Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2000:vad

Rapport 2000

Vadefugle


2000:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Ingen vinterforekomst, de første dukkede planmæssigt op ultimo februar: 19/2 og 20/2 2 Hovvig, 21/2 2 , 26/2 2 , 27/2 3 alle Korshage og 2 Hovvig, hermed alle februar fund nævnt.
Forårstræk: 5/3 - 31/5 i alt beskedne 16 indsendt. Flest 9/3 4 og 10/3 3 alle Ø Korshage
Trækkende Strandskade forår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 16

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
8 1 0 0 2 2 0 0 3

Ynglefugle: Ingen data indsendt for 2000.
Efterårstræk ved Korshage mellem 16/7 - 23/8 i alt 86. Ikke noget imponerende tal, 54 V 13/8 og 10 SV 23/8 er de største dage.
Trækkende Strandskader efterår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 86

JUL AUG
pri med ult pri med ult
0 4 9 1 62 10

Rastende fugle i Hovvig er hurtigt overset i år, idet en enkelt Strandskade opholdt sig i vigen fra 1/7 - 16/7. Se tabel 1.
Øvrige max rasttal. Korshage: 20/8 og 21/8 4.
Skansehage: 8/7 5, 1/8 10.
Sidste Strandskader blev 17/9 1 Skansehage og en lidt utraditionel obs: 12/12 1 NØ Nykøbing.

DOFBasen:2000


2000:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 706, 9)
Atter et år med ni Klyder på halvøen, alle obs: 31/3 1 Hovvig og 2 Ø Nakkehage, 27/5 2 Hovvig, 31/5 1 Ø Korshage og 30/7 3 Hovvig.

DOFBasen:2000


2000:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 134, 11)
Fem forårsfugle er flot: 3/4 1 V Dybesø, 4/4 1 NØ Hovvig, 16/4 1 hørt Korshage, 27/4 1 Ø Korshage og 2/6 1 Hovvig. Derefter en lidt „skæv“ observation 28/7 4 i flok i Hovvig inden de efterhånden traditionelle fund af juvenile fugle i Hovvig. I år dog begrænset til 2 i perioden 30/8 - 3/9.

DOFBasen:2000


2000:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Fire fugle trækkende vest ud for Plantagen 1/1 flyttede fænologidatoen for sidste gang. De næste mere normalt 13/2 og 25/2 1 Korshage og 27/2 2 SØ Korshage.
Forårstræk: 27/2 - 23/4 i alt 10. Følgende dage med mere end en trækkende fugl: 27/2 2, 9/3 2 og 18/3 3 alle Korshage.
Trækkende Stor Præstekrave forår 2000 fordelt på 10 dages perioder, N = 10

FEB MAR APR MAJ
ult pri med ult pri med ult pri med ult
2 2 3 - 1 1 1 - - -

Rastende fugle fra 12/3 flest 4/4 4 på Korshage.
Ynglefugle: Korshage 1 par og 1 par Flyndersø.
Efterårstrækket skete i august måned. I alt 27 mellem 5/8 og 31/8. Flest 12/8 og 13/8 begge dag 5 og 22/8 12 alle Korshage.
Rastende fugle i Hovvig fra 28/7 - 28/10. For maxtal se tabel 1
Rastende fugle udenfor Hovvig - maxtal:

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
Korshage 1 3 5 3 5 6 8 - -
Skansehage 6 2 11 6 - - - - -

De sidste Store Præstekraver på Rørvighalvøen blev 20/10 1 NV Korshage, 21/10 og 22/10 1 Korshage og 28/10 1 Hovvig.

DOFBasen:2000


2000:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
De første Hjejler dukkede op 6/2 1 SV Korshage, 27/2 2 rast Hovvig og 19/3 1 Ø Korshage.
Forårstræk: 19/3 - 28/4 i alt 75. Flest 18/4 19 og 23/4 12.
Trækkende Hjejle forår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 75

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- 1 - 21 30 23 - - -

Rastende fugle: 18/4 12 Hovvig, 22/4 1 og 23/4 10 Nørrevang er alt.
Efterårstræk: 5/8 - 18/11 i alt 1004. Flest 18/8 100, 25/8 213, 29/4 216 og 5/9 230, der udgør dagene med over 100 trækkende Hjejler. Ingen øvrige dage med mere end 40.
Trækkende Hjejle efterår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 1004

AUG SEP OKT NOV
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
7 177 446 247 0 10 2 41 19 - 55 -

Rastende fugle i Hovvig 13/8 - 2/12. For maxtal se tabel 1.
Øvrige rasttal: 28/10 1200 Ringholm/Hovvig, 24/9 120 Nykøbing Bugt og til den klassiske efterårslokalitet for Hjejler nemlig Ringholm:
20/8 350, 1/10 450, 17/10 1000, 22/10 500, 19/11 500, 25/11 600 og 26/11 1000, 2/12 2500, 9/12 2100, 10/12 2300 og 23/12 570. Decemberfuglene er også de sidste Hjejler i 2000

DOFBasen:2000


2000:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Arten nåede lige akkurat at komme med i forårsstatistikerne, da en enkelt fugl rastede på Korshage i dagene 26/5 - 27/5. Næste fugle ses først i forbindelse med efterårstrækket og så sent som primo august.
Efterårstræk 3/8 - 9/9 med en meget beskeden total på 28. Dage med mere end to fugle: 3/8 15 SV Skansehage og 23/8 4 Korshage.
Rastende fugle i Hovvig 13/8 - 9/9, sølle 3 fugle se tabel 1.
Uden for Hovvig blot følgende: 11/8 - 12/8 2 Korshage, 9/9 1 Korshage, 3/10 1 Nørrevang, 5/10 2 Skansehage og 14/10 1 Korshage. Oktoberfuglene blev også de sidste. Så absolut ikke noget godt år for denne art.

DOFBasen:2000


2000:  Vibe  Vanellus vanellus  
En enkelt observation blev det da til i januar: 16/1 1 Hovvig. De næste Viber blev set: 6/2 26 SV Hovvig, 13/2 56 rast Hovvig 15/2 43 Hovvig og 17/2 65 Hovvig. Første obs uden for vigen 27/2 9 Korshage.
Forårstræk: 27/2 - 27/4 i alt 154. Flest 18/3 14, 19/3 42, 20/3 58 og 24/3 18.
Trækkende Vibe forår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 154

FEB MAR APR
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 2 3 117 21 8 - 3

Rastende fugle set 27/2 - 28/5. Dage med mere end 10 Viber: 2/3 85 Hovvig, 4/3 67 Hovvig, 9/3 25 Hovvig, 10/3 75 Hovvig, 16/3 65 Hovvig, 18/3 40 Hovvig, 12/5 12 Korshage og 25/5 25 Hovvig.
Ynglefugle: Redaktøren er ikke blevet forsynet med oplysninger om ynglepar.
Efterårstræk: 30/9 - 23/10 i alt 242. Flest 16/10 125 SV Hovvig, 22/10 45 V Brentebjerg og 23/10 60 SV Skansehage.
Trækkende Vibe efterår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 242

SEP OKT NOV
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 9 - 125 108 - - -

Rastende fugle set i Hovvig 2/7 - 24/12. Udover tallene i tabel 1, følgende decemberobs: 5/12 310, 9/12 190, 10/12 185, 17/12 75, 23/12 95 og 24/12 70.
Eneste store rasttal udenfor vigen er ultimo november op til 200 Ringholm. December fuglene i Hovvig var også dem der lukkede og slukkede for 2000.

DOFBasen:2000


2000:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
Efterårstræk 5/8 - 9/9, i alt sølle 11 fugle: 5/8 1, 19/8 2, 31/8 6 og 9/9 2 alle V Korshage.
Rastende fugle set i Hovvig 6/8 - 11/9, disse yderdatoer var der også flest fugle nemlig 4 og 11. Se tabel 1.
Uden for Hovvig set rastende på Korshage fra 29/7 - 10/9 i alt 5 dage med totalt 10 fugle, flest 10/9 5 derudover 12/8 3 rast Søndervang. Til sidst en ægte vinterobs: 31/12 12 kortvarigt rastende på Korshagespidsen - derefter trækkende vest.

DOFBasen:2000


2000:  Sandløber  Calidris alba  
Ingen forårsfund.
Alle efterårsfund nævnes: 30/7 1 Korshage og 1 Skansehage, 3/8 7 Skansehage, 5/8 1 Korshage og 3 Skansehage, 11/8 1 Korshage, 12/8 7 Korshage, 21/8 2 Korshage, 23/8 4 Korshage, 25/8 - 26/8 1 Korshage, 30/8 1 Korshage, 1/9 4 Korshage, 9/9 2 rast og 3 V Korshage samt 2 Hovvig og 10/9 3 Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 877, 16)
Dværgrylen ses fra 29/7 - 7/10. Vi starter med observationerne uden for Hovvig, heri blandt nogle sjældne trækobs: 29/7 1 rast Korshage, 23/8 4 trk Korshage og 9/9 2 trk Korshage.
Rastende fugle i Hovvig 29/7 - 7/10. For maxtal se tabel 1. Arten topper i perioden 23/8 - 3/9 med 9 fugle som det absolut højeste. Så absolut bundnotering. Derudover 2 fugle indberettet trækkende SV Hovvig: 5/8 1og 13/8 1.

DOFBasen:2000


2000:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 134, 7)
Årets fund af Temmincksryle faldt ultimo juli, 28/7 5 og 29/7 7 Hovvig. Bekræfter at arten virkelig er sjælden på vores halvø.

DOFBasen:2000


2000:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 989, 19)
Arten set i perioden 14/7 - 27/8. Alle observationer er af rastende fugle.
Korshage: 16/7 7, 12/8 2, 18/8 - 25/8 1.
Hovvig: 14/7 3, 3/8 - 6/8 2, 12/8 1, 25/8 2 og 27/8 1.
En meget striks matematiklærer vil sige at ovennævnte regnestykke giver 19.

DOFBasen:2000


2000:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 102, 4)
Set på Korshage i januar og december: 23/1 2 rast og 31/12 2 V (10.41).

DOFBasen:2000


2000:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Nogle ægte vinterobservationer: 20/1 15 SV Rørvig Bugt, 23/1 177 rastende Korshage og 4/2 9 rastende Rørvig Bugt. Øvrige fund af arten i første halvår blev: 18/3 4 Rørvig Bugt, 26/3 1 Korshage, 23/4 1 Ø Korshage og 5/5 1 Rørvig Bugt.
Efterårstræk: 14/7 - 20/10 i alt 201. Dage med 15 eller derover: 14/7 15, 22/7 33, 5/8 21, 12/8 20, 23/8 43 og 29/8 19.
Månedsfordeling af trækkende Almindelig Ryle efterår 2000 N = 201

JUL AUG SEP OKT NOV DEC
65 130 2 4 - -

Bemærk det lave tal i oktober, manglende aktivitet eller notering?
Rastende fugle set i Hovvig 7/8 - 27/10, for maxtal se tabel 1.
Øvrige rastobs fra 1/7 - 31/12, her følger maxtal fra de forskellige lokaliteter.
Korshage: 15/7 26, 29/7 40, 30/7 28, 12/8 58, 25/8 25, 9/9 90 og 10/9 95.
Skansehage: 16/7 10, 5/8 17 og 23/12 3.
Skredbjerg: 22/7 12.
Rørvig Bugt: 13/7 55 og 23/9 12.
De sidste ryler i 2000 blev set: 27/10 2 Hovvig, 23/12 3 Skansehage og 31/12 4 rast derefter NV Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Brushane  Philomachus pugnax  
Eneste ægte forårsfund blev 29/4 8 Ø Korshage. Derefter dukkede arten op i Hovvig 17/6 hvor den sås frem til 14/10. For maxtal se tabel 1.
Udover de rastende fugle i Hovvig er der kun tre obs af Brushane 2/8 1 rast Søndervang, 19/8 1 rast Nykøbing Bugt og 27/11 11 SV Hovvig.
Sidste tre obs blev 5/10 1, 7/10 2 og 14/10 1 alle i Hovvig.

DOFBasen:2000


2000:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 76, 7)
En ægte vintergæst, idet en fugl opholdt sig i Rørvig Bugt fra 4/2 til 25/2 (JS, JW).
Derefter igen i bugten i oktober 7/10 2 (HVR), 13/10 1 (JS) og 21/10 1 (JS). Vi slutter af med en af de meget sjældne obs i Hovvig 4/11 1 (EVR, HVR) og en på Flyndersøengen 26/12 (EVR,HVR). En simpel sammentælling giver 7.

DOFBasen:2000


2000:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Arten dukkede op med et brag 25/3 43 Hovvig, derefter normale 26/3 1 Korshage, 30/3 1 Hovvig og 31/3 2 Hovvig. Set i Hovvig frem til 5/5 8.
Forårstrækket gav i alt 7 fugle: 4/4 1 Ø Korshage, 7/4 2 NØ Rørvig Bugt og 16/4 4 Ø Korshage.
Eneste rastobs uden for Hovvig blev 17/4 2 Korshage.
Ingen meddelelser om potientelle ynglefugle indsendt.
Efterårstrækket forløb også over 3 dage: 16/9 1 trk Korshage, 29/9 2 SV Korshage og 14/10 1 trk Korshage.
Rastende fugle i Hovvig 23/7 - 26/12, for maxtal se tabel 1. Udover tallene i tabellen er der følgende decemberobs: 10/12 1, 23/12 1 og 26/12 16.
Uden for Hovvig følgende maxtal: 18/11 1 Korshage, 17/8 4 Skansehage, 5/10 21 Søndervang, 7/10 7 Søndervang og 1/10 36 Rørvig Bugt.
Udover fuglene fra Hovvig er der følgende decemberobs: 9/12 2 Dybesø og 23/12 2 Flyndersø.

DOFBasen:2000


2000:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 167, 11)
Årets 11 fugle: 15/1 1 Slettermosegård, 16/1 1 Korshage, 5/3 1 Korshage, 13/3 1 V Korshage, 17/3 1 Korshage, 26/3 1 Korshage, 13/5 2 Korshage, 17/10 1 Østerlyng, 28/10 1 Østerlyng og 11/11 1 Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  (10, 74, 1)
Årets fund af Stor Kobbersneppe skete 14/5, da 1 fugl stak SV over Brentebjerg.

DOFBasen:2000


2000:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Ingen fund i foråret. Efterårets sølle 52 fugle fordeler sig over kun 9 obsdage: 13/7 2 rast og 4 SV Rørvig Bugt, 14/7 1 Skredbjerg, 16/7 1 Korshage og 1 Skansehage, 22/7 23 V Korshage, 28/7 1 rast Skansehage, 2/8 1 rast Søndervang, 3/8 15 SV Skansehage, 12/8 1 rast Søndervang og 1 rast Korshage samt 26/8 1 rast Korshage. Alle nævnt ingen glemt.

DOFBasen:2000


2000:  Lille Regnspove  Numenius phaeopus  
Forårstræk mellem 25/3 - 8/5 i alt 12. Flest 8/5 5.
Trækkende Lille Regnspove forår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 12

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 3 - 1 2 6 - -

Ingen rastende fugle før de traditionelle på Korshage i sommermånederne, maxtal fremgår af tabellen.
Max rastende Lille Regnspove Korshage juni/august - fordelt på 10 dages perioder

JUN JUL AUG
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 3 12 15 11 4 1 -

Efterårtræk 21/7 - 1/9 i alt 52. Flest 21/7 15 SV Skansehage, 21/8 21 SV Skansehage,
Udenfor Korshage følgende rast: 13/8 1 Hovvig.
Sidste fugle blev: 21/8 26 SV Skansehage, 22/8 1 trk Korshage og 1/9 1 V Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Stor Regnspove  Numenius arquata  
Første fugle blev 18/3 2 Ø Korshage, 25/3 2 Ø Nørrevang og 6/4 1 NØ Hovvig samt 7/4 1 NØ Korshage.
Forårstræk 18/3 - 1/5 i alt skuffende 13.
Trækkende Stor Regnspove forår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 13

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- 2 2 2 3 3 1 - -

Eneste rastende fugle: 16/4 1 Hovvig og 23/4 1 Nørrevang. Derudover starten på efterårstrækket 17/6 1, 18/6 2 og 25/6 1 alle Hovvig.
Efterårstræk 16/6 - 12/9 i alt 90, hvoraf de 73 stak SV over Nakke 12/9.
Trækkende Stor Regnspove efterår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 90

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
- 1 - - 4 12 - 73 -

Rastende fugle set i Hovvig 2/7 - 12/9 se tabel 1.
Sidste fugle blev 1/9 1 Hovvig, 9/9 2 Hovvig og 12/9 73 SV Nakke.

DOFBasen:2000


2000:  Sortklire  Tringa erythropus  
27/4 2 NØ Hovvig, 6/5 1 rast Korshage, 4/6 2 SV Hovvig og 5/6 1 rast Hovvig, er hvad der med rimelighed kan skrives om denne arts forårsforekomst, de næste ses først medio/ultimo juni, hvor der i perioden 17/6 - 29/6 opholdt sig op til 3 fugle.
Set i Hovvig til 11/11, for maxtal se tabel 1.
Flere obs uden for Hovvig: 5/8 8 trk Korshage, 20/8 1 SV Korshage og 22/10 flere steder med Sortklirer 4 Søndervang, 1 Skansehage og 1 Skredbjerg, 24/10 1 Skredbjerg. Disse fugle blev sammen med 11/11 1 Hovvig også de sidste.

DOFBasen:2000


2000:  Rødben  Tringa totanus  
Først nogle vinterobs: 9/1 1 Hovvig, 22/1 2 Korshage, 23/1 3 Korshage, 24/1 1 Rørvig Bugt. 6/2 28 Nykøbing Bugt, disse blev set på en for redaktøren lidet kendt lokalitet, idet de opholdt sig i en lille sø nær Amtshospitalet og 13/2 1 Korshage. Kun få fund i marts 4/3 1, 7/3 1, 26/3 1, 30/3 3 og 31/3 1 alle Hovvig. Hermed er alle fund i første kvartal nævnt.
Forårstræk 7/4 - 5/6 i alt 19. Flest 8/4 4 og 19/4 - 21/4 alle dage 3.
Trækkende Rødben forår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 19

APR MAJ JUN
pri med ult pri med ult pri med ult
5 7 5 - 1 - 1 - -

Eneste rasttal værd at nævne er 19/4 12 og 13/5 7 begge Rørvig Bugt.
Rastende fugle set sammen med ynglefugle i Hovvig 4/4 - 25/6.
Ynglefund: Der er indsendt oplysninger om 5 - 6 ynglepar på engene i Hovvig.
Efterårstræk 22/7 - 20/10 i alt 27. Flest 13/8 6, 20/8 6 og 29/8 8.
Trækkende Rødben efterår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 27

JUL AUG SEP OKT
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- - 1 - 14 11 - - - - 1 -

Pæne rasttal uden for Hovvig: 12/8 12 Korshage, 23/9 24 Rørvig Bugt, 5/10 4 Søndervang og 22/10 7 Skredbjerg.
Set i Hovvig indtil 17/12, for maxtal se tabel 1. Udover tallene i tabellen er der følgende december obs 2/12 2, 3/12 2, 5/12 3 og 17/12 1.
Sidste fugle blev: 9/12 1 Korshage og 1 Slettemosegård, 17/12 1 Korshage og 1 Hovvig samt 25/12 1 Ringholm.

DOFBasen:2000


2000:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Meget få fugle i foråret. Alle fund fra 1. halvår: 22/4 1 Ø Korshage, 23/4 1 Hovvig, 26/4 1 Korshage, 27/4 1 Ø Korshage, 1 Dybesø og 1 Hovvig, 29/4 1 Ø Korshage og 1 Hovvig. 3/5 1 Ø Korshage, 17/5 1 Ø Korshage, 18/5 1 Hovvig, 26/5 1 Ø Korshage, 1/6 1 Ø Korshage, 5/6 1 Hovvig, 10/6 1 Hovvig, 11/6 1 Hovvig, 25/6 4 Hovvig, 29/6 3 Hovvig. Forårstræk i alt beskedne 7.
Der er indsendt 14 fugle på returtræk mellem 9/7 - 28/8. Heraf stak de 8 SV over Søndervang 8/2.
Rastende fugle set i Hovvig indtil 8/10. For maxtal se tabel 1.
Værd at nævne udenfor vigen er disse, der også er årets sidste. 5/10 1 Søndervang, 7/10 2 Søndervang, 21/10 2 Søndervang og 2 Skredbjerg og en meget sen 18/11 1 Korshage.

DOFBasen:2000


2000:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Første Svaleklire 27/3 1 rast Korshage. De næste var starten på forårstrækket: 2/4 1 Ø, 3/4 3 Ø og 4/4 1 Ø alle Korshage.
Forårstræk 2/4 - 22/4 i alt 18, ingen dage med mere end 3.
Trækkende Svaleklire forår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 18

APR
Pri Med Ult
8 9 1

Set i Hovvig 1/7 - 16/9, for maxtal se tabel 1.
Uden for Hovvig blot disse fugle: 13/7 3 Rørvig Bugt og 2/8 3 Søndervang.
Sidste fugle blev: 29/8 1, 1/9 1 og 16/9 1 alle Hovvig.

DOFBasen:2000


2000:  Tinksmed  Tringa glareola  
Følgende obs dækker forårets forekomst af Tinksmed på halvøen. 23/4 10 Hovvig, 27/4 2 NØ Hovvig, 28/4 4 Hovvig, 4/5 1 NØ Korshage, 15/5 1 Rørvig Bugt, 20/5 1 NØ Nakke, 24/6 1 rast og 10 NØ Hovvig, 25/6 13 Hovvig. I alt 14 trækkende fugle.
Set i Hovvig til 9/9, for maxtal se tabel 1.
Eneste fugle uden for Hovvig: 2/8 7 Søndervang og 22/9 1 Skansehage.
Sidste fugle: 3/9 1 Hovvig, 9/9 1 Hovvig og fuglen 22/9 på Skansehage.

DOFBasen:2000


2000:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
Første fugle helt normalt ultimo april. 23/4 2 SØ Korshage, 27/4 1 rast Korshage, 28/4 7 rast Flyndersøkysten. Fuglene 23/4 er også de eneste på direkte træk.
Rastende fugle set i Hovvig 5/5, 14/5 og 25/5 alle dage 1. Derudover følgende maxtal:
6/5 10 Korshage.
22/7 7 V Korshage er alt på trækfronten. Rastende fugle er set 2/7 - 1/9. For maxtal for Hovvig se tabel 1. Derudover følgende dage med mere end 10: 15/7 22 Korshage, 30/7 26 Korshage, 5/8 12 Korshage, 12/8 16 Søndervang, 13/8 13 Korshage og 19/8 12 Korshage.
Sidste fugle blev: 30/8 1 Korshage, 1 Dybesø og 2 Hovvig samt 1/9 2 Hovvig.

DOFBasen:2000


2000:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1291, 26)
29/7 2, 30/7 1, 23/8 2 trk, 25/8 1, 26/8 2, 9/9 1 V og 1 rast, 10/9 2 og 16/9 8 alle Korshage - i alt 20 Stenvendere var, hvad Rørvighalvøens bedste lokalitet for arten kunne byde på i 2000. Uden for Korshage blev følgende set: 23/9 2 Rørvig Bugt, 24/9 1 Skansehage og tre af de sjældne obs fra Hovvig: 25/8 1, 28/8 1 og 9/9 1.

DOFBasen:2000


2000:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 52, 6)
25/8 1, 1/9 - 3/9 2, 15/9 - 17/9 1, 22/9 - 24/9 1 og 30/9 - 1/10 1 alle i Hovvig giver en årstotal på 6 fugle og bekræftiger artens stabile optræden i Hovvig om efteråret. Fuglen i månedesskiftet september/oktober flytter samtig fænologidatoen fra 21/9 til 1/10. Af i alt 58 Odinshøns er de 47 set i perioden 1993 - 2000.

DOFBasen:2000

rapp/2000/vad.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:44 af 127.0.0.1