Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2004:hns

Rapport 2004

Hønsefugle


2004:  Agerhøne  Perdix perdix  (?, fra og med 1997: 32, 1)
Efter sidste års totale mangel - hvilket var første gang i rapportens historie - blev det til en enkelt i 2004: 11/4 1 rast Nakke Nord (KES). Reddes antagelig som fremtidig kommune art af den forestående sammenlægning, men den vedbliver formodentlig med at have trange kår øst for Nykøbing.

DOFBasen:2004


2004:  Fasan  Phasianus colchicus  
Rapportens hjernegymnastiks art par excellence får i år følgende ord med på vejen af forfatteren:
Godt at ”gæster” kan glædes over én fugl i Hovvig. De få trofaste lokale reagerer kun på havebesøg eller en fugl, der nyder den smukke udsigt på toppen af den yderste klit på Korshage. Kan sidstnævnte tolkes som, at alle ynglepladser er ved at være besat? Hvis ja, bør udsætning af Fasaner i vores område snart være et historisk fænomen – fremtidsdrømme er vel ikke forbudt?
Udtænkt på grundlag af hele 5 rapporterede fugle.

DOFBasen:2004


2004:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Simpel sammentælling af højeste dagstal giver 93 fugle.
Hovvig som vanligt klart under repræsenteret i materialet – dog ikke nem at dække blot nogenlunde fornuftigt for almindelige besøgere på lokaliteten.
En enkelt vinterobs: 13/2 2 (AF). I øvrigt set 21/3 – 16/10 med følgende måneds max tal: mar 2, apr 6, maj 3, jun 2, jul 1, aug 2, sep 1 og okt 1. Det ses, at rapporteringsiveren falder markant allerede i løbet af maj.
Skov- og Naturstyrelsens optælling 19/4 gav 12 spillende fugle.
Alle obs udenfor vigen bør være sendt ind: 2/5 1 hørt Korshage (LB) og 4/5 2 hørt Flyndersø (LB). Sidstnævnte lokalitet producerede også årets sidste obs 27/10 1 hørt (EVR).

DOFBasen:2004


2004:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  (>53 52+, 35 36, 2)
Modsat sidste år ingen spillende fugle, men igen et par efterårsrastere i Hovvig: 6/9 1 juv lige nedenfor fugletårnet (LB) og 2/10 1 (JS).
Forekomst af Plettede i Hovvig i de senere år fordelt på forår (kun set/hørt indtil -31/5), sommer (spillende fugle 1/6-) og efterår.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Forår 1 2
Sommer 3 2
Efterår 2 3 1 4 1 4

DOFBasen:2004


2004:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Selv om arten er fåtallig hos os i forhold til mange andre steder, så har den ikke stor appeal til rapportørerne – 36 fugle er det blevet til (LB, PG, EVR).
De første 15/3 1 Hovvig, 30/3 hørt nattrækkende Nykøbing og 31/3 1 Hovvig (alle LB).
Yngler antagelig med flere par årligt i Hovvig. Vi kommer dog ikke højere end 27/4 3. De ”sidste” enkelt fugle: 5/9, 6/9, 2/10 og 3/10 (LB, EVR). I december er arten antagelig blevet noteringsberettiget – hele 2 obs: 8/12 1 (AF) og 31/12 1 (JS).
Findes formodentlig også i enkelte af vores efterhånden mange vandhuller, der er dog kun rapporteret 1/5 1 Slettermosegård (LB).

DOFBasen:2004


2004:  Blishøne  Fulica atra  
Standard art, der lider af udpræget gråandesyndrom. Vi bør indføre noget årsart konkurrence, så kommer der i det mindste, kommer mindst én obs fra hver rapportør. Årets trofaste skare (LB, JHC, PG, EVR) takkes for at holde liv i arten.
Maxtal Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
180 220 390 230 655 580 530 1540 780 120 230 0?

Nykøbing Bugt: 18/1 214 og 1/5 79.
Pænt med forårsfugle Dybesø:13/3 18, 31/3 44, 2/4 46, 3/4 43, 16/4 23 og 29/4 10.
Øvrige lokaliteter: 11/1 1 Korshage, 17/1 1 Nykøbing Havn samt i april indtil flere ynglepar Nakke Skov.

DOFBasen:2004


2004:  Trane  Grus grus  (23, 4229, 278)
Lidt satset karakteriseres årets 274 forårstrækkere 13/3 – 1/6 fordelt på 5 dage i marts (61 fugle), 7 i april (200), 4 i maj (11) samt 2 junifugle hermed som et normalår. Dage med tocifrede tal: 25/3 17, 31/3 36, 1/4 18, 2/4 93 og 29/4 70.
Derudover bidrager 4 rastende enkelt fugle i Hovvig: 24/3, 25/4, 6/5 og 30/5 til årstotalen.
Enkelte af de trækkende fugle har dog også taget et stopover: 31/3 – 1/4 7 på ukendt lokalitet (indgår i begge de to månedstal ovenfor), 1/4 11 Nørrevang – første rastobs nogensinde herfra? samt 2/4 - 3/4 16 Hovvig.
Hvad er et normal år? Det er en kendt sag, at tranebestanden stiger jævnt i stort set hele udbredelsesområdet, og at trækket ligger tidligere og tidligere. Nedenfor kan de seneste årstotaler sammenholdes med 3, 5 og 10 årsgennemsnit.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Total 29 305 20 82 161 84 192 59 1234 311 157 138 287
3-års 97 27 120 118 156 88 109 146 112 495 535 567 202
5-års 96 72 125 81 92 119 130 108 116 346 376 391 380
10-års 79 75 104 90 95 108 101 116 98 219 248 261 244

Også vist i diagramform.

Totaler rettet 13 feb 2016 (LB) - en trk flok på 16, der overnattede i Hovvig var talt med på to dage.

DOFBasen:2004

rapp/2004/hns.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:45 af 127.0.0.1