Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2000:pir

Rapport 2000

Pirol - Værlinger


2000:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 100 105, 2)
To observationer i år: 15/5 1 rast Korshage (KES) og 27/5 1 rast ved tårnet i Hovvig (EVR), en af de sjældne obs uden for Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Årets første han ankom 15/5 1 rst Rørvig Bugt, anden fugl 3 dage senere, og først 20/5 ses første hun - sammen med 3 hanner.
Hovedtrækket forsvandt ud i det blå, og blev ikke observeret ved Rørvig. Bedste dag, og eneste dag med over 10 fugle, blev 1/6 med 14 rastende på halvøen.
Summation af dagsmax fra 15/5 til 11/6 giver 64 fugle, hvoraf fuglene fra de sidste dage muligvis er lokale. Årets gode nyhed for arten er minimum 4 sikre og op til 6 mulige ynglefund. De 4 sikre fund er fra Korshage, Flyndersø, Søndervang og Hovvig.

DOFBasen:2000


2000:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Fra årets start og vinteren ud huserede mindst 1 fugl i Hovvig. Der er mange obs fra vigen, og det kan dreje sig om flere fugle. Den første fugl på Korshage sås 24/3, som også blev eneste dag med 2 fugle. Frem til og med 19/4 trækker 8 - 11 fugle igennem.
Første efterårsfugl sås 27/10 i Hovvig. Efterårstrækket bestod af 8 - 9 fugle, som optrådte på en lang række af de kendte lokaliteter. „Sidste“ fugl blev 17/12 1 rst Hovvig - en overvintrer?

DOFBasen:2000


2000:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Meget få fugle er indrapporteret fra årets første 3 måneder. De første trækforsøgende fugle blev set på Korshage 15/4, og frem til 10/6 sås her min. 356 trækforsøgende, hvilket placerer foråret 2000 blandt de 5 bedste. Største dag blev 22/4 med 80 tf. Der er desuden observeret reelt udtræk fra Korshage på en række dage, som mest 19/4 med 13 SØ.
Det markante forår blev efterfulgt af et ringe efterår. Ingen fugle observeredes på Korshage og blandt de yderst få indkomne notater er der ingen med mere end 2 fugle.

DOFBasen:2000


2000:  Blåskade  Cyanopica cyanus  (0, 0, 1)
24/10 1 indtrækkende fra havet ved Dybesø (EVR), 25/10 1 rast ved Dybesø nordkyst (EVR), 26/10 1 samme sted (KES). Fuglen kom som nævnt ind fra havet, og rastede i et par dage i sommerhusområdet, der ligger op til Amtsplantagen nord for Dybesø. Fuglen var meget støjende når den kunne ses, og blev ofte jagtet af Solsortene.
Blåskaden er standfugl i Spanien og Portugal, og der findes enkelte fund i Frankrig. For nylig er rester af Blåskade fundet i gamle køkkenmøddinger i Spanien, og arten er dermed spontan Europaart. Tidligere tiders formodninger om, at arten var indført fra Kina, er nu fejet af bordet. Fugle set i Danmark må dog betragtes som undslupne fangenskabsfugle. Fundet er godkendt af SU som E-art.

DOFBasen:2000


2000:  Husskade  Pica pica  
Pænt forår, hvor simpel addering af dagstotalerne, giver 92 trækforsøgende på 23 dage mellem 13/2 og 1/6. Bedste dag, og eneste med over 10 fugle, blev 22/4 med 12 tf.
Efteråret blev ringe - blot 6 trækforsøgende på 3 dage er indrapporteret.

DOFBasen:2000


2000:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
Året startede med to vinterobs: 1/2 1 rst Rørvig og 25/2 1 rst Korshage.
Foråret gav 7 observationer af enlige fugle. De fleste fra Korshage, men bemærkes skal 9/4 1 V Nykøbing og 3/6 1 rst Rørvig.
Sommeren bød på 6 observationer af 8 fugle, bemærkelsesværdigt er det, at alle obs er fra Korshage. Eneste dag med mere en fugl blev 13/8 3 SV. Ser det lidt sort ud for vores „ynglefugle“?
Efteråret gav ingen obs efter 29/8 1 rst Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Allike  Corvus monedula  
Flot forår med 16705 trækkende fugle i perioden 6/2 - 6/5. Dage med over 1000: 27/2 1830, 10/3 3530, 20/3 1190 og 24/3 1250. Mange dage har dog tal lige i underkanten af 1000, og den flotte total er kommet i hus via god optælling/indrapportering. Der er i perioden indrapporteret trækkende Alliker fra 46 dage, hvilket må siges at være meget fint.
Efteråret gav 7950 fugle i perioden 15/10 - 6/11. Dage med over 1000: 17/10 4410 og 27/10 1570. I efteråret er de 7950 fugle kommet i hus på 10 dage.

DOFBasen:2000


2000:  Råge  Corvus frugilegus  
Året startede med et stort rasttal: 5/2 137 Nørrevang.
Forårstrækket forløb fra 15/2 til 8/5 og gav i alt 80 fugle. Følgende dage med over 10 fugle: 19/3 16, 1/4 17 og 8/4 11.
Fra ynglefuglefronten meldtes om 18 fugle på plads i Nykøbing 24/3.
Fra efteråret blot tal fra to dage: 23/10 64 V Korshage og 12/11 22 SV Hovvig.

DOFBasen:2000


2000:  Sortkrage  Corvus corone  
Sortkrager er observeret på 61 dage i perioden 23/1 - 30/12. Langt hovedparten af observationerne er fra Korshage, hvor arten tilsyneladende kan ses året rundt. Dage med østtræk: 30/3 1, 7/4 1, 8/4 1 og 9/4 1 alle Korshage.
En Sortkrage blev set med redemateriale på Korshage 16/4 og en hybrid Sort-/Gråkrage blev set samme sted 30/3, så vi kan vel konstatere, at racen yngler i området. Selv om Sortkragen normalt ses enligt, var der flere fugle tilstede på følgende datoer: 18/3 2, 20/3 2, 2/4 2, 15/4 2 og 22/8 3 alle rast Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Gråkrage  Corvus cornix  
Vinterrast Nørrevang: 5/2 161 og 13/3 133 samt fra Korshage: 25/2 70.
Foråret gav 626 trækkende fugle i perioden 27/2 - 17/4. Der foreligger træktal fra 17 dage med 1/4 175 Ø og 8/4 193 Ø, som de største.
Fra efteråret blot disse obs: 23/10 2, 6/11 20 og 17/11 5 alle V Dybesø.

DOFBasen:2000


2000:  Ravn  Corvus corax  (0, 126, 15)
Første halvår gav en meget flot stribe obs: 19/3 1 rst Korshage, 2/4 6 tf Nørrevang, 3/4 1 SV Dybesø, 4/4 2 SØ Korshage, 9/4 7 SØ Korshage trak ud i samlet trop!, 22/4 1 SØ Nørrevang, 9/5 1 rst Korshage og 14/5 2 rst Brentebjerg.
Fra efteråret blot en enkelt obs: 28/8 1 rst Hovvig, og fra årets udgang 30/12 2 rst Hovvig og 31/12 2 N Nørrevang, vel de samme.

DOFBasen:2000


2000:  Stær  Sturnus vulgaris  
Året startede med Stære i Hovvig 16/1 9 rst.
Forårstræk i perioden 27/2 - 17/5 gav 3670 fugle. Bedste dage blev 30/3 695 Ø og 3/4 570 Ø. Hovedtrækket kørte ultimo marts - primo april, kun 10% af fuglene trak udenfor denne periode. Fra Hovvig foreligger et par store rasttal: 15/4 3000 og 11/8 4000.
Efterårstrækket bestod af beskedne 2365 fugle registreret på 4 dage i perioden 1/10 - 17/11. Bedste blev 17/10 med 1850 fugle.
Året sluttede med december-fugle Hovvig/Ringholm, Flyndersø og Dybesø.

DOFBasen:2000


2000:  Gråspurv  Passer domesticus  
1 rast Hovvigs P-plads 1/1 er årets første og eneste rapporterede obs uden for Nykøbing. Der er herudover kun modtaget lidt rastoplysninger, hovedsageligt fra Fanøvej i Nykøbing, der udgør artens nordligste bastion i byen: 18/2 9 og 19/8 30.

DOFBasen:2000


2000:  Skovspurv  Passer montanus  
Foråret forløb normalt med kun en enkelt obs fra Korshage: 30/4 4 rst.
Men så sker der noget om efteråret: 12/8 10, 13/8 25, 5/9 6 og 22/10 6 alle rast Korshage, som op til 72 fugle var ude og runde. Det blev også til lidt rast andre steder: 7/10 45 og 22/10 20 begge Søndervang samt 24/12 12 Nørrevang. Et flot år for arten.

DOFBasen:2000


2000:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Der blev talt finker i perioden 19/3 - 7/4 på Korshage, hvilket gav 47967 på forårstræk. De bedste dage blev 7/4 15000 og 4/4 10000.
Fra efteråret blot 23/9 6 tf Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Kvækerfinke  Fringilla montifringilla  
Ganske få vinterfugle i Rørvig i år. Fra foråret er der kun rapporteret træk fra 23/4, hvor 200 trak Ø på 2 timer. Meget bedre blev det ikke om efteråret, hvor under 10 fugle gjorde sig fortjent til at komme i notesbogen.

DOFBasen:2000


2000:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 29, 2)
To fugle blev det til i år: 17/4 1 (JHC) og 7/5 1 (EVR) begge tf Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Årets første markante notering var 21/2 50 tf Korshage.
Selve forårstrækket er sædvanen tro meget beskedent, fra 27/2 til 30/3 blev imponerende 13 fugle noteret som østtrækkende.
Fra efteråret er intet reelt træk rapporteret, men der foreligger en lang række rasttal: 26/8 60 Korshage, 7/10 100 Dybesø og 7/10 190 Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Stillits  Carduelis carduelis  
Det blev til meget få vinterfugle, dog blev følgende noteret: 4/3 35 rst Slettermosegård. Forårstrækket forløb i perioden 30/3 - 7/5 og gav 85 østtrækkende fugle. Bedste dag 23/4 med 26 Ø Korshage.
Efterårstræk observeret mellem 26/8 - 20/11. Det gav 71 trækkende og trækforsøgende fugle. Bedste dag 20/10 18 tf Korshage. Sidste større notering var 17 rst 9/12 Slettermosegård.

DOFBasen:2000


2000:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Største vinterflok blev 20/2 70 rst HV.
Forårstræk i perioden 25/3 - 29/4 gav sølle 647 fugle. Dagsmax faldt 29/4 360 Ø Korshage.
Der blev observeret efterårstræk i perioden 30/8 - 26/11. Der blev talt i alt 650 trækkende fugle, med 21/10 252 Korshage, som det højeste antal.
Et magert år trods rimelig dækning og indrapportering.

DOFBasen:2000


2000:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Årets første fugl noteret 18/3 1 rst Korshage.
Forårstræk 19/3 - 21/5 i alt 42 Ø, toppede 1/4 med 25 Ø Korshage. Dertil blev der observeret 75 rst 13/4 Nakke Skov.
Efterårstrækket bestod af 23/9 6 SV Korshage. Maxrast for efteråret blev 16/9 15 rst.
Ikke noget stort år for Tornirisk.

DOFBasen:2000


2000:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Første et større rasttal: 24/1 30 Hovvig.
Forårstræk 18/3 - 9/4 producerede en total på 81 fugle. Dagsmax blev 9/4 11 SØ Korshage.
Efteråret kom hovedsagelig til at bestå af en række rasttal med 22/10 40 Nakke og 23/10 12 Dybesø, som de største. Eneste reelle træk var 5/11 55 V Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Gråsisken  Carduelis flammea  
Meget få vinterfugle.
Forårstræk i perioden 24/3 - 14/5, i alt 140 Ø. Dagsmax faldt 23/4 med 30.
Efteråret blev ikke meget bedre, 46 fugle blev noteret som trækkende i perioden 9/9 - 26/11 med dagsmax 11/11 13. Ved årets slutning igen ganske få fugle rastende. Ikke noget stort år.

DOFBasen:2000


2000:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Året startede med 7/1 13 Ø Korshage, ellers gav de første måneder kun lidt smårast.
Under forårstrækket i perioden 5/3 - 31/5 sås 296 østgående fugle. Dagsmax blev 54 Ø 10/3.
Efter det gode forår døde det helt ud i efteråret, hvor mindre end 20 fugle blev noteret som trækkende og kun en enkelt dag - 22/7 med 10 trækkende fugle skiller sig ud. Året slutter med meget få korsnæb på halvøen.

DOFBasen:2000


2000:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Artens fantastiske efterår 1999 måtte nødvendigvis give et godt forår, og det kom til at holde stik. I årets to første måneder sås arten rastende i småflokke på en lang række lokaliteter således 9/1 20 Nykøbing. Forårstrækket i perioden 2/3 - 5/5 gav i alt 420 østtrækkende fugle - uden sammenligning det bedste forår i stationens historie. De bedste dage blev: 5/3 32, 23/3 37 og 27/3 43 alle Ø Korshage. Hertil kommer, at der 10/4 ses en hun med redemateriale i næbbet på Brentebjerg, og 3/6 sås en hun med 3 flyvefærdige unger på Korshage.
Herefter ebbede det ud og resten af efteråret gav kun få obs: 13/8 1, 29/9 1 rst og 26/11 2 S alle Korshage samt 23/12 6 rst Østerlyng.

DOFBasen:2000


2000:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 429, 4)
Et tyndt år gav kun 4 fugle: 26/5 1 Korshage, 28/5 1 Korshage, 31/5 1 rst Østerlyng og 3/6 1 Korshage. Det er virkelig gået ned af bakke for denne, en af vores tidligere så stolte parade arter. Vi skal helt tilbage til stations barndom i 70'erne, for at finde mindre tal. Selv det tredje år (1979), hvor arten sås området, producerede flere fugle (8 - 15), og det er faktisk kun de to første observations år (1974 og 1975), med hver to fugle, der ligger under årets beskedne 4 fugle.

DOFBasen:2000


2000:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Forårstræk fra 10/3 til 20/4 gav 23 østtrækkende fugle på Korshage. Dagsmax kom 7/4 med 8 trækforsøgende fugle.
Efteråret bød på 48 trækkende fugle i perioden 7/10 - 11/11 med dagsmax 7/10 22.

DOFBasen:2000


2000:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Årets største rasttal indfandt sig 26/2 med 15 fugle, traditionen tro i LB's have. Forårstrækket bød på hele 51 trækforsøgende i perioden 25/3 - 11/6, hvilket er ny rekord. Antallet af gengangere eller reelt udtrækkende fugle, kan man kun gætte på. Fra efteråret kun lidt smårast.

DOFBasen:2000


2000:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 206 205, 6)
Foråret gav 3 fugle: 18/3 1, 16/4 1 og 17/4 1 alle Ø Korshage. Fra efteråret 2 - 3 fugle på 2 dage: 1/10 2 rst og 2/10 1 hørt alle Korshage.

16/9-2018 LB ændring: Der er igen indikation på, at der skulle være gengangere bland efterårsfuglene (i trækkets højsæson), årstalen derfor ændret fra 5 til 6. Parentes tal ændret fra (2, 203, 5) til (2, 206, 6) og tilsvarende for følgende år.

DOFBasen:2000


2000:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Årets første obs blev 27/2 2 rst Korshage. Foråret gav 13 obs af 26 trækkende eller rastende fugle. Maxrast blev 19/3 5 Brentebjerg. Efteråret gav 13 obs af 33 fugle. Maxrast for efteråret blev 25/11 12 Skansehage.

DOFBasen:2000


2000:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Traditionen tro taltes kun få Gulspurve på forårstræk - 9 østtrækkende fugle blev det til i år, alle set på Korshage og samtlige i marts måned.
Maxrast fra efteråret blev 16/9 20 Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 569, 7)
Foråret gav kun 6 fugle, hvilket er klart under middel: 28/4 1 rst Flyndersø samt 1 rst Korshage, 29/4 2 NØ, 30/4 1 Ø og 6/5 1 tf alle Korshage.
Til gengæld gav efteråret 1 måske 2 fugle: 19/8 1 ad han rst og 20/8 1 rst begge Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Første observation blev 6/2 2 rst Hovvig.
Forårstræk fra 5/3 - 22/4 gav 238 østtrækkende fugle med dagsmax 21/4 75.
Efterårstræk fra 30/9 - 21/11 gav beskedne 28 SV-trækkende fugle.
Årets sidste obs blev 17/12 1 rst Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Meget tidlig „ankomst“: 15/4 1 syng Nørrevang. Næste obs 29/4 1 rst Nørrevang. Herefter en lang række obs fra Nørrevang af syngende fugle, dog kun flere fugle fra følgende datoer: 16/7 2 og 28/7 3. Således et år helt uden yngleobs fra Nakke, dog et enkelt fund 8/10 1 rst Nakke Syd.

DOFBasen:2000

rapp/2000/pir.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:44 af 127.0.0.1