden 1973 - 2000 været 5 år uden Blåhalse og et enkelt år (1992) med 11 fugle.
Hvorvidt man kan drage de store konklusioner ud fra så spinkelt et materiale kan naturligvis diskuteres, men det virker som om vi har flere år med „mange“ (5 eller flere) fugle, end hvad man umiddelbart ville forvente ud fra rent statiske overvejelser.

DOFBasen:2000


2000:  Husrødstjert  Phoenicurus ochruros  (5, 133, 10)
Bedste år siden 1993 hvor der var 13 fugle, i de mellemliggende år kun årstotaler på 4 - 6.
Tidlig ankomst 2/4 2 han Korshage og 21/4 1 han Korshage. Derefter et rimeligt sikkert bud på et ynglepar: 7/5, 12/5, 21/6, 23/6 og 24/6 1 syng han nær Egeskovgård Nørrevang. I relation hertil: 16/7 1 1k Skansehage.
Fra efteråret: 27/8 1, 29/8 1 og 10/6 1 alle Korshage. 6/10 1 ved Dybesø, 13/10 1 Nørrevang og endelig 22/11 1 hun/juv ved Dybesø (LB) og det er faktisk ny fænologirekord. Den hidtil seneste var 16/11-1986.

DOFBasen:2000


2000:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Endnu en tidlig ankomst. 10/4 1 han Korshage, er vores næsttidligste obs, kun overgået af 8/4-1973.
Ganske mange aprilfund: I alt 23 fugle, max 28/4 med 2 Korshage, 1 Dybesø og 2 Nykøbing. Derimod kun få (indsendte?) obs fra maj, ingen dage over 2. Dette afspejler formentlig i høj grad det faktum at hovedparten af vore Rødstjerter yngler inde i sommerhusområderne, mens vi ikke ser så meget til dem i Korshage-området.
Efterårstrækket gav en del obs i perioden: 20/8 - 13/10, kulminerende allerede ultimo august, med 30/8 5 Korshage som bedste dag.

DOFBasen:2000


2000:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Ankom tidligt: 19/4 1 rst Korshage. I øvrigt et halvsløjt forår med en total på kun 172. Det er under halvdelen i forhold til sidste år, og indenfor de sidste 10 år har kun 1991 med 151 forårsfugle været ringere. Største dagstotaler: 28/4 27, 7/5 29 og 9/5 28, øvrige dage 1 - 15.
Ingen tegn på yngel.
Efteråret derimod ret pænt med en total på 85. Set i perioden 12/8 - 19/9, med hovedparten ultimo august. Ingen rigtig store dage, max blev: 28/8 10 og 30/8 9 i Korshage/Dybesø-området.

DOFBasen:2000


2000:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola torquatus  (0, 22, 3)
Ingen obs i 1999, så det er jo meget passende med 3 fugle i år 2000.
18/3 - 19/3 1 2K han rst Korshage (LB, HVR, EVR, JS, KES) og 24/3 - 26/3 1 ad han rst Korshage (PCC, EVR, KES). Der er dog ikke helt enighed blandt observatørerne om aldersbestemmelsen af de to fugle.
Fra efteråret: 19/10 1 ad han rst Brentebjerg (LB). Dette er kun vores anden efterårsobs, den første er fra 3/9-1975, derudover findes en enkelt decemberobs 30/12-1984.

DOFBasen:2000


2000:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Tidlig ankomst: 4/4 1 Korshage. Næste obs: 16/4 1 også Korshage, derefter set næsten dagligt. Største rastdage i april og maj: 27/4 13, 30/4 18, 3/5 15, 6/5 21, 7/5 27, 9/5 15 og 12/5 13. Øvrige dage under 10. I alt 209, hvilket er et ret normalt tal.
Et sikkert ynglefund på Korshage: 19/7 1 ad + 1 juv, og derefter set på flere andre datoer primo august. Flere obs primo juni kan muligvis også henføres til dette par.
I øvrigt et ret normalt efterår med rastkulmination ultimo august - primo september. Største dage: 21/8 18 og 1/9 18 begge Korshage. Sidste obs: 28/10 1 Korshage (HVR), vores hidtil seneste Stenpikker.

DOFBasen:2000


2000:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 1632, 62)
Et rimeligt normalt år.
Forårsobs:

April Maj
6 9 10 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 3 4 5 7 11 12
hun 1 2 1 2 3 1 1 2 1
han 2 2 1 4 3 9 3 3 1 1 2
ubest 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2

Største dag blev altså: 16/4 11 rst Nørrevang.
Årets specialobs: 21/4 1 Nykøbing, taget af Spurvehøg, slap fri, men buldrede ind i en rude og døde alligevel!
Lokalitets fordeling:

Bbjerg HV KH Nvang Nyk Rvig
2 2 28 25 2 2

Derudover et enkelt efterårsfund: 24/10 1 rst Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Solsort  Turdus merula  
Udsædvanligt mange indsendte obs, hovedsageligt fra efterårssæsonen.
Første syngende 17/2 Nykøbing.
Kun to obs kan med rimelighed placeres i kategorien forårstræk: 13/3 8 rst i flok Korshage og 30/3 1 tf Korshage.
4/8 1 syngende Nykøbing, må siges at være lidt skævt.
Største efterårsrasttal:
Ult. Sep: 24/9 10 Højsandet. Pri. Okt.: 7/10 25 Dybesø. Med. Okt.: 23/10 5 Dybesø. Ult. Okt.: 28/10 10 Korshage. Pri. Nov.: 35 Korshage.
Derefter mindre rasttal fra Korshage-området, typisk omkring 5.

DOFBasen:2000


2000:  Sjagger  Turdus pilaris  
Ikke mange vinterobs 15/1 15 rst Slettermosegård er største tal fra januar, derefter kun meget små tal indtil 4/3 60 rst Hovvig.
Ret spredte meldinger fra forårsperioden. Største tal: 3/4 400 rst + 84 trk Korshage. 4/4 250 rst, 17/4 225 rst Nørrevang og 21/4 200 rst Nørrevang. Sidste større tal 14/5 42 rst Korshage.
Et enkelt fund fra yngletiden: 1/8 1 rst Nykøbing.
Første efterårsflok 14/9 40 rst Korshage. Rasttal på 10 - 70 i oktober, største tal fra Korshage. Op til 200 i november, største tal i Nykøbing. Primo december 2/12 550 rst Hovvig/Ringholm er årets største rasttal. Derefter betydeligt færre og året sluttede med en flok på omkring 20 i Hovvig.

DOFBasen:2000


2000:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Et af de yderst sjældne januarfund: 23/1 1 rst Korshage (LB). Men da der i år også er en del december fugle skal vi måske bare indstille os på nye tilstande.
Første syngende 26/2 Ringholm Skov, og det er også tidligt.
Lidt trækforsøgende fugle er registreret i marts, men mest bemærkelsesværdige obs er 18/4 72 rst Brentebjerg. Dette er dog ikke et enestående fund, i årenes løb har der været flere andre dage med op til 200 rastende Sangdrosler.
Eneste større dag i efteråret blev: 14/10 35 rst Hovvig.
Desuden som nævnt, 1 - 2 rastende Korshage fra 23/12 og året ud.

DOFBasen:2000


2000:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Kun en obs fra januar/februar: 20/2 1 Hovvig.
Talmæssigt ser året meget godt ud, men ser man nærmere på de indsendte obs, viser det sig at 80% af alle årets Vindrosler er registreret på blot en dag, se nedenfor.
Forårstrækket koncentreret i perioden ultimo marts - primo april. Max 30/3 1349 Korshage. Dermed kommer denne dato ind på andenpladsen på listen over største trækdage. Absolut største dag er stadig 24/4-1973 med 1830 registrerede og en vurderet total på 10 - 11000.
Sidste forårobs 16/5 1 syng Korshage og første efterårsobs 12/10 1 Nykøbing. Derefter observeret året ud, men ingen store flokke. Max blev 25/12 25 rst Hovvig/Ringholm.

DOFBasen:2000


2000:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
De efterhånden traditionelle obs af 1 - 2 fugle på Korshage i januar og februar, formodentlig det lokale ynglepar.
Første syngende 26/2 Nykøbing og fra 5/3 også 1 - 2 syngende Korshage.
Forårstræk: I alt 232, hovedsagelig i perioden medio marts til medio april.
Største dage: 24/3 47 trk, 25/3 120 rst, 3/4 76 trk/rst og 4/4 50 rst alle Korshage.
Fra ultimo april og sommeren igennem foreligger en del obs af lokale ynglefugle i Korshage-, Rørvig- og Hovvig-områderne.
Efterårstræk fra primo oktober til medio november. Max: 6/10 70 rst Flyndersø og 15/10 11 Korshage, ingen andre tal over 10.
December: 2 - 3 rastende i Korshage-området, 23/12 1 rst Skansehage og endelig 30/12 4 trækforsøgende Korshage.

DOFBasen:2000

rapp/2000/lrk.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:44 af 127.0.0.1