Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2004:and

Rapport 2004

Andefugle


2004:  Knopsvane  Cygnus olor  
Forårstræk 13/3 - 10/4 i alt 22 med flest 31/3 13.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 78 60 78 118 154 202 206 198 84 49 73
38 65 77 107 102 121 153 160 108 67 40 42
75 153 126 138 159 189 196 208 196 200 252 208

Nationalfuglen forekom stabilt gennem hele året, og fra maj lå antallet over gennemsnittet året ud.
Ynglefugle: 4 kuld registreret i Hovvig i år - de seneste 3 år har givet det samme antal. Stabil.
Desuden igen i år 1 kuld Dybesø. En rugende fugl på rede Flyndersø rapporteret, men blev det en succes?
De største rasttal udenfor Hovvig blev noteret i Nykøbing Bugt: 3/1 227, 18/1 88 og 1/5 23.

DOFBasen:2004


2004:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Traditionen tro ganske få forårsfugle: 6/3 9 Korshage og 14/3 2 Korshage.
Efter en bundskraber i 2003 vendte Pibesvanen tilbage i efterårsmånederne med sædvanlig, ret stabil forekomst i Hovvig: 4/10 7 ad, 6/10 8, 7/10 6, 9/10 7 ad, 10/10 14 ad + 2 1k, 11/10 15, 16/10 17 ad + 1 1k, 17/10 17 ad, 18/10 8, 19/10 12 ad, 20/10 12, 29/10 23 og 30/10 2 ad + 4 1k.
Efterårstræk bemærket 16/10 3 ad + 2 1k Korshage og sikkert den samme flok 3 ad + 2 1k, der gik til rast i Dybesø - ses meget sjældent der, 20/10 6 trk Hovvig, 28/10 2 ad + 1 1k trk Hovvig og 6/11 2 ad trk Korshage - altså et ret pænt år for arten.

DOFBasen:2004


2004:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
I 2003 rapporten fik Sangsvanen ros for et gedigent forårstræk med i alt 269 fugle, men at det skulle blive markant overgået i 2004, var der ingen, der drømte om - ja, på en enkelt dag blev der skam set flere end hele 2003-totalen!
Forårstræk på Korshage: 1/3 - 12/4 i alt 561 - naturligvis ny forårsrekord omfattende ganske imponerende 14/3 389 mellem kl. 6.10 og 16.42 (JB, JHC, EVR, KES m.fl.) - ny dagsrekord forstås.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
215 224 212 0 0 0 0 0 0 23 30 355
264 138 73 7 + 0 + + + 32 64 113
405 483 151 20 3 0 3 1 1 81 185 267

Mange rastende fugle gennem begge vintre, og ikke mindst 29/12 355, der kom ind sent til natterast efter mørkets frembrud (PG) - et ganske flot december resultat og vort hidtil bedste i julemåneden.
Sommerfund: Fugle i sommermånederne ses efterhånden med jævne mellemrum. I år var der et enkelt fund 20/6 1 ad rast Rørvig Bugt (PEL).
Efterårstræk: 28/10 - 28/11 i alt 215 - ligeledes en pæn sæsontotal. Højeste notering blev 19/11 50.
Antallet af årsunger blev optalt ved flere lejligheder: 1/1 157 ad + 27 2k (ungfugleandel på 15 %), 15/2 52 ad + 12 2k (18 %), 28/2 99 ad + 19 2k (16 %), 29/2 122 ad + 21 2k (15 %), hvilket svarer til et ungfuglegennemsnit på ca. 16 %. Dermed nogenlunde samme resultat som i 2003.
Desuden et par tal fra andre lokaliteter:
Rørvig Bugt: 1/1 24.
Nykøbing Bugt: 18/1 28.

DOFBasen:2004


2004:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 4640, 156)
Ligesom sidste år blev der set nogle vinterrastende fugle i Hovvig: 28/1 47, 19/2 1, 25/2 3 og senere i marts / april igen enkelte 23/3 7, 11/4 2 og 15/4 1.
Sparsomt forårstræk 2/3 - 27/3 i alt 45.
Sidst på året når kulden sætter ind ses arten igen: 21/11 19 trk, 24/11 2 trk og 31/12 31 rast Hovvig.

DOFBasen:2004


2004:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 483, 31)
7/2 7 ad rast Hovvig (EVR), 10/3 3 trk Korshage (JHC), 14/3 3 trk Korshage (JHC, EVR) og 1 1k trk Hovvig (JHC), 18/3 4 trk Hovvig (JHC, AF), 15/4 11 trk Korshage (JHC, AF) og 12/10 2 ad trk Korshage (MD), som alt i alt må betragtes som et ret normalt år for arten.

DOFBasen:2004


2004:  Gås sp  Anser non det  
Blot 14/3 19 trk, 19/5 18 trk og 24/5 140 trk alle Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Grågås  Anser anser  
Forårstræk 1/1 - 19/5 i alt 724. Tidsmæssig fordeling på månederne: jan 44, feb 10, mar 638, apr 2 og maj 30 med den største dag 14/3 293. Således trak hovedparten af fuglene som sædvanligt i marts måned (88 %).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
124 350 285 138 180 180 - 870 812 647 6 31
64 228 141 50 96 199 388 544 551 229 9 19
139 377 200 130 149 326 516 1035 1015 420 145 52

Antallet af rastende fugle har gennem de senere år været kraftigt stigende, og arten førte sig frem på et højt og stabilt niveau gennem hele sæsonen. Arten var især fremme i skoene i marts, maj og oktober med nye månedsmax.
Ynglefugle: I alt 21 kuld i Hovvig (PG m.fl.), hermed hidtil bedste ynglesæson i Hovvig gennem tiderne.
Efterårstræk: 11/9 - 20/11 i alt 1013, der fordeler sig på sep 6, okt 947 og nov 60. Bedste trækdag blev 27/10 465.

DOFBasen:2004


2004:  Canadagås  Branta canadensis  (3, 13386, 2542)
Atter en vinter med store fourageringsbevægelser mellem Hovvig, Ringholms marker og Klintsø´s jorder, max 12/1 170, 20/11 420, 27/11 1070, 6/12 1010 og 17/12 1175 – tællinger, der helt læner sig op af resultaterne fra de seneste år. Fuglene er oftest talt ved Digterparken, Nykøbing, hvor de ofte meget koncentreret passerer forbi om morgenen mellem kl. 7.00 og 8.00. Når først den første flok er lettet i Hovvig, ser det nærmest ud som om, at det udløser resten af de rastende fugle, der nærmest passerer forbi i en lind strøm efterfølgende.
Antallet af rastende fugle i Hovvig:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
380 453 260 1 0 0 0 0 0 7 780 1175

En ganske imponerende række af observationer – ikke færre end 11006 canadiere er tilgået redaktionen, om end det reelle antal i alt blev 2542 fugle renset for gengangere. Det er ikke til at sige, hvornår denne udvikling stabiliserer sig, men det ser unægteligt ud til, at gåsen er gået gennem lydmuren. De 1175 fugle 17/12 ankom til natterast i 21 flokke mellem kl. 16.10 og 16.40 (PG) og er største noterede rasttal fra Hovvig gennem tiderne.
Forårstræk: 7/2 - 13/3 i alt 279 - ikke mange.
Sommerfund: Ingen i år.
Efterårstræk: 27/10 - 12/12 i alt 635, herunder en stor oktoberdag 27/10 320. Normalt ser vi ikke mange Canadiere i oktober måned.

DOFBasen:2004


2004:  Bramgås  Branta leucopsis  (0, 52569, 5007)
Forårstræk: 3/4 6, 14/4 65, 18/4 250, 19/4 31, 20/4 26, 2/5 35, 3/5 2120, 5/5 650, 7/5 2 og 14/5 1070 i alt 4255 fugle, hvilket må betragtes som en pæn forårstotal. Igen i år passerede hovedparten af fuglene i maj måned (91 %).
Sommerfund af 1 rastende fugl 7/7 – 8/7 Hovvig.
Efterårstræk: 2/10 125, 3/10 13, 4/10 40, 16/10 100, 20/10 187, 28/10 120 og 31/10 48 i alt 633 - dermed næsten samme resultat som i 2003.
Rastende fugle i Hovvig ses allerede fra primo september - det er tidligt og kan næppe være trækgæster nordfra, men snarere fugle fra den lille danske bestand: 6/9 - 7/9 2 derefter mere normale 2/10 29, 4/10 21, 6/10 62, 7/10 116, 10/10 1, 27/10 3 og 19/11 3.
Bramgåsen yngler nu på Saltholm, og det er et åbent spørgsmål om vores uregelmæssige maj - september rastende individer relaterer sig til bestanden på Saltholm, hvor der yngler 500 par.

DOFBasen:2004


2004:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 30474, 99)
Forårstrækket er meget hurtigt overstået: 9/4 4 Korshage.
Arten ses ikke igen før helt normalt i september.
Efterårstræk 15/9 6, 24/9 4, 29/9 38, 2/10 7, 8/10 1, 10/10 1, 11/10 1, 16/10 3, 25/10 5 og 28/10 8 i alt 74, hvilket må betragtes som et meget skuffende resultat. Knortegåsen må føle sig totalt overhalet af brammerne og canadierne - i år var det nemlig atter dem, der sloges om den gule førertrøje.
Nykøbing Bugt: 4/10 11, 24/10 21, 25/10 4 og 27/10 3.

DOFBasen:2004


2004:  Gravand  Tadorna tadorna  
Forårstræk 1/1 - 30/4 i alt 34, ikke voldsomt mange og samme niveau som 2003.
Iagttaget i Hovvig 6/2 - 31/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 51 91 68 108 66 28 4 3 27 35 50
22 36 81 51 62 41 25 13 9 22 43 58
32 75 141 153 217 182 145 99 104 172 136 114

Pænt med fugle i forårsmånederne, men det ser ud til at de fleste fugle forlod vigen allerede i juni og juli.
Ynglefugle: Som sidste år min 4 kuld i Hovvig - meget stabil.
Vestgående bevægelser set fra og med 29/5, men reelt efterårstræk kun bemærket 25/9 1 Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Pibeand  Anas penelope  
Forårstræk 18/3 - 3/4 i alt 14. Sparsomt.
Iagttaget i Hovvig 5/2 - 31/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 8 22 46 4 6 7 229 1360 640 80 46
1 5 29 35 11 6 24 137 1477 905 115 26
4 33 55 50 95 39 45 337 3200 2000 480 68

Et normalt, men stille år, med lidt fugle i forårsmånederne, og mange rastende trækgæster i september og oktober.
Efterårstræk: 28/8 - 6/11 i alt 516 - ganske pænt efter lokale forhold og den bedste efterårssæson siden 1994.
Nykøbing Bugt: 24/1 4.
Dybesø: 1/4 2, hvor arten sjældent ses.

DOFBasen:2004


2004:  Knarand  Anas strepera  (9, 541, 123)
Reelt forårstræk på Korshage ses uhyre sjældent og er kun bemærket et par gange før, men et par opmærksomme observatører nappede lige et par, da de passerede forbi: 18/4 2 NV Korshage (JHC, EVR).
Iagttaget i Hovvig 15/2 - 31/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 15 14 6 12 6 31 72 96 101 18
1 1 7 8 4 3 3 18 34 41 47 9
4 3 15 23 12 8 7 36 54 53 73 21

Generelt pænt med fugle i forårs- og sommermånederne, men arten går helt amok i september, oktober og november med flere rekordoptællinger, bl.a. 28/9 72 (PG), 2/10 96 (EVR) og den nye dagsrekord 6/11 101 (67 hanner, 34 hunner) (EVR) - det er første gang, at der ses et trecifret antal fugle i vigen. Det er svært at afgøre, hvor mange fugle der reelt har været i Hovvig, da tallene viser meget store udsving, især i efterårsmånederne - udskiftningen kan ganske enkelt ikke vurderes. Det er også et åbent spørgsmål, om der er nogen ide i at fortsætte med parentestallene for denne art, og det er ikke utænkeligt, at parentestallene udgår til næste år.
Ynglefugle: Ingen - krise igen - eller blot ustabil og uregelmæssig? Sikre ynglefund foreligger dog fra bl.a. 1997 - 2000 og igen i 2003.
Dybesø: 16/4 2.
Rørvig Bugt: en række vinterfund 1/1 1, 15/1 1, 21/2 1, 22/2 1 og 29/2 1 (PEL).
Nykøbing Bugt: 24/1 2 (LB) - vinterobservationer er sjældne.
Arten brager frem i disse år - ikke kun i Rørvig, men i hele landet. Hvis vi kikker nærmere på forekomsten i Hovvig bemærkes, at arten var ret sjælden i 70 - 80'erne, med ganske få fund om året. Udviklingen begynder at ske i 90'erne, og af figuren fremgår det, at der har været tale om en jævn og glidende fremgang op gennem 90'erne. Indtil videre en rigtig succeshistorie - det bliver spændende i de kommende år at følge udviklingen, ikke kun med hensyn til rastende fugle i vigen, men også den lokale ynglebestand.

DOFBasen:2004


2004:  Krikand  Anas crecca  
Sparsomt forårstræk 19/4 2 Korshage, er alt.
Iagttaget i Hovvig 4/1 - 31/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 0 72 114 11 42 78 360 150 750 30 2
1 3 77 101 19 37 53 551 773 557 180 9
5 48 260 600 127 150 120 2000 1250 840 610 180

På mange måder et helt normalt år, men dog færre fugle i september end vi plejer at se det. April, juni og juli var lidt over det gennemsnitlige niveau.
Ynglefund: Ingen. Sidste sikre ynglefund er helt tilbage til 2000.
Efterårstræk: 22/8 - 25/10 i alt 87. Meget ringe, og egentlig uforståeligt, da der blev havobset en del i september i år. Det burde have kastet nogle flere Krikænder på træk af sig.

DOFBasen:2004


2004:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Lidt forårstræk bemærket 31/3 8 og 25/5 2 Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- 70 250 50 40 82 220 - 620 780 290 430
425 400 150 115 66 40 223 530 648 345 540 288
1200 1000 890 400 300 300 450 2000 1140 1600 1290 1175

Ynglefund: min. 6 kuld er rapporteret.
Efterårstræk: sparsomt med iagttagelser, blot 10/10 - 19/11 i alt 24. Næppe det reelle antal.
Nykøbing Bugt: 3/1 540 og 18/1 275.
7 observatører indrapporterede i alt 3942 Gråænder i 2004 - tak for det. Men er Gråand slet ikke set i august i år?

DOFBasen:2004


2004:  Spidsand  Anas acuta  
Enkelte fugle ses hvert forår på Korshage, således også i år. Men 3/4 8 trk (JB, JHC) er usædvanligt mange - 4 par sammen, og så på en forårsdag!
Iagttaget i Hovvig 7/3 - 26/4 og 25/7 - 31/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 2 2 0 0 1 23 103 93 9 2
0 + 2 + 1 + 2 60 127 57 12 3
1 5 22 12 6 5 15 138 204 160 36 7

Generelt et år, der ligger tæt på gennemsnittet med flest fugle i træktiden i september og oktober.
Efterårstræk: 6/9 - 28/10 i alt 38.
Nykøbing Bugt: 3/4 5.

DOFBasen:2004


2004:  Atlingand  Anas querquedula  (225, 298, 15)
Årets mest obskure observation blev en vaskeægte havobs 16/6 1 han V Korshage i stiv kuling (JHC) - det tror jeg ikke, at vi har set før.
Iagttaget i Hovvig 4/4 - 16/9.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 2 6 5 2 0 7 0 0 0

Højeste notering blev i maj 31/5 4 hanner + 2 hunner og i juni 2/6 3 hanner + 2 hunner.
Ynglefund: Ingen, men en observation 16/9 7 (PG), kunne være et kuld, men også lige så godt trækgæster. Dertil skal anføres, at der ikke blev set Atling i august, men det er kendt, at arten kan føre en meget skjult tilværelse i ungetiden. Derfor kan det ikke helt udelukkes, at der kan være tale om et lokalt ynglefund.
Slettermosegård: 25/4 1 han (KB).

DOFBasen:2004


2004:  Skeand  Anas clypeata  
Som sædvanligt kun ganske få forårstrækkende fugle på Korshage: 18/4 2 og 19/4 4.
Iagttaget i Hovvig 14/3 - 31/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999-2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 10 68 205 51 24 418 329 427 77 31
0 0 19 53 26 31 44 410 649 486 380 81
1 1 39 176 48 70 68 535 761 707 560 210

Skeanden stortrives fortsat i Hovvig - der foreligger pæne optællinger fra alle månederne, om end september og oktober lå under de seneste års niveau. Mest interessant er dog 2/5 205 (LB), der er ny rekordoptælling for forårets vedkommende.
Ynglefund: 24/7 1 hun med 2 juv, dermed 1 kuld i år.
Dybesø: 16/4 2.
Ingen efterårstrækkende fugle meddelt.

DOFBasen:2004


2004:  Taffeland  Aythya ferina  
Ingen forårstrækkende fugle i år.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 27 35 17 11 6 11 16 8 68 110 34
40 7 27 15 23 43 14 55 108 70 27 6
700 325 175 130 80 79 180 269 391 1070 625 400

Et år, der må betragtes tæt på normalen, om end antallet af fugle i sommermånederne var under gennemsnittet for de sidste fem år.
Ynglefugle: 1 kuld på 3 pull.
Nykøbing Havn: 18/1 1 og 24/1 5.
Efterår: 27/10 5 trk Korshage fortjener at blive nævnt, da arten sjældent ses ved Isefjordsmundingen.

DOFBasen:2004


2004:  Troldand  Aythya fuligula  
Arten blev slet ikke set på Korshage i år.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
20 1070 1500 400 89 11 28 30 26 180 400 200
863 650 649 400 37 26 25 32 67 270 478 573
2500 2100 1629 860 150 150 164 300 225 560 1190 2050

Generelt pænt med fugle gennem hele året.
Ynglefugle: Ingen rapporteret. Det er nu tre år i træk uden ynglefugle - er der krise hos Troldænderne? Sidst arten ynglede var i 2001. Arten har været meget ustabil siden 1998, men har ellers været utrolig stabil som ynglefugl i Hovvig gennem årtier.
Nykøbing Havn: 18/1 20.
Dybesø: 31/3 3 og 16/4 7.
Nakke Skov: 14/4 6.
Nykøbing Bugt: 1/5 2.

DOFBasen:2004


2004:  Bjergand  Aythya marila  
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 6/6 og 3/10 - 31/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
17 360 1540 875 305 4 0 0 0 3 82 225
79 47 33 19 2 + 0 + 1 1 27 113
1730 1500 1600 600 450 8 4 5 6 85 526 1200

Et af de bedste år for Bjergand omfattende mange flotte optællinger af langtidsrastende flokke i Hovvig gennem det meste af vinter- og forårsmånederne. Mest bemærkelsesværdigt, er mange store tal fra maj måned - det er ganske enkelt ret usædvanligt, men dog set før. De sidste småflokke ses bl.a. 21/5 15, 26/5 8 og de sidste 6/6 3 hanner + 1 hun.
Nykøbing Bugt: 22/2 1.
Korshage: 25/9 1, 6/11 1, 13/11 4, 18/11 1 og 19/11 1 alle trk.

DOFBasen:2004


2004:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Højeste antal rastende fugle udfor Korshage ved Isefjordsmundingen.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1000 - - - - 1000 - - 390 2000 9000 -

Et pænt tal fra november bemærkes, men det fremgår også, at det er en art, der ikke får den helt store opmærksomhed, når det gælder rastende fugle på hagen. Tabellen tages med som en provokation med ønsket om, at observatørerne i de kommende år vil være mere flinke til at indsende rasttal.
Nakke Hage: 18/1 2800.
Nykøbing Bugt: 24/1 245 og 12/3 650.
Plantagen: 3/11 1675.
Ynglefund: Ingen.
Efterårstræk bl.a. 28/9 220, 10/10 950, 11/10 350, 13/10 3800 og 19/11 1700 i alt 7020 - en anslået total, der ikke giver et realistisk billede af det reelle antal fugle, der passerer Korshage hvert efterår. Men det er rart, at der efterhånden er ved at kommende nogle tal ind. Så kan man håbe på, at det ikke er en enlig svale.

DOFBasen:2004


2004:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  (0, 26, 1)
En enkelt observation på ét år er efterhånden meget normalt: 9/2 1 ad han Skansehage (JS). Fuglen er set på det typiske tidspunkt hen på vinteren.
Der er tilgået redaktionen et fund fra juni måned af en 2k han - observatøren er nu bedt om at indsende en beskrivelse af dette fund til SU. Et tidligere offentliggjort fund fra maj måned (21/5 1995) burde i realiteten også indsendes til SU - observatøren bedes notere sig dette, da fundet ligger helt uden for normalen for artens optræden i danske farvande.

DOFBasen:2004


2004:  Havlit  Clangula hyemalis  (393, 7575, 27)
Fugle pr. måned fra Korshage (simpel sammentælling).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11 0

På Kattegat udfor Plantagen: 15/1 2.
Skansehage: 9/12 5.
Med en total på sølle 27 Havlitter på et helt år, er den røde alarmlampe tændt. Flere af de ældre, rutinerede og meget aktive observatører i RF fik slet ikke Havlit at se på et helt år. Det er aldrig sket før. Laveste årstotal i mands minde.
Det tyder på, at arten mærkbart er ved at ændre fourageringsområde og vinterkvarter. For blot få årtier siden sås Havlit jævntligt om vinteren ved Isefjordsmundingen.

DOFBasen:2004


2004:  Sortand  Melanitta nigra  
Trækkende fugle pr. måned Korshage, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
20 15 210 619 841 674 180 44 325 51 289 0

der fordeler sig på 2379 i første halvår og 889 i andet halvår. Største dagstotaler blev 20/5 530 og 16/6 507.
Året var således det bedste i flere år, især for forårstrækkets vedkommende (meget vestenvind i maj, meget havobs).
Ingen større rasttal meddelt, herunder ingen tal over 100.

DOFBasen:2004


2004:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle pr. måned Korshage.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
41 0 10 40 66 11 0 0 147 32 32 0

Fuglene fordeler sig med 168 i 1. halvår og 211 i 2. halvår. Et ret normalt år for Fløjlsanden om end det er bemærkelsesværdigt, at der ingen fugle er registreret i juli måned - for blot få år siden, var mellemtrækket af fældende og ikke-ynglende fugle om sommeren tydeligt. Men det er tilsyneladende hørt op i de senere år. Der vil blive kikket nærmere på sagen til næste år.
På Kattegat udfor Plantagen: 15/1 108, 28/2 45 og 29/2 30 blev de største tal derfra.
Småflokke er set i vintermånederne på flere lokaliteter, men ingen tal over 50.

DOFBasen:2004


2004:  Hvinand  Bucephala clangula  
Forårstræk: 15/2 - 24/4 i alt 26, men næppe alle er indsendt.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1500 2550 1025 175 68 127 57 92 52 1400 1300
292 314 850 841 253 53 129 97 125 167 95 75
730 1800 2500 1400 440 130 260 320 250 500 510 700

Massiv forekomst gennem hele sæsonen. Ikke mindst i senvinteren og det spæde forår i februar / marts med ny rekordoptælling fra vigen: 10/3 2550. Også i det sene efterår blev to rekordoptællinger rapporteret fra november og december. Alt i alt et godt år for Hvinand i Hovvig.
Ynglefund: En redekasse med dun fra Hvinand og rester af æggeskaller indikerer et ynglefund i Hovvig (PG) - det første nogensinde i Rørvig. Men det er underligt, at en hun med pulli ikke er blevet set, men måske er ungerne hurtigt taget af prædatorer. Redekassen med indhold er fotodokumenteret.
Nykøbing Bugt: 18/1 280.
Efterårstræk: 4/9 - 19/11 i alt 43.

DOFBasen:2004


2004:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 351, 16)
Ingen observationer i Hovvig i januar, da det meste af området var islagt. Men fra 5/2 og frem til 3/4 blev op til 11 fugle set inde i vigen. Det er rigtig mange.
Største rasttal pr. måned i Hovvig.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 11 9 1 0 0 0 0 0 1 1 5

Fra og med 29/10 var der atter små skaller på banen, og op til 5 fugle først på vinteren frem til 31/12. Et rigtig godt år for arten.
Nykøbing Bugt: 18/1 9 og 22/2 9 - antagelig gengangere fra vigen.

DOFBasen:2004


2004:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Forårstræk: 31/3 - 14/4 i alt 125 er kommet redaktionen i hænde.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 34 43 73 34 12 8 - 12 53 11 6
26 57 39 95 46 7 1 2 3 8 8 4
42 151 88 260 367 83 25 30 16 30 30 38

Et år på det jævne - foråret lidt under normalen, men til gengæld pænt efterår, herunder en god oktober for arten.
Ynglefugle: Ingen kuld er rapporteret.
Efterårstræk: 15/9 - 11/10 i alt 141.
Nykøbing Bugt: 18/1 26.
Korshage: 31/3 85 rast, som fortjener at blive nævnt.

DOFBasen:2004


2004:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: 5/3 - 16/4 i alt 57 - ganske pænt.
Iagttaget i Hovvig 17/1 - 7/4 og 19/11 - 29/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
126 34 17 2 0 0 0 0 0 0 4 36
25 17 19 1 + 0 0 0 0 0 1 11
65 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 33

Når fjorde, vige og søer fryser til i Sverige i december / januar, kan vi være sikre på, at de store skallesmækkere rykker sydpå. Godt med is og sne ved nytårstid, og den Store Skalle bragede ind i vigen med 126. Generelt et godt år for arten i Hovvig, dels pæne tal under frostperioden først på året og dels relativt pæne tal fra december.
Ynglefugle: Ingen indikationer fortsat - på trods af pæne boligtilbud.
Efterårstræk kun bemærket 7/11 4 V Korshage.
Nykøbing Bugt: max 17/1 80, 24/1 120, 22/2 16 og 12/3 var der kun én tilbage.
Dybesø: 3/4 3.

DOFBasen:2004

rapp/2004/and.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:45 af 127.0.0.1