Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2004:ind

INDLEDNING

Rørvig Fuglestation rykker op i de voksnes rækker: 300 arter rundet!

- men samtidig breder småfuglekrisen sig til flere arter.

Jørgen Bech

Efter en ikke synderligt begivenhedsrig vinter krøb observatørerne ud på Korshagearealet for at besætte observationsposterne i det tidlige forår. Det første chock var, at vores uundværlige læbusk for den isnende martsvind var forsvundet, og det lille hyggelige fugtige spor var fyldt op til fordel for en tung grusvej. Naturpleje og græsning er fint - men anvendelsen af maskiner i tungeste ende og geder til at maltraktere enhver vegetation, kunne vi ikke forstå! Naturplejen af halvøens rest-natur bliver et nøgle-emne for de kommende år!

Men fuglene trækker jo alligevel, og ambitionerne var som sædvanlig store. Et af emnerne var, at vi havde kæmpet os frem til 297 stationsarter. Gode solide spontanarter med SU-godkendelser, hvor det kræves. De sidste 3 har været Sortvinget Braksvale, Balearskråpe og Humes Sanger. Viser områdets bredde og mange potentialer. Fokus var stift stillet på 300 arter - men meget optimistisk at tro det kunne nås, inden året sluttede.

Foråret gik i gang, april med god dynamik og fornuftige østenvinde, godt for kærhøgene - og falkene. En af de gode dage var 15/4. En storfalk kommer langs kysten, den er meget stor! Stationens første Jagtfalk (en 2k) kommer ud i luftrummet og brøler hurtigt videre mod øst lidt ud for Sjællands nordkyst. Første gang arten er set på direkte forårstræk i Danmark, nogle få har været på trækforsøg på Skagen. 32 storfalke over Rørvig i år - 31 Vandrefalke og 1 Jagtfalk - 298!

Maj 2004 vil være historisk berygtet for iskolde vestenvinde - ofte op i kulinger. Så „projekt 300“ så ikke godt ud. De sidste år har imidlertid vist, at forår og efterår er lige gode bud på noget nyt. Ingen anede dog uråd 4/9, hvor en tidlig Storpiber „sriirp-er“ rundt på Flyndersøengen. Observatøren kommer piskende tilbage for at fotografere sin fugl, og i kanten af hjulsporet over Flyndersø lettes en underlig stribet sag. Kort efter ved han, det er en Vandsanger. Sjællands første og landets 3. feltobserverede Vandsanger er en realitet. Flytter lidt rundt resten af dagen imellem vegetationsøerne og bliver et tilløbsstykke. En meget stor overraskelse og en fantastisk, nærmest kultisk fugl. 299!

Målstregen skimtes nu. Mellemkjover, Småkjover, Sabiner - oktober og starten af november gik og chancerne skrumpede ned. Godt nok ved vi, at mange Krognæb er brudt op fra taigaen og er på vej mod syd og vest, men tidligere erfaringer var ikke gode. 7/11 er der imidlertid en fugl i Utterslev Mose og dagen efter én ved Gilleleje og én ved Spodsbjerg - vestgående! Det har en af Rørvigobservatørerne regnet ud, og 9/11 står han i liniens forlængelse på sydlige del af Korshage og Langesømosen. Så kommer den, stor finke i tunge flugtbuer, dobbelt vingebånd, med lyd! Krognæb er Rørvigart nummer 300!

Så vidt vides er 3 steder - Skagen, Blåvand og Kongelunden - med i træklokaliteternes klub 300. Selvom artstallet ikke er et mål i sig selv, indikerer det en lokalitet med bredde og format. Og det er en fin inspiration. Det er en stor tilfredsstillelse at komme op i superligaen!

I 2004 blev der i alt set 236 arter på halvøen. Artstallet per år steg frem til midten af 90'erne, men er nu stagneret på ca. 235/år. En række især småfuglearter bliver mere og mere sjældne. Lille Fluesnapper, Turteldue, Pirol og senest Karmindompap er blevet meget vanskelige, i de senere år skal der arbejdes hårdt for Vendehals og Hortulan. Næste kritiske art kan blive Græshoppesanger, der rutsjer ned efter toppen i 80'erne. Og hvad med Broget Fluesnapper - i et længere tidsperspektiv!

Det er bekymrende, at så mange småfuglebestande fortsætter med at falde - og de næste år bliver mere end spændende, når udviklingen skal følges.

Altså armene ned efter de 300 er rundet - der er nok at arbejde videre med.

rapp/2004/ind.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:45 af 127.0.0.1