Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2004:due

Rapport 2004

Duer - Spætter


2004:  Huldue  Columba oenas  
Det blev til 246 trækkende forårsfugle, og som sædvanligt var hovedtrækket koncentreret på nogle få dage primo/medio marts: 5/3 55 Ø, 6/3 34 Ø, 14/3 97, 18/3 13 og 3/4 9. Efteråret bød kun på 2 fugle: 20/1 SV Nykøbing og 16/10 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2004


2004:  Ringdue  Columba palumbus  
Foråret bød på 26070 trækkende Ringduer. Hovedparten af trækket sås primo april. Bedste dage: 14/3 1206, 28/3 1257, 3/4 7430, 4/4 1900, 5/4 1849, 10/4 1540, 15/4 1492 og 16/4 1632.
Ingen efterårsobservationer indrapporteret.

DOFBasen:2004


2004:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Der er set trækforsøgende fugle på 14 dage i løbet af foråret 2004. Fleste 1/5 og 3/5 med 3 trækforsøgende fugle. Endvidere syv dage med 2 fugle.

DOFBasen:2004


2004:  Gøg  Cuculus canorus  
Gøgen ankom helt normalt 1/5 med 1 rast Korshage og blev derefter stort set registreret dagligt. Højeste antal blev registreret 2/6 med 4 fugle på Korshage og 4 ved Flyndersø. Ingen større træk, men der blev set trækforsøgende fugle på Korshage 25/5 2, 30/5 1 og 31/5 1. Ynglefund er konstateret på Korshage samt i Hovvig, hvor Rørsangeren flittigt fodrede Gøgen op. De sidste fugle blev set 14/8 og 21/8 begge på Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Natugle  Strix aluco  
Et par indrapporteret i kasse ved Hovvig. Flere obs af 1 - 2 fugle fra Korshage, Plantagen, Dybesø, Nykøbing og Hovvig.

DOFBasen:2004


2004:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 122, 3)
Ingen ynglefund i år og kun 3 fund i alt:
3/1 1 Nykøbing (LB), 5/3 1 Hovvig (LB) og 30/3 1 Korshage (AF).

DOFBasen:2004


2004:  Mosehornugle  Asio flammeus  (10, 368, 20)
2004 blev et kanon år med hele 20 fugle og første gang siden 1984 en dag med hele 6 fugle i luften samtidig.
Alle obs:
20/3 1 Korshage, 1/4 1 Korshage, 4/4 3 Korshage, 6/4 1 Korshage, 10/4 1 Flyndersø, 11/4 1 Korshage, 14/4 1 Korshage, 17/4 2 Korshage, 21/4 6 Korshage, 2/10 1 Hovvig og 6/11 2 Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Ugle sp  Strigiformes non det  
Året bød på 2 ubestemte ugler: 19/4 1 Hovvig (LB) og 3/5 1 Nykøbing (LB).

DOFBasen:2004


2004:  Mursejler  Apus apus  
De første fugle dukkede allerede op 28/4 med 4 Ø, og fra 30/4 sås der Mursejlere dagligt.
Der er ikke indrapporteret nogle større trækdage, 31/5 er bedste med 300 Ø. 1000 fugle rast Hovvig 28/5 er største rastkoncentration. De sidste fugle lod sig beskue 18/9 og 19/9 med 1 Hovvig og 21/9 1 Rørvig By.

DOFBasen:2004


2004:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 29, 1)
Det blev kun til en enkelt obs i år: 31/10 1 rast Hovvig (EVR).

DOFBasen:2004


2004:  Biæder  Merops apiaster  (0, 4, 1)
1/6 1 Ø kl. 13.00 efter en kortvarig rundtur over heden på Korshage (AF).

DOFBasen:2004


2004:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 514, 11)
Med hele 9 forårsfund og 2 efterårsfugle, blev 2004 et godt år for arten.
25/4 1 Korshage, 28/4 2 Korshage + 2 Flyndersø, 29/4 1 Korshage, 1/5 1 Korshage + 1 Nørrevang, 4/5 1 Korshage og 4/9 2 Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Sortspætte  Dryocopus martius  
Der er ikke indrapporteret ynglepar i 2004, men (84) registreringer af Sortspætter fra det meste af område, tyder på en stabil bestand. Der er rigtig mange obs fra Korshageområdet og Hovvig, men arten er også set Plantagen, Flyndersø, Dybesø, Højsandet, Rørvig Lyng, Nørrevang, Rørvig Bugt, Nakke Lyng og Rørvig Havn sågar!

DOFBasen:2004


2004:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Der er på 27 obsdage set 61 fugle i området. Den 29/1 rastede 7 fugle i Hovvig, 18/3 8 Hovvig og 23/3 blev der registreret 9 fugle på Korshage området. Der blev set enkelte trækforsøgende fugle 10/3, 11/4, 15/4, 16/4 og 1/6 dog 2 syd 14/4.

DOFBasen:2004


2004:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 42 44, 4)
Fint år med 3 rastende fugle og en trækkende:
19/3 1 rast Hovvig (PG), 31/3 1 rast Korshage (HVR), 14/4 1 Ø Korshage (LB, AF) og 2/11 1 SV Hovvig (AF).

DOFBasen:2004

rapp/2004/due.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:45 af 127.0.0.1