Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2000:san

Rapport 2000

Sangere - Mejser


2000:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 215 220, 8)
Stadigvæk interessant at så få årlige fugle kan udvise så stor præcision i antal.
I 9 ud af de sidste 10 år har totalen været 6 - 9 og med 4 - 7 i Korshage-området.
Typisk ankomst 8/5 1 Korshage. Herefter 9/5 1 Korshage og 1 Flyndersø, 13/5 1 Flyndersø, 16/5 1 Korshage og 27/5 1 Korshage - i alt 6 typiske trækobs. Hovvig har 22/5 - 26/5 1 ved Brentebjerg. Og igen i år en sen: 8/7 - 5/8 1 nær det store fugletårn i Hovvig.

DOFBasen:2000


2000:  Savisanger  Locustella luscinioides  (0, 7, 2)
22/4 - 25/4 1 syngende Hovvig (LB, JHC, EVR, HVR, JS, KES). 14/5 1 syngende Hovvig (KES). Det er 8. og 9. fund - heraf kun 3 stationære mere end 1 døgn. Med majfuglen holder KES stadig titlen som halvøens førende sumpsanger-detektor.

DOFBasen:2000


2000:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (96, 112, 5)
Niveauet uændret ringe, sjælden, i år vurderes 5 fugle, alle i Hovvig: 22/4 1, 23/4 1, 29/4 1, 1/5 1, 18/5 1, 19/5 1 og 29/7 1. Ingen af de helt typiske fald-obs. Det er vanskeligt at vurdere det nøjagtige antal fugle.

DOFBasen:2000


2000:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Ultra sen ankomst - 27/5! med 2 Hovvig. Er dermed 10 dage senere fremme end normalt, og det afspejler den kolde og våde vejrsituation fra midten af maj i artens østlige trækrute. Flest 5/6 ikke mere end 5 heraf 3 Korshage. Foruden Hovvig og Korshage noteret Nykøbing, Nørrevang, Skredbjerg, Plantagen, samt Nakke Skov. Simpel sammentælling blot 28, altså fortsat på negativ udvikling, men den usle vejrsituation kan have betydet at færre fik sig kæmpet frem.

DOFBasen:2000


2000:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Ankommer 29/4 1 Hovvig, eneste aprilfugl. De næste ses først 7/5 2 Hovvig, og vi skal helt frem til 13/5 for første Korshagefugl. Bygger fra samme dato jævnt op i Hovvig - flest meldes 19/5 15. Korshage max 17/5 4, desuden Dybesø, Søndervang og Nykøbing med 1 - 2 og Rørvig Bugt 2 - 3. Maj dominerer helt med 117 af de i alt 138 rapporterede.
Sidste er 30/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2000


2000:  Gulbug  Hippolais icterina  
Ankommer 11/5 1 synger løs Nykøbing - typisk dato ligesom også den sidste 25/8 1 Hovvig. Rapporteres som vanligt fra medio maj til primo juni med en del spredning i landskabet - Korshage topper med 30/5 4, men strong-hold er omkring Nakke med 1/6 9 (3 Nakke By og 6 Nakke Skov), samme dag 4 Søndervang og 2 ved Flyndersø. Simpel sammentælling giver 84 iagttagelser. Derved kom vi fra de 58 sidste år op på 1998-nivauet. Med eller uden bidrag fra decemberstormen og deraf muligt åbnede nye gulbug-habitater.

DOFBasen:2000


2000:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
20/4 rykkes bombastisk ind med 2 Korshage, 2 Hovvig og 1 Brentebjerg. Er almindelig herefter. Med 104 iagttagelser fra april og 208 i maj er tyngden i år særdeles tidlig (de sidste 2 år fordelte sig 40/232 og 50/277). Arten befinder sig godt og er stabil - Korshage har top 29/4 12 og 6/5 14, men i øvrigt ofte 7 - 8 fugle - en tendens der fortsætter ind i juni. Nykøbing: op til 5. Hovvig/Brentebjerg op til 10.
Er helt væk i efterårsmaterialet, en enkelt forkølet 29/8 Korshage bliver sidste.

DOFBasen:2000


2000:  Tornsanger  Sylvia communis  
Er jo nu fast på aprilankomst: 26/4 1 Korshage, 15 fugle når at blive registreret i april, heraf 30/4 9. Bred topperiode 9/5 - 21/5 hele 10 af dagene med Korshagetal over 20 og 16/5 32, 17/5 34 samt 21/5 39 som største dage. Primo juni niveauet er op til 17 fugle - så der må være et gennemtræk i midten af maj. I øvrigt udbredt - f.eks. 6/5 op til 9 ved Hovvig, 20/5 15 Nakke Skov og 20/7 8 Skansehage. Hele 453 indrapporteres fra maj (af total på 610). Får et stort år.
Efterår: 30/8 9, siden kun 11/9 3 og 19/9 1.

DOFBasen:2000


2000:  Havesanger  Sylvia borin  
9/5 1 Korshage er ankomst - pæn tidlig. Fra 12/5 (3) daglig. Lidt rodet mønster, småtoppe 16/5 6, 21/5 7, 26/5 6 og 30/5 - 3/6 5 - 6, hvor der oftest er en træktop fra Korshage. Meldt fra Hovvig (3), Nakke Skov (3), Brentebjerg (3) og Nykøbing (1). I alt indrapporteret maj 72, juni 28 og juli 4, sidste kontakt med arten 7/7 i Hovvig.

DOFBasen:2000


2000:  Munk  Sylvia atricapilla  
Så skete det endeligt! - Munken blev martsart også i Rørvig: 23/3 1 syng. han Nykøbing (LB). Det er selvfølgelig en fænologirekord. Nu mangler vi bare en vinterobs! I april 9/4 1 Korshage og 18/4 1 Nykøbing, først daglig fra 20/4. Der er 60 rapporteret i april, 228 i maj og 30 i juni. En typisk Korshagerunde er på 9 fugle i maj, enkelte dage 12 - 14 og først 28/5 20 kan kaldes en mere markant trækdag. Stilfærdigt efterår - kun 2 fra Dybesø ultimo september, 17/10 1 og 16/11 1 begge Nykøbing er de sidste.

DOFBasen:2000


2000:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
28/4 1 Nørrevang og 1 Nykøbing er en almindelig ankomstdag. Yderligere 3 i april og 50 i maj. Flest primo maj - 5/5 5 Korshage og 5 omkring Hovvig og topdag 7/5 11 Korshage (mange!), fra midten af maj og måneden ud 1 - 2 fugle. Ingen accelererende phyller i juni.

DOFBasen:2000


2000:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Med ankomst 25/3 2 Korshage og 2 Hovvig og i alt 20 fra marts er alt normalt. Holder i april og maj et ret konstant niveau på 10 - 12 fugle på en Korshagemorgen og 17/4 sølle 17 skal være en top. Maj som vanligt uden begivenheder med 9 - 10 som typisk Korshagetal. Gransanger har som tidligere en særstilling om efteråret med små-pæne fald. Der er stadig en god del af forklaring i at det er bifund under efterårets jagt på „sib-phyller“ (i år i øvrigt uden udbytte). Korshageområdet f.ex. 17/9 19, 24/9 14 og 7/10 17 og så sent som 22/10 6 og 5/11 4 med Dybesø som bedste område. Sidste bliver en ægte vinter-gransanger: 10/12 1 Korshage (HVR).

DOFBasen:2000


2000:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
15/4 ankomst med 2 syngende Korshage og 1 Nakke. Sidst i april godt indryk og bedste aprildag 29/4 32. Maj ser lidt tynd ud - bedste dage er 6/5 36 og 7/5 24. Klagen over at arten helt var fraværende i forhold til Gransanger i efterårsmaterialet er kompenseret noget i år med 108 meldt fra august og 7 fra september og den klarer oktober-cuttet: 1/10 1 Østerlyng (HVR).

DOFBasen:2000


2000:  Fuglekonge  Regulus regulus  
1.halvår 546 - 2.halvår 1558, oktober som vanligt fuglekongemåneden: 765. 2/4 56 Korshage og 7/10 120 Korshage-Dybesø de respektive største dage. En art der er talrigere om efteråret end foråret mod det typiske mønster for et forårstræksted. Må vel tilskrives en kombination af høj vinterdødelighed, og at efterårstrækket er en langsom proces.

DOFBasen:2000


2000:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 559, 10)
Sat på observationslisten sidste år og et kritisk lavt niveau i år 2000 understreger, at det er berettiget. Alle observationer er undersøgt individuelt, og herefter er årets total 10 fugle med 5 i maj og 5 august! Alle nævnes: 12/5 1 Korshage (ankomstdag), 13/5 2 Korshage, 14/5 1 Korshage og 19/5 1 Korshage. Det var så det forår. 5 Grå Fluesnappere! Det er mere almindeligt med 5 efterårsfugle ultimo august: 20/8 1, 27/8 2, 29/8 1 og 30/8 1 Hovvig. En berømt småfugle-signatur som LB har tilsyneladende ingen lokal grå flue overhovedet. Sidste år var der bundrekord med 13 fugle, i år altså 10. I international terminologi må arten kategoriseres som lokalt „vulnerable“.

DOFBasen:2000


2000:  Lille Fluesnapper  Ficedula parva  (0, 67, 1)
25/5 1 hørt Langesømosen ved kolonien Nørrevang (EVR).

DOFBasen:2000


2000:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Har, om end under fordums storhed, klaret sig lidt pænere end sidste år: 40 iagttagelser er modtaget med månedsfordeling: april 16, maj 30, juni 1, juli 1, august 1 og september 1. Ankomst 21/4 2 Korshage, 28/4 ses 6 fugle (5 Korshage, 1 Hovvig), i maj topper 6/5 8 (4 Korshage, 4 Hovvig) og 7/5 7 Korshage. De 3 sommermåneder overlever på HVR's Østerlyngfugl(e), efterårsrast består af én fugl: 17/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2000


2000:  Skægmejse  Panurus biarmicus  
Inde i en stigningscyclus på grund af gentagne milde vintre. Niveauet som ventet: Solid, veletableret bestand i Hovvig med følgende maxtal pr måned:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
6 4 4 7 3 4 17 11 15 39 3 6

Bemærkninger: 14/7 17 markerer udfløjne unger, det vurderes at 3 kuld er involveret. Flest i oktober med 8/10 32 og 27/10, hvor 20 raster og 19 roder højt til vejrs.
Udenfor Hovvig set på 2 lokaliteter:
Dybesø: 22/10 - 26/12 2 på 8 datoer, dog 4/11 4.
Korshage: 5/11 13 trækkende over P-pladsen.
Tydeligt der er bevægelse og en del udvandring ultimo oktober - primo november.

DOFBasen:2000


2000:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Der modtaget 205 Halemejser. Set med redemateriale 15/4 Nykøbing Syd. Går under jorden om sommeren, Halemejser ses især om vinteren - jfr. januar (40) og oktober (46) og november (45). Rapporter fra Ringholm (15), Hovvig (11), Nykøbing (12), Korshage (11), Dybesø (18) og Grønnehave Skov (16) - største flokke angivet, alle mellem 10 og 20, åbenbart den ideelle hale-mejsestruktur.

DOFBasen:2000


2000:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Der er modtaget 129 Sumpmejser - godt med livstegn fra denne inkarnerede standfugl. Det er typisk i vinterhalvåret der registreres Sumpmejser, når den drager rundt i mejse-tog eller 1 - 2 alene. Forsvinder næsten helt om sommeren. Korshage topper som vanligt med 12/3 7 - har områdets bedste sumpskov. I øvrigt rapporter fra Skærby Strand, Nykøbing, Slettemosegård, Ringholm Skov(4), Hovvig(4) og Dybesø(5).

DOFBasen:2000


2000:  Sortmejse  Periparus ater  
Ikke aktiv overhovedet på trækfronten ud over: 4/10 50 tf Korshage. Ellers en art med en vis træktradition som Blåmejse, men deltog ikke eller erkendes ikke blandt de mange Blåmejser i marts. Holder sig ellers spredt ud i nåletræerne året igennem og indberettes sparsomt.

DOFBasen:2000


2000:  Blåmejse  Cyanistes caeruleus  
Ret lille rapportering af ikke trækaktive Blåmejser, der må f.eks. være vinterflokke i rørskoven i Hovvig. Træk(forsøgs)mæssigt blev det et brag i marts, der med 2858 overgår 1998-foråret. Træk Korshage 27/2 - 8/4, men næste alle mellem 17/3 - 23/3. Største dage: 17/3 465, 19/3 580, 21/3 525 og 22/3 260 alle tf. Blåmejsernes træk-eruptioner er vanskelige at holde styr på - nogen kommer ud, andre har gentagne trækforsøg.
Hvis efteråret er pejlemærke for næste års forventning, kommer der ikke mange til foråret. 15 på måske-trækforsøg i november er alt.

DOFBasen:2000


2000:  Musvit  Parus major  
Lidt med på blåmejsetoget: 17/3 30, 19/3 31 og 24/3 6 Korshage alle tf. Der er indsendt 249 Musvitter til redaktionen. Det er 224 flere end sidste år. Mejseredaktionen siger på alle arternes vegne tak til vore stjernerapportere HVR og LB.

DOFBasen:2000


2000:  Spætmejse  Sitta europaea  
Året rundt og set på følgende lokaliteter: Grønnehave Skov (4, solid yngleplads), Nykøbing, Østerlyng, Dybesø og Korshage. 2 kaldende fugle hørt her primo marts. 29/4 2 tf og 5/5 1 tf fra Korshage - udtræksstunts som heller ikke lykkedes denne gang. Selvom formodningen rumsterer med op til 3 fugle set juli - november, intet sikkert ynglefund fra Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Træløber  Certhia familiaris  
Set og hørt året igennem fra følgende lokaliteter: Korshage, Dybesø, Østerlyng, Højsandet, Hovvig, Ringholm Skov og Nykøbing. Flest februar - april når arten er sangaktiv (7 - 16 - 11 af årets 53 observationer). 2 sang fra sumpskoven bag Fjordglimt i marts - april (i fint naboskab med Lille Flagspætte), og det er ikke muligt at identificere typiske trækfugle.

DOFBasen:2000


2000:  Korttået Træløber  Certhia brachydactyla  (0, 1, 1)
I ly af milde vintre ekspanderende sig fremad sydfra - eneste nogenlunde acceptable habitat i Rørvigs undersøgelsesområde er den gamle, tykstammede kystskov Grønnehave Skov. Inspektion her primo februar gav pote: 4/2 1 syngende han Grønnehave Skov (LB, JS) - opdager-rettighederne tilhører LB. Blev iagttaget, hørt i sang-strofer og kald. Dagen efter 5/2 hørt samme sted. Herefter foreligger ingen oplysninger fra lokaliteten. Der er nu 2 fund - det andet er fra Korshage af fugle godkendt lokalt.

DOFBasen:2000

rapp/2000/san.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:44 af 127.0.0.1